Agtergronddinge tot dood van Mens

Reïnkarnasie:

Reïnkarnasie was nodig as gevolg van ons kort, fisiese lewensduurte, so beplan en via ons DNS so bewimpel tot minderwaardige humaanlewensvorm...ons is vasgemaak aan ‘n vroeë dood, waarop ons in ‘n skag/hysbak land met “op” na ‘n nie-stoflike bestaanshouplek; en dan, na ‘n tyd, waarin ons gere-programeer is,  word ons weer in die skag/hysbak gesit, word die “af” knoppie gedruk, en word ons weer as gekarneerdes (beliggaamdes) op 3-D aarde gebore.

Reïnkarnasie se vlerke is al reeds deels geknip, deurdat die meeste van ons nou binne minute na “afsterwe” weer beliggaam/gebore word.

Ook kan ook nou in tanse lewe kies wat ons wil wees in ‘n volgende lewe. Doen mens dit nie, dan is mens geforseer (resloos uitgelewer) om te vat wat daar Ander Kant vir jou gekies word: dit is ‘n lang storie in hierdie verouderde proses.

Maar: wanneer almal gevestig is in die 5de Leefdimensie,  sal ons Ander Kant/4-D/”Hemel” nie meer nodig wees nie, want ons sal nie meer fisies bestaan en/of fisies (kan) sterwe nie,  so daar sal nie meer gereïnkarneer (kan..hoef te) word nie.

Die vraag wat dan opduik is: hoe is dit moontlik dat ons nie meer sal “sterf” nie, en is die antwoord hierop heel maklik tw ons sál nie meer, soos tans, fisies sterf  nie, want ons sal nie meer en langer fisies bestaan nie: in die 5-de leefdimensie is daar nie suiwer fisiese bestane nie!

======

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 2 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hieromtrent te korrespondeer, of 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index