"Verkeerde begrafnis"

  'n Oorgegane vriend van my, eks Zaag Pretorius, destyds in lewe van Louis Trichardt, het in lewe sy vertroue in God, bybel en Afrikaner-God-geloof/BY-geloof verloor. Hy was wys, het veral die Bybel uitermate bestudeer en geken...ook maar by die Ou Testament en "Almagtige' gaan in vassteek parkeer. Hy is toe oorlede, en seg die pastoor luid by sy begrafnis:
"Oom Zaag was 'n christen; op die einde kon hy nie meer praat nie, maar k het in sy o gesien dat hy Jesus aangeneem het."
  Ek was geskok. Dit was nie fair teenoor oom Zaag nie.
  Ek het getraai iets daaromtrent doen, daar, maar sonder sukses.

  So drie weke later 'kontak' ek met die oorgegane oom Zaag aan Ander Kant, en nog voor ek kon groet, toe s hy:
"Aruan, jy was by die verkeerde begrafnis!"


  Hoekom dwing ons aldag mense tot die kulturele, godsdienstige geloof?
  Hoekom dwing ons by "dood"/ fisies-afsterwe, 'n afgestorwe mens se nagedagtenis tot christen-wees, al was dit nie die geval nie? Maak ons so van die afgestorwene 'n verraaier?
  Hoekom verdra ons nie verskil van die kulturele groep se basiese geloofssiening nie?
  Hoe durf ons so 'n verantwoordelikheid op ons skouers neem om andere tot ns siening te dwing?
  En hoekom die oorgegane by sy/haar begrafnis so beledigend verneder?

======
 

As voorbeeld: Onlangs is die pa van 'n gesin oorlede, en rel sy dogter om haar afgestorwe pa via haar Kerk te begrawe. S sy vir die pastoor aldaar: "My pa het sy voete sewentien jaar gelede in 'n Kerk gesit, nou word hy uit 'n kerk uitgedra."
  Is so iets nog moontlik in 'n beskaafde, ontwikkelde gemeenskap, nl dat die afgestorwene by sy/haar begrafnis verneder en gedwing word om aan die groep en/of kinders se geloofskeuse te voldoen? Weet Julle, ek dink "Kerke" se aanhang word via seremonies...soos begrafnisse en troues...afgedwing op die gemeenskap. Dit is tyd dat ons wegdoen met verpligte, kerklike formaliteitsbegrafnisse.
  Om hierdie rede is ek deur my spirituele begeleiers aangeraai om 'n alternatiewe begrafnis-gedenk-seremonie vir nie-kerklikes aan te bied.

  Hoofsaaklik sal die tema-onderwerp hierin wees:
* Genade
* Genade VIR ALMAL!
* Bystand, deernis, liefde en versorging vir elke oorgaansmens aan Ander Kant.
* Die Dood sal weggeneem word!
* Almal-is-een en een-is-almal!

Ek is ook beskikbaar vir praatjies, lesings en/of besprekings insake "Nuwe Mens".

======

27-9-2013: Laat die gedenkdiens van 'n oorledene die bydrae as Mens gedenk van die een wat oorlede is,
en NI die bydrae van die "Kerk", godsdiens, bybel of volkskultuur nie:
dit is mos nie "Kerk", godsdiens, bybel of volkskultuur se tot-einde-kom wat aangebreek het nie.
  Dt sl gebeur, tw:  "Kerk", godsdiens, bybel of volkskultuur se einde sal wel [skielik] aanbreek,
maar dit sal nie 'n begrafnis h nie; nee, die afgodsbeeld van "Kerk", godsdiens, bybel of God-volkskultuurgedeelte sal so vinnig die peil van belaglikheid bereik, dat dit nie op verdiening van 'n begrafnis sal uitloop nie.
  Tog en steeds pleit ek vir die omvorming van "Kerk", as instelling, wat ALLE MENSE sal dien, en nie net 'n deeltjie van die gemeenskap nie...en ook nie 'n denkbeeldige "God" en gode nie.
  Ek pleit dus dat in die komende val van die God-verstarring/boeiing van Mens, waarin die waarheid tov God&gode tot Ons Mense sal kom, dat ons nie  armer daaruit sal stap nie, maar verryk en vr Mens. Ek wys daarop dat die God-nosie 'n misleiding van Mens was en is, en vra dat ons nie tot weer eense verdeling, oorlog en verwoesting sal oorgaan by die bekend word van die voete-van-klei God-en-godsdiens IDEE nie.
  Waarna ek wel uitsien, is die beindiging en verdwyn van 'n doodsekere oorlog-van-alle-oorlo tussen die twee hoof groepe onder Mens nl die God-aanhangers en die nie-God-aanhangers; ja, "Armageddon", waarna so baie christene en "Jode"/""Israeliete"" uitsien, sal geen meer staanplek in ons denke meer h nie, geen meer regverdiging h nie, en so ook hul verdelingsgrondslag, hul ons-is-heiliger-en-uitverkore verdeel-, haat-en-nyd uitgang; asook sal hul miljoene verdeelgode 'n oornagdood sterf: die Nuwe, Vrys Mens sl ontwaak!

  Ek het myself in gees gevind met 'n sowat een-meter bre verfroller in my hand...

(word vervolg)
078 758-9502

======

"Aruan, wat sal jou uitgangspunt/verkondiging/boodskap wees by sulke begrafnisse?"...Johan

Van Aruan: Genade. Genade. Genade vir elkeen en almal!

======

2-10-2013: Jy/ek/ons is deur Ou-Energie boeiinge mislei om aan die ou Energie van oa n verpligte een-pad loop toe te gee. Hoekom moet ons luister wat ander mense s en doen tov ons begrafnis, en ons laat bind aan die ou tyd se dinge? al stem jy nie meer daarmee saam nie. En al het van ons in lewe gekies om n ander pad te stap, is ons so en deeglik geboei in kulturele gebruike, dat ons by ons begrafnis aan hul geboeidheidsvoorskrifte tot toegee gedwing word, tw, jy word in n kerk begrawe, met godsdiens as sevierende oor jou.
  Dit is mos nie soos dit hoort nie. Elkeen is geregtig om n eie keuse te maak:
maak dan jou wens testamentr en aan jou naastes bekend dat jy begrawe wil word
in genade-vir-almal: dt is n nie-christelike/nie-godsdienstige begrafnis!

Om te rel dat ek jou begrafnisgedenkdiens lei, kontak Aruan.

Ek is ook beskikbaar vir praatjies, lesings en/of besprekings insake "Nuwe Mens".

======

VasgevangCaught up

  Ek het n ou man "gesien", wat voort geslof het, met voetboeie, n ketting daaraan, en n swaar ystersleepsel wat hy agter hom aangetrek het; oor sy o was sere en toegegroeide vel, sodat ek myself afgevra het hoe hy ooit kon sien. Agteraan hierdie ellendebeeld het n lang, maer vrou gevolg, haar gees uit haar gewurg deur die tou om haar nek, wat van die man se ystersleepsel af kom.
  Hulle het vir my totale ellende gesimboliseer. Seker die ergste wat ek mense gesien het; selfs die rou skaafplekke en sere van hul vasgemakenheid het my met afkeur daarna laat staar.
  Ek het gewonder hoekom hulle so geboei is tot soveel ellende? En hoekom hulle nie vrygemaak kan word daarvan nie? En hoekom niemand hulle help nie?
  Toe, asof van ver af, sien ek toe dit is die Mens in metaforiese toepassing, n Adam en n Eva, en dat hulle van mening is dat dit is hoe die gode wil h
hulle moet leef.  Ek het hulle hoor prewel: In God se naam!
  Ek het in die man se kop ingekyk, tot by sy onthou, en in my bewussyn gesien hoe hy sy seun op n rotsbank neerl
vir n god se genot. Ek het die vrou se rou, verskeurde hart gesien, wat haar lankal verby trane geneem het, verby onthou , verby bevraag. Verby menswees, want, voorwaar, hierdie mensepaar, wat nie meer mens was nie, het hul wrede lot aanvaarSo wil God dit h!
 
  Ek het van afsku in 3D bygekom, teruggel
en gedink hoe dit moontlik is dat daar nog mense is wat in so n  ongoddelike toestand moet leef, die afsku uit my uit laat vloei. Toe tref dit my fel: hierdie twee, armsalige mense is nie meer mense nie, hulle is wreedmisleide en verwaarloosde halfmense, armsalige lydendes, wat hul ellende aanvaar, sonder om verby die velle en sere aan hul o te probeer sien, sonder om na Vryheid uit hierdie ellende te roep.
  Onwillekeurig het ek gevra: Maar waarom? Hoekom kan hulle hul nie los kry van hierdie totale, onnodig ellende nie?
  En toe kom dit na my aangesweef: Omdat hulle nie  van beter weet nie, omdat hulle nie weet hoe nie, omdat hulle nie weet nie dat daar n ander tipe van lewe vir hul moontlik is, dat hulle van boei, ketting, ystersleepsel, sere, oogvelle, blindheid en gepaardgaande ellende verlos kan word.
  Maar hulle weet nie hoe nie. Hulle weet nie hoekom hul ontmensing nodig is nie. Hulle blindheid het hul sien geword, hul totale versukkeldheid het hul lot geword, hul ellende het hul menswees geword.
  Tog is daar n oplossing, Vryheid daarvan, vrystellingal sal dit hulle n tyd neem om gewoond te raak om sonder hul geboeidheid en belasdheid voort te beweeg en te lewe.
  Toe kom 'n sagte stem en fluister luid:  Vertel vir hulle van Vryheid, van boeielose menswees, van onbelasde lewe voer, van juigende menswees!"

  Toe het dit soos n ysterkombers oor my kom l
:  dit is die godsdiens van antieke voorsegginge  wat hierdie mense tot vrywillige slawe en rampvoorwerpe kom maak het, en dat ons almal in een-of-ander vorm en/of in meerdere en mindere mate deur hierdie ontmensde mensepaar verteenwoordig word. Ek het gesien dat godsdiens die boeie is wat hierdie mensepaar se lot onnodiglik verswaar het, gesien dat hulle hierdie mens-onnodige ontmensing in onkunde op hulle geneem het, dat hulle in die boosheid daarin  vasgevang was, soos soveel biljoene na hulle.
  Ek het n seun hoor vra: Pa, waar is die slagdier?
  En gehoor hoe die pa antwoord:
ns is die slagdiere, maar ons weet dit nog net nie...wl dit nie weet nie.
  Maar, Pa, hoekom doen ons dit?
  En tussen trane deur kom die pa se antwoord: "Omdat ons nie van n ander manier weet nie, My Seun," 
  Ek het gesien hoe die seun sy kop in verwarrendheid skud, hoe die pa snikkend huil, terwyl hy die tou in sy linkerhand voel, en met sy regterduim oor die skerp kant van die mes vryfdie mes waarmee hy nou-nou in totale boosheidsverleiding sy seun se keel wil/moet afsny.

  Ek het toe ontelbare mense gesien, met toe o, asof daar velle daaroor gegroei het, met groot boeie en swaar kettings en sleeppysters agter hulle aan, sere oral aan hulle, die lewensvreugde uit hul verneuk


  I saw the human RIPPER: RELIGION, aided by RACE, a planned package to form part and parcel of a sold-out and bonded humanity. I knew that the terrible vision I saw was indeed humanity, and the havoc planned religion has sowed under us. I instinctively also knew that as those two bonded persons, humanity still did not see through the well planned trick to de-human us, to keep us bonded, weighted and blinded with sores of non-see. I started crying, because humanity has not been able to triumph over it, or learn how to get freedom from this age old, well planned bondage.

  What bondage, Aruan? Answer it, so that your readers may know what you saw.

  Well, I saw shackles of uninformed  people from olden times, I saw more advanced life froms of then, of many ages ago, throwing a planned iron curtain over them, and so, in inheritance, over us, and I saw a way of learning how to free ourselves of this enslavement to pathetic inhumanity. I saw freedom from fear and dreaded, masked terror below a gown of  devotion, misguided superstition, unquestioned manipulation, hate and enmity, division, warring  and time wasting customs.
  It came to me that people from ancient times, who could hardly read nor write, could not possibly know all and everything, could not possibly possess the truth, if this de-humanized Adam and Eve is their inheritance, this abomination of humanhood be their bequeathing. And still we cling to many of their misguided, uninformed, senseless, pitiful and self destructing ways and beliefsbe it superstition (!)without questioning it or being able to de-shackle ourselves.

  Now: there is an answer, there is a way, and it lies with our non-corporeal world, where freedom, grace and the well being of humanity is at heart. For it was said to me by a 'Golden Master': We are for all of you. Do not be scared to approach usalso for de-shackling and your freedom from bondage!

======

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hieromtrent te korrespondeer, of 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Ek is ook beskikbaar vir praatjies, lesings en/of besprekings insake "Nuwe Mens".

Gaan na Deel2-einde van oor-en-oor dood
Index