Nuwe Mens...Genade vir almal! 
                     
   Ewig is ons lewe!   

1
. Aankondiging
                                   Kliek asb altyd 3 keer op REFRESH!

 1. Die nuwe webwerf, www.nuwemens.co.za, is nou in werking:
  enigeen is welkom om kommentaar vir plasing op die werf te stuur, per E-pos: aruan@nuwemens.co.za .
  Faceboek: aruandon neologis . [ https://www.facebook.com/aruandon.neologis ]
  Asseblief, geen kritiek teen enige persoon of die Bybel nie!!!
  Ons benodig nie ‘n ander geloof as trapleer of kruk tot verkondiging en uitleef van ons Nuwe Oortuiging nie.

  There is no struggle necessary with anything or anyone!


 2. Skype
  -adres is: aruan.999

   
 3. Ek sal vanaf 2 Desember 2013 saans van 19h30 tot 20h30 op Skype beskikbaar wees.
  Ek is gedurende November in die bos: sien byvoegings nr 11.
 4. Ons  sal voorlopig bekendstaan as Nuwe Mens Groep.
   
 5. Nuwe-Mens DIENSTE nou beskikbaar:
  hierdie voorstel kom van my spirituele meegangers uit 4-D.
  ‘n Begrafnisgedenkdiens (begeleiding en ‘n NIE-christelike boodskap) is nou beskikbaar. Dit sal iets unieks wees!

  Ek word van my buite-3D begeleiers daarop gewys dat dit onredelik is dat afgestorwenes, wat nie die Christelike/godsdienstige uitgang in lewe aanvaar het nie, tot ‘n christelike/godsdienstige boodskap en kerk gedwing/verneder word...of 'n ander godsdiensgeloof...om nét ‘n kultureel-godsdienstige begrafnis as seremonie te mag kry. Dit is onsin. Elkeen het ‘n vrye reg tot keuse, ook tov geloof, “God” (wat tog maar gode is) en godsdiens, en behoort diegene wat nie die Christelike uitgang in lewe kies nie, in uitvoering gerespekteer word tov hul geloofskeuse(s), by hul oorgaan tot die nie-stoflike leefdomein.
  Meer besonderhede.
   
 6. Ek is al lankal gesê dat GENESING vanuit onsself (!!!) moontlik is,
  en word ons nou genooi om dit tot ons voordeel in te span.
  Kontak my, hieromtrent.
   
 7. Bydraes...ook finansieël, voorstelle en E-pos- en/of Skype-kommunikasie is baie welkom!
   
 8. Ons het reeds baie stof beskikbaar.
   
 9. Baie welkom, dankie en wees gelukkig en tevrede!

Aruan
078 758-9502
8 November 2013
Suid-Afrika

=============================================================================
Druk asb altyd 2 keer op REFRESH ten einde die blad op te dateer!!!
========
===========================================

Ek het gewens dat ek 'n geleentheid kry om 'n alternatief te kan voorlê/bring/ voorhou, wat mi grootse veranderinge kan bring in harte/lewens van mense, sonder dat jy eers 'n prys hoef te gee of te betaal...jou 'hart', 'lewe' en bewussyn aan 'n IDEE of ander magsgroep hoef oor te gee; sonder dat jy enigiets hoef te betaal, sonder dat jy ooit op jou knieë hoef te gaan, sonder dat enigeen die reg verkry om oor jou te heers, sonder enige vorm of skynsel van minderwaardigheid! Sonder vrees of afdreiging. Sonder 'n GROOTBAAS en base (predikante) en ook sonder die korporaalskreërs en dwase afdreigers!

======

Eugene
, jy vra: Waar begin ons?

Reg by die begin, sou ek sê, en dit is die volgende:

 1. Die Mens het oor tyd uit 'n konglomerasie van “regoplopendes”  ontstaan.
 2. Daar was ook ‘n ander pioniersbron, waarvan ons bewus is, nl
  verskeie los groepe buite-aardes, wat op aarde geland het, hetsy as verkennende koloniste, beide liggaamlikes en nie-fisiesbeliggaamde lewensvorme, vanuit veral die Pleiades...die Sewe Susters...vanuit ‘n 5de of 7de Dimensie van bestaan...so lyk dit my: laasgenoemde is, volgens die dinamiese, boodskapoordragende “Kryon” engelegroep,  www.kryon.com , vanuit die Pleiades te Lemurië gevestig.
 3.  Lemurië was vir sowat 30,000 jaar as florerende bestaansryk van die nie-stoflikes op aarde gevestig, ten weste van die tanse Hawaï. Hulle was oënskynlik suksesvol, maar hul bestaan is via ‘n vloed  vernietig: die grootste deel van hul woonplek  het onder die water verdwyn: dit is die basis van die Mensdom se wêreldwye en verskillende vloedmites vandaan kom.
 4. Deels uit hulle het Atlantis ontstaan, nie-liggaamlikes alleenlik, of deelse liggaamlikes, ek weet nie.
  Ek noem net dat ek meer gedetailde inligting benodig insake hierdie oorgang tussen die twee bestaansryke, nl  Lemurië en Atlantis.
 5. Lesers, deelnemers en/of lede van die NUWE MENS GROEP (SA) is baie welkom om bydraes op nie-konfrontatiewe basis tot hierdie leemtes te lewer: stuur aan aruan@nuwemens.co.za
 6. Atlantis het vir sowat 20,000 jaar bestaan, voordat dit deur die toedoen van die bewoners van Atlantis ontplof het, en as gevolg daarvan in die see weggesink het. Hier is meer inligting daaromtrent:
 7. Daar was ook ander pioniersgroepe op aarde:
  6.1 Die “Drakoniërs” interesseer my geweldig, daar dit blyk dat hulle moontlik die eerste, georganiseerde groep was wat op aarde gevestig het: ek had nog nie tyd om hierdie groep na te vors nie.
   Lesers, deelnemers en/of lede van die NUWE MENS GROEP (SA) is baie welkom om bydraes op nie-konfrontatiewe basis tot hierdie onderwerp te lewer: stuur aan aruan@nuwemens.co.za
 8. Die vestiging van die groep “Nibiruane”, onder leiding van die uitgeskopte Koemarbi/Alalu in die Ooste.
  (meer volg)
 9.  Die vestiging daarop van ‘n amptelike groep Nibiruane in die Midde-Ooste.
  (meer volg)
 10.  Die ingryping van die Nibs na die val van Atlantis, tw, hulle het die gaping van georganiseerde bestaan op aarde kom vat.
  (meer volg)
 11. Hierdie inleiding is bedoel om ‘n baie kort opsomming van ‘n omvattende onderwerp te wees; daar word nie voorgegee dat dit totaal omvattend,  absoluut, volledig of finaal te wees nie.
  Lesers, deelnemers en/of lede van die NUWE MENS GROEP (SA) is baie welkom om bydraes op nie-konfrontatiewe basis tot hierdie onderwerp te lewer:
  stuur aan aruan@nuwemens.co.za

=============================================================================
Druk asb altyd 2 keer op REFRESH ten einde die blad op te dateer!!!
========
===========================================

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Inhoud-Byvoegings
Gaan na Byvoegings-2: Kersboodskap van 'Jesus'-Jeshua

Index