Nuwe Mens
10
. Ons Tuiste Self ("Higher Self")                    Kliek asb altyd 3 keer op REFRESH!

Toe “praat” my Tuiste Self...
 
Ek was altyd hier, Aruan, gereed vir jou, maar dan ook saam met jou...nog al die tyd. Jy het nou soort van my op my nes los gedink/ingesien/ervaar/gehoor, maar dit is nie belangrik nie. Dit is bedoeling/oogmerk/intent wat saak maak, en waarvan ons te alle tye bewus is: ons is immer en mos via jou/jul bewussyn...maaind...met julle en by julle ingeskakel; en also is ons altyd bewus van elke gedagte, idee, daad of woord wat deel van julle is.
  Dit is nie om op julle te spioeneer nie, nie om strafdinge teen julle te wete te bekom nie, maar om ‘in die aandwindjie’ in Paradys-omstandighede julle te ontmoet, net wanneer vir julle geleë. Ja, Aruan, ek/ons (want ons wat met jou is, is baie en altyd ‘almal’ by en saam met jou) wil jou en ander meelopers/Ligvorse se hande sterk in hierdie dae, sodat julle vrylik en baie aktief die vryheidsboodskap van hierdie tyd aan jul medemense kan bring. Ja, Aruan en andere, julle is die 144,000 “verseëldes”...genoem in Openbaring 7...wat nou oopgemaak word om die aankondiging te doen onder die Mense dat die tyd nou aangebreek het, die verlossingstyd, vrywordtyd, boeiebande los kry en tot vrye Ewigheidwesens te kom.
  Ons wil en gaan dit nie op julle afdwing nie, maar dit is uiters noodsaaklik, en sal dit elkeen baat om n
óú die wekstem/klaroen/vryheidsaankondiging van 'kom-vry' aan te hoor en op te neem, want die oorgangstyd en -geleentheid tot die Nuwe, Vry Mens het nou as Môrester vir julle gebreek, die Pienk Lotus kom nou bokant die silwer bodempan in blom, en die Pers Lotus (ja, dit ook!) ontsluit die diep waters van vrede vir die Mens.
  Ja, Aruan, ek was al die tyd daar. Ek ís al die tyd hier...by jou/julle...om die drinkbeker van feesvierende tot-verlossing-kom vir die Mens omhoog te hou: kom drink nou, neem die vryheidsbeker op, sien my/ons hand en neem dit op, en word deel van Universele Ewigheidswese.
  Kom vry, Aruan! Kom vry, Leser! Kom vry, Mense! Kom vry elke en ieder Mens! Kom julle daar op 3-D aarde vry, sodat ons opvolgend daartoe in grootse vryheid met julle een kan word daar op 3-D aarde, waarop ons saam kan oorgaan/beweeg tot ons Nuwe Aarde...ons DIE NUWE MENS!
  Gegroet vir eers.

Jou Koepel Self/Bron Self/Tuiste-‘ouer’/
Multidimensionele Self.

  1. Lesers, deelnemers en/of lede van die NUWE MENS GROEP (SA) is baie welkom om bydraes op nie-konfrontatiewe basis tot hierdie onderwerp te lewer: stuur aan aruan@nuwemens.co.za

=============================================================================
Druk asb altyd 3 keer op REFRESH ten einde die blad op te dateer!!!
========
===========================================

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Inhoud-Byvoegings
Go to/Gaan na nr 11:  from Mashagadzi

Index