Kersboodskap van 'Jesus'-Jeshua
(Aand, 24 Desember 2010)

Kersboodskap
vir 25 Desember 2010
Buk af!
weg van mý af!

Gedurende hierdie Kerstyd
vra ek,
’Jesus’,
asseblief:
Buk van my af…
weg,
weg van mý af,
asseblief,
vêr van my af.
Buk van my af,
na hulle in nood,
na een in nood.
Asseblief,
buk af na een in nood.
Buk af!

Buk uit jul kersdag-oordadigheid af
na een wat honger is…
buk af!
Asseblief buk af!

Buk af!

My Mense,
My Geliefdes,
julle wat getrou gebly het
aan die ‘Jesus’-nagedagtenis,
hoor wat ek sê,
hoor waarom ek pleit:

vergeet van mý!
Kry mý uit jul gedagtes uit,
buk af!
Buk af na jul eie in nood.
Buk af!
Buk af na andere in nood,
en vergeet van my.
Buk af.
Asseblief,
buk af!
Mense,
Mý Mense,
buk af
na jul naaste,
na jul naaste in nood,
na jul honger naastes;
buk af vanuit jul oordadigheid,
buk af vanuit jul weelde,
vanaf jul bevoordeeldheid;
buk af na jul naaste...
want klaar is die tyd
van ‘liefde' op jul lippe,
en nóú het gekom…
jul liefde in jul hande.

Buk af,
buk af na jul naaste,
open jul oë na hul nood,
hul roepende nood,
hul julle-nood…
ja, in júl mede-mens lê jul nood,
jul roepende nood.

Vergeet van ‘Jesus’-aan-die-Kruis’,
negeer ‘Jesus’-aan-die-Kruis’,
raak ontslae van ‘Jesus’-aan-die-Kruis’,
en
buk af:
buk af,
na jul naaste…
jul naaste in nood.

Raak ontslae van jul weelde
en gelde in noot,
gooi weg jul bakke kos,
julle spesiale geregte,
en buk af…
buk af,
na jul naaste…
jul naaste in nood.

Weet julle wat?
Ék is jul naaste.
Ja,
ék is jul naaste.

Vergeet van God en gebod,
vergeet van kersdiens,
vergeet van goeie wense,
vergeet van voorspoedige Nuwe Jaar,
vergeet al daai dinge…
daai dinge vol nutteloosheid.
Vergeet  daarvan,
en vergeet van mý.
Vergeet van my,
en buk af:
buk af,
buk af,
na jul naaste…
jul naaste in nood.

Buk af.

Naskrif: Dit is julle verduidelik en gegee in Lukas 10.
            Buk nou af!

Die Energie van Jesus-Jeshua
Ou-Kersaand,
24 Desember 2010;
20h46

(rakende die energie van Jesus-Jeshua, hou asb hierdie in gedagte:
"
It is also a story with symbolism and can be read on many levels."

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

======================================================

Kersboodskap nr 2                         
hierdie keer van Lukas Oosthuizen, my oorgegane skoonpa

(Laatmiddag, 25 Desember 2010)

    Ewige Saad

  Onverwags het my oorgegane skoonpa, Lukas Oosthuizen, in 3D lewe van van Reitz, OVS, my besoek.
   Ons het hom ‘Oupa’ genoem. Oupa het my ansersheid en reguit, onverskrokke en deurdringende bevraginge my gegun, my langs die viswaters in Namibië uitgeluister, my dit gegun en my “eerlike soeke” (soos hy dit na lange uitluister genoem het) waardeer en aangemoedig, al was hy op grys ouderdom vasgevang in en getrou aan sy NG-dinge, aan “God”, liefde, die kulturele God/god edm…”as ek jonger was, het ek saam met jou hierdie pad gestap,” het hy vele kere gesê, “jy is nog nie dáár nie, maar jy is op ‘n pad wat vir my sin maak.”
  Oupa is intussen “oorlede”, en ‘n tyd na sy oorgaan het hy asof normaal met my kontak gemaak…of was dit ék wat kontak gemaak het? Of dalk my Tuiste Self?
  Lank daarna het oupa in ‘n lang in indringende
visioen/beeltenis na my gekom, wat op oupa se gewese plaas plaasgevind het: ek het dit die Blou Klippe gedoop. Ek het die manuskrip met die direkte beskrywing verloor, maar hier is dit soos ek dit onthou:

   Terug by oupa en ek op Kersdag, 2010.

 
Ons is skielik op die agterdek van 'n groot passasiersboot...ons twee alleen. Hy praat rustig:
  "Don, daar is iets wat ek met jou wil deel. Dis iets wat min mense weet, van sal hoor, of ooit sal verstaan. Dit het te doene met
die Ewige Saad...” en goudgeel saad spat die ruimte voor en om ons vol.
  “Jy spook met die verwarrende terme vanuit die Ou Paradigma na die Nuwe Paradigma, soos byvoorbeeld, ‘VERLIGTING’ en ‘God’, asook ‘goddelik’ en dies meer. Ek wens ek kan jou vir 'n lang tyd wegneem, na 'n idilliese plek van jou keuse, waar jy vir 'n geruime tyd kan fokus op hierdie
vervangende Nuwe Paradigma terme. Daar is niemand wat daarvoor kans sien nie, nie aan ons kant of aan julle kant nie. Jy kán dit doen, jy moet net ruimte daarvoor gegun word. Jy het nou met notas insake ‘verligting’ begin. Dan kan jy die hele spektrum van te vervalle terme aandurf. Ek wens so ek kan dit bewerkstellig dat jy hierdie groot taak verrig…en gou ook!”

 
Die Ewige Saad...ewige saad... Dit kom lê soos 'n kombers voor ons, om ons, oor ons, hang selfs in die lug bo en om ons...Die Ewige Saad... Ek is aangegryp, geïnteresseerd, kalm opgewonde daaroor.
  Of ek dit finansieel sal kan bekostig…dis ‘n ander saak…heel ‘n ander saak. Die meditasie-‘verbinding’ word met my rasionele insnyding en vertwyfeling plotseling en summier verbreek.

Kersdag; 25 Desember 2010; 18h00.
Kopiereg voorbehou deur Aruan

Aruan
27-12-10

======

My oorgegane skoonma tree toe tot die gesprek  (vanaf 26-12-10):
  Hierna het my skoonma, oupa se vrou, my vrou se ma, tot die gesprek toegetree.

======

Kersboodskap 2011
 En nou is dit so pas Kersdag 2011 in Suid-Afrika.
 Buite raas dit,
 verskriklik...
 dis mos hoe Suid-Afrika geword het:
 daar moet mos gefuif en geskree word,
 raas en rumoer,
 want di GROOT ONSEKERHEID vd Wêreld
 is weer hier om ons te ontstel,
 die Stilte & Vrede
 is hier by ons weer eens weggeneem
 deur die ontstellende kruisigingsverhaal,
 wat ons steeds nie kan verwerk nie:
 'n God-Vader so wreed,
 wreder as Abraham,
 ja, want hierdie 'Vader' het met Moleg-Satan
 se bose plan voortgegaan:
 HY HET SY "SEUN" LAAT KRUISIG!
 KINDEROFFER,
 wat vir baie lang jare in Ou Israel gevestig is,
 en moes veral DIE ARMES
 HUL EERSTELINGE OFFER!
 
 Ag, God-Vader,
 as jy maar soos Abraham van ouds wou maak,
 en jou maaind wou change,
 en ons jou God,
 Satan-God,
 en die offerstuk,
 spaar.
 
 En jy, Abraham,
 toe “Satan” jou glo versoek het,
 as jy maar net NEE gesê het.
 Genesis 15:
 ”Daarop lei Hy hom (Abram) uit na buite
 met die woorde:
 ” ‘Kyk nou op na die Hemel
 en tel di sterre,
 as jy hulle kan tel.’
 En Hy sê vir hom:
 ’So sal jou nageslag wees
.”
 
 “En hy (Abram) het di Here geglo;
 en Hy het hom tot geregtigheid gereken
.”
 
Lees nou self vêrder,
en sien hoe lei hd “God”
Abraham tot OFFER...
die bose plan van OFFER,
nog altyd van die pool wat “Satan” genoem word.
As Abraham maar geweet het
dat die fondament hier gelê is
vir die GROOTSTE MISLEIDING VAN DIE MENS,
DIE BETRONKING VAN DIE MENS:
DIE VERSKRIKLIKE BOEIING het plaasgevind.
 
 En Abraham,
 IS GEKRUISIG!!!
 Vir Moleg-Satan-God.
 God!
 Ja, “GOD" word hy genoem,
 en daarom kom geen “Satan”
 in die Ou Testament voor nie...
 di Satan-IDEE word eers tydens die Ballingskap
 in Babilon opgetel en vanaf Agra Maynu ontleen:
 di Christelike Satan!
 
 Ja, Abram-Abraham,
 jy het dit heel omarm,
 hd verlokking,
 heersersverlokking,
 magtig wees,
 en ryk;
 en so die daaropvolgende kinderoffer
 moes jy verwag het,
 want jy het DAAR Molek-Satan...”die Duiwel”...
 as jou “God” aangeneem.
 Nè, Abraham?
 
 Toemaar, EK verstaan vandag:
 dit word in goedertrou gedoen,
 binne die kennis vd tyd,
 binne die verleiding vd heersende GELOOF,
 binne die geërfde en beplande misleidings
 vd IDEE God & gode.
 Nè, Abraham?
 Tog het JY daar Moleg-Satan aangeneem,
 nè, Abraham?
 Die KINDEROFFER-GOD!
 
 Nota: Die VRYSTELLING daarvan
 kan net in werklike 3-D lewe plaasvind,
 Abraham, Mense, Lesers.
 Daarom het dit nog altyd op vrywording gewag.
 En nou, vandag, 25 Desember 2011,
 kom verlos ek jou, Abraham,
 Mens,
 vd binding-possession,
 daar al oor ons/julle gegooi.
 Ék kom jou van daai kruis afhaal vandag,
 Abraham, Mens,
 ek kom jou bevry.

 En toe word dit probeer reggestel te word
 in die Jesus-verhaal,
 waarin “Jesus” ‘n verskillende reaksie toon
 op Moleg-Satan, jou God, se “versoeking”,
 En lees ons in Mattheüs 4:
 ”Toe word Jesus weggelei di woestyn in
 om versoek te word deur di duiwel.
 En nadat Hy veertig dae & veertig nagte
 gevas het,
 het hy naderhand honger geword.
 En DI VERSOEKER het na Hom gekom & gesê
:”
 ......
 ......
 ”Weer neem die duiwel Hom na ‘n baie hoë berg
 en wys Hom al die koningkryke
 vd wêreld en hul heerlikheid,
 en sê vir Hom:>
 ’Al hd dinge sal ek aan U gee
 as U neerval en my aanbid.

 
Toe sê Jesus vir hom:
 ’Gaan weg Satan!
 want daar is geskrywe:
 ’Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien
.’”
 
 Dit is anders, Abraham.
 Dit is nie dieselfde nie, My Mense.
 ”Jesus” se antwoord verskil van Abraham s’n
!
 op dieselfde versoeking/verlokking,
 ”Jesus” se reaksie verskil van Abraham s’n,
 Jesus” se KEUSE verskil van Abraham s’n,
 ”
Jesus” se OPTREDE verskil van Abraham s’n:
 ” ’Gaan weg Satan!’”
 
 Die “GOD” WORD WEGGEWYS!
 Die “GOD” WORD WEGGEWYS!
 Die God vd Wêreld word weggewys.
 Die VERSOEKENDE “GOD” WORD WEGGEWYS!
 Die OFFERGOD word deur Jesus weggewys!
 Die God en gode word deur Jesus weggewys!
 Ek sê weer:
 Die God en gode word deur Jesus weggewys!
 Al die God-de,
 en al die Gode,
 en alle gode:
 ”Gaan weg van my af.....”
 Die GOD WORD WEGGEWYS...
 deur Jesus!
 Weggewys.

Weggewys:
die versoekende God,
 die God wat ons altoos wil kom skaak
 vir sy/hulle eie belang,
sy/hulle heersingsmotief,
 sy/hulle beplande besetting
 van ons bewussyn...
 OFFER JOU KIND!!!
 OFFER JOUSELF...alles wat jy is en het!
 Geloof
 en sieninge,
 sy POSSESSION...
 Satans-besetting/possession.
 
 Nota: En Jesus dui aan:
 HÝ IS GOD.
 JÝ IS GOD!
 ÉK IS GOD!
 ÓNS IS GOD!
 Anders as die versoekende God,
 wat ons van ons inherente God-skap wil weglok,
 ons deel van Ewigheid wees;
 ons laat ons nie versoek nie
 tot heersing en besittings,
 want
 ÓNS IS GOD...Ewigling;
 ÉK IS GOD...Ewigling!
 (Ewigheid).
 
 Die rumoer wat ons
 via die ge-erfde Jesus-verhaal geërf het,
 het ONSEKERHEID gebring,
 want Jesus het van Abraham verskil,
 Jesus het ‘n ander KEUSE gemaak
en God Moleg-Satan weggewys.
 Maar toe kom die Romeine en Mens,
 wat altyd oorlog, vyandskap, wrywing, haat en nyd
 kies en onder die Mens wou hou,
 en ook GELD en MAG,
 en hulle beroof “Jesus”
 van sy keuse
 om die OFFERGOD, Molek-Satan,
 weg te wys
 en nie te kies nie,
 en word in die geërfde Jesus-verhaal
 Moleg-Satan laat heers in & oor Mens,
 via die Kruisigingsverhaal...
 OFFERstorie,
 OFFER-aan-God.
 OFFER-verleiding.
Soos tans nog:
 Raas.
 Rumoer,
 dronkenskap.
 Baklei.
 Twis.
 Haat.
 Nyd.
 Oorlogsgesindheid.
 Onsekere Mens,
 verwarde Mens,
 rigtinglose Mens,
 wat nie wou hoor die boodskap
 van Jeshua-Yeshua, Boeddha & die Ander Kant:
 
”Maak jul los vd God van Abraham se keuse,
 maak jul los vd BOSE God,
 verlokkende gode,
 van mag,
 besittings,
 heersing
 en
 oorheersing.
 Maak jul los van Moleg,
 maak jul los van di IDEE-Satan-GOD.”
 
 Hoor my, My Mense,
 maak jul los van God,
 los vd IDEE van God,
 los van die God IDEE,
 die heersersgod.
 Want, weer eens, kom ek dit sê:
 ”KOM VRY VAN GOD,
 gode
 en alle bindinge...
 stop being possessed!”
 
 ”Wees nou VRY SAAM MET JESUS,
 vry saam met mý, Jeshua,”
 vry saam met wat nou hier is:
 Ligvorse,
 Padaanwysers,
 Bevryders,
 oopgemaakte Verseëldes,
 (Openbaring 7),
 oorgaanmense,
 Nuwe Mense! 

 (Kersdag, 25 Desember 2011; 3h00;>
 deur Aruan)

======

Van Jeshua-Jesus:>
 
Deur mense is ek aan die Kruis vasgespyker.
Deur mense word ek aan die kruis steeds vasgeboei…daar gehou.
  Dit is dan seker logies dat ek deur ‘n mens-in-aardse-lewe van die kruis afgehaal word:
daar waar ek in groot sielepyn steeds gehang het…onnodig daar gehang, sonder enige noemenswaardige doel…alles deel van IDEEs van ‘n verbygegane era…die era van die gode en hul IDEES van BEHEER.”

======


 

 

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Inhoud-Byvoegings
Gaan na Byvoegings-3: Julle is die gode. Jý is God!"

Index