3. “
Julle is die gode. Jý is God!

  Die tyd van dat voorafontwikkeldes julle ontkrag het met die lunsvangriem dat húlle julle God is, is verby:
dit sal nou vinnig tot jul slaafgemaakte besef deurdring.

Ja, die Des. 12>21 2012 'portaal'-van-verandering het julle ongesiens (vir die meeste van julle) oor die kloof van wegskeiding van jul ewigheidwees gebring...ja, don & Kie kan dit gerus as intervensie sien en herken: dit waarvoor don, oa, gevra het, het gebeur, is aan julle gegee, is na julle gebring. Julle is nou aan die anderkant van
die Groot Kloof, wat bepland (deur buite-aardse voorafontwikkeldes) op jul lewenspad gebring is; maar nou dat julle gebring is tot die anderkant van Lewendes wees, sal julle oë individueel en kollektief begin oopgaan...julle sal verby die blinddoeke sien, tot die weg na jul Ewigheidsvorm.
Staan dan nou uit die beplande doodstoestand op, waarin julle tot nou toe verkeer het, en gaan in vryheid en grootse vreugde die Goue Strale/Sfeer van Ewigheidsson binne.
Ontvang van "Ons".

Die Groot Kloof: Die Kloof & Die Songegewe Wit Perd:
Ai. Ek het gedurende 2007 ‘n spirituele groep êrens anders besoek, wat vrylik via ‘n “portaal” met die Ander Kant en die Dimensies kontak/sakeling het. Ja, dit is beslis so, maar hulle is nie van wat ons noem “Die Lig” nie. Hul vrylike kontak het my wel destyds geïnteresseer.

Ek het op ‘n Vrydagoggend daar aangekom. Die Saterdagoggend, met sonsopkoms, na ek  tee gedrink het…ek alleen…is ek onverwags ‘weggeneem’ en
het my in ‘n rietbootjie bevind, wat saggies oor ‘n sterk lopende rivier gevaar het. Anderkant is ek teen ‘n skuinste uit, toe ‘verskyn’ daar ‘n pragtige wit perd voor my en aan my regterkant. Die saal was van goud en het lang, goue strale weerkaats.

Onwillekeurig het ek op die perd se rug geklim. Voor my, veel vêrder, het ‘n groot son verskyn. En terwyl ek in die rigting van die son ry, het dit al groter geword, totdat dit die hele horison gevul het…’n goue son.

Toe kom ek by ‘n baie hoë rant…’n afgrond…en doer onder sien ek ‘n baie diep kloof.
Hoe sou ek hier oor kom? Toe kom ‘n sagte aansporing en sê aan my om die perd oor die rant te stuur.

Ek het onwillekeurig teruggedink aan een wintersoggend in my stap parkie, toe ek in ‘n visioen op ‘n baie hoë rotspunt gestaan het, alleen, en ‘n uitnodiging kom tot my om te spring. Dit was hoog, maar ek het dadelik in gees gespring, in vertroue.
Ek weet dus wat nou hier sal gebeur, dus stuur ek toe die wit perd oor die afgrond.

Toe val ek nie, maar daar is al die tyd ‘n soort van vloer van diamantglas (so het dit vir my gelyk) oor die kloof, en ek en die perd is rustig stappend daar oor, na die groot, goue son/Son. Daar aangekom het dit gevoel of ek in die ‘boesem’ van die son/Son opgeneem word, en kom dit toe tot my dat ek versoek word om terug te gaan, want daar wag ‘n taak op my. Ek het die perd laat omdraai en is terug, weer oor die diamantglasvloer
.


Daarna het die wit perd gereeld aan my verskyn. Ek is op allerhande ekskursies…op die wit perd…sommige nogal heel komies. Daar is ook 'n oordragingsboodskap insake die Wit Perd.

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur don-don Herman. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

 

Korrespondensie:
Van Eugene
: Goeie boodskap, Aruan. Dit rym met wat ek sover het.
Hoe lank dit nog sal neem vir die hoër frekensies/dimensies om die bewussynsomskakeling te ondervind, is steeds 'n groot vraag. Sover dink ek dat "critical mass" bereik is, en dus is ons oor die kruin, maar weer eens, hoe lank voordat die rol baie spoed optel?

 

aruan:

Eugene, jy skryf: Hoe lank dit nog sal neem vir die hoër frekwensies om die bewussysomskakeling te ondervind is die vraag. Sover dink ek dat "critical mass" bereik is en dus is ons oor die kruin, maar weer eens hoe lank voordat die rol baie spoed optel.


My voorlopige, vinnige reaksie:

Hoe lank?”: daar bestaan geen tydsduur vir hierdie PROSES nie.  Basies hou die kollektiewe Mens die leisels, en bepaal dit die “hoe lank”.
Ek dink nie enigeen in 3D, 4D of in die Galactic Federation kan dit bepaal/voorspel nie. Ons in die NUWE-MENS GROEP sal ons weerhou van tydvoorspellinge, tydsduurvoorspellinge, en veral tov dag en datum.

 

die hoër frekwensies”: Mi is NÍKS hoër as ons nie, daarom stel ek voor ons verwys na voorafbestaandes, of  meer gevorderde lewensvorme in die Heelal.

 

“die bewussysomskakeling”: Dit is reeds aan die gang. Jy, ek en baie ander padvinders is bewys daarvan. Dit sal nou begin spoed optel. Elkeen word tot “Nuwe Mens” bydrae geroep!

 

Van Eugene: Stem saam met alles wat jy sê, juis die vraag wat n retoriese vraag is. Ons wonder mos al sedert einde 2012 Dec, en dis n antwoord wat sê: DIT SAL SO LANK NEEM AS WAT DIT SAL NEEM!
 

aruan: Eugene, Jaaaaaaaa!!!!!!!

Skryf vir ÓNS werf (Nuwe Mens) ‘n inleiding, asb.

 

Van Eugene: Ek dink die skeiding van die "wheat" and the chaff" itv ascension/uitstyging het reeds gebeur, en gaan op eie tyd uitspeel. Oortuiging en oorreding nie meer 'n rol wat uitkoms kan verander nie. done and dusted.

 

aruan:

Eugene, mi is die padvinders lankal in voorbereiding.
Die massas is nog in possession geboei, en weet nie wat aangaan nie.
Dit is Óns taak om hulle tot die Goue Oorgangsbrug te lei en te bring,
en daartoe sal ons meegehelp word deur wie ook al bydrae wil en kan lewer...
(intervensie of sorts).
”Ascension”, noem dit wat jy wil...whatever.
Genade vir ALLE Mense!!!!

 

Van Eugene: Genade vir almal ja, maar in myns insiens, nie in die nóú tyd nie. Die keuring is verby , totdat die agtergeblewenes se frekwensie op die vlak kom wat nodig is.
'n "Toelomstige" tyd perfek in lyn met elke siel se "blueprint" en we'll genade dus vir almal.

aruan:

Jeshua sê vir my “genade”...’n tanse woord/begrip, wat met tyd sal verval...is nou baie nodig vir Mens, want dit is wat die Mens nóú, na die Groot Vernieling, nodig het, en dít is wat die Mens nou sal kry/ondervind nl genade vir almal, vir ‘n ieder en ‘n elk, vir elke mens, vir alle mense!
En dit is vir my genoeg, fantasties, wonderlik. Ek gaan 100% saam daarmee.
Bedink ‘n Mens dit, is dit net logies, want daar is geeneen meer daar om te OORDEEL NIE, geen meer VEROORDELING nie, geen meer STRAF nie: sien my besoeke aan “die Hemel en my beswaar dat “My Mense” agter doringdraadheinings gehou word, en ook my bevel: "Breek die heining af!”, wat hulle binne minute gedoen het. Ens.

 

My besoeke aan “die Hemel

1. Die Tent en My Mense
 “don, wat oa nou staan te gebeur, is die verdere en drastiese ontbondeling van die Ander Kant/'Hemel'  van die Mens. Ja, die mense/'siele'/entiteite daar kom permanent huis toe...daar na julle toe...'op aarde', in jul 3de Dimensie. Vertel nou eers jou ervaring in beeltenisse hieromtrent.”
ONS NUWE TUISTE
1. Die eerste keer dat ek die gehokte mense gesien het was:  
Ek het ‘n landskap met bome gesien, en dik sneeu, wat minstens twee meter diep gelê het.
  Aan my linkerkant het sodate op perde gesit, met ‘n offisier vooraan, wat op ‘n wit perd gesit het. Hy het my gesien en sy wit perd na my laat ploeter deur die sneeu. Hy het met my gepraat, maar ek kon nie hoor wat hy praat nie. Toe draai hy na die troepe en skree iets, en soos een man het hulle op my afgestorm, verheug om my te sien. Natuurlik het ek nie geweet wat aangaan nie.
  Die offisier help my toe op die wit perd, en lei ons in die rigting van ‘n groot, ovaalvormige, wit tent.
  Terwyl ons op pad soontoe is, merk ek ‘n draadversperring aan my regterkant. ‘n Paar mense staan rond  daaragter. Toe sien een my en gil. Van die ander volg haar en hul gil opgewonde terwyl hulle na ons rigting aangehardloop kom, tot net agter die draadversperring…dit het my aan ‘n konsentrasiekamp laat dink. Van oral kom toe baie mense opgewonde aangehardloop. Ek kon nie verstaan wat aangaan nie. Maar toe bereik ons die wit tent.
  Aan die tent se een sy was ‘n breë deur en afdak. ‘n Klompie persone (het vir my almal na mans gelyk…in wit klede geklee) kom toe by die deur uit. Hulle vra my om te kniel en lê toe hul regterhande op my kop, terwyl hulle ‘n sirkel om my vorm. Toe staan hulle op, vorm ‘n halfmaan, en met my in die middel loop hulle die massiewe tent binne, waar baie persone was wat rondbeweeg het.
  Ek was skielik baie moeg. Hulle het my na ‘n gemakstoel beduie om in te sit. Een, maar nie ‘n spesifieke een nie, het gesê: “Sit dan net en kyk maar wat hier aangaan”.
  Die mense agter die versperringsdraad het my egter bly hinder: my gedagtes was by hulle en nie soseer binne die tent nie. Ek het oor hulle verwydering gewonder en met ‘n loodswaar hart gewonder wat hier aangaan en hoekom ek dit in swye moes beleef.

 

2. Ek het ‘n hele tyd gelede weer onbepland daar aangeland.

  Ek is weer begelei na die Groot Wit Tent. Op pad daarheen is ons weer langs die draadversperring verby waaragter My Mense gehou is. Ek was ontsteld dat My Mense nog agter doringdraad gehou is, asof in ‘n konsentrasiekamp...dit hoort mi ni in di “Hemel” ni. “Hoekom is My Mense nog ni vrygelaat nie!?” het ek hardop geskree-vra. Geen antwoord het gekom ni. Ek was hoogs ontsteld. “Breek die drade af!” het ek beveel-geskree. Binne enkele minute het My Mense di draadversperrings plat gestoot.
  Toe gaan ek di Groot Wit Tent binne. Ek het met di deur in di huis geval: “Hoekom het julle My Mense nog ni vry gelaat nie!!!?”
  Geen antwoord het gekom ni.
  “Dan gaan julle nou ook terug aarde toe!” Ek was ontsteld.
  Daar het ‘n doodse stilte toegesak.

  “don, vertel vir ons mense dat dit nou staan te gebeur.”

  Dis dan nou tyd vir my om terug te gaan soontoe, na die Ander Kant/”hemel”...vir die aankondiging van die groot finale skuif.
  Ja, dis tyd. Maak dit dan nou bekend aan al my mense dat hulle ALMAL nou sal teruggaan huis toe...aarde toe...vir altyd. Ek kom self verduidelik... 
[25 Sep 2011]

 

Dankie vir reaksie
aruan  4/9/2013

 

 

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Inhoud-Byvoegings
Gaan na Byvoegings-4: Die Donker tye en die Goue Tonnel!

Index