Byvoeginge-9 .... Die Nuwe Mens

Die verkennende denke wat ek hier voortbring, kom nie uit ‘n hand- of geloofsboek nie. Dit handel met mensbegin, waaruit God en godsdiens spruit, waar ons nou staan en waarnatoe ons op pad is tot NUUT WORD...NUWE MENS!!!
  Ek weet dit is gewaagd en bevat baie en selfs verstommende dinge, maar die Nuwe Mens se ervaringe sal verstommend wees, en dit is nou voor ons deur...kom ons sê maar voor ons lê 'n braakveld van lewe, wat Mens se Groot Nuwe Lewe sal omvat, word en wees!

1. Mensbegin: Die Mens het nie uit die lug uit geval nie. “God” (nie dat daar net een God bestaan nie, wel net Biljoene van die goed...alles in mens se maaind/bewussyn/kop!) het ná die 2de genetiese samestelling van Mens gekom, en wel as BEHEER-werktuig oor/van/in die Mens, via buite-aardses.
1.1 Daar het verskeie los groepe en groepies lewensvorme van buite die Aarde van-tyd-tot-tyd en baie lank gelede op aarde geland, en ook gevestig...meesal hier gestrand geraak of as vekennende buiteposte gevestig. Dit is tans nog onmoontlik om te bepaal wie, wat, wanneer en waar.
1.2 Los beginnersgroepies behoort seker 1ste genoem te word.
1.3 Dan lyk dit my of die Drakoniërs, baie lank gelede op aarde gevestig het. Heel lank gelede.
1.4 Toe kom die uitgeworpe groep van Koemarbi vanaf “Nibiru” (met baie ander name) op aarde aan en vestig in die Ooste. Let daarop dat hulle nie An-u, koning van die Nibiruane, as “God” aanvaar het nie, het inteendeel teen An-u in opstand gekom en is daarom verban (uitgewerp) na die Aarde.
1.5 Dit lyk of daar in die Ooste rond ‘n ryk van lewensvorme ontstaan het wat êrens in die See gevestig was. Hiervan weet ons amper niks. Ek raai wild dat bostaandes vir “Og” se ontstaan verantwoordelik was.
1.6 Ek lei af dat Og (kon anders genoem wees) via ‘n Vloed vergaan het, en dat van die oorblywende lewensvorme aldaar in die nabye Ooste gevestig het.
1.7 In die Weste ontstaan te Lemurië...Wes van vandag se Hawaï...sowat 50,000 jaar gelede ‘n ryk wat vanuit die Pleiades (Sewe Susters) gekom het. Hulle was nie suiwer fisiese vorme nie en ook nie suiwer nie-stoflike vorme nie...kom ons sê maar so tussen die twee.
1.8 Die Lemuriërs was baie groot...daar word bespiegel van tot 7 en 9 voet hoog/lank en het honderde jare geleef.
1.9 Hulle ryk het vir bykans 30,000 jaar bestaan. Dit is toe deur die See oorspoel...Die Groot Vloed.
1.10 Oorlewendes vanuit Lemurië het in omliggende gebiede gevestig, en hieruit het as georgaiseerde bestaansryk Atlantis ontstaan.

1.11 Intussen is ‘n amptelike ryk van Nibiru (in opposisie tot die suksesvolle Koemarbi-groep) in die Midde-Ooste gevestig, met oa Enki, Enlil (bekend as El), Ishkur (oa bekend as JaHWeH), Marduk en andere.
1.11 Atlantis is met tyd ook oorspoel en het ‘n nuwe Atlantis weer daar ontstaan.
1.12 Hierdie Atlantiërs het met tyd baie vêr ontwikkel met behulp van die Pleiadelinge (Sewe Susters).
1.13 Hulle het egter met tyd in twee verdeel nl
1.13.1 Die “Goodies”, The-Law-of-One;
1.13.2 Die “Baddies”, The-Sons-of-Belial, wat mag en oorheersing gesoek het, ook oorlog.
1.14 Hulle het oa van die Pleiadiërs koepels/"mane" verkry, wat in die lug oor hul stede gehang het, en as kragopwekkers ingespan is...sonkrag.
1.14 Die “Baddies”/Sons het egter hierdie kragopwekkers vir oorlog begin aanwend...ook oa straalgewere...wat daartoe gelei het dat die hoofkoepel ontplof het.
1.15 Dit het gelei tot die ontploffing, wegsink en vergaan van Atlantis.
1.16 Let daarop dat daar ook naby Griekeland ‘n veel kleiner Atlantis-2 met tyd ontstaan het en dat hulle ook teen die Atla Ra/Baddies geveg het.
1.17 Die oorlewendes vanuit Atlantis het in omliggende Suid-Amerikaanse gebiede geland, asook in Egipte.

2. In die vakuum wat daar toe op aarde ontstaan het, het die "Annunaki"...wat toe reeds in die Midde-Ooste gevestig was...besluit om toe te tree. Hulle het juis op daardie tydstip besluit om “hulp/e’ vir hulle te “vervaardig” om met die moeitevolle werk op aarde behulpsaam te wees, ook om in die myne te help minerale myn..veral goud.
2.1 Die Annunaki het toe besluit om ‘n lewensvorm vanuit bestaande gene
te kloon, wat vir hulle as robotslawe sou dien.
2.2 Die eerste lewensvorm is bekend as “Die Lullus”.
2.3 Die Lullus was egter raserig, het baie baklei en heel te vinnig aangeteel. Daar is toe op ‘n stadium besluit om hulle weg te maak en te vervang met ‘n meer doelmatige lewensvorm.
2.4 Daar is op ‘n slim manier gebruik gemaak van siklematiese natuuromstandighede om die Lullus uit te wis. Let daarop dat ek raai en beweer dat nie al die Lullus uitgewis is nie, en was die oorblywendes destyds meesal in Afrika.
2.5 Die Annunaki besluit toe “
kom ons maak mense na ons eie beeld”, wat inhou genetiese ingenieuring en kloning met selektiewe en aangepaste DNS vanuit hul eie DNS bron.

3.1 Dit is baie belangrik om daarop te let dat die nuwe Mens nie net ‘n duplikasie of sel-kloning van die destydse Annunaki was nie: die DNS is bepland so verminder en verander/gewysig dat
die tot-stand-komende Mens minderwaardig en afhanklik sou wees, in ‘n doer-buite, mitiese, 'Hoëre' IETS sou GLO, en nog vele ander insette.
3.2 Tewens, daar is aktief in Mens se samestelling ‘n afhanklikheid en minderwaardigheid aan ‘n Hoëre Mag sou wees...enige Mag/mag word buite die Mens geplaas en gehou...weggehou van Mens af, maw Mens kan nie tot dit se volle wasdom ontwikkel nie,
kan nie in Heelasvermagtinge deel nie, wat die Humaan-Mens se regmatige besitting was en is. Dit noem hulle toe “God”, wat bloot hul saamgestelde IDEE was en is, komende vanuit ‘n lang pad van verdeling tussen die God-aanhangers...vanuit die Ishmaïl-opstand, teen die nie-stoflike, spirituele leefwêreld van fisiese lewensvorme. 
3.3 Hierdie 'Hoëre' Mag IDEE...
God...het hulle dan met tyd as hulself gevestig: hulle (die buite-aardes) het hulself as God gesubstisioneer.
3.4
Hulle het aan die Mens dit oorgebring dat húlle God is.
3.5 Hulle koning, An-u, was egter by hulle as "God-die-Vader" bekend. So erf die Mens toe ook die nosie van Grootbaas God.
3.6 Maar wat van al die ander Annunaki...”God”-de/gode?: daar word geskat daar was op ‘n stadium sowat 600,000 van hulle op aarde.
3.7 Hulle moes almal as “God” bekend gemaak en aanvaar word...ons ryke gode-bron.
3.8 Met tyd praat die Mens toe van God-die-Vader, wat “daar bo” is/woon, want hy het op sy tuisplaneet aangebly...tewens hy het net een keer die Aarde besoek. Hierdie “daar bo” raak toe as “Hemel” bekend onder die Mens...ons "HEMEL" nommer een!
3.9 Op aarde is daar toe baie wat God was. Algaande het dit meer geword. In die Midde-Ooste is die gebruik om die gode as “God” te sien en aan te spreek deeglik gevestig.

4. Daar word op aarde drie-vlak “ziguratte” gebou, wat uitloop op Mens se kerkgeboue.
    In hierdie zigs was dit moontlik om van die gode, genoem God, te ontmoet.
4.1.1 Op die eerste, grondvloer was almal toegelaat.
4.1.2 Op die tweede vloer was net genooides toegelaat.
4.1.3 Op die derde vloer was net die God-de/gode toegelaat.
4.2
Ontmoetinge met een van die Annunaki gode is as ontmoeting met “God” beskryf: sien oa Jakob se stoeigeveg.
4.3 Spirituele- of geestesbedinkinge en –ervaringe het tog deel van mens gebly...móés bly...en is daar nie daarvoor voorsiening gemaak nie. Selfs vandag nog wil die fundamentele behoudendes nie vir spiritualiteit plek maak in hul godsdiensbeoefening nie.    

5.Nouja, uit die vermenging tussen die buite-aardse God-gode en Mens het gemengde kinders gekom.
5.1 Was hierdie kinders dan nou God, ‘n god, of nie?...sien Gilgamesh.
5.2 Die leiergode was nie tevrede met wat hier plaasgevind in vermenging het nie. Daar het verbiedinge gevolg, en het die eerste
apartheidsreëls, verbiedinge en ‘n droom van apart-bly ontstaan.
5.3 Die bevraging van hierdie probleem van is-ek-nou-God, of nie? vloei hieruit: vgl die Gilgamesh-geskrif, wat in talle Midde-Oosterse godsdiensgeskrifte ‘n groot plek kry...en, asseblief!, ook in die Bybel, Roomse God-word denke, edm.
5.4 Met tyd word in denke van die Mens oorgegaan tot ‘n siening van die-Mens-kan-God-word: vgl die Romeine se Julius Ceasar, alhoewel ek van mening is dat hierdie gebruik toe al lank gevestig was in ander kulture.
5.5 Nouja, logiesergewys sou hieruit ontstaan het...met die dat die God-de/gode met tyd almal dood was, of weg is van die aarde...’n tussenpersoon, wat die aardse, alleen-gelate mens met die God doer bo kon versoen: hieruit ontstaan
die middelman/middelaarsdenke, wat beslis nie by die “Jesus” samestelling in 325 nC ontstaan het nie, maar baie vroeër, soos by Krishna, Horus, Deoius, Mithra, Dionisus en vele ander. Hierby vra ek of ons al duidelikheid of enigsins ‘n idee het waar die merkwaardige Boeddha (600 vC) hier inpas. Ook die Al’ah-verhaal bly merkwaardig, veral as mens die oorspronklike opstandsindividu, Ishmail, se verhaal reg aan die begin van fisiese vorme in die Heelal hier bybring.
5.6 Algaande kom daar ‘n verdeling van die Mensdom...altyd
VERDELING, en dit rondom die God-issue!!!...naamlik die Weste en die Ooste raak verdeeld en geskei tov ‘n God-beskouing/aanvaarding.
5.6.1 Die Weste, mi komende vanuit die Midde-Ooste, veral in en rondom Babilon en Egipte, bly vanuit ‘n God-aanvaarding dink, glo, redeneer en groei.
5.6.2 Daarenteen aanvaar en gaan die Oosterlinge nie vanuit ‘n God-aanvaardingsbenadering vêrder nie. Myns insiens spruit hierdie benadering van Koemarbi van destyds af. Die geen-God benadering is egter geweldig deur Boeddha versterk en nuwe dryfkrag en rigting gegee.
5.7 Gesien vanuit bogenoemde kan gesien word dat
die verskil in benadering lê by die buite-aardses wat hulself aan die Mens as God kom bekendstel het.

6.1 In die jaar 325/7 nC kom die Romeine en stel ‘n Jesus-verhaal saam, wat die verdelingskloof tussen die ou God-IDEE en mens behoorlik hervestig: hierdie Jesus-verhaal het voortgespruit uit 'n baie wye reeks geloofs-IDEES, wat na die Israeliese lewe van ene Yeshua ben Josep ontstaan het, as dat hy lewendig uit die doodsgraf sou opgestaan het.
6.2 Die Jesus-verhaal word ongelukkig nét fisies/as-werklike-gebeure beskou en/of geïnterpreteer,
6.3 en word die grootse, metaforiese verhaal daarin genegeer. Dit is ‘n vêrdere ramp vir die Mensdom.

7. In ons jaar 2,000 nC gebeur daar egter ‘n grootse veranderingsgebeurtenis nl
An-u, koning van die Annunaki-God-de/gode, wat by ons in die Weste as “God-die-Vader” aanvaar is en word, kom te sterwe. Hy en sy magsgevolg word daaropvolgende uit ons nie-stoflike kongregasieoord/”Hemel” weggemaak.
7.1 Dit lei grootse veranderinge in, in die Mens se nie-stoflike oord.
7.2 Hierdie veranderinge sou noodwendig invloed hê op die Mens in liggaam, in 3-D leefwêreld. Dit is dan waar ons nou is.
7.3 Die Nuwe Mens kom nou en deels hieruit tot stand. Dit is nou aan’t gebeure.

8. Die Nuwe Mens sal:
8.1 van die God-IDEE en oorheersing vry gemaak word,
      en so van die Annunaki se slawerny bevry word,
      want My Mense is steeds slawe in godsdiensboeie;
8.2 My Mense sal besef hulle aanbid buite-aardses, maar noem hulle net God.
8.3 My Mense sal besef God is hul/ons buite-aardse base/regeerders.
8.4 Die buite-aardse God&gode, die “Annunaki”, sal ons vry sal kom maak, deur die naelstring-van-onderdanigheid voor ons oë te kom knip. En ‘n Nuwe, Heelalsmens sal ontwaak.
8.4 Die geërfde slawementaliteit van die Mens sal beëindig word;
      die gevestigde minderwaardigheidsfondament sal verdwyn.
8.5 Nooit weer sal daar ervaar word nie dat MY Mense in kultureel-godsdienstige
      boeie gebore word tot slawe van buite-aardses.
8.6 My Mense se soldaatspeel vir ‘n IDEE...’n Polisiemania,
      sonder om in staat te wees/kom om te begin vra:
      “WIE HET HIERDIE MINDERWAARDIGHEIDSNOSIE HOOFDEEL
      VAN ONS GEMAAK?

       sal vinnig beëindig word;
8.7 van ‘n uitgestelde “hoop” verlos word;
8.8 van gepolariseerde verdeling ontslae raak
      asook die
polarisasie-IDEES soos bv “goed”<>”sleg”, edm,
      en ‘n neutraliteitsbenadering volg;
8.9 alle vorms van verdeling aflê;
8.10 geloof met werklikheid vervang...Heelalswerklikheid...
       Ons sal
Universele Lewensvorme word;
8.11 telepaties begin verkeer,
8.12 also in kontak kom met Heelalslewensvorme,
      maw multi-dimensioneel wees;
8.13 geweldig vooruitgaan;
8.14 met die God-skeppende voorouers, die Annunaki, vrede maak;
8.15 met mekaar vrede vind;
8.16 as een met mekaar verkeer en leef....
       die alleenwees/separasie van Mens sal beëindig word.
8.17 Hierin sal eensaamheid hok geslaan word,
818 ook die verwyderdheid/separasie van mense tussen mekaar,
      en ook die verwyderdheid van ander Heelalslewensvorme sal beëindig word.
8.18 Mens sal ook in kontak kom met wie ook al beskikbaar sal raak;
8.19 tot volle vrede aanbeweeg;
8.20 waarin verdeling nie langer plek sal hê nie;
8.21 ook die verdelende geloofsfigure vaarwel sê.
8.22 Ook die uiters verdelende godsdiens sal wegval;
8.23 Mens sal van alle oorheersing via IDEES vry kom;
8.24 Mens sal alle vorme van afdreiging staak;
8.25 Mens sal alle vorme van oordeel en veroordeling staak;
8.26 die ongemotiveerde ontsag (“awe”) vir “God” (IDEE!) sal verval;
8.27 VREES sal verval...in alle vorme,
       maar veral vir God, Satan, Hel, Straf, Vuur, edm;
8.28 Mens sal alle vorme van aanbidding staak;
8.29
alle vorme van God-dien/godsdiens sal verval
        en deur mede-mens bystand vervang word.
8.30 Mens sal mekaar bystaan in lief-en-leed;
8.31 Mens sal tot ‘n heel Nuwe Mens in bewussyn oorgaan;
8.32 waarna ook geweldige fisiese vooruitgang sal volg,
       soos siektes bylê, langer leef, edm.
8.33 Ook “die dood”, soos dit nou geken en ervaar word,
       
sal algaande bygelê en oorwin word:
        Mens se denke sal nie meer deur die Dood oorheers word nie;
        bygeloof, soos “die Opstanding van die Vlees”, sal verwerp word.
8.34  Mens se DNS sal omvorm word tot die Nuwe.
8.35  Die Mens sal Heelalslewensvorm word.

don
14/9/2013

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Inhoud-Byvoegings
Gaan na Byvoegings-10:

Index