Dag-vir-dag byvoegings ...Day-by-day additions


14 Des 2013: Die besprekingsrogram, God_forum, is weer in werking gestel. Jy is welkom om deel te neem!


21 Oct 2013
: English section added

 

See my daily contributions from Marloth Park, South Africa, where I am finishing my book New Earth-human/Nuwe_Mens.

 

This is what I received from my spiritual guides:
Writing about our spiritual experiences, we are inclined to mostly bring forth text, not sharing a real life story/happening(s). To really share spiritual experiences, is to make it music, through the medium of emotion, and taking our emotional, spiritual experiences into the New Dimension of New, Boundless Feeling Life!

This week, 1ste Dec 2013, I am reaching the end of my free stay a remote, bush lodge, www.mashagadzi.co.za , bordering the Kruger National Park, at Marloth Park, in Mpumalanga, South Africa.
Here I experienced peace, quiet and really many game, they or us coming very near to them. It is a glorious experience, with game here being aplenty, and getting really near Earth-humans..
My book is firstly written in Afrikaans, from South Africa, being my mother tongue. Should it be accepted for publication by a South African publisher, I shall translate the book to English, the title being CONTACT WITH OUR “HEAVEN”...part one of a New-Earth-human series.
The books being content I received from my Spiritual Accompanyment, whilst visiting the Skeleton Coast of Namibia, for the permitted 3 months a year, during 2011, 2012 and 2013.
Book 1 incorporates my background leading to this and was given to me as Revelations 23...the Bible ending with Rev 22.
The next book to contain Rev 23 and 24, and, possibly Rev 25, with Rev 26...The New-Erath-human guidance, being received at present and from time to time.

Now, during Nov 2013, whilst finishing the compilation of Book 1, CONTACT WITH OUR “HEAVEN”, here at Marloth Park, I picked up ‘n hindering problem/spiritual-request/guidance that, based upon a personal experience whilst being here, I finally clear the DROSS still in my life. Then a personal aggravation happened, and that set me unexpectedly on the dross clearing path.
Being one who is lead to put my experiences in words, I did that, BUT, during this horrible period, I was shown by my guides that I was writing text, a far-off, impersonal report of what I am experiencing, and that is not what my mission is about. My calling is to share my HEART EXPERIENCE and not write a dissertation. I was asked and guided to re-word the contents of the book and see to it that I convey my highly spiritual experiences with and in emotion, for that is how I received it.
You see, I was ín the ‘receivals’, it spoke to and touched my heart deeply: I did not experience words only.
So I started doing this, editing the contents to include in sharing WHAT THE COME-ACROSS MESSAGES DID TO ME, SAID TO ME IN CHANGE-OVER STYLE, BRINGING ME TO SEE THE “DEAD” DESERT SAND TO A LUSH GREENNESS UNHEARD OF.
I am still busy with this, however in a few days my time here will come to an end, but, then, during the past days, I was requested by my spiritual accompanyment to insert/use more emotive wording, for SPIRITUAL CROSSING-OVER EXPERIENCES IS NOT WITHOUT HIGH EMOTION.
And this is where I am, with what I am busy at the moment.
The personal dross has not been cleared as yet, in fact, it hit a painful blockage.


Sondag, 10 Nov 2013

Voor julle staan, soos altyd, ‘n dinamies-veranderende leefwêreld. Nog altyd is lewe dinamies en ons leefwêreld gedurig in aanpassing, vooruitgang en so verandering. Ook júl lewe sal nou deur ‘n tydgenootlike aanpassing en verandering ondergaan. Julle weet wat dit veroorsaak, die sikliese stand waartoe Aarde en Mens gebring is in hierdie “tyd”, soos julle dit noem, maar dan ook dat dit julle gebring het tot ‘n opening tot die groter Heelal en ook die senter daarvan. Dit veroorsaak beïnvloeding en ‘n klimaat...van en via oa verskillende Sonne...van Nuwe lewensvisies en aanpassings tot ruimer lewe...en dít is waar julle nou aangekom het, saam met ‘n oopgaansambreel van grenslose lewensrykheid, ongekend selfs in jul drome.. Julle sal die verskillende Sonne nie net identifiseer nie,  julle sal in hul kragmilieu opgeneem word...een en elkeen van julle, en dit sal julle bring tot ‘n verruklike Sonsopkoms van Goud.

Jul sonnestelsel  se Sentrale Son, is dan ook Alcyone, die Blou Ster-Son van die Pleiades, en is Aarde en Mens reeds in “die Wolk”...Die BLOU SUIL...van begeleiding in die oorgangswoestyn van gebeure en inwendige aanpassinge. Voor julle...maar steeds in ‘n nuwe, Duisendjarige Vrederyk...lê ‘n tydperk van gebeure en omskakelings voor, wat julle tot die Goue Brug van oorgaan sal bring, ‘n voorsiene “brug” sodat julle droogvoets en sonder sukkel tot jul Nuwe Kanaänstaat toe kan oorgaan, nou nie meer net oor ‘n grens van een land tot ‘n ander nie, maar julle sal dra en bring tot ‘n nuwe staat van lewe, waar júlle die Wonderwerk sal wees. Voorwaar...”

================

 

21 Nov 2013: Donderdag 21 Nov 2013; Vroegoggend.
 

Die Silwer Koord [1]


“Aruan-Don, Die ‘Hemel’ was en is nog altyd ‘n godsdienstige term. Dit is tyd dat die Mens van hierdie misleidende term ontslae raak: praat liewer van die Mens se oorstaan-leefdimensie, so iets,  Dit bring ons nader aan die werklikheid, tw, ‘n leefdimensie van feitelike bestaan, wat, alhoewel nie op 3D-terme bestaan nie, net so werklik is as wat ook al, waar ook al bestaan.

Ja, ons 4D/”Hemel” leefdimensie kan en mag vrylik verken word. Dit is daarom dat ons jou vroeër vanoggend genooi het om nou die/ons/jul 4D meer te verken.

 

Jy het toe gevorder...of was dit ons en jy?...tot by die gedagte om via die Goue Sfeer[2] nader aan 4D te beweeg, waarop ons jou daarop gewys het dat die Goue Sfeer eintlik ‘n ander doel het...vir die Nuwe Mens om in op te gaan, en dit sluit ons in. Toe verskuif jy jou fokus na die Silwer Koord, waarop jy onmiddellik gereageer het  dat die koord tot ‘n sfeer-verbreiding kan en mag lei. Dit is d*an binne hierdie Silwer Sfeer[3] waar ons en jy/julle vrylik saam kan verkeer.

Hier wil ons eers die “verskyning” aan julle van individureste aanhaal...”geeste” noem julle dit...van hoe ons liggaamlik gelyk het toe ons nog in 3D lewensvorm was[4].

Dit is beslis nie noodsaaklik dat julle, ten einde in die Silwer Sfeer met ons te verenig, van ons gewese vorm in 3D gebruik maak nie, maw, om dit in jul voorgesegde beledigingstaal te verwoord, dit is nie nodig ten einde met ons te verkeer om “geeste op te roep” nie. Beslis nie. Jy sien, ons vanuit 4D is nie net ‘n spook-drie-D-ling nie, ons is nie net ‘n bangmaakmens wat “dood” is nie: ons is lewende lewensvorme, ons is die lewende nie-stoflike, “geestes”-vorm van Mens, en ons het nie nodig en is nie verplig om die skynsel van ‘n vorige 3D liggaam aan te neem nie: dit word wel deur sommiges ingespan, sodat julle hulle kan ervaar/”sien” binne die beperkte, geboeide begrip[5] wat julle van hierdie interaksie het.

Hoe ook al, kommunikasie is beslis moontlik tussen julle in 3D en ons in 4D.[6]

 

Jy, Aruan-Don, het nog nooit gewese lewensvormverskynings nodig gehad om met ons te kommunikeer nie, en net so hier en daar het jy dit beleef. Nog ek, Jeshua, nog Boeddha, nog jou gewese skoonpa, Zaag en andere het dit nodig geag om aan jou “te verskyn”, nog het jy ons “opgeroep” of daarvoor gevra of dit probeer. Die enkele verskynings wat daar wel was, was op besluit van die betrokke 4D-ling, met besliste goedkeuring van jou en sy/haar Tuiste Self. Baie beslis.

 

Daar is nie net een manier van “kontak” en/of kommunikasie met ons nie: daar is vele, en geen wet oor die hoe daaromtrent is van ons kant af neergelê nie.

 

Ons vertrou dat julle sal ophou die verleiers van Mens en hul afgeleide godsdiens se voorskriftelikheidsmanie oor enigiets en alles na te volg: lê asseblief nie hiermee ons en julle aan bande met voorskriftelike beheerbeperkings nie. Elkeen van julle wat die nodige voorneme het...en ons sal dit weet...en daarom vra, kán hierdie kommunikasiemetode vermag en word genooi om nóú oor te gaan tot betreding van die Silwer-Koord Sfeer-ontmoetinge.

 

Hierdie skakeling is nie beperk tot net ons in 4D nie, maar is ook beskikbaar om met enigeen in die Heelal te skakel.

 

Doen dit gerus.”

Jeshua via Aruan-Don
19 Nov 2013

Hierdie ontvangenis hieromtrent kom van ‘n paar jaar gelede:

Span ook die Silwer Koord in

“Nouja, ons is dan nou by die Goue Sfeer, maar ons het kortpad gevat, deur die Silwer Koord te ignoreer.
 

 Don, gee nou ‘n opsomming van wat die Silwer Koord is.Die Silwer Koord is
‘n verbindingskanaal tussen 4D en ‘n individuele persoon in 3D...maaar ook dan tuyssen die Heelal en ‘n 3D individu: on spraat van “Die Dimensies”.
Vanuit die individuele 3D-individu, loop dit via die pineale- of pynappelklier of “3de-oog”, tussen die oë van elke mens.
  Hierdie verbindingskoord/kanaal kan ‘n portaal genoem word, ‘n toegangsverbinding, ‘n verbindingskoord of ‘n suil tot Ewigheid.
  Daar hoef nie daarvoor gekwalifiseer te word nie, elke mens beskik daaroor.
Aan die begin van gebruik daarvan, kan dit as ‘n garingdraad van verbinding gesien word, maar deur herhaalde gebruik word die koord/verbindingskanaal dikker, sê maar soos ‘n tou, dan ‘n dun pypie, dan waterpypdikte, dan ‘n dikker pyp/koord/kanaal, dan, via en met toegewyde gebruik, word die pypeffek vervang/verruim met ‘n uiters plooibare Sfeer
  Die Mens se nie-stoflike lewe word dus via die Silwer Koord verbind. Wanneer ‘n mens sterf, vind eerstens fisiese sterfte plaas, tw die liggaam verwelk, maar omdat die nie-stoflike komponent nie-sterflik is, bly dit nog ‘n tyd lank aan die afgestorwe individu verbind en “trek” die “gees” as’t ware uit die afgestorwe liggaam uit. Hierdie proses kan onmiddellik by fisiese sterfte plaasvind, self voor dit , maar onder normale omstandighede neem die loskoppeling van “gees”/nie-stoflikheid van die stoflike liggaam gewoonlik tot so sewe dae.  Om hierdie rede word dit oa aanbeveel dat verassing van ‘n afgestorwene nie binne genoemde sewe dae plaasvind nie.

 


Dit behoort dan nou vir julle duidelik te wees dat die Silwer Koord met geboorte en fisiese afsterwe te doene het. Hierin fokus ons egter nou net op die Silwer Koord.
Stap 1: ons doen aan die hand…sonder om voorskriftelik te wil wees…dat elkeen die Silwer Koord vir self visualiseer.
  Dit is nie ‘n sfeer nie, nie soos die Goue Sfeer nie: dis ‘n tipe koordverbinding, wat Gees-koppeling tussen 4-D en 3-D teweeg bring…soort van moontlik maak.

Let asseblief mooi op dat van Gees-koppeling gepraat word…dit is Gees-koppeling in 4-D tot 3-D kombinasie.

Don, dit verbaas ons dat jy nog nie die omvang en moontlikhede van die Silwer Koord raakgesien het nie. Dit is tog waar alles vir julle in aardse 3-D begin, en dan ook eindig. Dit is dan by die ‘eindig’ waarop ons hierin wil fokus.

Jy het tog al geskryf…heel bravadies en verblydend vir ons…dat die tyd nou aangebreek het vir die mens om die dood te oorwin.
  Nouja, dan, die pad van hierdie oorwinning lê via die Silwer Koord.
  Laat ons net praat…vrylik…idees rondgooi.

  Nou, Donald, ons kan nie hierin voorskriftelik wees nie; ons wil ook nie. Die ervaring van die Silwer Koord moet ongelukkig jul eie wees; eers persoonlik, en kan dan vandaar veralgemeen en uitgebou word.

  Waartoe ons jou vandag oproepend uitnooi is dat jy op die Silwer Koord begin fokus, as’t ware daarin opgaan, en die moontlikhede tot mensverryking en inspanning tot die Mens se voordeel ontgin, naspeur, beproef.

  Gaan gerus voort hiermee.

 

 

Donderdag 21 Nov 2013; Vroegoggend.

”Hanau! Skryf.

Ons is hier. Híér. Hier by jou, so ook by enigeen wat ons by hom/haar wil hê. Ons hier-wees is net so reël as wanneer ‘n besoeker langs of by jou sit. Ons is dan ook nie besoekers nie, maar wel altyd-bystaanders, altyd is ons by jou...elkeen van julle wat so kies.

Verheug julle in ons saamwees met jou/julle, deur die waters van jul gedagtes as bergstroompies van skoon water te laat wees, wat dan ook ‘n verkwikkende lafenis sal wees vir elkeen langs jul kronkelende pad. Maak jul water soet, en laat dit tog asseblief nie brak wees nie.

 

Sien jouself as sittende op ‘n soort van troon, uitkyksitplek, bo-op ‘n berg, en van agter af spoel ‘n skoonwaterstroompie sterk teen ‘n effense helling af, onderdeur jou heersingsstoel, waarna dit tot ‘n waterval lei en na benede en die leefaarde tuimel....jy kan nie die poel onder die voet van die waterval sien nie, maar in jou geestesoog sien jy hoe dat die gesuiwerde water dartelend teen ‘n effense helling verder ondertoe spoel, tussen rooi vuurpylblomme.

 

Jy sit jou voete in die water en hoor dan asof uit die wolke: ‘Ons sal die waters van die Aarde jou voetbank maak, ons sal die vars, skoon, nuwe water, wat as’t ware vanuit jou vloei, oor die hele aarde laat loop, kabbelend, ruisend, spoellend, dorslessend, totdat die ganse aarde deel sal vorm van die  skoon water van die Ewige Berg.

 

Die Nuwe Bergtop waarby jy/julle gekom het, sal jou Goue Stoel daar hê, en die helder waterstroom sal daar wees, so ook jou/julle stoel daaroor, en jý/julle sal daarop plaasneem en die stoel goud laat word via jou plaasneem, en vanuit jou Goue Stoel sal dan die vars-soet waters van die Goue Mens vloei.


Gaan dan nou....’

 

Ons”.

 

[1] Die Silwer koord is ‘n verbinding van en in elke mens tussen 4D en 3D, ‘n tipe van spirituele naelstring.

[2] Die Goue en Silwer Sfeer is maar ‘n verruiming van die bepaalde Koorde. Die verruiming vind plaas via aktivering en gebruik daarvan.

[3] Silwer Sfeer: hierdie sfeer kan verruim, verbreed en vergroot word na gelang die voorneme en deelname daarin van die 3D-Mens.

[4]verskyning van ‘geeste’”: “Wanneer ‘n entiteit vanaf 4D in beeltenis aan ‘n persoon in 3D wil ‘verskyn’, maak dit van stofdeeltjies/partikels in die ruimte om julle in 3D...”die lug...gebruik, om in beeld te manifesteer...”te verskyn”. Die sg “verskyning” kan nie lank volhou word nie...daarom duur die “verskyning” meesal nie lank nie.
Die beeld wat dan voor julle in 3D manifesteer, is nie altyd presies soos die entiteit in 3D gelyk het nie. Soms en veelal is julle bevoorreg om die entiteit se ‘verrese liggaam’, in Ander Kant se aanpassing na wens, te sien.”

[5] “Hierdie begrip is fisies gesentreer, en word julle van kleins af en via jul godsdiensgesentreerde, kulturele gemeenskap geleer om net fisies te dink en te redeneer. Hieruit ontstaan dan ook jul fisiese God-blik, die fisiese “Hemel”...Olam?...en allerhande fisiese uitgange, ook, selfs, dat Mens nét fisies is.”

[6] 3D en 4D is dimensies, leefdimensies, en daar is baie leefdimensies wat deel van die Aarde se lewensruim vorm...en Mens, alhoewel as 3D aanvaar, is in werklikheid hoofsaaklik 3D, maar ook met 2D basiese behouenisse, sowel as 4D komponente, wat via ons pynappel/pineale/3de-oog klier mee gekommunikeer kan word. Terloops, die 3de Oog sit bokant ons neuse, tussen ons oë, net effe boontoe.


 

[English translation to follow]

 

8-Nov 2013: There is no struggle necessary with anything or anyone!
 

When I wrote, “There is no struggle necessary with anything or anyone!”, I tread on many toes, also my own... You see, I firmly accept and believe what is written therein, but I find My People...even those close to me...do not want to let go of “the struggle” with other people, family, people who believe differently, people who look differently, God and gods of other people, people with different skin color or from a different race...yes, I find people WÁNT TO STRUGGLE WITH OTHERS!


8-11-2013: 'n paar van JaHWeH-boodskappe

=======


16 Okt 2013: "For truly, when you lay down the body, you have an experience called heaven, but it is just that, an experience, another experience." {Jeshua}
 

15 Okt 2013: Iemand skryf: “our obsession with our own little-corner vision and views of universal existences.”

Obsessie.
Sinonieme: dwanggedagte, kwelgedagte, las, drukkende las.

  Ek skryf gereeld, soos geleer deur Jeshua, dat niks “goed” is en ook niks “sleg” is nie. Een siening is nie “beter” as ‘n ander nie, nog “goetter”/minder-goed, nog “slegter”...so ook ‘n mens. Ek wil dit emfaties stel: daar is nie ‘n “slegte” mense of mense nie, nog is jy “goed”! Daar is ook GEEN “UITVERKORENES” nie, geen hemelgewaarborgdes nie, ook geen aldag-engeltjie-speel vromes nie, geen weet-alles mense nie...daar is net MENSE!

  Op ‘n dag het ‘n man, destyds genaamd PETRUS, op ‘n dak gesit en ‘n beeltenis/”visioen” gehad waarin gemengde karkasdele was, en het hy tot die ware Lig-siening deurskou dat alle mense “rein” is...”goed”, vanuit Ewigheid, sou ek dit vandag/tans beskryf. Hierdie is maar Jeshua se alles-en-almal-is-gelyk oordraging en duidelikmaak.
Menswees is NIE om net een siening te hê nie.
Menswees is NIE om te gorrel dat net een groepie is “reg”, en die ander is almal “verkeerd” nie.
Nee, menswees is om te ERVAAR dat
daar ‘n baie groot verskeidenheid van mense is,
met ‘n baie groot verskeidenheid van agtergronde, sieninge, oortuiginge en uitdraginge,
maar dat almal BINNE DIE LAKEN VAN WERKLIKHEIDSVERSKEIDENHEID is...
JÝ,
ek,

ons,
ander mense...
alle mense!

Alle mense is “goed”, Ewigheidsafstammelinge,
Ewiges in ‘n lewensleerskool van ALLES-en-ALMAL-ÍS,
elkeen is deel van die Groot IS,
deel van die groot, een-is-almal lewensbestaan van totale EENHEID,
deel van Ewigheid-lewe.

  En lewe het reg op bestaan, om te bloei, om te blom, om saad te skiet...om dit se Glorievermagting die bestaan binne te uiter, in grootse verskeidenheid van grenslose lewe: elke blom het reg en ‘n inherente voldongenheid om in so-is-ek te blom: alle blomme is tog nie dieselfde nie, lyk nie dieselfde nie, is nie van dieselfde kleur en geur nie...is blomme, in ryke verskeidenheid, nie in verpligte een-lyk, een-geur voorkoms/uitdraging nie.
  As die blomme in ons bestaan dan hulself kan wees en in andersheid/verskeidenheid mag en kan Son-kinders wees,
waarom dan nie Mens nie!?
Hoekom word daar verwag en geëis dat die Mens net as een soort mág blom?  
MÓÉT blom?

En dan nog....soos JY/ek ons blomwees sien, glo, uitdruk, eksklamineer!
Hoekom Mensblomwees reduseer tot nét een blomuitlewing wees...mág wees?
Hoekom eis jy aldag op dat ek en ander Ewigheidwesensmense net JÓU tanse opeindigsiening mag uitstraal?

 

Wees julle dan blomme vir Ewigheid!” kom dit van oom “Lord” Boeddha.

 

“Jy en Ons is hierin besig met ‘n inderwaarheidse Nuwe Evangelie, wat van voor af geleer, bedink, begryp, aangeneem en in selfkeuse toegepas kan/mag word. Die totaliteit daarvan lei tot totale vrywording/vryheidsbereiking/uitligting, wat al die tyd en beslis binne jou/julle is.
  As julle maar deurentyd wil onthou dat julle deel is van Skepper en skepping, want deur julle vind die skepping steeds en daagliks plaas.
  Gaan dan nou uit/vorentoe, ons Nuwe Elia, en vra nie om uitkoms nie, maar skep jou uitkoms.
  Alle sterkte. En geniet dit, Don-Aruan.”  
[van Jeshua]

 

Kraai van plesier soos ‘n nuutgebore koning, want julle is voorwaar die konings van die skepping; julle is Skepperkonings in aardse lewe en lewensomstandigheid.
  So terloops, sien jy hierin en nou dat in die Nuwe Aarde die mens nie van sukkel/’laste’ VERLOS sal word nie (julle ploeter steeds in jou/jul geërfde sieninge daarin rond), maar sal self tot uitkoms kom, uit sukkel skep/vermag). Ja, daar kan gesê word, nie van buite jouself nie, maar vanuit self – want jy is terselfdertyd ook die Groot SELF, die kern van die skepping, die middelpunt van waar jy jouself in bestaan/tyd/omstandighede bevind.
  Bedink gerus dat alles in jul kosmos om die /jul son draai. So is jý die son in jou bestaanslewe op aarde, en draai alles om jóú; of jy dit nou wil aanvaar of nie. Sit gerus terug in jou stoel en tanse selfbevraging, sien in dat jý die groot middelpunt in jou talle dimensies bestaan is, gaan sit dan in die goue troon wat ons jou gegee het en skep as koning/middelpunt/as/fontein/hart van jóú heelal/universe.
  Skep, Don-Aruan, skep! Skep in eie keuse. Met baie, eie emosie, ja, laat jou beker ‘oorloop’ hierin van vreugde wat groots vanuit eie ervaring spruit. Word ‘n groot fontein, wat helder water van ons van Ander Kant en die Dimensies af se lafenis (nie loutering) spruit/voortbring. Drink behaaglik en baie daaraan, swem daarin, word totaal vry in die voortbrenging van ons vryheid via skepping – dan tot totale vryheid.
  Verkondig dan ons Nuwe Boodskap via die lied van Skepping tot Vryheid.
  O, ja, en so kom die nuwe trein dan by jou aan…daai visioen aan jou gebring by seun Donnie se troue…, wat jou in staat stel om die eerste stasie binne te ry. EN saam met jou is Óns.
  Gegroet Meester in wording.
  Sterkte Vryheidsmeester/s.

  Laat daar gejuig word oor jou/jul besoek aan die aarde; laat mense in vryheidsneming juig as julle jou sien...nie as genesing nie, nie as verlossing nie...wat alles ou mentaliteit/ dinamika is – (afhanklikheid van god/God/gode), maar wees ‘n borrelende fonteinskap van suiwer water uit skeppingsheersing, van heers-oor-aardse omstandighede. 
  Jy kon nooit sien hoe dat jy in ‘n blinknuwe trein sou ry nie, dat ‘n “Ongesiende” saam met jou sou wees, en dat die mense gillend sou nader storm as hulle jou sien. Wel, daai tyd het nou aangebreek, die trein is vandag hier.

 

===onderbreking===

 

  “Ook ten opsigte van jou toekoms, jou vorige lewes, sien tot nou toe moes jy/julle dans na gelang die tune deur andere gespeel is. Nou is hul tune besig om te verdof, en is dit tyd vir jou en andere se eie tune; ja karma is verby, terugbetaal is verby, straf is verby, tevredestel is verby, om God, gode, Satan, Meesters, hulle in beheer, tevrede te probeer stel is verby; nou gaan dit om jóú en jóú keuses, en so ook die mens kollektief.
  So, is....”

 


"Reik uit na mekaar
en omhels mekaar in omarmende liefde (omgee, meelewing, hulp, bystand, belangstel) in eenwording, waarin julle elk ander kan proe.
  Laat julle een wees in horisontale (verenigde) eenwording werklikheid word: ja, verby is die idee van vertikale uitreiking (van bo na onder) in aanbiddelikheid; nou sal julle in horisontale ontmoeting mekaar vind…bring. Verby is die dae dat julle toeoog verby ‘n plakkerskamp en soortgelyke sukkel omstandigheidsplekke kon ry; verby is die dae dat ‘n sukkelende suster, broer, kind of ouer jul weelde van vêr af beleef het; verby is die dae dat ‘n gewonde man op straat sal lê en jy nie sal afbuk tot die gewonde nie: sien ‘
Die Gelykenis van die Barmhartige Samaritaan’: Lukas 10. Verby is die toeoog-ten-opsigte-van-andere se oortuiginge en omstandighede; verby is die ek-kan-nie-warrie-nie tyd.

  Bly weg van voorskrifte. Wanneer jy daarin blaai, laat dit vir jou rigtingborde wees, eerder as voorskriftelike gebiedinge. Vergeet van voorskrifte, en laat jul lewens wees ‘n seegolf wat oor nuwe strandgebied spoel, nuwe rotse nat maak, baldadiglik nuwe terrein nat maak met koel, nat aanraking, vol grenslose lewe, ‘n streling op die wang van lewe. Ja, julle is die witskuimbranders in die see van altydgolwe.

  Laat jul Goue Lewe wees ‘n sagte, jubelende, rustige ry van die lewensgolwe; laat elke spoel van jou oor die honger aarde ‘n streling van lewensvreugde wees, ‘n liefdesaanraking, ‘n lafenis vir elkeen wat met jou/julle in aanraking kom. Wees deel van die vog van die aarde, streel waar jy ook al kom, saggies, in eenwording, in lewensvreugde.
  Laat die Son deel van jul alles wees, en laat die goud/Goud daarvan almal om jou/julle tot Goue Wesens lei."
  Jeshua

 

======

 

12 Okt 2013: Ek het 'n behoefte, wat gisteraand in woorde as volg tot my opnuut gekom het:
"It is ready to tell about yourself, about what has been made known to you, to share the waters from the Pond of the Lotusses with your fellow country-souls, to let this hidden flower burst open and spread the seeds which are now ready for seeding. Aruan-Don, let the seeds of the willow tree free into the wind over the human desert, let it flower in the vasts sands of the inherited desert of creative earth-humanity. Now. Do it now!"
 
Ek het onmiddellik geweet wat dit is nl dat ek my boek, DIE NUWE MENS, nou tot saamstelafronding gebore laat word....móét?: soort van, maar nie as verpligting op my nie. Ek bevind dit as 'n genooptheid binne my,  'n oase wat oor drie jaar se driemaandesessies in die Woestyn van Namibië sterk begin vloei het, 'n spruitjie geword het, en nou as vanuit binneste 'n rivier wil (móét) word, wat die barre woestyn van ons erfenis tot lewe wil en sál bring.
  Eintlik is dit nie mý boek nie. Dit is 'n samestelling van leidinge, oordraginge (boodskappe) en vry-kom gedagtes en denke, wat in my tot stand gekom het in woorde, ook as Boek Een, wat ek gelei is om Openbaring 23 te noem (2011), maar wat die eerste, belangstellende uitgewer nie as titel aanvaarbaar vind nie; ook 2012 se Openbaring 24 en 2013 se Openbaring 25: ek is soort van geforseer om die titel te verander na "Nuwe Mens".
  Nou word ek geroep om die woestynrivierwater in boekvorm na My Mense te lei...die tyd het aangebreek om hierdie oorgangsboek klaar saam te stel. Op 'n besondere manier het dit gister as volg tot my demanderend kom roep en daag: "
Go work in solitude on a project that needs completion."
  Ek het dadelik geweet waarom dit gaan, die boek! Dit is nou tyd om my af te sonder tot klaarmaak van hierdie woestynwaterboek, "Nuwe Mens".
 

  Ek moet en wil nou die pad vat na afsondering, alleen wees, saam met vrou Elbie, sodat ek my taak tot skeppende begin/publikasie kan bring; en dan: "This will give you the energy to go the distance, as well as the tenacity to overcome obstacles, which delayed you previously. If you end up in this mode, do your work, put the final touches on everything, wait a week or two before sharing it with others."

 

  So, wel, nóú vra ek en "Ons" jou om my te help in VOORSIENING van 'n skrywersvriendelike plek van afsondering, waar ek my taak kan afhandel, die oordragingsboek, Nuwe Mens, kan klaarmaak, finaal saamstel, tot aanvaardingsstaat kan bring.

Kan jy my help met akkommodasie of hulp tov ander en verdere noodsaaklikhede?
Asseblief!
Aruan-Don   

 

Vordering: ek het 'n huis/lodge te Marlothpark (aangrensend aan die Kruger Wildtuin) gratis bekom, van die eienaars van

www.mashagadzi.co.za .
Vir 'n alternative wegbreekplek, neem 'n wegbreekkans na Mashagadzi Boshuis, in die wild-vriendelike Martlothpark, aangrensend aan die Kruger Wildtuin, waar winter hemel is en sakpaspryse beskikbaar is!
www.mashagadzi.co.za
 

======

14-10-2013: Aruan, Ek het gekyk na jou webwerf. Wat my veral onthuts het was die "Orbs" wat op foto vasgelê is. Dêm, dit is vreemd. Wonder of mens nie moet eksperimenteer daarmee nie, in die sin dat as die foto's digitaal vasgelê is kan bv die mediasentrum, hier by ons universiteit, dit "sif" en ontleed....J

J,  Ek wil graag die orbs-storie verder neem. Het toevallig daarop afgekom. Het egter nie ‘n moderne, digitale kamera nie. Sal dit graag verder neem.

J, Onthou onsekere tye lê voor rondom 3 Nov; ‘n sluipmoord op ‘n gesiene leier moontlik, wat wêreld op die randjie van oorlog kan bring....Aruan

 

12 Okt 2013:

1 Yeshua ben Josep was op aarde, sê“ maar jaar 0 tot 33 nC...(ongeveer; en langer).
3.2 “Jesus” is ‘n bybelse, mities-metaforiese persoonlikheid, wat in 327 nC by die Sinode van Nicae (325-327 nC) opgetower/ingespan is (Konstantinus & Josefus), maar toe in naam as Krishna-Hesus: die “Jesus”-naam is meer as 1,000 jaar later as vervangende naam vir Hesus-Krishna, as Jesus-Christus, ingebring.
3.3 Jeshua is ‘n nie-stoflike energie-individu aan Ander Kant, vanwaar hy my sê dat vir alle praktiese doeleindes is hy & “Lord” Boeddha een & dieselfde.
3.4 Dan is daar nog die vergete, nie-gerekende, grootse Sananda ook, in my nie-stoflike familie, maar ek wil nie hd begin-inleiding te ingewikkeld maak nie.
4. Wie is jou gids aan AK?
5. Wat is jou naam daar?: Myne is Aruan daar. My geboortenaam hier is Don.
6. Die “wys” is beeltenisse wat hulle my gee. Mense verwys na dit as “visioene”: ek ontvang baie hiervan. Ek is ’n bewussyns- (“hoor”) & beeltenis medium/geleier tussen Ander Kant & hier.
7. Die “dood” is net ‘n fisiese dood. Wanneer die fisiese “dood” intree, staan ons uit die liggaam van dode op & verrys na ons nie-stoflike kongregasieoord, ons 4-D, wat Ons Mense oa ook “Hemel” noem: daar is ook ‘n fisiese “Hemel”, Olam, van An-u!
8. Ons HÉT die EWIGE LEWE, ons kom daarmee na/in beliggaming op aarde, tans as mense.

 

======

 

10 Okt 2013: Ek het omstreeks 3h00 wakker geword. Rustig. Kalm, asof van baie diep in my.
  Ek wou eers nog slaap, maar toe kom dit vanuit my...of is dit uit die interaksie van my en hulle in nie-stoflike woonterra, wat ek vannag weer "besoek" het?:
Kyk,
die Mens sal nuut word,
en
kyk,
die Mens se leefterrein...aarde...sal nuut word,
en so
sal die Mens 'n Nuwe Lewensvlak/terra beleef,
'n nuwe lewenstoepassing..."dimensie...van die fisies<>nie-fisiese aardse lewensvelde,
'n opneming van 'n ander/verdere vlak van lewe in aardse moontlikhede tot ryke lewensverskeidenheid.
Miskien kan ons dit só sien:
die aarde is 'n bepaalde ontwikkeling uit lig/Lig,

die dieptes waarvan tans nog  vir die Mens onbegrypbaar is,
en so is ook die Mens 'n bepaalde newe-ontwikkelingsvorm van Lig-uitvloeisel,
'n anderse Lig/lig ontstaning/ekspressie/lewensekspressie in ons kosmos;
en dan is daar die groteske ontwikkeling uit en in hierdie dubbeldooreier van lewe,
want Mens is meer as net stof of klei vanuit die Aarde,
meer as dier-sonder-hare,
meer as net 'n regoplopende spesie van aardse lewe:
Mens is 'n trippeldoor vorm van Kosmiese Lewe.

 

======

11 Okt 2013: Skryf een op 'n blog: "As jy dood is, weet jy nie jy's dood nie..."
  Klink of die een wakker is tot sy verledeslewes en daaruit 'n ek-weet-vir-seker stelling maak, wat egter in vandag se terme na 'n aanname klink.
  Meen te sê, hoe sou iemand wat nie in lewe na fisiese afsterfte GLO nie, so iets in sekerheid weet?

 
Ons het hier te make met 'n persoon wat 'n sterk geloof...eintlik BY-geloof...handhaaf, en dit in bravade uitdra as BEWEERDE feit.
  Wat dan is geloof?
  Geloof is tog sekerheid in wete op 'n vlak anders as ons geloofsgefondeerde "wetenskaplikheid"-magelaai voorskrifte. Ons onteenseglike, nie-liggaamlike voortgaan van lewe, na die verwelking van die tanse 'liggaam' in 3-D bestaan, bestaan immer op 'n vlak buite die BY-geloof  (as sekerheid en bewese in begogeling voorgehou) van die "wetenskaplikheid" hieromtrent.
  Ek stel dit dat persone wat telkens in kraai/bulderdaaist "daar-is-geen-lewe-na-die-dood-nie", hul geloofsaanname volgens hul eie "wetenskaplike" geloofsgrond bewys: dit...die wetenskaplike uitgang...staan mos op die hoof-geloofspilaar van "God-bestaan!" Dan staan hul "daar is geen lewe na die dood nie" mos sterk  op  geloofswankelbene-van-klei!
  Mag hierdie morsdood-in-die-graf G
ELOWIGE insien dat sy geloof op konserwatief-christelike/zoroasterristiese fundamentalisme berus, en vorder tot insig dat die Mens 'n multidimensionele lewensvorm is, en nie 'n deels gevorderde nét-dier lewensvorm nie.
  Ag, as mense maar dit wil bedink, dat hierdie multidimensionaliteit deel van elkeen van ons is, en dat enigeen dit mag en kan opneem.


8
Okt 2013: Andere op jou pad (uit_ander_webwerwe). Hierdie is mi 'n moet-lees!
 

7 Okt 2013: Heelwat stof bygevoeg by "orbs".

6 Okt 2013
: Ek het my in "gees" bevind in 'n heel anderste plek. Daar was werklik "snaakse" mense daar...bymekaar. Gou het ek besef dat ook onder hulle daar verdere verskilverdelinge was, in sub-groepies van meesal "looks" en uiterlike, maar dat nie almal daar presies eners is, lyk, of dinge sien nie...die wrede lewe hanteer! En toe is ék ook daar, deel van hulle, een tussen hulle, 'n anderste een tussen anderstes.  Heel anderstes. En ek?: ek ook vind myself as heel anders.
  Kort-kort het daar 'n "sterker" een by die groep, waar ek gehok was, ingekom, en sy mag op ons kom uitspeel/afdwing, en moes ek koes vir die bedreigende mag wat in hongerte nabye ekspressie soek. So het ek my aankoms daar oorleef, maar,  OOK HÍÉR moes noodsaaklikerwys weggekruip word vir op-die-oog-af sterkeres, wat oorheersing soek: die alternatief was/is 'n faait, en dit soek ek beslis nie. 
  Ek het in agternadenke tog besef dat elkeen van ons hier in 3-D so is,  altyd soekend om ons "sterker" mag/ ervaringe/ sieninge/ geloof/ bygeloof op andere in erken-dwang af te forseer, en is dit die naasdenkendes, of die mede-anderstes, wat die naaste is aan ons en wat ons hongerte tot mag/afdwing moet oorleef...en is die afdwing veelal en heel gemaklik ook lewesbedreigend.
  Is dit die 2-D, dier-natuur/basis, wat via ons DNS deel van ons is, wat also in mag uitspeel in ons gekompliseerd-vermengde 3-D belewenisse? Of is dit maar net 'n neiging tot oorheersing in ons? En kom dit net by mens voor?
  Wel, ek/ons weet dit kom by dier voor, en/maar of dit by ander, soortgelyke lewensvorme voorkom, wil en mag ons nog nie weet nie, natuurlik as gevolg van die baas-klaas, voorskriftelike aanvaardingsuitgange van ons kultuur, waar die godsdiens pa moet staan vir die baas-klaas voorskriftelik-afdreigende so-móét-dit-wees, en "die wetenskap" in die Weste op dieselfde "swart" perd heel aanneemlik ry...dit bloots ry.

===  

  Uit bostaande volg dat ons geneig of geboeid-mislei is om net een tipe gekleurde water by ons oortuigingstenks in te laat tap...weer eens opvolgend en as uitvloeisel dat dit so hoort, nl nét een soort  mág ingetap word en nét een uitgangswater mag uitgelaat word: kyk maar na ons kulturele voorskriftelikhede.
   Dan kom die op-een-of-ander-terrein "sterkeres" ook maar telkens op ons lewensterrein aan,  en word ons veelal verplig om te koes vir die bedreigende mag, wat in hongerte nabye ekspressie-in-oorheersingsopeising soek. Weer eens. Altyd? Wel, dan, heel gereeld, maar altyd opeisend tot onderwerping aan sy/haar gekose uitgange. "Geloof", "Jesus", "God se wil",  "God sê so!", "wetenskaplik", bybels, en ander dwang-uitgangsgekosenhede, wat die boelie GLO sy/haar reg is om op andere af te dwing...veelal ook gevoelloos.
  Dit is, as ons dit metafories toepas met voedselinname, asof die Mens 'n geneigdheid het om net een soort voedseltipe in te neem, en hierdie gekosenheidsuitgang dan gevoelloos op andere afdwingend toe te pas, en kultureeltoegelate dan so in toegelatenheid te mág opeis.
  My vrae dan is:
* Hoekom andersdenkendes en andersoortuigdes dan so streng en kras te verwerp, dat hulle in eenkantskuilte moet gaan wegkruip?... "melaats", "malles", "dwelmverslaafdes"...verwerplike mense, nè? Skuld ons hulle dan nie ook verdraagsaamheid in liefde nie? Is daar dan nie plek vir alle mense in ons saamwees nie? Hoekom móét alle mense in ons land dieselfde dink, glo, sê en doen? Wanneer sal ons die beskaafdheidsvlak bereik dat ons vir andere dieselfde lewensruimte gun as wat ons vir self opeis? Anders gestel: wanneer sal ons die Nuwe Hemel se Nuwe Uitgang van ALMAL-IS-EEN begin aanvaar en uitleef? Wanneer word ons groot in gun andere? Wanneer word ons NUWE MENSE?
* Mense, is dit dringend-noodsaaklike tyd dat ons Nuwe Mense word, waarin almal een is, waarin as ek/jy iemand anders oordeel, verdryf en verwerp, nooit weer sal gebeur nie?
* Al daaraan gedink dat wanneer jy iemand anders verjaag/verdryf/veroordeel/verwerp, jy ook jouself verwerp? ook "Jesus"-Jeshua, ook so jou naaste, ook so jouself!

======

  Ek wil iets vanuit hierbo uitlig, en dit is dat ons aanvaar dat as ons op een of ander manier sterker as andere is, dit ons reg is...en ook soms ons verpligting...om mý/óns-groep se sieninge en oortuiginge met mag en mening op andere af te dwing...selfs via dwang en/of oorlog. Dan ook heel gevoelloos...meen te sê, hoe op deeske aarde mag iemand hom/haar aanmatig om met mý/ons te verskil? So iemand verdien mos wat na haar/hom toe kom.
  Waar kom mens aan hierdie bog-IDEE? Van "God" af? Van Jood of Israeliet se denke-erfenis van die verlede?
  Wat ook al, dit het tyd geword dat ons vinnig vry kom van hierdie maak-soos-ék-sê/glo, of-dra-die-uitwerpingsgevolge.

======

22 September. Ekwinoks!

1. re ons kunsmatige, goedbeplande "verskille" van VERDELING!


(hierdie reeks plasings sal met tyd geskuif word na die afdeling "God".)

"3D beliefs are not about love and joy, but instead that someone or something is better than another.
  Such beliefs are so deeply ingrained you might not know you have them.

J, op ander oordraginge (van Ander Kant af) tel ek op dat ons TANS versoek word om op JOY and HAPPINES te konsentreer...
dit soekend en fokussend te omarm.
Hierdie “Joy” & “Happiness” lê:
BUITE verskille,
BUITE die Ou energie
(van oa verskille, en ook God- en godsdiensverskille;
ook verskille as dat mý sieninge “
beter” is as joue of andere s’n);
BUITE verdeelbegrippe, soos, oa, “beter”, “reg-ger”, meer uitverkore, edm.

In DIE NUWE ENERGIE “VERSKIL” ons nie,
maar opereer as “EEN”,
"Een is almal, en almal is een"!
met ruimte vir elkeen tot eie siening,
MAAR,
WEG van DIE GOD&gode boeie- en misleidings-IDEE
!
(Hoekom oor die AFGESTORWE God bly skrum?)

En jy, My “Broer”-Vriend,
jý is gemaak/bestem om mense bymekaar te bring...
Die “Laken”-man!!!!
Die Leier.
Jou gene is so beseël,
NIE om mense te bly verdeel rondom die verbygegane Annunaki se God-IDEE nie...
die geskep-beplande, dooie “God”, wat by ons intussen verbygegaan het...
afgesterf het (!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!),
toe jy en jou God-makkers
(jou opposisie en spanmaats in die God-skrum!)
besig was om in tydmors TE VERSKIL (skrum) insake die IDEE van
jul God-boei,
en oor wie is dan nou beter, wyser of meer, of minder God-mens as die ander.

Shame!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

2. Eenkantskrum

My “Broer”-Vriend, J,
Jy weet, ek kyk so van v
êr af na jou gerugbyspelery (as metafoor!) rondom die boeiende God-IDEE,
en wil jou vra
of jy al die een-kant skrum bedink het?

Jy weet, as voorbeeld,
julle Wiepieee speel alleen op die veld...
daar is nie 'n tweede span op die veld nie,
en julle Wiepieee SKR
ÚM,
n
ét húlle alléén,
in 'n een-kant skrum,
sonder opposisie...
lagwekkend, n
è?

En dan kom traai julle
(die God-aanhangers, en ook die/julle God-opposisie)
nog boonop
my kom wys maak
dit is hoe daar geskrum m
óét word,
tw net agt manne aan een kant,
wat teen 'n spookopposisie skrum.


Bid jou dit aan,
'n spookskrum!

En dit is die God-IDEE,
dit wil mos altyd die alleenskrummers wees,
die wil-die-eenkantskrumspel speel,
"nét óns is geregtig om te mag skrum!"

En dan is daar hul droomopposisie,
wat oënskynlik nie meer die God-spel wil speel nie,
maar nie in die opposisieskrum wil sak nie...
nee, as dit by skrumtyd kom,
dan wil hulle aan dieselfde kant as die
Wiepieee (God-aanhangers) skrum...
die ou, bekende, God, gode en hul geliefde BYBEL!

======

Kliek altyd 3 KEER op REFRESH, ten einde seker te maak dat jy die jongste weergawe van hd bladsy te kry!
 

======

 

2 Okt: Wie is TANS die hoogste daar?

  Hierdie vraag klink na 'n taai toffie, nè? En tog is dit nie die geval nie. Sodra mens self los maak van die raaiinge/veronderstellings/aannames/bindinge/voorskrifte/misleiding van ons menslike voorgangers, dan is die antwoord...en ook ons sielestand...'n eenvoudige een, nl NIEMAND...  [word moontlik vervolg...'n vervolg is dalk noodsaaklik].

======

30 Sep 2013: As 'n blom se saad tussen 'n verdringer- en uitsuigerplant land, het dit maar 'n skraal bestaan as voorland. So het ek...en die meeste van ons hier ter plaatse...in 'n barre skraalland van totale onverdraagsaamheid tussen grootse bygeloofsverdringeroorlogsmaniakke geland, 'n doringbesaaide kruitjie-roer-my-nie, selfaangestelde heersersbrigade van verdelers op talle gebiede, wat hierdie verdeeltruuk tot hul eie, kunsmatige, droomverheffing in misleide erfenis inspan teenoor ander mense...nét óns klein groepie is die uitverkorenes van Mens, die hemelbrigade, regterhanditters, volgers van oom Zoroaster-Saratustra van Babilon, waar hul brandmanie vandaan kom, ook hul "HÝ-kom-weer"...hul saoshyant/verlosser...Mithra, "Seun-van'God"!
  O, hoe wonderlik het dit vir die weeskindgodaanhangers van Ou Israel geklink, toe hulle tydens hul ballingskap in Babilonië...doer tussen hedendaagse Iran en Irak...die skok moes oorkom dat hul Adonai-God van doer vêr dood is en/of verdwyn het en nie meer met hulle kon 'praat' nie. Ek vind simpatie vir hulle in my hart, maar nie vir hul priesterdom nie, wat toe 'n kunsmatig-toegepasde "God" vir hulle..."die Israeliete"...geskep het, waarin hulle teruggeval het op die ou resep van plagiaat van andere se geestesskatte, tw hulle neem die Babiloniërs se hoof-God, Ahura Mazda, en maak en doop hom in die Tigrusrivier as "God-die-Vader", en sy sal-weer-kom seun..."Seun-van-God"...Mithra... doop hulle in die Eufraatrivier "Verlosser", en "Immanuel", óns "Seun-van-God", wat toe...328 nC...Krishna-Hesus, en baie jare later "Jesus" geword het...eintlik 'n bynaam, nes die Groot Opponent van hoof-God Ahura Mazda [AM], Agra Maynu [AM], wat baie later "Satan/Duiwel" gedoop word in hul Jordaanrivier.
  Hierdie ontstaansgeskiedenis van die "Nuwe Israeliete", word baie, baie jare later "die Christendom" gedoop, in 'n Turkse rivier, met die Romeinse Konstantinus en Josephus plegtig as doopouers...en, oom Zaag, doer anderkant...ja, met hul geskepte "Paulus" as Zoroaster homself, en, siedaar, kul-jou-hier-en-kul-jou-daar, Babiloniese Zoroasterrisme word toe "Christendom" gedoop, in die Rooms-Israeliese Vallei van Salpeter-en-Swael, wat nog ons barre-skraalland Skaamvlakte-van-Pyn-en-Ellende sal word. 

 

======  

 

30 Sep 2013: Beskermengele/Gidse
                    (uit vrae-en-antwoorde)
   Iemand skryf: "Die Bybel dui nie spesifiek aan of dit net een beskermengel of ‘n paar is wat oor een mens 'serve' nie, beide is logiese moontlikhede. "

  Ek het NG grootgeword, en dus nooit daar van hierdie tipe van ding ('n "Hemelse" gids) gehoor nie. Die eerste ervaring hieromtrent het ek, ongevraagd, met Gabriel gehad: dit was later aan my uitgewys dat dit Gabriël was. Daar was met tyd ‘n paar sulke ‘verskynings’ aan my.

  Tot op ‘n dag toe ek op besondere wyse met ene Grey Eagle te doene gekry het, en daar aan my gesê  is dat hy my “gids” is. Ek het eers daarteen geskop…veral daar hy na ‘n Red Indian klink (hy sê toe, destyds, ek is ‘n rassis), lateraan vrede daarmee gemaak en raak toe baie geheg aan hierdie man-van-vrede. Was destyds dan ook baie tevrede met sy gevorderde leiding. Dit blyk dat Gabriël my sekondêre begeleier is...was?...en dat oom Grysarend vir die daaglikse daar is/was. Oom eks-Boeddha het ek reg van die begin af geweet het ook iets my my te doene, maar toe nog nie geweet hoe die vurk hieromtrent in die hef steek nie: sy nagedagtenis is in vervreemding en verdagmaak talle kosmosse vêr van ons kulturele erfenisse verwyder. Hierdie wyse man verdien nie ons nie-geregverdigde afkeer in hom en sy nagedagtenis nie. Terloops, ingeligtes praat van meer as een gids per individu. Ek sou dink dat sommiges van ons weerbarstiges meer as een nodig het...is dit waar my "Ons" vandaan kom? Ook Jeshua is en was altoos by my, en het intussen my hoof-leermeester geword...en wat van Sananda?

  Also moes ek vrede maak met hierdie vir-‘n-eks-Calvinis vreemde begrip van ‘n nabye  gids vir/by my: op 'n dag sê oom Grysarend vir my dat hy baie aande/nagte by my is in my studeerkamer en sien hoe ek spartel om antwoorde te kry. (Jô, dit maak mens versigtig). Dit is ook al as ‘n middelman aan my beskryf. Vandag sal dit ‘n groot gemis wees as Jeshua, Boeddha, “Ons” ea nie meer vir my beskikbaar moet wees nie.

  Ek het nie hierdie gidse as ‘n engel ervaar nie: oom Grysarend hy het aan my ‘n baie ou Indian gewys, gesê hy was ‘n Inka, maar was al ‘n paar keer terug…gereïnkarneer. Ook Gabriël het ek nie as ‘n engel ervaar nie…hy het die eerste keer by my as ‘n goudstralende robotgesig verskyn. Daar word deur ander persone aan my gesê dat Gabriël ‘n hoofengel is. Ek dink dit is sommer net ‘n benaming uit godsdiensreste.

Dit lyk vir my dat daar vir elkeen van ons op aardse gang ‘n gids/begeleier beskikbaar gestel word...wat met tyd en na gelang ons groei, aangepas word. Baie van ons beweerde ‘kontakte’ met “God” is dan in werklikheid met hierdie persoonlike begeleier van die in-gees dimensie. Ons is egter geïndoktrineer om dit ‘God’ te noem…so verwys een na Jeremia: “The word of the Lord came to me…” In die ou dae (tyd van die antiekes) kon hulle nie so gevorderd as ons van vandag onderskei nie en het hulle sommer alles as God of van-God geïnterpreteer. Ek raak sku vir hierdie kortpadterminologie.

  Die term/benaming ‘engele’ sorteer ek ook hieronder tw godsdienstige taal/benaminge, wat nie ‘n noodsaaklike deel van spirituele kontak/lewe vorm nie.

  Ek aanvaar steeds nie ‘n hiërargiese (hoër<>laer dwaling) benadering tov die in-gees wêreld/leefdimensie nie, veral daar ons almal een is en een-is-almal, maar aanvaar dat daar ‘n georganiseerde bestaansorde móét wees…is…'n verbygaande, tanse bepaaldelike, in tanse opset...en dat ook jy en ek  daarin bepaaldelik georganiseerd gewortel is. Wanneer ek weer daar Ander Kant land, sal ek seker my in-gees broek bevuil as ek voor die Meesters moet 'verskyn'. Nou is ek lekker haantjie.

  En dan haal jy Daniël aan. Seer sekerlik weet jy dat Daniël ‘n mitiese figuur was/is? Waarskynlik ‘n skepping van die P-bron manipuleerders.

Groete
Aruan

 

(word dalk vervolg)

 

======
 

"Aruan, wat sal jou uitgangspunt/verkondiging/boodskap wees by sulke begrafnisse?"...Johan


  J, Jy/ek/ons is deur Ou-Energie boeiinge mislei om aan die ou Energie van oa ‘n verpligte een-pad loop toe te gee, luister wat ander mense sê en doen die ou tyd se dinge, al stem jy nie meer daarmee saam nie. En al het van ons in lewe gekies om ‘n ander pad te stap, is ons so en deeglik geboei in kulturele gebruike, dat ons by ons begrafnis aan hul geboeidheidsvoorskrifte tot toegee gedwing word, tw, jy word in ‘n kerk begrawe, met godsdiens as seëvierende oor jou.
  Dit is mos nie soos dit hoort nie. Elkeen is geregtig om ‘n eie keuse te maak: maak jou wens testamentêr en aan jou naastes bekend
dat jy begrawe wil word in
genade-vir-almal: dít is ‘n nie-christelike/nie-godsdienstige begrafnis!

======

  "Ek het van afsku in 3D bygekom, teruggelê en gedink hoe dit moontlik is dat daar nog mense is wat in so ‘n  ongoddelike toestand moet leef, die afsku uit my uit laat vloei. Toe tref dit my fel: hierdie twee, armsalige mense is nie meer mense nie, hulle is wreedmisleide en verwaarloosde halfmense, armsalige lydendes, wat hul ellende aanvaar, sonder om verby die velle en sere aan hul oë te probeer sien, sonder om na Vryheid uit hierdie ellende te roep.
  Onwillekeurig het ek gevra: “Maar waarom? Hoekom kan hulle hul nie los kry van hierdie totale, onnodig ellende nie?....[daar is meer!]
(gaan lees gerus die volle stuk hieromtrent by "Verkeerde Begrafnis".)

======
======

Die verskrikking van geld

Ai, wees kort in/met geld, en jy land in ‘n put-van-verskrikking...Josef word in 'n donker put gegooi!
Hoekom het “God” ons lewe hier aan  “God” en “Sy” dinge vasgemaak,
soos die Geld-mag-slawedrywer god,
en die verskrikking van ons lewe hier.
Hoekom is ons lewe hier so ‘n verskrikking?
Hoekom soveel hartseer, pyn, swaarkry, haat en leed?
Kon ons Skepper-God dan nie ‘n beter job gedoen het nie?

Hoe raak ons ontslae van die verskrikkings van en in ons lewes?
En as God dan niks daaraan kan of wil doen nie,
kom óns stel dit reg...
sonder God,
of die God-IDEE,
wat ons aldag konfoes.
Kom ons herskep ons lewes
tot nie-slaaf van verskrikking, pyn en leed te wees nie.
Nóú.

Kom ons begin.
Sonder Vader God,
wat in ieder geval self in sy eie wip beland het:
hy is oorlede
!

Meer insake geld

  Op aarde, en in tanse, aardse lewe, het ons basies twee uitgange om na om te sien nl:
1.  die onmiddellike, aardse,
2. en die oneindige.

   Natuurlik wek dit ‘n illusie dat ons in twee, skeidbare lewensstande leef.
   In werklikheid roep dit net na aanvaarding van albei stande, as een,
   tw ons is outomaties wakker tov ons werklikheid, aardse self,
   maar dan roep ons nie-stoflike bestaanskomponent ook om aanvaarding, erkenning en uitbouing/groei...maw, erkenning van albei bestaanskomponente en groei daarin.
   Veral as ‘n mens in armoede gesonke is, kan die aardse ervaringe ‘n vreesvolle, spanningsbelaaide, martelende belewenis wees...veral as jy nie vir jou gesin behoorlik kan sorg nie. Skyf een: “
Hunger, Powerlessness, Constant Worry, Months of Lack build Fear, and even the most advanced Souls are then challenged to remain the same.”
  Ons wat al op die nie-stoflike komponent as lewensdeel konsentreer, weet ons is Ewige Wesens, maar, ai, as armoede en tekorte in felheid voor ons tartend kom staan , dan word hierdie lewe moeilik, veral daar, so lyk dit my, nie hulp van Ander Kant is tov die bylegging van armoedstekorte nie. Goed, daar kom raad, soos wees tevrede met wat jy het, wat jy kán bekom, leef daarvolgens, en WEES ALSO TEVREDE EN GELUKKIG.
  Ai, dit bring bevraginge, verleidinge van die gekose pad af, moedeloosheid en ook, meesal, verbittertheid...wat ek liefs vermy. Weet julle wat?: hierdie onaanvegbare het-nie dryf mens tot dierlike instinksoptrede...soos oa diefstal, verwensing, bitterheid, haat, edm.
  Ek dink nou, as die individumens hierin volgens basiese, dierlike instinkte optree, word die selfhelpers, byvoorbeeld, gestraf, maar as die sakke-vol-geld gemeenskapsbase niks omtrent mede-mens se honger en slawerny doen nie, dan kom hulle skotvry...selfs al gaps hulle nog van die bietjie wat vir armes se noodsverligting ingespan kon word, kom hulle niks oor nie...want, sien, die skaal is in ons tanse lewe gelaai om die boonstes te bevoordeel teenoor die onderstes se skreeuende behoeftes...kennisgewend dat die Franse se eis van baie lank gelede om  gelykheid en beregtiging nog nooit bewaarheid kon word op aarde nie...die Mens wil en kán dit nie verwesenlik nie. Nè? As 'n grootkopboetie R10 Miljoen bewimpelend steel/bewimpel uit die Openbare kas, is dit net vir die Pers om iets daarvan te verklap, verder gebeur daar niks nie; maar as 'n arme 'n sesrandbrood uit 'n winkel gaps, word hy/sy in die tronk gesmyt; en ons almal bly bêkstil en tevrede met 'n totaal onaanvaarbare, belaglike sisteem.
  So gaan ons dan dag-in-en-dag-uit aan, met geoefende oog om nie die blatante nood en lyding van hordes van ons medemense raak te sien nie.
  Weet julle wat?: dit is hierdie nie-omgee en nie-versorging van skreeuende armlastiges in ons samelewings wat die faling van die tanse mensgeorganiseerde stelsels uitwys en tot val sal bring...ja, die tanse bestaansinstelling se voete-van-klei sal die valse bestaansbeeld van ons kannie-warrie-nie uitgange laat omval, en dit sal tot nietige stof vergaan.

  Die strydend-bevragende sukkelmens kan egter anker in die vertroue dat ons/sy/haar nie-stoflike bestaan wagtend op ons is, waar almal gelyk sal wees, eweredig sal leef en ervaar, en volkome tevredenheid sal ontstaan.
  Ja, oorle “God-die-Vader” en sy “God-de” het nou lank genoeg ons bepland vêr weg van ‘n gelukkige, tevrede hemelstand in lewe weggehou, en sal ons nou VRY KOM van die bose bindinge wat Mens verneder tot ‘n dierlike bestaan van survival-of-the-strongest, fittest-and-richest...ook die skelmstes.
  Die Nuwe Mens sal ontdaan wees van hierdie onaanvaarbare ongelykheidsinstellinge en gepaardgaande uitbuitings- en kannie-warrie-nie opvattinge. In werklikheid sal alle ongelykhede onder Mens weggemaak word en verval...ons is mos een en elkeen Ewigheidswesens!

(word dalk vervolg

 

Hoe het ek/jy ‘n spartelende prooi van hierdie verskrikkingslewe geword?

Hoe het ons in hierdie gemors beland?
Hoekom word ons deur hierdie geldmagsisteem so verniel?
Hoe sal ons maak, ten einde dit vrywordend verander te kry?
Hoe kies ons tussen die talle verleidinge van praktiese lewe,
om also oor die lewe te heers?
Of, kán ons oor die lewe heers?

Maar, natuurlik, antwoord ek. In ons hiernamaals is die verskrikking van lewe  beëindig...na die afsterwe van Koning- baas “God-die-Vader”, Anoe. Dit kan ook nóú in 3D bewerk word.

Kom ons kyk na moontlike veranderinge:

  Geld...wat oa batesbesit moontlik maak...is die treinspoor na 3D, aardse vermagtinge. Ons is doelbewus, bepland en meesleurend-verslawend daaraan onderwerp, deur ons buite-aardse kloners, ons God&gode, ons medoënlose onderdrukkers en misleiders: maar ook om ons tot aardsheid te bind en te verlei, in ‘n omvattende boeiing.

  Die idee/”wet” van skepping is egter dat die son veronderstel is om gelyk en in gelyke hoeveelhede/mate oor ‘n ieder en ‘n elk te skyn. Dit gebeur egter nie tov geld en aardse middele nie...hierdie geldmalsheidsgod heers onbeheersd oor en in ons as gryp-wat-jy-kan...en só dien ons die tweedegrootste verdeelmag...god...op aarde, naas die God-IDEE.

  Nou: hoe maak ons die ONGELYKE VERDELING VAN AARDSE BATES (geld) GELYK?
  Hoe draai ons die situasie van onaanvaarbare ongelykheid en daaruitvoortvloeiende vernielinge om...soos armoede?
  Hoe kry ons hierdie uitersbelangrike deel van ons “huis” in orde?

  Maklik, sê ek. Eintlik heel maklik.
  Kom ek gee ‘n voorbeeld.

  Individue leef in vele gevalle in groteske armoede, terwyl ander mense in relatiewe weelde leef, en sommiges in onverantwoordelik oorverrykte staat; en dit is nie meer/langer aanvaarbaar of verantwoordbaar nie, nie net op individuele vlak geredeneer nie, maar ook op wêreldvlak, tw hoe kan ‘n groot deel van een volk in oordadigheid leef, en lede van ander dele van die volk in kollektiewe armoede leef? As voorbeeld, hoe kan een land se mense, as enkele voorbeeld, ‘n patentereg, en wet, instel, en dan die res van die wêreld se ekonomieë leeg tap/suig daarmee en daaruit, met produksie van vêr oorgeprysde goedere, wat beskerm word deur ‘n wet wat op verryking van die een jeens die ander uitloop?
  Dít is NIE meer aanvaarbaar nie, en sal daar nou deur mense begin word om dit aan te veg.

  Ek dink onbepland hier aan 'n voorbeeld:
  Kom ons veronderstel 'n groep persone van 'n land wil baie geld maak, uit, sê maar, medisyne, wat hulle via patenteregte wêreldwyd beskermd kan verkoop, en hulle plant"/instigeer/beplan die siekte, wat hierdie medisyne nodig sal maak. Goed, hulle is nie gepla oor die ellende wat hulle oor Mens veroorsaak nie; nee, hulle is nét oor GELD gepla, die/hul hoof-God. En hulle doen dit, en kul-jou-hier-en-kul-jou-daar, die gevreesde siekte ontstaan onder mense op aarde, en die misbruikende, vroom, geldhonger groep persone het toevallig die genesende medisyne op hande...heel toevallig, nè?; en hulle voorsien dit teen belaglikhoë pryse, word ryk, en geen haan kraai ooit daarna nie. Wie sal nou kom dúrf sê dat VIGS "geplant" is op aarde?


  Kom ons loer solank na die ter plaatse politici, “grootkoppe” en “boeties” se oordadige selfverryking uit die Staats-, dergelike- en gemeenspaskaste.
  Hierdie nuwe geld-oligargie van Suid-Afrika word tans oornag oordadig ryk, maar daarenteen word die armes...agv die sterk styging in lewenskoste...al armer, en kry hulle al swaarder. Dit is asof kyk-na-jouself-en-jou-tjommies ‘n aanvaarde lewensuitgang in Suid-Afrika geword het, en kan ons absoluut niks daaraan doen nie.
  Niks?
  Maar ons kán!
  Ons belas oornagrykdom teen ‘n hoër koers. Ons stel ‘n eenmalige vordering daarteen via wetgewing in, met die versekering/voorsiening dat die opbrengs daaruit na die armes gaan.

  In ‘n land soos ons s’n, kan die politiesverkose “base” (doen wat jy wil!) en hul medewerkers die ingevorderde biljoene vir hulself gryp, in grootse hongerte, tot nóg meer geld, bates en rykdom...en dít word ons nou gevra om voortaan te verhoed.

  Hoe? Hoe doen ons dit?

  Maklik.
  Ons tap met oop kraan by die rykes en kanaliseer dit direk na die armes...van Ryk na Arm.
  Ja, ek het 'n praktiese voorstel daaromtrent.

  Dit bring my na nog 'n voorstel...'n regstellingsvoorstel...tw,
  NEEM VAN DIE RYKES en GEE DIT VIR DIE ARMES!
  Maar nie via die Staatskas nie: direk na die armes.
  Dit kan werk:

  ......

  (dit volg)

  Wat ook al, ons móét ons opset van bate-opbrengste van die land baie meer eweredig versprei kry tussen die Burgers van ons land!

  Hier is 'n opsomming van moontlike, kollektiewe optredes:

1. Bate-herverdeling
    1.1 'n Interim verdeling...regstelling.
    1.2 Uit boedels.
    1.3 Uit enige ander moontlike bron. 
2. Transaksieheffing
3. Transaksiepersentasie
4. Verhoogde verkoopsbelasting op weeldeartikels...BAIE VERHOOG!!!!
5. Massa-afslagte vir armes...op stapelvoedsel.  
6.
Subsidi
ëring  van noodsaakikhede, vir ames...
7. Opvoeding.
8. Besnoei Staatsbesteding.
 

      Dan is daar bykomende, sekondêre stappe:
A.  Kry almal ín die vir-almal-son, veral vir gesondheid, maar ook vir geestes
ingesteldheid van EEN-IS-ALMAL, gebaseer op die Ewige Beginsel dat Son vir almal gelyk skyn, en so ook ons  son.
B.  Werk aan 'n kollektiewe "frame-of-mind".
C.  L
ê baie klem op opvoeding, skoling en kundigheid, ook en veral via openbare televisie, radiostasies, koerante en tydskrifte.
D.  Befonds navorsing en bydraes tov DNS, met mikpunt dat ons ons DNS sal wysig/aanpas/opgradeer tot NUWE,  VERANDERDE MENS-diening. Sien hier, as inleiding, een van die Engelegroep Kryon se bydraes.
E.  Leer die nasie HOE OM TE DEEL...ook met oorskotte.
F.  Kry 'n nasionale werkverskaffingsplan in werking: meer volg hieromtrent..en is daar praktiese voorstelle.
G.  Wees tevrede met wat jy het...gekry het!
H.  Kom ons neem ons lot tot verbreding en verbetering in hande, maar dan ook oop, bereid en gereedwees vir hulp en bydrae uit ander lewensoorde vanuit ons omringende kosmos.

Aruan...met hoop en vertroue dat My Mense hieroor sal begin dink, hande-uitsteek daartoe en bydrae sal lewer!
23 September 2013

 

 

Ons kan dit verander

 

Nou dra een oor: "We can change this. We can do this together. We can do it quickly."

 

======

 

3. Vriend, J, vergun my nog talle opvolginge in "God": ek het die God-bydraes na afd "God" verskuif;
    en ook die
"Jesus"-bydraes.

 

======


Veral as jou rekenaar en programme oud is, is dit wys om op REFRESH te druk,
ten einde seker te maak dat jy die jongste, opgedateerde weergawe van hd en ander bladsy(e) te kry
!

 

======

 

19 September 2013 Die webwerf se eerste oplaai is voltooi, met ten minste een hoofstuk by elke afdeling.
Tans is ek besig om die werf bekend te maak en by soekenjins te lys.

Nuwe afdeling vanoggend geplaas: Hoekom mense jag maak op mekaar .


======

 

DRUK maar REFRESH, al is dit net om seker te maak jy kry die jongste oplaaiblad.

Gaan na Inhoud-Byvoegings
Gaan na Byvoegings-4: Die Donker tye en die Goue Tonnel!

Index