Dagboek-1

23 September 2013: "Aruan, dinge sal nou vir jou begin verander; en dit sal tot groot veranderings en aanpassings lei.
  Wees nie net bedag daarop nie, maar wees in reikhalsende uitsien gereed daarvoor.
  Wees tog altyd bewus dat 'Ons' saam met jou is; ons sal jou geesteshand te alle tye vashou; ons sal jou versterk, jou bring na die voorspelde 'diep waters' van jou taak...begin gerus knoetse diamante uit die dieptes tot jou mense bring."
 
"Soos wat?" vra ek, sonder om te dink.
  "As en wanneer jy 'n blinkigheid sien, reik daarna in selfversekerde wete/oortuiging dat dit jou beskorenheid is om vir Jou Mense baie en groot diamante na bo/vore te bring.
  Begin gerus nou.
"

Later.

  "Wees in die n. Oor meer as dit kan jy nie nou besluit nie. Tree selversekerd en vasbeslote op.
   Redeneer tog asseblief nie vanuit 'n droomuitgang van 's' nie. Hou by dit waar jy is en wat jy ht...ag, neem tog kennis dat by jou kinders sal jy nie nou 'n tuiste vind nie...nog lank nie. Wees gerus dat jou taak oor anderste terreine loop as wat hulle van bewus is, of van ervaring het, en sal hulle vir eers nog afsydig en deels vyandig wees.
  Maak jou vir eers tuis waar jy is, en front na geluk, tevredenheid en blymoedigheid.
  Wees sterk, Aruan, sterk in jou oortuiging, wat vir jou deure sal oopmaak, wat jou en andere sal verstom.
  Dit is tyd om ferm in jou oortuigings en uitlewinge te wees.
"
  "Ons"

======

27 Sept 2013: 'n Goue Sfeer om jou.
  Die God&gode se bydrae tot die Begin-Mens was tydgenootlik en in goedertrou. Kom ons aanvaar dit so.
  Dit is waarskynlik tot almal se voordeel dat ons aanvaar dat:
  * die buite-aardses se bydrae, rondom hul God-illusie, tot ons Mense se uiteindelike voordeel was en is;
  * dat dit as 'n stewige fondament kn dien vir die ontstanende Nuwe Mens;
  * dat die tyd aangebreek het vir ons en hulle...die ET's...om hande te vat...en wees nie verbaas nie as daar voor jaareind 2013 'n aankondiging hieromtrent kom!
  * Vir m, dat die "diep waters" ook ontgin behoort te word, en dat iemand...'n Mens...dit uiteindelik sal mt doen.
 
  * Ek word toe gevra hoe doen ek of andere dit?
  1. "Stel self beskikbaar;
  2. dra jou/ons voorneme oor;
  3. vat die pad daarnatoe;
  4. span die Josef-metafoor hiertoe in , tw ook die donker put sal deel wees van jou gekose pad, en tot goud lei...
  5. let wel, jy is al 'n klomp jare in die donker put, en is dit nou tyd dat jy daar uitkom...uitgelei/gehaal word:
  6. jy sal gebring word tot Nuwe Lande, maar jy sal nie daar aankom...geplant word...as slaaf nie.
  7. Die/jou visioen-trein sal nou by die voorspelde stasie aankom: wees jy dan nou gereed daarvoor.
"

{Toe my jongste seun trou, Desember 2008, het ek verskriklik moeg geword; ek moes gaan slaap.
  Tydens die slaap en daarna is ek in beeltenis gewys dat ek oor n baie ho berg gaan.
  Later het n baie lang, blinknuwe trein aangekomdie sonstrale het soos lang diamantstrale daarop geblink. Ek en n paar andere was op die trein.
  Toe sien ek ons nader n stasie, n ou sandsteengebou, met n rooi-dak kantoor bo. Ons het gereed gemaak om af te klim. Ek merk toe daar is n ongesiende een saam met ons; en toe die trein stilhou, maak vriend Stanley (oorgegaan) die deur oop, en ek staan terug vir die ongesiende een om eerste af te klim, maar di staan terug en wys met die hand dat
k eerste moet gaan. Ek klim uit, en n groot groep mense kom opgewonde nader gehardloop...}

  8. "Waak daarteen om nie deur andere teruggesleep/mislei te word die moeras in nie;
      bly geanker in voorneme, oortuiging en sekere vasberadenheid."

======

Sondag, 29 September 2013: Wat is die DOEL met ons bydraes/uitdraginge!?
  Dit is al lankal dat hierdie vraag by my spook: wat is m doel hiermee, met www. nuwemens?
  Maar ook: wat is J doel met deelname op forums/internet-dieKuber?
 Het jy 'n doel hierin/hiermee?
 Wat poog jy daarmee te bereik?  
 

(word vervolg)

Dit is moontlik nodig dat hierdie bladsy altyd REFRESH word! (so verseker jy die nuutste weergawe)

Enigeen is welkom om hier 'n bydrae te maak, of 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index