Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 10  

Die Goue Brug   (die 2de Boodskap van Vrede op 10-10-10 ontvang)

   “Weet julle van die GOUE BRUG? Weet julle dat julle mekaar daar kan ontmoet? Weet julle wat die Goue Brug behels?
  Sien, waar daar mense is, sal daar maar verskille wees. Dit is deel van die lewe…ook elkeen se reg tot VRYHEID VAN KEUSE nl dat dit so beskik is dat elke mens die reg het om te kies soos hy/sy wil reageer en die lewe aanveg.
  Maar daar is ‘n groot probleem wat in Suid-Afrika kort-kort tussen julle opduik nl GEENEEN KAN HELP TOT WATTER LAND, RAS, KLEUR OF VOLK HY/SY GEBORE IS NIE. Geeneen het ‘n sê daarin gehad nie. Hoekom dan vyandig wees teenoor ‘n ander mede-mens net omdat so ‘n persoon-mens se kleur van sy/haar vel van joune verskil? Sou die Ewige Skepper mense in verskillende kleure geskape het sodat die mens(e) mekaar moet/kan haat? Is daar werklik van julle wat dit so sien of glo?
  Hoekom aanvaar julle nie eerder dat dit so gewil is dat daar mense in jul land woon van vele, verskillende ras afkomste…ook baie gemeng (!) die kleur van die toekoms (!)…en dat dit nie ‘n grond tot haat en nyd behoort te wees nie. Waarom so iets doen? Sou Die Ewige Skeppper dan sekere mense se siel in hul verskil-velkleur gesit het? Sou dit so beskik wees dat julle Suid-Afrikaners vir ewig en altyd teen mekaar moet skree, vloek, dreig, moor en oorlog voer, in opstand teen die onoorkombare feit dat julle met verskillende velkleure in Afrika bymekaar gebring is, nie om met mekaar in onvrede te leef en oorlog teen mekaar te voer nie, maar om as skeppingswonders daaroor te heers en mekaar te omarm in liefde, sonder dat velkleur julle daarvan weerhou.
  Hoekom is velkleur so belangrik vir sommige van julle? Hoekom aanvaar julle so maklik dat al jul probleme oornag opgelos sal word as julle velkleur by velkleur hou? Weet julle dan nie dat die besluit-siel, kies-siel en wils-siel van die mens nie in die vel gesetel is nie…nee, die siel van die mens, in al dit se ryke verskeidenheid, is gesetel in die binneste van die mens, in die simboliese ‘hart’, die geesteshart, die ewige deel van mens?
  As jou/jul hart/binneste dan in liefde en verdraagsaamheid gebaai is, sal julle geen mede-mens wil veroordeel, terugkry, verwens, poog uit te roei of teen oorlog wil voer net omdat jou/jul velkleur van syne/hulle s’n verskil.
  Weet dan vandag dat ons wat die Ewige Waardes voorstaan nie twis, haat, nyd, oorlog en geweld in enige vorm, of om enige rede, steun nie…nog versoek ons julle om deel daarvan te wees. Nee! Nee! Beslis nie dit nie.
  Wat ons wel voorstel is dat julle mekaar op die GOUE BRUG ontmoet. Die brug van vrede, versoening, van hande-neem, van saam soek na oplossings, van vergifnis, van nie-vasklouing aan die verlede, van saam ewige vrede soek en bevorder onder die en alle BURGERS VAN JUL PRAGTIGE SUID-AFRIKA.
  Die Goue Brug wag vir julle!

Jeshua-Jesus

saam met Aruan

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
Gaan na Hf-11
Gaan na Indeks
Kontak