Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 11  

Die Diamantpad van Neutraliteit
  Jesua se woorde om nie kant te kies nie (dis oordeel) tref my diep. Baie. Maar tog staan ons almal nie aan dieselfde kant of aan een kant nie, ons is genoop tot n bepaalde dualiteit in ons optredes, asook ons fronting en toewyding.  En nou vra ek (ek weet ek is heel bravadies) hoekom dan nie n neutrale, wit, middel kant/groepering nie? Ja, my bre wit streep (wat ek later na die diamantpad aangepas het) kom nou hierin na vore. Dan is ons altyd in neutraliteit en kies ons nog  lig of donker ja, ons kies die volheid van bestaan, sonder om enigsins oor enige kant/fronting te oordeel of op te tree.
  Ek weet dit roep/verg om veel en diep nadenke, maar nou het ek my kolfkampie afgepen.
  Neem dan kennis dat ek vannaand die bre kwas opneem, ek doop dit ruimskoots in wit verf soos aan my in n visioen getoon, en ek verf n bre, duidelike, wit streep/haal tussen die twee groepe van dualiteit (ook lig en donker), met geen voorkeure, afkeure, voorskrifte.
  In die wit area is en sal ons in neutraliteit wees/dink/benader/staan/waarneem/wandel.
  Sal ons dit die Goue Middeweg noem?
  Maar goud is ook maar 'n bepaalde kleur, onafhanklik van kant kies, oordeel, emosie of subjektiwiteit. So, goud bring die die idee na vore wat ek soek nie. Ek sal iets anders moet soek...'n ander kleur.
  Later kom dit in gedagte dat toe ek oor die kloof na die son/Son gery het, op die Wit Perd, was die kloof opgevul met iets wat vir my soos diamantglas gelyk het. Ja, 'n diamantkleur is meer neutraal, nie wit of swart nie, ook nie goud nie; ja, ek sal na die neutrale middeweg verwys as die diamantpad.
  Na lang denke kom ek toe tot die volgende samevattinge:
  * daar is dus geen anti-Chris nie;
  * ook geen Satan nie...
  * geen negatiewe pool van enige aard nie.
  * Maar dan ook geen Christus-persoon nie (gesien in hierdie perspektief),
  * ook geen god nie...dit blyk 'n titel te wees, 'n vereringsnaam, ook die teenkantnaam van Satan.  

  Hieruit: die son skyn oor almal gelyk; die lig skyn oor almal; die Lig is vir almal in skeppenheid in verskeidenheid van ligdeeltjies beskikbaar. Kom ons sien dit so in, ervaar dit so, benader dit so, sen mekaar so en daarmee, eerbiedig ons Ewige Skepper met ons aanvaarding van omvangrykheid.

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
gaan na Deel-12
Index

Kontak