Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 13 

Julle is verslaafde Armagedonniete!
   Hoor mooi as ek s: Julle is verslaafde Armagedonniete! En met Armageddonniete bedoel ek n/die onafwendbare, groot oorlog...julle wat dit werklikheid wil sien: kry ek die idee julle begeer dit?
  Julle is oorlogsgeneigd, wat in twis en onvrede gefondeer is. Julle kan nie saam staan as een volk, nasie of mensgroep nie: julle wil gedurigdeur eenkant toe trekek en my klein groepie wil baas wees!
  Ons s nie kleinere volksgroepe het nie n reg om te streef vir bewaring en verkryging van wat hulle as hul eie en kosbaar ag nie; nee, allermins nie. Wat ons hier aan julle kom s is dat daar nie n jotakie se titel is wat s dit moet op gevegsgronde verkry word nie. Hoor ons as ons s: die mens se strewes en ideale kan almal en alles langs vredevolle we verkry word. Inteendeel, die vredespad sal altyd blyk die sterkere en wysere te wees.
  Hoekom gryp julle altyd eerste na die geweer en dan die Bybel in jul ander hand? Gaan die twee dan altyd vir julle saam? Is geloof en oorlog vir julle dan noodwendige bedmaats?
  Hoor my as ek s dat die Jesus-figuur (wat julle verkies om God te noem) nie onvrede, twis, oorlog, aanhitsing tot stryd, oorlog en haat verkondig het nie, dat ek dit nie voorstaan nie, dat ek hiermee weer eens vraselfs soebatdat julle jul sal weerhou van enige woorde, KRETE, optredes of beplanning tot een van voorgenoemde. Die raad was nog altyd tog eenvoudig nl wees lief vir mekaar!
  Wat is dan so moeilik hieromtrent? Wat maak dat julle twis, haat en oorlog telkens verkies bo ons smeking om liefde en verdraagsaamheid jeens mekaar?  Wat is die rede dat julle ons, ons naam, die naam van God en die Bybel telkens inbring en misbruik as jul regverdiging tot hierdie aweregse optredes en duistere beplanning van julle? Hoe kry ontwikkelde mense dit reg om hul bybel, hul geloof, hul God telkens tot oorlogsbeveler en geweldenaar te proklameer?
  Natuurlik verbaas dit dan ook nie dat julle jul bybel gemaak pas het aan jul oorlogsverslawing, so dat julle in jul bybelse slot boek, Openbaring, my tot geweldenaar, afdwinger en oorlogsgeneraal verneder het. Kom nou, Mense, julle elkeen weet dat ek nooit enigsins die mens aanges of jul aangehits het tot oorlog nie. Ek het nooit haat en vyandigheid jeens mekaar verkondig, bepleit of beveel nie; en tog kom julle telkensen nou weer...en julle verwerdig julleself om uit te saai dat k julle dit aanbeveel hethierdie oorlogsbegeerte van julle. En dis mos nie waar nie. Dink julle regtig julle kan die mense van Suid-Afrika mislei tot saamgaan met jul onverantwoordelike plan om die Suid-Afrikaanse nasie via twis, afdreiging en oorlog tot jul partikuliere begeertes te dwing? Kom nou, Mense.
  Vir Afrika l daar n blomtyd voor in die Nuwe Wreld: waarom sal jul klein groepie Boere n stok voor hierdie broodnodige rat in aanvang wil kom steek?
  Die eenheid van Afrika behoort vir niemand n bedreiging in te hou nie.dit is nou vir niemand binne Afrika nie. En Suid-Afrika sal n leidende rol hierin speel: waarom wil julle hierdie magtige dreuning met jul oorlogsrumoer dood skree? Is julle dan nie van Afrika nie? Is julle nie ondersteunend tot die vooruitgang van Afrika nie? Verkies julle jul eie ideale bo die komende vooruitstrewendheid van die hele Afrika, wat in die nie te vr toekoms l nie?
  Hoor my vandag uit: Afrika sal die vinnig groeiendste kontinent-in-ontwikkeling wees in die nuwe dispenasie, wat net anderkant die bult van jul onmiddellike sien l. En julle, in Suid-Afrika, sal n leidende rol speel in die Nuwe Afrika. Hoekom dan nou weer op eenhonderd plus jaar gelede se perde wil klim, met gewere wat onder andere op mede-Afrikaners en mede-Suid-Afrikaners gerig isjulle tot die eklesia en siel van Afrikaners uitmaak? Waar kom julle daaraan? Waar kom hierdie arglistige denke vandaan? Waar kom jul strydlustigheid vandaan? En hoekom wil julle al die Afrikaners en die hele Suid-Afrika by jul honger-vir-mag strewes betrek?
  As julle wil reageer ten opsigte van die onhoudbare vermorsing van mensbloed van blanke en swart en gekleurde bevolkingsdele van Suid-Afrika, gaan voort, word paraat, organiseer julself om uitbreiding van hierdie onnodige bloedvergieting hok te slaan, maar laat oorlogskrete in jul beskermingsbeplanning weggeneem word, want die skyf van jul oorlog (die swart mense van Suid-Afrika, kollektief) word nog meer as julle verniel deur die misdaad en bloedvergieting wat tans heel onnodige en uitertmate ho voorkoms het in jul land.
  Staak die verbygegane n-oog-vir-n-oog benadering, en weet dat lank nadat die oog voorskrif uitgevaardig is, is alles deur ons vervang, reggestel deur ons, opgesom as vergewe mekaar hul dade!  Weet julle dan nie wat JaHWeH onlangs hieromtrent kom s het nie? Wl julle dan nie hoor nie? Het julle doof geword as gevolg van die haat in julle harte?
  Ons wekroep vandag aan Suid-Afrikaners is:
  Elia-s van geloof, kom wek die dooie kind van vrede weer op!
 

Jeshua-Jesus
via don
11 Oktober 2010

Mag die Elia-s van hierdie tyd nou na vore tree!

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
Gaan na Deel-14
Gaan na Indeks
Kontak