Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 17

Die "Paradys" is voor jul deur...
Booddskap 4 van Jeshua-Jesus gedurende Oktober 2010)

   Voor julle deur l die 'Paradys'...jl Paradys, waarvan jul by jul mensvorming deur die Annunaki ontneem is.
   Julle is via genetiese manipulering beroof van jul Paradys-lewe. Ja, jul aartsvader en -moeder (die mitiese Adam en Eva) het julle nie daarvan ontneem nie; julle is bepland en doelbewus dit ontneem, deur hulle wat by jul vorming die Ewige Lewensrels verontagsaam het en jul gene sodanig verarm het dat julle nie jul paradyslewensdeel sal nastreef of wil terugkry nie. Julle is via 'n leuen gelei om te dink julle is '
in sonde ontvang en gebore', dat 'n paradyslewe julle nie meer beskore is nie.
  Hoor dan vandag, en hoor mooi:
die mens se 'Paradys'-lewe is nou weer vir mens beskikbaar, die nodige is reeds gedoen...die Ander Kant organisasie en omdraai tot die terugwin van jul paradysstand is aan die gang gesit. Saam met die Nuwe Aarde...wat na 'n paradysstand beweeg en aanpas...sal julle tot Nuwe-Mens oorgaan, sal julle die simboliese 'Paradys' beleef en ervaar.
  Maak julle dan nou in vrede, harmonie, liefde en verdraagsaamheid gereed om tot Nuwe Mens oor te gaan.
  Hoe?
  Dit is 'n onontkenbare feit (reeds lank gelede in jul geloofsgeskrifte also opgeneem) dat vir julle 'n Nuwe Aarde sal aanbreek en 'n Nuwe Mens  saam daarmee tot stand sal kom. Wel, dis nou nie meer 'n toekomstige tyd nie, nie meer 'n beloofde tyd nie, maar 'n tyd van die verwerklikheid hiervan is nou jl deel. Die aarde is besig om vinnig terug te draai na 'n nuwe begintyd; die mens is vinnig besig om te ontwaak tot Nuwe Mens...ja, die twee gaan saam. Julle en die Aarde sal saam na 'n vrdere, meer gevorderde dimensie beweeg, die 5de dimensie, waar jul bestaan beslis as "Paradys" beskryf kan word teenoor die bestaan en lewe wat op jul afgedwing is deur die misbruikers van jul beginera. Ja, jul voor-die-deur leggende, nuwe, 5de dimensie is jul 'verhoogde' staat, jul begeerlike staat, jul voor-die-deur hemel (die tanse 'hemel' sal een met julle word!); en vir julle sal
die 'Nuwe Jerusalem' werklikheid word, die 'Goue Stad' van Nuwe Mens in Nuwe Aarde sal voor jul o verrys. Maak jul gereed daarvoor.
  Maar vir diegene van julle wat as Lig-werkers nou reeds die Nuwe Pad wil aanvaar en daaropvolgend wil verken, s ons dat die goud van hierdie mrestond nou reeds vir julle beskikbaar is...kom word een van die beloofde 144,000 ligwysers van jul mense!
  Julle kan onmiddellik die Lig (kennis, insig en 'wysheid')
soek, opneem en bekom...ook daarvoor vra (!)..., sodat julle vir mede-mens die pad vorentoe kan belig en aanwys. En ons sal elkeen van julle hierin bystaan en onderrig...elkeen wat in eerlikheid, opregtheid en toewyding die Nuwe Lig soek, sal die nodige lig ontvang (toegerus word) om nou al  Nuwe Mens te word...die vreugde daarvan kan smaak.
  Ja, die mens sal kollektief die bestaan van Nuwe Mens betree, maar daar is wel die uitsonderlikes en
geroepenes wat nou al Nuwe Mens kan word.
  En nou vra julle seker: Hoe!?
  Wel, dis  moontlik en beskibaar. Ons gaan in ons volgende boodskap oor tot verduideliking hoe jy/julle nou reeds die Nuwe Mens ('verheerlikte' mens) pad kan stap. Anders gestel: hoe julle nou reeds julself in verlossing kan wegraap.
"

  Dit volg.

Jeshua-Jesus
via Aruan

Mag die Ligwerkers/Leiers nou na vore tree!

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
Gaan na Deel-18
Gaan na Indeks
Kontak