Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 19

Boodskap van Jesus: Bevry my van jul kruis!

Bevry my van jul kruis.

Verlos my van jul naamgewery,
jul slegs,
jul skllery:
sondaar,
heiden,
fool
,
satan,
en die ergste een:
anti-Chris.

Verlos my asseblief
van jul venyn jeens mekaar,
jul bykom van mekaar,

jul ondergrawing van mekaar,
jul ewige rugstekery,
jul skinder,
jul slegmaak,
jul afbreek,

jul verkleinering,
jul inmengery,

jul reg toe-eiening om in my naam ander mense te veroordeel.
Ja, ek weet dat al staan daar:
Jy mag nie oordeel nie!,
doen julle dit,
asof jul lewens daarvan afhang.

Luister dan nou mooi:
ek beveel julle nie langer nie,
ek beveel julle nie om nie te oordeel nie:
ek smeek julle om nie mekaar langer te oordeel nie!

Bly uit mekaar se hare uit,
soek vrede onder mekaar,
leef in harmonie saam.
Verdra mekaar
en dra mekaar se laste.
Wees lief vir mekaar,
en help mekaar.
Soek die liefde vir self,
en vir andere,
en vir almal.

Bly neutraal ten opsigte van andere se keuses en aksies.
Bly neutraal!
Bly weg van inmeng
en kant kies,
waarop
oordeel volg,
dan veroordeling.
En dan
betrek julle my by jul liefdelose veroordeling.
Luister nou mooi:
ek wl nie deel van jul oordele wees nie;
ek wil nie deel wees van jul onmin en twis nie,
ek wil nie deel wees van jul oorlogsplanne nie;
ek wil nie h dat julle my vra om jul planne te sen nie,
ek wil nie n hand hou oor jul oorlogstogte nie,
ek wil nie oorlog onder julle sien nie,
ook nie rassetwis nie,
nog minder volkstwis.
Ek s vir julle vandag
dat ek vrygestel wil word van enige betrokkenheid van julle
wat moontlik as liefdeloos gesien kan word,
van enige en alle twis,
van alle haat,
en nyd
van oorlogsplanne,
van dreiging tot oorlog,
van oorlogskrete,
en oorlogsplanne,
van rassehaat,
rassewrywing,
rassestryd.

En as julle/jy kies om enige van bogenoemde te kies en te doen,
doen dit asseblief sonder my
en sonder my naam,
sonder my sen,
sonder enige gebed in my naam.

Laat jul liefde uit jul self kom,
jul verdraagsaamheid uit jul woorde duidelik word,
jul ewigheid in jul dade verwerklik word.
Wees n blom in ons tuin,
wat blom dra vir mede-mens,
wat n geurigheid na alle mede-mense versprei,
wat saans toegaan in tevredenheid
van wete dat ek vandag Ewige Een se geur op aarde was.

En dan:
verlos my van jul kruis.
Verlos my van jul opstanding,
jul wolk,
jul sit-aan-die-regterhand,
want dit is ek nie,
dit is nie ek nie:
ek is soos een van julle,
ek is een van julle.
Ek is jou broer;
ek is jou vriend:
ek is jou metgesel,
jou meeganger,
jou handhouer,
jou mede-mens.

Bevry my van jul dade in liefdeloosheid.
Bevry my van jul woord en daad in haat,
in nyd,
oordeel
en onverdraagsaamheid.
Bevry my van jul God-wees.
Asseblief.
Maak my vry van jul in-Jesus-naam.
Asseblief tog.
Ek smeek julle.
Maak my net in gees vas aan jul dade
van liefde en verdraagsaamheid.
Nooi my na jul ek-is-lief-vir-jou saam wees,
maak my n gas en vriend by jul omhelsinge,

By jul ek-is-jou-broer,
ek-is-jou-suster.
Maak my eregas by jul liefdesbraai,
by jul vryheidspaartie,

die groot paartie,
van vry word van jul baas gode
van weleer,
wie se tyd nou verby gegaan het.
Vir altyd.

En so is en was ek nie God nie.
Ek wou dit nooit wees nie.
Ek het dit nooit bedink nie,
nooit beplan nie,
nooit begeer nie.
Ek wil dit nie wees nie;
ek wou dit nie wees nie:
ek is nie God nie,
nog god;
ek wil nie as God myself voordoen nie,
ek vra julle om my vry te stel van my tot God wil maak;
ek soebat julle om alle gode weg te maak,
ook vir my as God.
Asseblief,
maak God-Jesus weg,
eens-en-vir-altyd weg,
heeltemaal weg,
werp God-Jesus in jul vergetelheid,
sodat hy nooit weer in jul gedates kom as God nie.
asseblief.

Jeshua-Jesus
via/en saam met Aruan

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
Gaan na Deel-20
Gaan na Indeks
Kontak