Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 20

Oordeelgerigdheid (OORDEEL Deel 1)

Julle pik mekaar, soos slange.
Julle byt mekaar, soos honde.
Julle kom mekaar gedurig by, soos springhase wat met ystervarke gekruis is.
Julle breek mekaar af, soos honger ratels.
Julle veg mekaar aan soos gevegssoldate.
Julle maak elkeen en andere jul vyand, so al asof julle elkeen ‘n Hitler van ouds wil wees.
Julle ryg mekaar se derms uit, soos honger hiënas.
Julle maak mekaar sleg, asof julle lewens daarvan afhang.
Julle skinner oor mekaar se tekortkominge, asof julle daarvoor vergoed sal word.
Julle maak die keuses-in-vryheid van die mensdom belaglik.
Julle maak alles en almal sondig, in jul hongerte vir selfverering.
Julle maak alles wat heilig is bespotlik.
Julle maak almal mekaar sleg.
As daar ooit ‘n satan was, dan kan julle oprtrede suiwer as satanies bestempel word. 

  Wat sou maak dat julle aan die een kant aan geloof en godsdiens bly klou, maar aan die ander kant soek en bevorder julle die benadeling van andere---selfs jul naastes, en ook jul heel naastes?
  Wat is die rede dat jul geloofsboek uitdruklik sê ‘jy mag nie oordeel nie’, en tog oordeel julle aldag? Wat is die rede dat jul oordeel veroordeel omvat en uitdra? Wat is die rede dat julle goed weet jul geloofsboek verbied oordeel, en tog is jul aldag besig met oordeel in jul woorde, dade, aanvegtinge van mekaar, sleg maak van mekaar… elke dag, besig met ‘n ter dood bringing dermsuitryg, skinner en net oor die algemeen soos bandelose mense optree?

  Hoekom, Mense?
  Hoekom hoor ons aldag:  ‘Ek wil nie oordeel nie, maar…’?
  Hoekom regverdig julle oordeel aan julself?
  Hoekom soveel onrus, onvrede en afbreking onder en tussen mekaar?
  Weet julle dan nie dat oordeel ‘n grootse afbreking is?
  Weet julle dan nie dat elke keer dat jy iemand op een van hierdie maniere bykom, elkeen ook self bykom?
  En jou geloof, en jou godsdiens, en jou ‘God’ word met elke voordeel van ‘n ander afgebreek, vermorsel en/of gedood.  Mense, wil julle nie begin om hierdie optrede te vermy nie? Uit jul lewe te weer? Wil elkeen van julle nie maar besluit nie om hierdie soort van optrede uit jul lewens te weer?: Of verkies julle om mekaar te bly ontderm?  Hoor ons as ons sê dat om ‘n ander mens te ontderm, is om daardie persoon dood te maak – geestelik te vermoor!
  Ons wil tog vra hoe julle julself gelowige christene kan noem, en self as sulks kan beskou, en tog al maar deur, en elke dag, aan die ter dood bringing van jul familie, vriende, naastes en mede-mens meedoen?
  As jul geloofsboek jul tot oordeel, aanvegting, vyandigheid en oorlog lei, of magtig, gooi daardie geloofsboek(e) weg, want dit sal vir julle veel beter wees daarsonder.
  Ons staan aldag en steeds verstom dat wanneer ons die geskiedenis van ‘n geloofsleier nagaan, dan vind ons dat hy/sy met die Bybel (of ander geloofsboek) in die een hand en die swaard in die ander sy geloof tot uiting gebring het. Verbasend. So iets kom net by mens voor.                                      

  Hoekom?  Is seker ‘n geregverdigde vraag.

  Oordeel, oordeel, oordeel. Is oordeel dan die hoeksteen van jul saamwees?  Is oordeel dan die fondament van jul geloof? Is dit omdat julle steeds bly vasklou aan ‘n God-beskouing waarin julle sowaar glo dat jul ‘God’ oordeelgerig is, oordeelgeneig – ja, tereg die ‘God’ van oordeel; soveel so dat julle heel gemaklik aanvaar dat as een van julle, of jul self, genoeg misstappe begaan, jul ‘God-van-liefde’ jul/hom/haar/hul vir ewig en altyd na ‘n mensgeskepte ‘hel’ sal stuur – daartoe veroordeel?  Is dit hoekom julle so oordeelgeneig en -gerig is? Het julle jul ‘God’ se oordeel geërf? Oordeel julle vroegtydig namens jul ‘God’?

  Doen julle dit sowaar in navolging van jul ‘God’, soos julle dit interpreteer?

  Wat as ons vir julle vandag sê daar bestaan geen oordeel meer in jul/ons “hemel” nie? As ons kom sê absoluut geen oordeel nie…niks!: julle sal dit nie wil aanvaar nie nè? Julle sal daarteen redeneer. Julle sal julle teen ons ewige–genade-te-alle-tye-vir-elkeen-en-almal verset. Julle sal dit vanuit ‘n rasionele bevragingsparaderie ontmoet, want, julle is nie in staat om genade – volkome genade – te bedink en te aanvaar nie. Nee, julle soek in alles en teenoor elkeen vergelding, beoordeling, oordeel, verdoem en verdoemenis – julle noem dit geregtigheid. Wel, hier is dan vandag ons geregtigheid:
* elkeen van julle het ‘n inherente reg tot vrye keuse in jul lewens;
* ons sien dit, dat daar julle ‘n vrye reg tot keuse het, geeneen jul kan straf as jul keuse of keuses nie volgens voorskrifte van andere of hul interpretasie van ‘n geloofsboek is nie.
As jy vry is om te kies, dan is jy geregtig om na wil en eie keuse te kies, en kan en mag jy nie gestraf word vir hoe jy gekies het nie. Glad nie. Geensins nie.
* Luister dan nou mooi: jul vasklousiening dat jul ‘God’ een en almal gaan straf wat anders as julle dink, glo, kies, leef, streef en optree, is ‘n droom, gebou op ‘n mitiese oorlewering en vertolking. Sien, jul godsdienstige oorleweringe het julle in verdeeldheid teenoor mekaar opgelaain…van die begin af, aldag, en nog altyd.
* Jul teen-mekaar gerigdheid is gegrond in jul oordeelgerigdheid, waartoe julle mislei is.

  Ons gaan volgende keer vêrder hiermee…in Deel 2.  Intussen: wil julle asseblief gehoor gee daaraan om op te hou oordeel, mekaar se derms uit te ryg, mekaar te vermoor en dan jul ‘God’ gelas om jul afskuwelike oordeelsgebruik en oordeel te bevestig en uit te voer.

  Ai, nee, Mense, nee!  Nee! Nee!"

  "Ons"
via/en saam met Aruan

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
Gaan na Deel-21
Gaan na Indeks
Kontak