Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 21

Oordeelgerigdheid Deel 2

  Wat as ons vandag vir julle sê dat julle nie saam met jul oordele welkom is in ons ‘hemel’ nie?

  Wat as ons vir julle sê dat oordele die mens, alles, en almal verdeel, en ons nie ons ‘hemel’ verdeeld wil sien nie?
  Wat as ons vir julle vandag sê daar is net een ‘hemel’, nie miljoene klein-groepie hemeltjies nie – soos julle bly verdeel en aparte lewensgroepe ons ‘hemel’ wil invoer?
  Wat as ons vir julle kom sê die ‘hemel’ sal leeg loop as ons julle met jul oordeelgerigde verdelingsmaniere in ons ‘hemel’ toelaat?
  Wat as ons vir julle kom sê
die ‘hemel’ is vir almal, en nie net vir ‘n klein groepie nie…‘n ‘uitverkore’ groep, noem julle dit; dan ook bepaalde christene, een van 144,000, óns volk, óns mense, Afrikaners, Boere, almal wat Jesus aanvaar: regtig, glo julle dit werklik? Of is dit maar net jul lippetaal; want as julle dit werklik glo, sal julle jul hemeltoelatingsvereistes heel breed stel/maak, en buite julself, want as julle die toelatingsvereiste  tot ‘hemel’ Jesus maak, dan het Jesus tog sekerlik die finale sê.
  Nè?
  Al bedink julle wat ook al as kwalifikasie tot toelating van jul ‘hemel’-groep, steur ons ons nie daaraan nie:
  vir ons is en bly die ‘hemel’ inklusief, en nie eksklusief nie. Die ‘hemel’ is vir alle mense!
  Ons sê dit nog ‘n keer:  die hemel is vir alle mense! Die son skyn oor almal gelyk.
  Kom luister dan nou vandag wat sê Jesus – wat spiritueel as Jeshua bekend staan:

  1. oordeel hoort nie by hulle wat in my naam enigsins iets doen of sê nie.
  2. Uitverkorenheid vorm nie deel nie van my of hulle wat saam met my een is.
  3. Verdeling van die mens tot klein groepies (volke, kultuurgroepe, nasies, rasse, ens) is nie deel van ons visie vir die mens nie; en is die ‘hemel’ baie beslis nie op hierdie verdelingsbeginsel gegrond nie.                                                                                              
  4. Liefde en verdraagsaamheid teenoor alle mense is ons seining, oortuiging en beleid – en dit is wat ons vra.

Moet tog asb nie vir ons kom sê jy is ‘n Jesus-gelowige met bybel in die een hand en roer in die ander nie. Asseblief tog. Nee, nie dít nie.  Los dan nou en liewer al daai mensdinge en reik met albei hande na jou naaste, wat alle mense is!: die een hand om te groet, en die ander om te omhels – ja,  alle mense!  Alle mense! ‘n Ieder en ‘n elk. Almal. 

  1. Waak asb om ander mense te beoordeel, want dit vind plaas vanuit eie sieninge en keuses, en ‘n op-‘n–verhoog-plaas van self en self se keuse, met ‘n liederlike vereiste en gewoonte dat elle mense na jóú pype, keuses en wense moet dans.

  Julle weet, dis eintlik komies hoe julle jul alles-volgens my/ons keuse(s) op almal wil afdwing, en dit sluit ons, die Ewige Een en die ganse bestaan in.  Dink julle werklik dat wanneer julle te sterwe kom, julle na jul gekose, gedroomde klein-groepie, afgesondere  hemel sal gaan? Dink julle werklik dat die Ewige Bestaan gegrond is daarop om die mens vir ewig verdeeld te hou? Dink julle werklik daar is nie ‘n enkele Ewige Een nie, nie jul enkele God nie, maar ‘n aparte hemel, God/Ewige Een vir elke verdeelde mensegroep? Werklik?  Dink julle regtig so? Kan julle nie sien nie dat dit julle is wat nie in vrede en naasteliefde wíl saamwoon nie, wat nou die een-wees, ewige instelling van die Ewig Een wil wysig om by jul tanse mensegroeperinge in te pas? Kan julle insien dat julle daardeur ons en die Ewige Een poog opdrag te gee om ons benadering van almal-is-een-en-gelyk te wysig tot ‘n verdeeldheid, waaruit net nie-liefde, nie-verdraagsaamheid en wrywing, nyd, kwaadgevoeligheid, haat en oorlog sal volg?
  Weet julle dit nou nog nie dat ons nie voorgenoemde voorstaan nie? Dat ons dit nog nooit verkondig het nie? Dat ons dit nog nooit van julle verwag of gevra het nie?  Ons sal dit ook nooit in der ewigheid doen nie. Never, ever!
  As julle dan wil voortgaan met jul beoordeling, veroordeling, haat, nyd en oorloë, weet dan dat ons nie deel daarvan sal vorm nie; ons wil baie beslis nie deel daarvan wees nie.

  Ons vra dat julle summier sal ophou om:

  "Ons"
via/en saam met Aruan

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
Gaan na Deel-22
Gaan na Indeks
Kontak