Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 6 

Jeshua vat saam

11-08-2010;  4h30

Ek het NIE gekom as...
di Jesus...
di verlosser...
di Christus...
di Redder...
di God...
di Seun-van-God...
di Weerkomende Oorlogvoerder nie!
Definitief nie.
Beslis nie.

Ek het gekom om...
die Christus-boodskap te bring.
Die Christus Bewussyn aan die mens bekend te maak.
Terloops,
deel van die redes hoekom ek in my missie gefaal het, was omdat ek my te veel gesteur het aan verdediging van my verskille in sieninge rakende die gevestigde gode-godsdiens vasklouinge, wettiesheid, starre God-beskouinge en onverdraagsamhied jeens verskille.
Ek sou veel eerder as ek dit weer sou kon doen my bepaal het by die goud van die Goue Bewussyn, wat in my gel is voor ek op aarde as Yeshua Ben Josep gebore is. Ja, ek sou minder verdedig het en my meer bepaal het by wat ek wou oorbring.

  Nou wat wil ek nou via Ons boodskapper bring en s?

  Hou op om op julle verskille te konsentreer veral die ten opsigte van geloof, godsdiens, kerk-as-geloof, kollektiwiteit in aanvaardinge/sieninge, en hoe verskillende mense hulle verskillende lewens uitvoer.
   Sien elke mens se Skeppergegewe reg tot eie keuse as die diamante in jul saam wees.
   Gun die onbegrypbare Skepper/Skepping geleentheid en reg om op eie manier en wyse in elke mens te ekspresseer.
   Respekteer daardie keuses van self en van n ander.
   Laat jou eie keuses soos n geurige blom die Ewige Goud weerkaats.
   Laat die kroon van jou blom soos die stootkopkroon van die idilliese lotus blom wees, n diamant van Neutraliteit, Medelye (compassion), Meegevoel, Ruimte-Gun ea.
  Laat die son oor almal in die/Dit se gelykheid skyn gee baie ruimte daartoe, ook ten opsigte van en in die godsdiens, geloof, kerk en ander plekke van kollektiewe en individuele saam voel en wees.
  Saamwees in grootse barmhartigheid.
  Liefde, as die  pienk sambreel oor alles en almal.
  Borg n boek van don (dit streef immer om tot die waarheidsbeen te sny), en hoekom borg jy nie een van die Christus-boodskappe nie? Jou naam kan dan mos vermeld word. Ja, hoekom nie?: dis 'n gawe idee.
  Die Bybel...?: waarom sal ons enigiets verwerp wat ook die son se skyn in woorde voortdra?
  Want selfs die rotsbanke wat gouderts dra/bevat, is nie net goud nie, nee daar is meer erts as goud, maar dis waarvandaan al die mens/aarde se goud vandaan kom. Ja, daar is baie in die Bybel asook in ander geloofsboeke wat ek/ons liefs nie daarin sou wou h nie, maar daar is ook vele wat n lamp vir jul voet en n lig op jul pad is. En in ons toepassings van die Goue Christus-beginsel staan ons neutral teen inhoudsdele van geloofsboeke wat nie in- of-aanpas by die Goue Bewussyn nie tog hoop ons dat die Goudraende Erts ontdek, raakgesien ontgin sal word ook dat daar n praktiese manier gevind sal word om die bulder van moord-en-doodslag, verkragting en geweld, dreigemente en blatante afbreking/vernieling te negeer of uit te haal uit alle geloofsboeke.
Nota: Daar is meer en 'n plan daaromtrent in Armageddon. don moet nog net tot daar vorder.
  Weet julle? of neem dan kennis, dat selfs die een wat as JaWeH by julle diens gelewer het die aanpassings tot die Goue Christus-Beginsels en -Bewussyn steun en bydra tot aktiewe aanvaarding en uitlewing daarvan?
  Weet julle dat daar n dreuning van selas om ons opgaan oor die Big Bang van die Christus-Bewussyn, wat nou as die boodskap van die tyd deur julle raak gesien sal word?
  Weet julle dat die mens in die toekoms sal juig en groot eer sal bring aan die Ligwerkers wat tans  voor loop in die ontbloting/ontploffing/oorbring van die Goue Boodskap?
  Weet julle nee, sien julle dit raak dat in die Christus-boodskap die Goue Tonnel na n nuwe menslike Goue Bewussyn l, wat vir n ieder en n elke van julle lonkend l en wag?
  Sien julle al dit in dat dit die pad is wat die Nuwe Mens sal loop, die Lig wat die Nuwe Mens se pad in die Nuwe Aarde helder sal verlig? Is julle al bewus dat ten grondslag van hierdie Goue Boodskap van Christus-neutraliteit en mens-verdra-skap l n skepping wat ook in en deur die mens vereer en gedra word tot
ontkieming van n tower blom.
  n Tower blom
  Moet ek iets daaromtrent s? 
  'n Pers Lotus.
  Daar bestaan nie so iets nie...so word beweer.
  Ja, daar bestaan. Ja, daar bestaan 'n pers lotus.
  En die Pers Lotus!
  Die deur tot jul individuele en kollektiewe toekoms het nou die vorm van n tonnel aangeneem:  soek en vind dan die Goue Tonnel na jul Goue Toekoms. En gaan daarin en daardeur.
  don, onthou jy hoe die Russe gemaak het in die Tweede Wreldoorlog om oor die rivier by Leninggrad te kom? Ja, hulle het ingehaak bymekaar oor die ge-ysde rivier gestap, die Duitsers se koels ten spyt. En hulle het oorwin. Oorwin. Ja.
  Haak dan nou by mekaar in, en stap singend oor die grens na jul/ons Goue Toekoms,
  jou/jul/ons Goue Saamwees,
  en ook
  jul Goue Neutraliteit,
  jul Goue Aanvaarding van mekaar...
  verdra!
  liefh!
  gun!

   En weet dan dat saam sal die mens van die 21ste eeu die beloofde Goue Aarde van Goue drome beleef.
   Laat dit so wees!
  
   Jeshua-Boeddha en andere.
   Via Aruan
   11-08-2010  

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
gaan na Deel-7

Index

Kontak