Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 7   

Geen voorskriftelikheid nie!
  Geen geld nie, geen godsdienswette nie, geen spirtuele wette of gebooie nie, geen skorsings afdankings nie...dit is nou as jy nie maak soos die groep/kerk/kultuur vir jou voorskryf nie.
  Jeshua kom met die Christus-beginsel, maar naas  die inhoud daarvan, nl neutraliteit in mede-mens optrede en beskouinge, geen oordeel en veroordeling nie, wat insluit die wegtree van dualiteit (in ons keuses tov lewe/dade/ens) en polarisasie
[1] af.
  Daar sal geen geloofs- of godsdsienstige voorskrifte wees nie;
  daar sal geen soortgelyke wette wees nie;
  geen gebooie nie;
  geen jy-moet(te) nie;
  geen glo-in-my nie;
  geen god, gode, God, Satan om te vrees en te probeer tevrede stel nie; 
  geen soeke/begeerte na gered of uitverkiesing nie;
  geen vrees of gesoebat of tevrede stel van die gode nie;
  geen oordeel, straf, hel, of wat ook al nie.

  Al wat gevra word is dat ons in neutraliteit sal optree teenoor andere/mede-mens en hul keuses tov en in die lewe: die res, so lyk dit my, sal vanself hieruit volg. Soos respek en verdraagsaamheid daaromtrent en teenoor ander mense/mede-mense.
  Jeshua s sy boodskap was as Yeshu onder andere om die mens n weg tot vryheid/wegbreking van die gode te wys via 'n Christus/Neutraliteits-beginsel, asook weg van die gepaardgaande wettiesheid af. Maar hy kon dit nie reg kry om hulle te kry om behoorlik daarna te luister en sy vrymakingsboodskap te begryp, te deurdink en n kans te gee nie.  Hy het moedeloos geword. Hy was nie suksesvol in sy roeping nie.
  Die tyd het nou aangebreek om, met die oog op die oorgang tot die Nuwe Aarde en die Nuwe Mens, vir ons mense die Christus-boodskap te bring, en dat dit die kern sal word waarmee die mens die Nuwe Aarde sal betree.
  En hier is dit nou!


[1] Polarisasie: om altyd vanaf een van twee kante op te tree, om een van die twee kante te kies, of te moet kies, en dan vanuit die gekose kant in verdeling op te tree.

Aruan
2 Augustus 2010
Suid-Afrika

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
gaan na Deel-8

Index

Kontak