Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 8   

         Die Wit Perd

En ek het gesien, en kyk, daar was n wit perd.
En hy wat daarop sit, het n boog,
en aan hom is n kroon gegee,
en hy het uitgegaan as n oorwinnaar
en om te oorwin
(Op. 6:2)

 Daar is (sal wees) nie net een wit perd in die hele wreld nie.
Daar sal nie net een mens wees wat hierdie wit perd sal ry nie.
Kyk, k sal sien n wit perd, en die eennie manlik nie, of, nie nt manlik niewat daarop sit.

  Ja, dit sal nie net manlike ruiters wees nie. Nee, daardie era van manlike dominansie en perspektief (wat ons van die Annunki-gode gerf het) is verbyfinaal verby. Die tyd van nt manlike gode is verby. Inteendeel, die tyd van alle  gode en enige god/God staan op die vooraand om die duisternis van vergetelheid binne te gaan. Voortaan sal vroulike en manlike energie/persone/bydrae oop en volkome gelyk vir almal wees, onafhanklik van geslag, en beslis nie onderworpe aan manlike dominasie nie, wat ons by die Annunaki gerf het. Ons kon daarsonder gebly het, ook wat manlikheid by ons gode en "God" betref. So, wanneer ek hierin en voortaan na ruiter verwys, sluit dit manlik sowel as vroulike vorme indit bedoel n mens te bewoord/omskryf/op te haal/noem.
  So: van nou af sal hierdie woorde so geskryf, gesien en gelees word:
En ek sal sien, en kyk, daar sal n wit perd wees; en die een wat daarop sit.

  Hierdie een sal n lewende MENS wees.
  Dit ter inleiding, want in toepassing van wat reeds ges is, sal daar nie net een wit perd en een ruiter wees nie; nee, daar sal baie wees; om presies te wees, 144,000 ruiters (vroue en manne) wat op die metaforiese/beeldryke/simboliese wit perd van liguitdraging sal ry, oral op die aarde; hierdie Ligdraers/Ligwerkers wat in spirituele volwassenheid en geroepenheid die wit perd van die Vryheidsverkondiging tot hul/ons mense sal bring: en dit sal n begin.
  Ja, ja, hierdie simboliese 144,000 (ek is nie oortuig of ges dit sal presies 144,000 individue wees nie) sal nousoos die diamanttrein wat aan die gang kom(m taak)die wit perd van Lig bestyg
 
en elkeen van hulle sal ervaar en weet dat hulle n boog het:
n boog van waarheid;
n boog van optrede in geroepenheid van die Christus-gedagte-meester(s);
n boog vanaf die Meesters van Lig;
n boog vanaf die Pleiadelinge, ons pioniersouers;
n boog vanaf die reeds oorgeganenes;
n boog van pad aanwys tot n neutrale vrede;
n boog van verlossing,
n boog tot die Nuwe Mens,
n boog van die Nuwe Aarde,
n boog van Jeshua-Jesus af,
n boog van die Boeddha af,
n boog van die Meesters af;
n boog van Ander Kant af;
n boog vanuit die dimensies;
n boog van Jahwh-Ishkur af,
n boog van Enlil (El) af, die tanse koning van "Nibiru";
n boog van Enki af;
n boog van Marduk af;
n boog van die Vader van die Een-God idee af, AkeN Aton, my vriend;
n boog van die goue str, Ra, af, by die Pleiades, wat s ook dit is nie 'God' nie;
n boog van Surya af, die hoof van die Universiteit van die Heelal, te Alcyone, in die Pleiades;
n boog van opdrag;
n boog om te ry tot die vrymaking van die Ou Mens;
n boog om die ewige verdraagsaamheid in die neutraliteit van nie-kant-kies-nie te laat posvat onder die mens op pad tot Nuwe-Mens-wees;
n boog tot eensgesindheid tussen mense;
n boog van n Christus-benadering...nie mens nie!!!
n boog wat sal skitter soos n blink diamant, deurtrek deur goud van die son;
n boog wat die blou tint van ons Sentrale Son sal wys aan almal;
n boog wat Ons Ewige Son sal simboliseer;
n boog vir elke ruiter;
n boog vir elkeen;
n boog vir die Nuwe Mens van Vrede, in Cristus-gedooptheid;
n boog van sieraad;
n boog vir ewig op aarde.

  So terloops, laat hulle wat nog en steeds behoefte het om m te vereer en lofsange tot m en in m naam te sing, die inhoud daarvan vervang/herskryf, sodat daar lof gebring word aan ons Christus-boodskap van neutraliteit, tot geen lof of oordeel van enige mens of mede-mens;
  laat hulle in liede dig tot lofsang van die diamantpad van vrede, versoening en verdraagsaamheid;
  laat hulle loof, eer, juig in sang, vry en los van enige gode,
  laat hulle geklee wees in diamantkleur drag, opgehelder met hul aura-kleur. 

Aan elkeen, vrou, man, kind, wat onse vrymakende Christus-boodskap nou begin verkondig,
sal n KROON gegee word,
n kroon tot koningskap onder die Nuwe Mens,
n kroon wat onbetwisbare waarheid sal aandui,
n kroon wat goud sal skyn in skittering van die son, ons Sentrale Son en ons Ewige Son.

Weet dan nou en hier dat die versoenende en ewige waarheid van ons Christus-boodskap sal oorwin;
niks sal voor hierdie ewige waarheid kan bestaan of daaroor troon nie;
daarom sal hy/sy wat hierdie ewige boodskap van lewende waarheid aanvaar, uitleef en baldadiglik onder ons mense verkondig uitgaan/optree/ervaar/wees n oorwinnaar, want, voorwaar, voorwaar, j sl n oorwinnaar wees,

  En julle, RUITERS VAN LIG, sal ry, sing, verkondig, juig, triomfeer, want elkeen van julle is in hierdie tydperk van mense-ervaring geplaas, geroep en toegerus OM TE OORWIN!   
  Gaan dan nou heen, neem jou wit perd in geroepenheid in hand, sien en ervaar die goue boog van ons ontvang, dra ons kroon tot heersing en tree saam as die Christus-weg oorwinnaars op. 

  En ek sal sien, en kyk, daar is n wit perd; en die een wat daarop sit sal k wees, en ek sal die gegewe boog h, en aan my sal n kroon gegee word, en ek sal uitgaan as n Christus-boodskap oorwinnaar, en ek/ons, en die bevrydende Christus-boodskap, sal oorwin!  

Saterdag 7 Aug 2010
Suid-Afrika
in ontvangs en samewerking vanaf en met Jeshua-Jesus-Boeddha en Aruan.
 

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Deel 9
Inhoud Jeshua-boodskappe

Indeks
Kontak