Die Christus-boodskap van Neutraliteit  nr 9

Dringende Boodskap van Jeshua-Jesus
  "
Ons vra julle om mekaar lief te hê…ook om in te sien en te aanvaar dat liefde verdraagsaamheid insluit. Ja, liefde en verdraagsaamheid gaan saam, is een.
  Ons beveel julle dit nie, want toe ons aan julle gesê het en in jul geloofsgeskrifte laat skryf het 'Julle MOET mekaar liefhê!’, het julle jul nie daaraan gesteur nie. Julle het die liefde toegepas soos júlle wil; julle het verdraagsaamheid by jul voordeure uitgegooi en met haat, nyd en gevegsgeneigdheid vervang. Boonop het julle jul 'God', Jesus, MISBRUIK, as dat hy julle jul liefdelose haat, nyd en jul oorlogsgesinde onverdraagsaamheid voorsê en regverdig.
  Gooi weg jul geloofsboeke as dit is wat in jul geloofsboeke staan; verbrand alle dele en inhoud wat julle tot oorlogsugtigheid en onverdraagsame liefdeloosheid verlei.
  Luister tog nou mooi: dit is en was nie Ons bedoeling dat jul Bybel aan julle regverdiging verleen om mekaar in argwaan, haat, nyd en totale liefdeloosheid en onverdraagsaamheid aan te veg nie. Nee, beslis nie. Ons wil vandag dat julle dit duidelik kry nl dat ons nie een kleurgroep van mens die reg gee om in Ons naam ‘n groep van ‘n ander velkleur te haat, te beledig en met aanvalle te dreig nie. Weet julle dan nou nog nie dat ons van jul Ander Kant, jul Hemel, net liefde en verdraagsaamheid voorstaan en bepleit? Weet julle dit nou nog nie dat jul liefdelose onverdraagsaamheid jeens mekaar nie van ons af kom nie? nie van my, Jesus-Jeshua nie, baie beslis nie.
  Ek het julle nooit en beslis nie opgeroep tot konfrontasie met hulle wie se velkleur van julle verskil nie. Nooit. Nooit in der ewigheid sal ek so iets doen nie. Weet dan, dat al begewe julle jul tot sulke verwerplike houdings, dade en gevoelens, dat dit nie van my, Jesus-Jeshua, of enigeen wat met my vereenselwig in die Hemel kom nie. Nooit nie. Ek sê  vir julle vandag dat ek nie oorlog, geweld, haat en nyd voorstaan nie. Ek het dit nooit verkondig nie, en ek sal ook dit nooit doen nie.
  Maak soos julle wil en dra die gevolge van jul dade, maar weet dit nou eens en vir altyd duidelik dat ek en die Ewiges ons nie met konfrontasie, uitlokking, argwaan, rassisme, veroordeling, nydigheid, haat en geweld vereenselwig nie. Ons keur dit nie goed nie…nooit in der ewigheid nie.
  Ons roep elkeen wat in die Ewige Een glo en die lewensreëls van liefde, vrede, lankmoedigheid en verdraagsaamheid aanvaar om op te staan en om vrede te roep. Ons roep almal en elkeen wat in my/Ons naam onvrede, nyd, haat en oorlogsplanne voer om ons naam nie hierby in te sleep nie. Julle sal óns nooit hierby kán betrek nie, ons is eenvoudig nie beskikbaar daarvoor nie.
  As dít is waartoe jul geloof julle gebring het, raak ontslae van jul geloof van verleiding.
  Wees lief vir mekaar, te alle tye, in alle omstandighede, oor alle volksgrense heen, oor alle kleurverskille heen, oor alle geloofsverskille heen. Wees lief vir mekaar…nét lief vir mekaar: dan sal julle mekaar verdra."

Mag dit jul belewenis wees
Jesus-Jeshua
via Aruan

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
gaan na Deel-10

Index

Kontak