Die Christus-boodskap van Neutraliteit     
Boodskap nr 2
:
n Boodskap van Jeshua-'Jesus'
Saterdag 31 Julie 2010
    
Ek het hierdie betrokke Saterdagoggend in die son gesit en mediteer[1], toe Jeshua-Jesua-'Esu'-'Jesus'…wat tans my hoof-leermeester vanaf die tanse, Spirituele Dimensie is…met my duidelik begin kommunikeer.[2]
  Hy sê toe hy was nie suksesvol op aarde nie; hy het sy roeping gemis nl om die neutraliteitsbeginsel hier gevestig te kry. In plaas daarvan dat die mense sy/die neutraliteitsbeginsel ingesien en begin uitleef het, is maar net nog ‘n geloof/kerk/afdwingbaarheid gestig/gevolg/aangehang/ opgetower en is die neutraliteitsbeginsel steeds nie onder die mens gevestig nie. 

 Toe spreek hy (Jeshua) my persoonlik aan:
  Aruan, dit is die boodskap van die diamantblink, nuwe  trein wat op jou jongste seun se troue aan jou gewys is, nl die Neutraliteitsboodskap wat die mens steeds toekom.
[3]
  Aruan…en Lesers…ons is deel van ‘n groter energie: ek, eks die Boeddha, Sidharta-Gautama, wat een is, wat julle vanuit jul tanse 3-Dimensionele stand nog nie verstaan nie…en ook nie jul kop daaroor hoef te breek nie.
  Gaan jy, don-don, hieropvolgend gerus hierdie neutraliteitsbeginsel na. Daar word baie daarna verwys as die Christus-beginsel, nie-godsdienstig (!); en bring dit dan in korrelasie met my destydse poging op aarde om hierdie Neutraliteitsboodskap by my mense tuis te bring. Ook hoe dat ek daarin gefaal het.


   Hier het ek eers gestop, behoorlik gehokaai; ek moes dit eers bedink. Dis immer ‘n uiters grootse ding wat hier gesê word…ook iets wat ek nie sommer goedsmoeds kan verifieer nie. Ek het dit lank bedink. Later het ek besluit dis ‘n té gewigtige saak, ek gaan ‘n uitsondering maak en ‘n teken van Jeshua en kie af vra…hierdie indringende boodskap en inleiding moet asseblief eers bevestig word. Later besluit ek op ‘n teken: ek vra dat, aangesien my foon in hierdie dae selde lui, veral oor naweke (my besigheid het so te sê tot stilstand gekom, en my vrou kuier in Namibië) dat my foon/landlyn hierna sal lui. Ek stap toe badkamer toe, waar ek myself verlig, was my hande, buk oor die oond, waar ek besig was om ‘n bachelor-koring-en-vis bakseltjie op te tower; en toe ek regop kom, toe lui die foon: die gevraagde teken is bewaarheid, die foon het gelui, soos ek versoek het!  

Later:
  Aruan, die idee hiervan, die neutraliteitsbeginsel, of neutraliteitsbewussyn, ook soms die Goue bewussyn of die Christus-beginsel genoem, is en was nie om vroomheid te bewerkstellig nie, nie heiligheid nie, nie verhewenheid of gereddenheid nie, nie genade nie, nie uitverkorenheid nie; nee, dit was om aan die mens weer-‘n-keer en uiteindelik die bevrydende Neutraliteitsbeginsel te bring. Miskien is dit nodig dat jy/julle dit eers insien dat hierdie Neutraliteitsboodskap (ook genoem die Christus-boodskap) nie bedoel was om godsdienstigheid te onderskraag nie, nie om die gode wat die mens aanbid het...en steeds aanbid...te verewig by die mens nie,
[4] nie om God-verslawing te steun nie (die idee van God/god as ‘n kruk te gebruik), ook nie neerbuigendheid nie, nie om die voorskriftelikheid van die gode, godsdiens en die mense te ondersteun nie, nie om ‘n oordeel oor die mens uit te spreek nie, nie om ‘n groot oorlog aan te kondig nie, nie om wraak te kom beloof nie, ook nie seeviering vir ‘n bepaalde groepie of 144,000 [5] nie.
  Ek, Jeshua-'Jesus', het nie gekom om straf te beloof nie, ook nie uitdelging nie, nie om met bannelingskap te dreig, of dit as straf te bevestig nie, nie om vir die grond opdrag te gee om oop te skeur en nie-neerbuigende, nie-vreesvolle mense in te sluk nie…nie dat ek tot so iets in staat is of dit ooit sou wou doen nie. Ek het nie gekom om mense dood te skok wat aan ‘n gemaakte voorwerp raak nie, of om mense met melaatsheid te dreig nie; nee, ek het gekom om die universele Neutraliteitsboodskap van totale bevryding aan die mens te bring: en ek het nie as ‘Die Christus’ gekom nie, ek het gekom as een wat sou poog om die Neutraliteitsboodskap aan die mensdom te bring. My doel was juis om aan die mens ‘n pad tot bevryding van/uit hierdie God/god-, gode- en wettiese gebondenheid te toon.
  En ek is deeglik bewus van die kruisigingstorie, ook dat julle my graag onthou as ‘n slaphangkoppie mens aan ‘n grênd kruis, wat beslis nie die geval was nie. Ek sou so graag anders onthou wou word.
  Die kruisigingstorie, wat in essensie ‘n mite is, kom uit Egipte, waar Horus glo s
ó verneder, verniel en gekruisig is: sien Die Bybel, Openbaring 11 vs 8: {'….en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is.'}.   
  Die bevrydenheid lê in die sentrale neutraliteitsbeginsel van my boodskap, ‘n woord/term wat nie bedoel was/is om enigsins godsdienstigheid of komende vanaf die God-en-gode aan te dui nie.
  O, ja, Aruan, die idee en geskiedenis van die gode het jy in jou boek, EK VRA NA GOD
[6], kortliks en genoegsaam aangedui.
  Fokus gerus nou op die neutraliteitsbeginsel, en dra dit uit, maak dit  duidelik vir jou mense. En geniet dit, dis geensins bedoel om jou of die mens te belas of te beswaar nie, nog is dit tot oordeel, straf, veroordeel of verdoem.
  Daar is nie ‘n mens-Christus nie, behalwe ‘n paar wat deur die mens uitgedink en geskep is. So is daar ook nie ‘n anti-Chris-(tus) nie: daar is nie so ‘n persoon of entiteit nie, behalwe in soverre as wat die mens so ‘n IDEE (die ou gevangenes- en beheer truuk) uitgedink en geskep het. ‘Christus’ is ‘n mens aan wie die mens in onkunde hierdie benaming toegedig het: dit maak h
óm…Jeshua ben Josep ('Jesus')…en andere, nie ‘Christus’ nie. Wel was hul mense wat gepoog het…en gefaal het !!!om die mens van die boeie van die gode en die god/God-manipuleerders te bevry…ook van die godsdiens, want dis die groot boei van die gode. Ongelukkig is dit so.
  Daar is natuurlik meer, want dit strek tot jul mens-tot-mens verhoudinge, jul kultuur, politiek, strafstelsel, onderwysinhoud- en -stelsel, tewens jul ganse waarnemings, sieninge, interpretasies, en jul Westerse paradima, wat, terloops,  jul vordering as mens terughou. En dit alles jul ondermyning via dualisme, polarisasie
[7], kant-kies, oordeel, veroordeel, onvrede met mekaar, wat hieruit volg…twis, oorlog, geweld, uitbuiting, verneuking, uitoorlê en vele meer.
  Aruan, maak dit jou taak om hierdie oordraging van my uit te brei met meer besonderhede en verduideliking.
[8]
  Jy vermoed dit nog nie, maar hierdie oordraging is die vervolg van wat lank gelede aan jou in
  DIE BLOU KLIPPE oorgedra en verduidelik is. Miskien wil jy dit nou hier plaas.
[9]

  Ja, Aruan, die verwikkelinge van nou, tot die NUWE AARDE en NUWE MENS, het te make met die totale bevryding van die mens van die bande en boeie van die God-en-gode. En, ja, ‘n koms ‘uit die “hemel”
[10], kan as sulks beskryf/bewoord word tov die her-komende Christus-beginsel: “hemel” kan natuurlik met dimensies vervang word. En ek, Jeshua, lei dit graag, ek gee aan jou weer die bootjie om in te vaar, die wit perd, die boog, die diamantglas kloofoorbrugging, en DIE EWIGE SON.[11] 
  Gaan uit en bevry my, Jeshua-'Jesus', by die mense; bevry die gevange Christus-idee, in verlossing en rigterskap, bevry ons Ewige Een van die verwydering van die mensdom, waartoe die mens verlei, geboei, verblind en betronk is, deur lewensvorme van toendertyd, wat die skepping en sekere beginsels daarom misbruik het om oor ander lewensvorme te heers: dit is toet-en-taal teenstrydig met die vryheidsbeginsel en oogmerke van ons Ewigheid.
  En dit is wat ek en andere gepoog het om aan die mens oor te dra, by hulle tuis te bring; maar hulle…die mense…was en is gekondisioneer om diesulkes (Verlossersgode) dood te maak, via kruisiging en ander maniere, selfs te ontman. Daarom moes mý lewenservaring ook in die verwerkte- en verdraaide vorm en toepassinge tot ‘n bepaalde doodsvorm herlei/verlei word nl dat ek kwansuis vir die mens se sondes kom boet het aan die/’n kruis, om glo so versoening tussen die mens en een-of-ander “Vader” te bewerkstellig.
  Weet julle, julle sal verbaas wees hoeveel 'Vaders' daar in werklikheid in menslike geloofs- en ideë-oog bestaan.
  Ja, Aruan, dit is so, hierdie oordraging is dieselfde en ‘n opvolging van die oordraging van DIE BLOU KLIPPE aan/via jou. Dit het as inleiding hiertoe gedien. Jy is nou…uiteindelik…gereed hiervoor.
  Gaan dan nou heen…

  [Onderbreking].

  Toe, later:
  “Dit is so dat ‘n groot persentasie van die mense nie van hul bepaalde vorme van oordeel…ook die daaruitvoortvloeiende, gekondisioneerde veroordeling…en oordeelgerigde godsdiensbenadering sal afsien nie; maar dan is daar dan nou ook die neutrale diamantpad
[12], wat reeds in jou ontkiem en tot duidelikheid uitgeloop het, wat vele voortaan sal kies. En dit sal groei, en in getalle toeneem, hopenlik tot so ‘n vlak dat Armageddon deur julle gebaaipass kan word.
  Maar daar lê harde werk voor, don/Julle, baie harde werk, en uiters dringende werk.
  Klim dan nou weer op die Son-gegewe Wit Perd.

 En nou moet ek by hierdie anti-Chris(tus) beginsel kom…hierin noem ek dit die anti-neutraliteitsbeginsel…nl die geboeidheid tot kant kies, en gepaardgaande of daaropvolgende oordeel (judgment) waartoe en waarmee ons geboei is, die voorafgaande etikettering/"labelling" (sleg/sondaar/heiden/van-die-Duiwel/hel-toe/'houmie', ens) as oordeel, oordeelsbegin, oordeelsgrond, en dan die aanmatiging van 'God-aan-ons-kant', om ons kant-kies en ongemagtigde oordeel te regverdig, en dan ‘n ongeregverdigde verwagting dat “God” ons oordele móét uitvoer; die permanente oordeelgeneigdheid en oordeelgerigdheid en verdeling wat dus hieruit en hierdeur onder die mens gevestig is, waarmee die mens in divide-and-rule beheer word, deur magte van buite die aarde, wat hul eie mag en beheer ten doel het, en nie die belang van die mens, of Ewige, nog ooit voorop gestel het nie.
  Hierdie magte se tyd is verby: die mens word via die Neutraliteitsboodskap en –beginsel geroep en uitgenooi om hierdie selfvyandigheid onder mekaar te beëindig en te vervang met die nie-kantkiesende, neutraal bly neutraliteitsbenadering, wat Jeshua-'Jesus'/Yeshua 2,000 jaar gelede gepoog het onder die mens gevestig te kry. En al het hy, soos hy self sê, daarin gefaal, is dit nou tyd en gebiedend noodsaaklik dat ons sal opstaan uit die verleidelike weggaan/ronddwaal van ons Ewige  se aanduiding tot aanvaarding van die reg van elke mens/individu tot vryheid van keuse in doen en late, en dat ons in totale neutralitieit jeens mekaar se vrye keuses tot optrede sal reageer en in verdraagsame neutraliteit daaromtrent sal optree."

Van Aruan: Miskien moet ek dit hier al noem dat Jeshua sê hý/ek/jy/ons was alles gewees…op ‘n keer, in ‘n vorige lewe, ook moordenaar, geweldenaar, oorlogvoerder, marteluitdeler, ‘n Hitler tipe, dief, rower, reeksoortreder en dies meer. So waarom nie 'n ander nou verdra in die uitoefening van haar/sy vooraf keuse. Ja, op die pad van die lewe beproef en leer-ken was ons almal alles gewees, alle tipes…ook Jeshua, so sê hy: so word dit verduidelik as motivering dat ons nie onsself bo ‘n ander behoort te stel en die ander tot sleg of verdoem te etiketteer, te oordeel en te veroordeel nie. En die rede hoekom ons alles was?: dis noodsaaklik dat om totale insig te verkry ‘n mens alle kante van die reënboog/lewe móét beproef en so leer ken…vanuit alle hoeke.


[1] In die son sit en mediteer: Hierdie is my aansteker/igniter.

[2]  Dit is nie per stem praat nie; dit word bes beskryf as 'inner dictation';hiervolgens kom die oordraging in mens se bewussyn/maaind, net soos ‘n doodgewone gesprek: hierdie kontakmanier is vry algemeen in die spirituele wêreld: voorbeelde daarvan kan gesien word op http//:spiritlibrary.com . Meer voorbeelde van talle oordragings na/deur my kan by VISIOENE verkry word. Ag, dit is maar telepatiese verbinding tussen dimensieverwyderde lewensvorme.

[3] Die Treinvisioen. Nota: Alle Visioene, Belewenisse en Ontvanginge is op versoek saamgevat in een afdeling, wat tans nog in wording is.

[4]  Ons het uit die 'Jesus' (Yeshua) bydrae/ervaring met net nog ‘n gode/God-geloof geland…sit daarmee opgesaal…en nie by Yeshua-'Jesus' se destydse, splinternuwe boodskap, die Neutraliteitsboodskap/bewussyn…uitgekom nie.

[5]  Die 144,000 blyk nie ‘n paar gelukkige mense te wees wat beweerdelik die groot, uitmergelende oorlog sal oorleef en na ‘n plek van paradysstand/welgeluksaligheid geneem sal word nie: dit blyk die 144,000 kom uit 12 basiese bestaansgroepe…hulle verteenwoordig dus die mensdom: hulle is tans die Ligdraers wat die boodskap van die Nuwe Aarde uitdra…reeds dit doen…en daarin voorgaan.
Die 144,000 kom in Openbaring 14 ea voor.
Die uiters verantwoordelike engelegroep, Kryon, dra onlangs as volg hieromtrent oor:
”…and after the year 2012 love will become/be the only way. Love will be the way of manifestation and love will be the way. No longer will the negative energies of anger, sadness and hurt come into play. This is not for everybody in the beginning; first of all there will be a wave of 144,000 people going ahead into the new energy, and they will create a new world and begin taking people forward into the new energies.”

[6] Die boek, EK VRA NA GOD, kort opdatering, maar is in proses om op hierdie werf gelaai te word.
Nota: Ek is ook op 1 Oktober 2010 deur Jeshua versoek om ook die Boeke in 'n aparte afdeling te plaas. Dit sal dan  ook so volg.

[7] Polarisasie: Om alles in dualiteit te sien, en dan een van die twee te kies; om alles tot aardspole/verdelingspole te maak, waaruit dan gekies word…kant kies (bv goed of sleg, lig of donker), en dan daarin oorgegaan word tot oordeel, waaruit veroordeling vloei.

[8] Meer besonderhede en verduideliking insake die Neutraliteitsbeginsel: Dit volg.

[9]  In kort word daar in DIE BLOU KLIPPE aan my op ‘n besondere manier gewys hoe om van die godeverleidinge rondom die mitiese Jesus en godsdiensverleidings daarop gebou ontslae te raak: ek word genooi om een-een ‘n blou klip deur die spook van 'Jesus' te gooi, om also daarvan verlos te word. En ek is toe daarvan verlos.

[10]  "Koms uit die hemel":Ek het ‘n miswolk gesien...: Sien Visioene...

[11] Sien Visioene... vir al die volgende: die bootjie om in te vaar, die wit perd, die boog, die diamantglas kloofoorbrugging, en DIE EWIGE SON.

[12] Die neutrale diamantpad...Verfroller: Eers het ek ‘n baie breë roller met wit verf gesien, wat ek oor ‘n plafon trek en sê: “Julle twee vegtende kante bly aan jul eie kant; indien enigeen van julle in die wit vrede gebied oortree, sal ek hard teenoor so ‘n persoon/e optree.
  Later het dit vir my duidelik geword dat ‘wit’ nie die boodskap sou oorbring nie agv die stryd/oorlog tussen wit en swart…wat natuurlik ‘n tydmors verdeling/polarisasietegniek is. Ek het aan goud begin dink tw ‘die goue middeweg’, maar dit het vir my steeds nie neutraliteit aangedui nie. Toe, in gesprek met iemand wat verstaan waarmee ek besig is, het die diamantglas oorbrug oor die diep kloof in my visie gekom, en, ja, dit dui min-of-meer aan wat ek op afstuur, of, wat aan my duidelik gemaak is, tw ‘n diamantstrook as versperring/skeiding tussen die twee strydende magte…dit is diegene wat steeds sal bly kies om andere te oordeel, veroordeel en dan te veg in die groot stryd.
  Vir nou...VIR NOU!!!...is die aangeduide pad die Neutraliteitsbewussyn, soos deur Jeshua hierin aan ons oorgering is en verduidelik word.

1 Augustus 2010
Suid-Afrika
Jeshua via en saam met
Aruan

©
Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Deel 3
Inhoud Jeshua-boodskappe
Gaan na Die Blou Klippe

Indeks
Kontak