Die Christus-boodskap van Neutraliteit     Neutraal-boodskap nr 3
"Reg-of-verkeerd", "goed-of-sleg"? Haaikôna!

  Wat ons gevra word is om te aanvaar/ontwikkel/groei tot vêrder as ons leefdimensie van dualiteitsbeskouinge/tweedeelbeskouinge, wat beteken/inhou “reg” of “verkeerd”, “goed” of “sleg”, “lig” en “donker”, ens, en dat ons bokant dit kan uitstyg…veel vêrder as hierdie tweestuk, verdeelde wêreld.
  As ons eers dit insien en aanvaar
dat alles van een Skepping/"Skeppersbron"/Lewensbron (soos Ewige Son) af komdaaruit ontwikkel het...sal ons hopenlik sien en aanvaar dat alles dan gelyk móét wees…maw, as voorbeeld, “lig” en “donker”, as voorbeeld, is van dieselfde begin en dan ook uit een energie
. Vêrder gestel kan ons dan sê dat “lig” en “donker”…teenoorgesteldes…maar net anderse verskyningsvorme is van dieselfde beginenergie van skepping, of dan, meer in detail geredeneer, vanuit dieselfde Energie ontstaan het…waarskynlik via een of ander Son.
Jeshua sê: "Living from the reality of Christ consciousness means that
there is no struggle with anything."
[1]

  Nouja, as ‘n individu, of ons as kollektiewe mens, dan eers gevorder het tot sovêr dat ons kan insien en aanvaar dat alles maar uit dieselfde bron uit kom, dan kry die verskille/pole/polariteit wat ons waarneem, die onderskeidinge, ‘n totaal ander kleur, of te wel, die ewige stryd/geveg word gestaak; weer eens, of te wel, ons word by aanvaarding van ‘n gelyke, een-begin verskilverskyninge/-bestane vry gemaak (verlos) van die ewige geveg tussen die twee pole, bv “lig” en “donker”, en ons noodwendige/gedwonge betrokkenheid daarby, of te wel, ons deelname aan n denkbeeldige geveg, wat in werklikheid nie bestaan nie, word beëindig. Ek kan vêrder gaan: ons word by insig en aanvaarding hiervan vrygestel/verlos van geroboteerde soldaat/”puppet” wees in ‘n denkbeeldige stryd/geveg/oorlog. Of, nog: ons word by aanvaarding van hierdie gelykheidsbeginsel in die skepping verlos en vrygestel van die boeie van onskuld en zombie meedoening waartoe ons verlei is deur ons aardse samestellers, die donker, selfgerigde Annunaki[2] van weleer. Ja, die selfgerigde Annunaki, wat as gode hier bekend geraak het, en steeds so aanvaar word (met hul koning, An-u, wat as “God-die-Vader” bekendgestaan en aanvaar is), het die beginmens verlei om aldag soldaat te speel tussen twee denkbeeldige oorlogsvelde.

In A Special Message from AA Metatron, sê hy oa:
"And finally, we ask you, come now the time, are you ready to release the illusion of duality? Are you ready to release this grand illusion, an illusion so strong that you consider it real and truth? Your consciousness is changing now. You are beginning to understand the energy dynamics of duality. You are slowly coming to understand that DUALITY IS SIMPLY AN ILLUSION. Are you ready to release this illusion?"

  En hierdie oorlog bestaan in der waarheid nie, daar is nie werklik sulke opponerende pole nie, en ons mense word nie opgeroep (“marshalled”) of verplig om kant te kies in hierdie denkbeeldige stryd tussen die denkbeeldige pole nie…tw ons hoef nie langer te polariseer nie, tw die realiteitsbestaan in twee pole te wil in dwing…dit is nie nodig nie: die oorlog/stryd was/is al die tyd ‘n spel om ons besig te hou, ons te verdeel, sodat ons grotbewaarders en netvangers[3], die gode/Annunaki, ons kon beheer, kan blý beheer, en steeds beheer. En, ja, enigeen en enige instansie of geloofsgroep wat hierdie verdelingsvuur bly stook, dien die/ons tronkmeesters, die Annunaki gode.
  Dink mooi hieroor. Asseblief. Dink mooi en dink diep, deurdink hierdie sirkusstryd waarmee ons opgesaal is, want, dan, hopenlik, sal jy in die proses van hierdie boeie tot stryd verlos/bevry word.
  Mag ek maar persoonlik wees en sê dat dit baie lank geneem het voordat my Leermeester, Jeshua, my oë behoorlik hiertoe kom open het…my oë kon oopkry/oopsper…my kom vry maak het, aan my die pad van
verlossing kom wys het: ek is nie meer ‘n verneukte/geblinddoekte soldaat van die gode/Annunaki nie; ek is ‘n jubelende vryheidsmeester van die Ewige Meester.
  En jy?
Wees welkom om hierdie grootse vryheid te smaak, neem dit op, drink dit in as feesviering, tot so ‘n mate dat die juiging in jou los kom. Dink net, jy is nie meer ‘n blindeoog soldaat van versteekte/verskuilde magte nie. Ai, mag dit jou deel wees.
  Wag, wag, nou wil ek by die aaisieng op die koek kom nl dat hierdie vryheidssiening is vir my duidelik gemaak deur Jeshua, van waar hy tans is, is as die Christus-boodskap aangedui. Ek is nie op hierdie stadium seker of dit die hele Christus-boodskap is nie, maar dit is genoeg om daaroor die paartie van die eeu te gooi…wag, die grootste paartie sedert die jaar nul…jy weet, die era van "Jesus" op aarde (die Metafoor), toe die bedoeling/mikpunt was dat die mens hierdie nie-stryd vryheidsboodskap moes aanhoor, ervaar en daarin verlossing vind. Maar dit het toe nie so gebeur nie, soos ons almal weet.
  Dus is hierdie Christus-boodskap ‘n boodskap van bevryding…dus ook verlossing. Hoeraaa, ek het die destydse Yeshua, en Jeshua, se opdrag, doel en wens uiteindelik ingesien, en dit is
om die vryheid van nie-stryd, ‘n onnodige stryd, op te neem. So die Neutraliteits-Christus-boodskap is een van grootse verlossing.

  Ek kom in hierdie dae en ek neem hierdie verlossing aan, ek omhels die vryheid aan my uitgehou, ek lê my
soldaatuniform neer, ek benodig nie meer ‘n/die geestelike swaard nie; ek kyk oor my mense heen en ek sien skielik almal is soos ek, een geur, een kleur, een innerlike nl van die Ewigheid, en ek is skielik vry en geneë om almal te aanvaar as broeder en suster. Ek skud my kop, dat ek so stupid kon wees, dat ek vir so lank ‘n ander se zombie kon wees, sonder om dit raak te sien: dat ek hêppie was in ‘n armsalige, goedbeplande aarmie tronk van geloofsmisleiding.

  Kom, laat ons  sing en juig, laat ons hande klap, sing en dans, laat ons tot in die vroeë môre paartie, want die soldaat in my/ons is neergevel en ‘n vrye, neutrale Christus-mens het ontwaak.
  Sela!


[1] Uit webwerf www.Jeshua.net. Lees gerus hierdie werf se inhoud.

[2] Annunaki en gode: sien boek, EK VRA NA GOD.

[3]  Grotmeesters en netvangers: sien Plato-beeld van die grot met verskuilde werklikheid, en die net voor die grotopening om afgebrand te word: “Ons Nuwe Tuiste”.

Aruan
2 Augustus 2010
Suid-Afrika

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
gaan na Deel-4
Gaan na Die Blou Klippe
Index

Kontak