Die Christus-boodskap van Neutraliteit              

Neutraal-boodskap nr 4
Dra die Christus-boodskap uit!

3/8/2010, vroegoggend

  “Alles is vir ons/julle ‘n berg: ‘n berg om te moet klim, daar dit voor ons is; en daar wil en moet ons oor.
 
Voor jou, don/Julle, lę ‘n baie hoë berg…om die trein, die nuwe diamantblinktrein, die CHRISTUS-boodskap…aan die gang te kry.
  En daarvoor het jy finansies nodig.
  Skep dan nou finansiële uitkoms en voldoende voorsorg, deur in gees jou arms op te lig, die son dan van agter af deur jou hande te laat skyn, as’t ware die son ‘n vuurbol tussen jou opgeligde arms te laat vorm, en laat dit dan daarvandaan op jou nuwe lewensverhoog
[1] op jou gegewe goue ketel[2] skyn, sodat die goue ketel gevul word met simboliese, goue munte, en van die ketelwonderwerk ook kan weerkaats na die/jou mense, wat in nood verkeer en as gevangenes gehok is[3]: dis tog wat jy nog altyd begeer nl om hul…jou mense…vry te sien en hul daartoe en uit hul nood te help…jy was/is nog altyd daaroor besorgd.[4] So laat dit nou verwerklik word. Gaan dan nou oor tot hierdie simboliese daad."

 

(ek gaan nou eers terug in gebeure/ervaringe, met ‘n invoegsel)

  Sowat ‘n jaar gelede (Julie 2009) het ek die goue tenk/ketel vir die eerste keer ‘gesien’: dit was kort voor ‘n ineenstorting en ligte beroerte, wat my ‘n jaar geneem het om daar oor te kom…2009 > 2010. Ek het ‘n reeks visioene en oordraginge ontvang wat ek DIE GOUE BEWUSSYN gedoop het.[5]

   Tydens meditasie sit ek eensklaps in ‘n trein[6] Alleen. By ‘n venster. Ek kyk na die goue son[7] wat so ‘n tydjie gelede opgekom het, nou asof die oond voluit brand. Die trein het so pas vanuit ‘n stasie oos van Queenstown (Oos-Kaap, Suid Afrika) getrek en ry asof om nie aangejaag te word nie.
 
 
Ek word deur die helder, goue vroegoggendson getrek.
   Ek hoor ‘n manstem: hy praat seker met iemand anders in die treingangetjie: “Nou gaan sy deur negentien tonnels, dan is dit asof die węreld verander, en as mens vęr genoeg kon sien, sal jy die see by Oos-Londen in die baie vęrte kan sien.”
   “So baie?” praat die tweede man vir die eerste keer.
   “Ja, dis eintlik uitsonderlik.” 
   Dit het gebeur net na my standert agt jaar, drie-en-vyftig jaar gelede. Ek is toe onlangs uit ‘n weeshuis ontslaan…daar naby; het by my oudste broer gaan kuier, en was toe op pad huis toe, by my ma, want my pa
[8] was toe so drie jaar oor na die Ander kant…’n gebeurtenis wat ook deels hierin vertel sal moet word.
   Toe blaas die enjin se hoeter en raas die stomende trein die eerste tonnel binne.

Tussenin en ter agtergrondsaanvulling:  

  Ek ervaar al ‘n klompie jare vele en baie intense visioene…ek sien gedurende meditasie beeld dinge…visionary stuff. Dit gaan ook met woordoordraginge saam; soms is dit net visioen en soms net woordoordragings…meesal gemeng. Dis al ‘n paar jaar dat ek hierdie spirituele ontvanginge beleef...mi werk dit op telepatiese kontak/skakeling. Dit het so met tyd gekom. Wat ek hier wil aanhaal is toe ek tot kontak met die Ander Kant (4de dimensie) geroep is:

   En toe, gedurende 2009, so vyftig jare later, ervaar ek die volgende visioen, waaarin die tonnels in toepassing gebruik word....  

Voor my in beeld lę neëntien tonnels, neffens langs mekaar, hul konkreet binnerande wit afge-ęts teen die donker vulsels van die tonnels. Ek weet skielik nie of die man in die trein sewentien, agtien of neëntien tonnels gesę het nie. Maar dit maak nie saak nie, want ek weet nou, sonder om te tel, daar lę neëntien tonnels voor my…almal toegestop, en daar steek oral punte uit…kruise, sien ek…dele van kruise, voetstukke, koppenente, party met ‘n kopbeen van ‘n mens aan. Oral steek dit uit die tonnelverstoppings uit.
   “Dis met die kruis en die kruisidee dat julle verhoed is om die tonnels oopgegrawe te kry.” Hierdie woorde kom net tot by my. In my. Soos altyd. Dis asof dit van ęrens af via ‘n verborge bewussyn aan my bewussyn oorgedra word…nie ‘n stem nie, eerder ‘inner dictation’, lees ek, telepaties…vanaf spirituele bestaan na my; miskien van my gids af, alhoewel ek in die afgelope tyd nie meer oom Grysarend, my begin gids, se kenmerkende, feitelike, kundige, selfversekerde oordraginge en aanwysinge hoor en kontak aanvoel nie; gedurende die laaste jaar of so is dit oom Boeddha en Jeshua…Jesus word hy onder ons mense genoem (die Griekse afleidingsvorm van Jeshua)…wat…so seg Jeshua my…ek as een mag beskou…hom en Boeddha: Ons is saam; dit maak nie saak met wie jy kommunikeer nie, ons albei hoor en weet alles van mekaar…en van jou.
   Ek kan sien hoe dat die kruise as verstoppings sou dien, dit moeilik sou maak om die duidelik waarneembare tonnels weer oopgegrawe te kry. As mens byvoorbeeld ‘n gat in die grond grawe, en jy kom op ‘n boomwortel of op ‘n klip af, dan is jy verplig om die obstruksie eers uit te kap/grawe en verwyder te kry alvorens jy vęrder kan grawe. Doen jy dit nie, dan is sukkel en ophou jou voorland. So is die kruise in die verstopte tonnels obstruksies wat hoof aandag sal moet kry. Moes al. Lank gelede, sou ek sę. Of, nee wag, dit was “oupa”, my oorgegane Jonathan's skoonpa, wat aan my BLOU KLIPPE VISIOEN kom oordra het, hoe om die kruis en ander dinge te hanteer.
  “Oor die jare het jy, don, hard gewerk om die tonnels oop te kry[9], soveel so dat jy nou na die twintigste tonnel mag aanbeweeg.
  Ek was nuuskierig, ook angstig.

  Toe is ek daar, en hierdie twintigste tonnel verskil toe drasties van die vorige neëntien. Daar vloei ‘n waterstroom deur die tonnel. Ek is toe weer in my rietbootjie[10], op die stroom. Dit beweeg sag en sonder enige merkbare aandrywing saam met die stroom.
  Oudergewoonte lę ek teen die agterste, opgeboude kant en, soos altyd, verstom ek my aan die kalme rustigheid van hierdie ervaring.
  Die binnegewande van die tonnel is met goud oortrek. Ek het dit al vantevore ervaar.
[11]
  En toe is ek aan die anderkant van die tonnel. Voor my het ‘n kopperige boggellandskap gelę, al die opeenvolgende koppe min of meer gelyk bo, ewe hoog, mooi, met groen gras bedek. Weg is die hoë, punterige bergtoppe
[12] van dit wat ek die afgelope jare ervaar en gesien het…ook moes klim; weg die onegaligheid, want voor my ‘n reeks opeenvolgende, groen boggelkoppe. Tien van hulle…dit sien ek as’t ware sonder om te tel.

  Terug by die hede

  En so het ek gisteraand, op 3/8/2010, tot die eerste stap van “doen” oorgegaan:

1. Ek het op die bed gaan lę: Augustus, winter, vroegoggend, koel.
2. Vir die eerste keer kom daar ‘n begeerte in my om die spirituele entiteite wat by/om my teenwoordig is[13] aan te spreek.
  En sonder om vooraf eers daaroor na te dink, gaan ek voort:
  ”Dankie dat julle saam met my is. Kom neem my hande, versterk my, help my, sodat ek die vuurkrag van die Ewige Son tussen my arms kan laat bol, en die krag Daarvan na my spesiale goue tenk kan laat vloei, waar die alchemie-/omsettingsproses sal plaasvind, om die finansiële leegheid van my tenk (lewe) in goud om te sit. En daarvandaan is en bly dit my begeerte en versoek dat die kragdadige Goue Vuur/Lig sal skyn oor en in my mense, wat in gehokte stand in nood en onkunde verkeer.”

Ek dink hier aan die eerste keer dat die drie manne in Oosterse godsdiensdrag[14] my op my plato[15] besoek het; toe het Mitch, die leier van die drie, gesę: “Die mense verlang na jou, hulle kan nie wag dat jy kom nie.” Ek sę toe ek is moeg, die aarde is nog in my, waarop hulle my teen ‘n saalsak laat lę het en my bedien het met koffie, en toe later ‘n heerlike pangeręg. 

…nadat eers Gabriël[16], en toe later Grey Eagle en Medium Sarie, van Alberton (sy was ook by Grey Eagle), my gehelp het om ‘geopen’ te word hiertoe,

En die eerste keer dat ek die gehokte mense doer Ander Kant gesien het was toe ek onwillekeurig in gees die Ander Kant en die Tent van die Meesters besoek het:
 

  (terug by die hede)

  “En nou vra ek dat die Ewige Vuur/Lig ook oor my mense sal skyn.”

   Hierop spreek ek die spiritueles tans saam met my tuis in my slaapkamer aan:

  ”Verwyder eers alle spiritualiteit en mense wat nie ons te stane optrede steun nie.”
  Ek kry toe idee dit word gedoen.
  Toe kom dit tot my om hierdie belewenis van vanoggend te publiseer en daarin te vra dat elkeen en die wat wil, sal bydra en help om die herontdekte Christus-boodskap van totale neutraliteit, die nuwe diamantblink trein, aan die gang te kry en snel onder ons mense te loop…deur die land.
  “Laat elkeen bydra soos hy/sy wil hiertoe, ook in deelname/bydrae volgens sy/haar vermoëns om te skep, soos:
* die ontwerp van die nuwe webwerf...die ontwerp is klaar.
* die registrasiekoste van die webwerf...dit is uitstaande;
* die gasheer (“host”) koste van die webwerf...opset- en maandelikse kostes;
* die bekendmaking van die webwerf en die Christus-boodskap;
* die daaropvolgende druk van material van die Christus-boodskap;
* die vertaling na Engels;
* die taalkundige nagaan van beide Engels- en Afrikaanse publikasies;
* die verspreiding van gedrukte material van die Christus-neutraliteitsboodskap;
* administrsiekoste, telefoon en internet kostes, posgeld en nog baie meer.

  "Ja, Aruan, sodat jy en andere, wat by die lang diamanttrein sal aansluit, my boodskap insake die Christus-bewussyn aan jou mense en die mensdom in Afrikaans en Engels bekend kan maak; en ook die oordraginge van ons rakende die Nuwe Aarde en Nuwe Mens wat jy in boekvorm (E en gedruk) as “ONS NUWE TUISTE…ook bevattende Armageddon en Die Christus-boodskap”[17]…sal publiseer, en dan nou aan die mense bekend sal maak, wat tot hul vrymaking sal lei en die boeie van hulle af sal wegneem.
  Ja, die tyd het aangebreek om die Nuwe Aarde en die Nuwe Mens se era…geboorte…wyd-en-syd bekend te maak, ook deur jou en Ons Nuwe-Tuiste-boek te publiseer.
  En die finansiële koste?: dit wat tans jou rug krom laat trek: daar sal ook en beslis daarna gesien word.
  Begin dan vandag en so met die aan-die-gang-kom van die Nuwe Trein, met/van die Christus-boodskap, die Nuwe Mens, in die Nuwe Aarde, die nuwe 5de Dimensie.
  Lig dan nou weer eens jou arms op; en ons wat by jou is, en ons wat elders kongregeer en/of pligte het, sal jou arms ophou totdat daar genoegsaam voorsien is vir óns diamantblink, nuwe trein, om weg te trek, op pad na die ou stasie
[18], waar ons boodskap in vreugde gebring sal word.
  Niks kan en sal dit weer/meer kan keer nie: Ons bydrae tot die oorgang van die mens tot die Nuwe Bestaan sal nou in rat kom.
  Sterkte, en hou daardie arms gelig, en in vuurkrag verlig, totdat ons trein tussen julle sal snel, en die węreld  aan die brand steek.
  Gegroet, don en jul almal.
  Vrede.
  Sterkte.
  En hande na jou, Aruan…

 

[1] Nuwe lewensverhoog:

[2] Goue ketel: ek het dit in ‘n ander skrif in die teks hierbo geplaas: dit is te lank vir ‘n voetnota.

[3]as gevangenes gehok: Weggehou van die GROOT, WIT TENT en die Meesters, agter doringdraad, asof my mense in 'n konsentrasiekamp is.

[4] Besorgd oor mense wat afgehok is en mense in nood…mý mense: hierdie kom baie voor en sal baie voorkom in my voordrag van my ervaringe. Verdra dit maar, asseblief. Elke keer as ek van my mense afgehok of in nood sien verkeer, gaan alles in my staan, ek wonder hoekom my begeleiers nie oor hulle besorgd is nie, en dan voel ek pyn in my hart, voel hul leed aan, en ek wil hulle help...van die gevnagenes verlos.

[5] Die Goue Bewussyn: miskien sal ek nog daaraan kom om hierdie bundel te publiseer. Die “goue ketel/tenk” word vęrderaan in hierdie hoofstuk bespreek.

[9]hard gewerk om die tonnels oop te kry: Hierdie kom nie sonder moeite nie.

[10]  Rietbootjie: ‘n Vorm van “the boat of heaven”, of “celestial boat”. Sien Christus-boodskap nr 1, nota 2.

[11]  Met goud oortrek:

[12] Bergtoppe: Ek sien geweldig baie bergtoppe, berge wat voor my lę, wat ek sal oorgaan, klim of van kennis behoort te neem.

[13] Spirituele entiteite by/saam met my: In die jongste tyd het ek agtergekom dat daar heelwat spirituele entiteite by my is. Kort na ek tot hierdie spirituele ervaringe gelei en geopen is, het my gids van toe, Grey Eagle, aan my gesę dat hy meesal by my is wanneer ek saans en snags worstel om antwoorde op my bevraginge te kry…”soms is daar meer as ‘n honderd entiteite by jou teenwoordig, want hulle stel baie belang in wat jy mee besig is, waartoe jy kom. Onthou, hulle het nie die gebruik van internet en gevorderde leesstof in hul dae gehad nie…was ook nie daartoe toegerus nie; ...en, don, sę tog vir die mense ‘n mens wat oorgaan 'te-sterwe-kom', verkry nie Ander Kant volle insig en totale kennis nie. Nee, geensins nie. Die leerproses gaan aan.”
  Nouja, ek aanvaar dan dat daar altyd spirituele entiteite saam met my is. En hulle is baie welkom.
  Vra gerus foto’s aan , indien jy belangstel.
Nota: Ek is gesę dat ek kan oorweeg om 'n vęrdere, interaktiwe afdeling te begin nl "Orbs'/geesbolle-gees-ligbolle.
         Ek doen dit graag. 

[14] Drie manne in Oosterse godsdiensdrag: Hierdie was vir my ‘n onverwagse storie/ervaring/visioen.

[15] My plato: Aan die begin van my kontak met die Ander Kant, voordat gids oom Grysarend my geopen het om direk met hom en andere daar te kan kommunikeer, het ek by ‘oorgaan’ by ‘n plato aangekom; in die vęrte was pers berge; die res ‘n grasbedkte plato, met ‘n reghoekige tent aan die voorkant. Ek het dit my TENT VAN LIG gedoop, want as daar lig binne die tent skyn, het ek ingegaan, maar as dit donker was daarbinne, het ek omgedraai. Daar al het Jesua-Jesus my ontmoet, met my gepraat en my ook tot kontak geseën. Ea.

[16] Gabriël:

[17] ONS NUWE TUISTE: Hierdie is ‘n reeks boodskappe wat ek gedurende Julie en Augustus 2010 ontvang het, rakende die NUWE MENS, ARMAGEDdon en nou DIE CHRISTUS boodskap. En miskien voeg ek DIE GOUGE BEWUSSYN oordragbundel ook nog by. Dit sal op hierdie werf geplaas word.

[18] Ou Klipstasie: Dis hoe die gebou van die stasie gelyk het in die Nuwe Trein (Diamanttrein) visioen, wat nou aangedui is die Christus-boodskap te wees. Die beeld-in-visioen kom moontlik vanuit Ugie, Oos-Kaap, waar ek as kind in die weeshuis was: sien my eerste boek, WEESHUIS TOE, wat gratis op aanvraag per E beskikbaar is.

4 Augustus 2010
Suid-Afrika
Jeshua via en saam met
Aruan

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jeshua-boodskappe
gaan na Deel-5
Gaan na Die Blou Klippe
Index

Kontak