Ons sal die DOOD oorwin!

 Die ‘dood’ sal nou oorwin word!
  Ek droom herhaaldelik ‘n ou bekende iets tw een van my familielede (‘n aantreklike een) word onder die grond in gedra, na ‘n soort van houplek daar. Hy is met ‘n wit laken bedek. Ek maak beswaar, vra of ek na hom kan omsien. Geen sukses.
  Ek word wakker met die wete dat dit die menslike ‘dood’ is (‘n metaforiese droom), en dat dit nou tyd geword het dat ek ook dít aanspreek.
  Ons ellendes en swaarkry sal aangespreek word, en ook die sinnelose wegdra na onder die aarde sal omgekeer word:
  “Die sogenaamde ‘dood’ sal dit se houvas oor julle verloor!

  Hoekom wil my mense nie hiervan hoor nie? Hoekom bly My Mense aan ‘n doodverknogtheid klou? Hoekom sê en bely My Mense in geloof dat daar fisies uit die dood uit opgestaan sal word, maar nou dat die ‘opstaan’ voor ons deur kom staan, nou wil my mense niks daarvan hoor nie…dit refrein pynigend in my kop wanneer een wat ek lief het oor-en-oor sê: “Ek wil dit nie hoor nie!”
  Hoor dan nou My Wil-nie-hoor-nie Mense, hoor bokant die gemurmur van julle opstaans-IDEE-geloof, hoor as die oggendwindjie luid tot julle kom roep met: Die ‘dood’ sal binnekort oorwin word! Julle sal nie meer ongevraagd in ‘n tydmors, onderaardse holte in gedra word nie, julle trane sal beslis hierin afgedroog word; ons sal uit die menslike, getorringde vroegdood uit opstaan!
  Aanvaar vanmôre dat die menslike vroegdood se graf al diep gegrawe is.

======
  Dood, wie het jou oor ons gesit? Wie het jou as groot, stink versmoorkous oor ons kom gooi!?
  Hoe is dit dat ons so gou sterf...onnodig gou sterf?..of, totaal onnodig sterf!?:
  dit is mos nie nie nodig nie!!! Ons is deur die godsdiens so mislei om hierdie afskuwelike dood te aanvaar.

    Wie het Mens so beneuk/mismaak, dat arme, verneukte mense kort-kort fisies moet sterf?
  As "God" daarvoor verantwoordelik is, dan wil ek sê:
  dit is tyd dat ons nie langer onsself aan hierdie mismakings-God se insettinge en swaard-oor-die-kop van Mens onderdanig hou nie; dat ons nóú ons eie lewe, toekoms en lewensstaat in hande neem, as deel van Universele Wese...Heelalsmens!
  Goed, hierdie geïnstigeerde drogvoorhouings dui aan dat ons kort-kort fisiese dood/afsterfte, en skeiding van ons geliefdes, ons "goddelike" beskikkingslot is; en daarop sê ek: as dit só is, dan is dit tyd vir jêk skop en vry kom van hierdie van-God vernielingsbinding oor ons.
  En dit is moontlik, as ons eers van die oor-mens-gegooie verneukings kan kom, wat buite-aardes in ons begindae oor ons kom gooi het...in duiwelse beplanning van oorheersing van/oor Mens!

======

Mens is met dit se ontstaan gepaaibol deur en met die FISIESE dood. Onder andere, want die God-IDEE en talle moralistiese IDEES is ook nog 'n draak van soortgelyke omvang...selfs dat ons soos robotte gemonitor is (word?), via ons bewussyns/maaind. Maar tog het Mens lank gelede al die dood as kernmonster besef en maniere uitgedink om dit te oorkom. So het die opstandingsgeloof (By-geloof) vd "vlees" ontstaan. En tog is dit wat nou staan te gebeur, in "Nuwe Mens", as 'n 1ste stap, nl die Mens sal "die dood" soos ons dit ken, begin aflê, verby kry. Dis egter nie 'n eenvoudige rol-die-rotse-weg nie, maar 'n multi-proses, wat Mens van 2013 af sal begin betree, dit sluit dan ook as 'n begindeel in dat reïnkarnasie uiteindelik sal verval, so ook ons Ander Kant (Hemel-2) en ook Mens se Hemel-1...die Ewige Olam.

======

"Julle is deur 'n FISIESE doodsstorie/mite geboei tot in 'n fisiese doodsgraf te wees/bly;
julle totale uitgangspunt is een van "gees"-mindere
en in fisiese boeie, -denke, -geloof en -doodsdoeke vas gemaak en toegedraai..."

======

“…when we go through a certain stage of resurrection, which is a rapid biological change into a different life form.” (Druvalo Melchizedek)

======


Dit is nodig dat hierdie bladsy altyd REFRESH word! (so kry jy die nuutste weergawe)

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra of bydrae te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Karel Buitendag (Pretoria) sê: "Aruan, wat se "duiwel" verwys jy na?, daar is mos nie so iets nie."

Aruan: Karel, jy is in die kol...daar is nie so iets soos 'n werklike, "Wese" "Duiwel" nie, maar tog bestaan Die IDEE van Duiwel in die Bybel en talle ander godsdienstige geskrifte. Dit is mos maar net IDEES, wat in ons bewussyn/maaind geplaas is, nes "God", en het Mens woes met hierdie IDEES gegorrel en gewoel, soveel so dat "Satan" en/of "Duiwel" vandag in mense se maainds 'n baie groter en magtiger "God" is as bv JaHWeH, Ahura Mazda, Krishna, Vishnu en baie ander van die godespul.
  Ek het "duiwelse" in godsdienstige ontlening binne hierdie konteks ingespan, as dat die God&gode van ons begintyd...wat tans nog oor Ons Mense heers...groot shaaisters was, en is, wat ek "die Duiwel" genoem het...tw, daar is geen verskil tussen "God" en "Duiwel" of "Satan" nie...almal is maaindprodukte.
Gaan lees gerus die ontleningsbron van "Duiwel"/"Satan" van die Christendom in EK VRA NA GOD se Die P-bron.

======

Staan op uit die graftronk van die ‘dood’!

  Ons sal opstaan!
  Ons sal uit die graf uit opstaan.
  Ons sal uit die dood uit opgewek word!
  Nè?
  Dis mos wat ons glo. Dit is wat ons geleer is. Dit is mos wat ons godsdiens ons nog altyd voorsê, en dis wat ons van kindsbeen af glo…hoop, op wag en bly glo; soveel so dat die kern van die Christelike geloof (My Mense se kulturele geloof) is dat hul fisies uit die graf uit opgewek sal word…alle mense, of hul dan nou christene is, of nie.
Wel, vandag kom sê ek aan alle mense:
Die opstaan uit die dood is nou hiervir alle mense!
Ek kom sê luid: Die graf sal nou oopgaan!
Net al, ons sal nie uit die dood uit opgewek word nie, nee, ons sal uit die dood uit opstaan!
  Die tyd vir die ontwaking en opstanding van die mens is nou voor hande: dit is hier!
=======
Druk altyd en asb REFRESH!
=======

En Dood?

  "Dit sal ook deel van die oorgangsproses wees, maar ons, julle en jy, sal die dood oorwin – die dood soos dit nou julle tot willose slaaf verneder. Weet dan dat agter die bult lê ‘n Goue, Nuwe Lewe, waarin die dood julle nie meer sal laat sidder nie. Die Goue Mens sal oor die dood heers in die Goue voorlêtye. Die gepaardgaande vrees sal nie langer deel van julle wees nie, want, voorwaar, ‘die dood se angel sal dit ontneem word’.

  Weet jy/julle dat die dood ‘n kernpilaar in jul denke en geloof is? Weet jy/julle dat die nie so hoort nie? Weet jy/julle dat dit kontra-produktief is, dat daar  langs die pad ook die dood ingespan is om julle te manipuleer en tot geloofsslawe te dwing? Weet jy/julle dat dit ons steeds bly verbaas dat die dood so ‘n baie belangrike plek in die Mens se geloofssieninge verkry het? Weet jy/julle dat sodra die dood se angel getrek word, die kern van julle geloof sal verval – die boom uit jul tydmors geloofssieninge sal val?

  Weet jy/julle dat ons geen sin in die dood het nie? Dat die dood soos dit tot nou toe was – geen meer doel dien nie? Dat in die verlossing van die dood julle vryheidsmense sal word? Meer nog: ons sal almal vryheidsmense word, want julle in 3-D gedurende hierdie oorgangstydperk sal almal verlos word van die fisiese dood; julle sal soos tandetrekkers optree en een-een en saam die dood se vrot tande een-een en almal trek.

  Julle sal ook een-een en saam die Goue Piek van Ewigheid betree; Jy sien, don, die lewe van Mens sal nie meer ‘n een-een gebeure wees nie...nee, dit sal ‘n mens-saam gebeure wees; en wat een vermag, bereik of gedane kry, sal almal daar bring.
   Tot nou toe, as voorbeeld, het jy alleen, alenig en as enkeling ons boodskappe oorgebring. Nou sal jy dit vir almal doen; jy sal namens almal multi-dimensionaliteit opneem en ervaar; jy sal die Wit Perd nog ‘n tyd lank ry/inspan/nodig hê, waarna jy tot onmiddellike aanraking/doen/vermagting sal oorgaan, wat in werklikheid rigterswerk is – nie meer ‘n rigter tot oorlog nie, maar nou ‘n rigter tot skepping van die Nuwe, van ‘Hemelswese’ wees...die ganse Mensdom!...van aldag en maklik jul kennis-en-vermagtingstenk vul met die leidende ervaringskennis van hulle wat lank voor julle die lewe in die Kosmos kom rig het tot diensbaarheid aan die lewende Ewigheid---in julle geval die fisiese Ewigheid.

  Weet dan nou dat dit nooit die doel/Doel was dat die Mens--ons mense--so deur die Dood verniel moes word nie, so deur die Dood afbrekend gerig moes word nie, edm. Weet vandag dat julle/ons lewes bedoel was om Ewig te wees. Hulle wat julle/ons in eie belang in lewe en vermoëns kom beperk het, se tyd is nou verby, en is dit een van die hoof redes hoekom die Mens se fisiese-, geestelike- en geloofslewe nou drasties sal verander: het al. Om die ter sake, grootse verandering te bewerkstellig – in die praktyk toegepas te kry – verg meer as wat julle ooit kan bedink,

  Eintlik kan hierdie oorgangstyd van die Mens gesien word eerstens as ‘n "sterfte", en sal daar daarna en hieruit ‘n "opstanding" wees, beide geestelik en fisies. Ja, dit kan dus emfaties gestel word dat die Mens nou fisies uit die geboeide dood van die verlede sal opstaan en na ‘n nuwe woon-hemel sal vorder/gaan/geneem word, waar die Mens as een en in grootse en ongekende eenheid, vrede, verdraagsaamheid en liefde sal leef.

  Dit is groots, Mense, dit is baie groots; dis massief, dit is die oorgaan tot ‘n tweeduisendjarige vrederyk van Goud, van Ewige Mens, van Ewigheid, van Goue Ewigheid.

  Wees jy/julle dan nou die Goud, waartoe julle voorberei is!"

  “Ons”                    

======

  Dit was die Kryon-engelegroep wat dit weer eens vir my kom duidelik maak het (in oordraging via Lee Carol) en bevestig het dat ek/ons my/ons voorouers/voorgangers (“the Ancients”) in tanse, aardse liggaam is. Dit het my opnuut in my “vorige lewes” geïnteresseerd gemaak. Dit is mos beskikbaar vir ons.
  En daar ontdek ek toe die vernielinge en onaanvaarbaarheid aan mense uitgemeet, in die naam van die gloryfied beheer-IDEES. Dit het my opnuut gebelgd laat voel en my laat besef dat dit nie langer toegelaat kan word om voort te gaan nie. Dit móét stop gesit word: NOU! Ja, nou. En ek kan nie langer met gevoude hande sit nie. Die Mens behoort nie langer in geboeidheid te sit en hierdie bindingsmisbruike en –beheermaniere toe te laat nie...en ook misbruik en mislei te word deur meedoening daaraan, veral om in verdeeldheid van mekaar te leef...separasie! Ek besluit toe, toe ek by ‘n sekere voorganger van my lewensgang kom, dat die tyd van
die Nuwe REFORMASIE nou aangebring móét word. Die tyd is nou.
  Toe roep ek die gebeure op tot ontbinding van enige verdeel- en bindingsmagte oor My Mense.
  En so sál dit wees.

======

Opstanding
-Bybel

18 Junie 2013, Hentiesbaai

  Onverwags kom dit na my:
  Wat as die siening  in die Bybel van die 'opstanding' in die kol is?
  Wat as hierdie “opstanding” se feitelikheid selfs op fisiese gebied ook suiwer in die kol is ––– al die tyd was?
  Ja, daar sal ‘n geestelike opstanding wees, maar daar sal ook baie beslis ‘n fisiese opstanding wees.
  Vraag is, hoe is, dit moontlik dat die opstanding tot Nuwe Mens so lank gelede so akkuraat in die Bybel vooruitgesien/voorspel kon word?
  Dui dit op daadwerklike ingryping vanaf ons 4de Dimensie tov van die Jesus-Yeshua nalatenskap, wat mi wel plaasgevind het, soos aan my gestel, en dat die Yeshua-ben-Josep gebeure in Israel van veel groter belang was/is as wat ons tot nog toe besef het. En is “opstanding” die wérklike kern van ons geestelike en fisiese te-sterwe toekoms, wat nou vol-groots in ons deur kom staan?
  Ja die mens sal nou begin opstaan uit die doodsboeie van die verlede, ook van God en gode; en langs dieselfde pad sal die fisiese “doodgaan” in opstanding daaruit agtergelaat word.
  Ja, voorwaar is die Bybel in die kol met dat: ons sal opstaan uit die graf; ons trane sal permanent afgedroog word;
die dood se angel sal getrek word.
  En, voorwaar, Dit is al die tyd 100% feit!
  En dan...dan is “Jesus”, metafories gesien, mos ook in die kol, of hoe???

======

Die “Hoe” van uit-die-dood-uit opstaan
  Is dit moontlik?
  Is dit moontlik om uit die dood uit op te staan?
  Maar natuurlik. Dit is dan wat my mense glo en elke Sondag bely. Dis wat in die Bybel staan. Dis waarvoor daar al die tyd gewag word en op gehoop word.
  Wel, hier is ‘n aankondiging:
 
Die tyd om die moontlikheid van opstanding uit die dood te
  beproef…te realiseer…is nou hier—die dag van opstanding het aangebreek!

  “Hoe!?” vra jy nou seer sekerlik.
  Hoe, nè?
  Kom ons spring nou na wat ek/’ons’ in Die Goue Spinnerak geskryf het:
Kom ons sien in geestesoog algehele lig-afwesigheid, wat ons in 3-D as ‘donkerte’ verbaliseer/verwoord/beskryf/begrip-maak [ek sou dit eerder wou beskryf as geen en onbenutte (nie-omgeskakelde) energie]; en in hierdie stikdonker (in óns waarneming…dis nie noodwendig stikdonker nie) verskyn ‘n goue ligstraaltjie…moet ek dit liefs só spel?: ‘n Goue Ligstraaltjie. En hierdie ligstraaltjie verjaag/verdring/omskep die ‘donker’ (nie-omgesette energie), skyn ‘n helder oggendgoud op ‘n kolletjie daarin…soos ‘n latere “Môrester”…of was dit die eerste ‘Môrester’? (weer eens is dit ‘n metaforiese woord…nie-omgesette energie…om die Onbegrypbare te poog te verduidelik).
  Ja, geen ontploffing nie, net ‘n sagte, stil, besonderse, goue sonstraal, vol krag en lewe, wat nie net die duister oopgeklief het nie, maar wat stil-stil en algaande sterker en groter geword het
.

Nota
: Oor die ‘sterker word’ is ek nog nie heeltemaal seker nie, maar ek voel heel gerus insake die ‘groter’. 

  En uit hierdie sagte beginsonstraaltjie het lig gekom, groei, lewe, beweging, elemente, materie, nie-stoflikdraende, materie lewensvorme, waarvan ons sonnestelsel en ons mensevorme ’n enkele voorbeeld uit ongeveer ‘n geskatte raai-raai 140 Biljoen sonnestelsels is.” 

  ‘n Straaltjie son!?
  Of is dit Son!?
 
Dit het geluidloos en sag gekom—‘n sagte, goue sonstraaltjie…Son-deel.
  En so sal ons los/vry kom van die ET-Nibiruane/Annunki se doodsboeie. Ja, dit sal met of soos ‘n sagte sonstraaltjie van openende, vrymakende lig tot ons kom…tot ons doodsvrymaking! En elkeen sal dit insien, verstaan, en self vryheid neem
.

  “Aruan, ons het aan jou gewys en gesê: ‘Die lande om jou sal groen word…en bly’. Óns verskaf die lewe—die lewe kom deur óns, die Son, sonne en son. Óns ís die lewe. Skep dan nou vrylik soveel as wat jy/julle wil, uit die bodemlose put van van ons lewe!”

======

Hoe om jul dood te oorwin

  Hier is dan die antwoord op die hoe…hoe om jul dood te oorwin. Ons het al vantevore leiding gegee hieromtrent, nl dat dit julle sal loon om so ‘n tipe probleem na die heel begin toe te herlei: gaan terug in bedinking tot by die heel begin van die saak/probleem/uitdaging.
So, vra dan nou:
wat is die probleem?
Hierop kom dan: die kort-kort menslike dood.
2.  Vraag twee is dan:
  hoekom gaan die mens kort-kort en so vroeg dood?
  Hierop kom dan: omdat dit so beplan en bewerkstellig is deur die Annunki. Ja, ten einde hul doelstellings na te streef, en hierin is dit dat destyds wou hulle die mens heeltyd met ‘n vars, sterk liggaam hê, ten einde as hulle (die Annunki) se slaaf, werkesel te wees, en daarvoor het hulle sterk, fisiese liggame benodig. Ten einde hierdie doel te bereik, het die Annunaki die mens se samesteling, DNS, sodanig gemanipuleer dat die mens se lewensverwagting so 60>70 jaar sou wees. Niks langer nie, of dan, nie sommer nie.
3. Vraag DRIE is dan:
   hoekom wou hulle die mens so bewimpel tot ‘n doodsverslawenheid?
  Sien, wat die Annunaki vermag en gedoen het, was om die mens se lewensjare te beperk…min te hou. Hulle het dus ‘n vroeg ‘doodgaan’ bewerkstellig.
  Saam met dit kom toe dat hulle ‘n nie-stoflike/liggaamlike houplek benodig, waar hierdie oorgangsdele (“geeste”/nie-stoflike komponent) van die mens gehou/oorgehou kon/moes/sou word. Dit sou ook nodig wees dat die menseres in die oorhouplek soort van gediens sou moes word, tot vernuwende onderdanigheid…aan die skeppers/kloners van die slawemens, nl die ET Nibiruane/Annunki.
  En so is dit ingestel. Ook moes An-u en sy soort in beheer van hierdie Ander Kant (“hemel”/houplek) wees, en bly, ten einde die mens te bly beheer en te rig.
  Hierdie oorhouplek is met verloop ook “Hemel” genoem. Die tuiste van die Annunki is natuurlik eerste “Hemel” genoem.
  Die mens van destyds kon nie onderskei tussen die tuisplek van die gode-Annunki as “hemel” en die nie-stoflike houplek as “hemel” nie. Die twee domeine is verwar, waarskynlik as een gesien, en albei is met verdrag “hemel” genoem. Destyds. Met die dat die planeet Nibiru met tyd van die aarde af verskuif het (tot dit en "God" en "gode" weer kom…die groot ‘wederkoms’!) is die mens se aanvaarding van “hemel” net op die menslike, nie-stoflike kongregasieoord gevestig…die hoof-“hemel”, Nibiru (waar die gode glo vir ewig FISIES leef en mense ook glo so vir ewig sal leef), het intussen die mens ontgaan.
  Maar Nibiru sal weer die aardse sonnestelsel binnekom, as deel van die planeet se draaitog om twee sonne, waarvan die son, bekend as die aardse son, een is.
  Hierdie eliptiese draaisirkel van die planeet Nibiru neem sowat 3,600 van aardse jare.
  Hierdie ‘terugkoms’ van Nibiru en sy as-God-en-gode-gesien/bewerkstellig bewoners is in menslike godsdiensbegrip en –taal as “die wederkoms” gevestig. Weer eens, soos altyd,
is menslike figure metterwoon aan hierdie kom-weer gevestigdheid gekoppel, soos oa die metafories-mitiese ‘Jesus’, wat julle teen hierdie tyd behoort te weet nie ‘n suiwere geskiedenisfiguur/mens is of was nie.
  Die Annunki het dus via godsdiens, metaforiese beheer-God-en-gode verhale, edm, die mens op aarde beheer en bly beheer. Toe die tyd kom dat hulle die aarde moes verlaat, het hulle ‘n beheerstelsel gevestig  gehad onder en oor die mens: dit staan by ons as GODSDIENS bekend, oorlaai met gode (God-de), wat heel maklik en vrylik ‘God’ genoem word
as ‘n bondel-een ‘God’ genoem. Tans is die planeet Nibiru nie so naby die Aarde dat hulle fisiese beheer hier kan kom opeis nie, maar hulle bly ferm in beheer van ons (die mens) via die God-nosie/baasskap, godsdiens, hul voorskrifte, afdreiginge, mensverdeling (divide–and-rule) ea.
  Maar voordat Nibiru weer die Aarde se sonnestelsel weer ‘n keer binnekom, het daar iets daadwerkliks gebeur, wat die hele storie deurmekaar kom maak het…die paw-paw het die fên gestraaik.
  Wie van julle weet wat dit is? Wat is hierdie paw-paw wat die mens (en Nibiruane) se fên gestraaik het?


======

Oorwin so jul dood!     
    Kom dan nou, Mense, die verpestende dood staan beëindig te word. Kom ons kap die regeer-ons dood se kop nou af.
   Vroegoggend het ek hiermee wakker geword:
1. Die tyd om soos stertswaaiende honde die dood en ander ET beheerdinge te aanvaar, is verby…finaal verby. Kom ons laat ons nie langer mislei tot willose aanvaarders van hierdie onding nie. Kom óns oorwin die dood. Nou!
2. Ons is nie meer resloos aan die manipulasies van die ET’s uitgelewer nie…beslis nie meer nie. Die tyd het ryp aangebreek vir ons om onsself vry te maak van die dood…uit die beplande slawegraf van die verneukende ET’s op te staan. Staan op uit die dood! Moet nie toelaat nie dat jy/julle langer deur ‘n Piet Promises op jul knieë gehou word om dalk eendag fisies uit jul grafte uit opgewek te word. Nee, die tyd om ‘uit die dood’ uit op te staan is nóú. Staan op uit die ET’s se beplande kort-kort dood en regeer oor jul lewes!
3. Die tafel is deur ons leiers en oorblyers Ander Kant gedek vir die groot veranderinge tot Nuwe Mens. Kom wees nou deel daarvan. Daar is reeds baie wat verneem kan word hiervan, tot aangepas word, te betree, te beproef, en te doen. En nou kán die ‘dood’ aangespreek en aangedurf word.
4.
Hier is dan nou ‘n kern punt/wenk tot aanspreking van die doodboeie:
onthou te alle tye dat alle bestaan dualisties van aard is, maw dit bestaan vanuit, uit en op ‘n tweegrond-grondslag tw stoflik en nie-stoflik, ook deur julle ‘liggaam’ en ‘siel’ genoem. Om dan die dood-issue aan te spreek, aan te pak en te oorwin, is dit absoluut noodsaaklik dat dit binne hierdie dualisties grondslag aangespreek/aangetree word.
                                                            druk altyd REFRESH!
  Nou hoe? Hoe kan ons die dood op dualistiese wyse aanspreek?
  Ek begin met versigtigheid:
1. Die aparte nie-stoflike houplek, ons nie-fisiese, "geestelike" "hemel" sal vergaan.
   Dit lyk my ten einde ons te beheer en in 'n soort van ballingskap te hou, moes die Annunaki ons nie-stoflike houplek van ons verwyder, verwyder uit ons 3de Dimensie, dit apart kry en hou. En dit blyk nie so moeilik te wees nie. Die naasliggende, saamgaande, 4de Dimensie, is oënskynlik altyd daar en beskikbaar. En dit het hulle reeds en goed geweet tw plaas ons stoflik in 'n 3de Dimensie omgewing, en dan is dit moontlik om 'n skeiding met die 4de Dimensie te bewerkstellig. Die Nibiruane was immer en toe al ou hande met hierdie soort van ding. Dis ook nie so vergesog nie, die beweging tussen die verskillende woondimensies raak nou eers aan ons bekend: die Nibiruane was destyds, met húl mensbegin, so 10,000 jaar gelede, ou hande met hierdie tipe van ding...ook met genetiese ingenieurswese, in hulle geval met oog daarop om dit in te span tot hul voordeel. Die moontlikheid bestaan wel dat hulle nie met genetiese manipulering begin het nie totdat die werkershulp probleem op aarde opgeduik het, toe het hulle tot genetiese manipulering saam met ander beheermiddele oorgegaan...'n kombinasie van verskeie beheertegenieke, ten einde hierdie unieke mensproduk van hulle in toom te hou, tot hul voordeel in te span en te bly beheer.
  Toe, en also, het hulle die Mens vroeg en kort-kort doelbewus laat sterf; ons Ander Kant apart gesetel gekry, bly beheer uitoefen aldaar, en die mens elke keer daar gereed gekry om maar weer 'n keer as slaaf-dienaar onderdanig aan hulle op aarde te kom tevrede wees. So kon hulle alkante en vir altyd beheer oor die Mens uitoefen.
  Dit verbaas dan ook nie dat na An-u se dood en wegmaking uit "die Hemel" een van die eerste dinge is waarop daar Ander Kant, in "die Hemel" besluit is om die "Hemel" te laat afkom aarde toe...maw om "die Hemel", soos ons dit ken en ervaar, tot 'n einde te maak..."en 'n Hemel sal daar nie meer wees nie".
  Hoekom? Hoekom sou so iets nodig wees? Hoekom móét "die Hemel" weggemaak word?
  Wel, omdat dit die hoofmanier was hoe die Annunaki die Mens bly beheer het. Die verandering tot "Nuwe Mens" kan nie plaasvind tensy die kontrolekamer van die Annunaki se beheer, "die Hemel", weggemaak is/word. En dit is nou in proses om plaas te vind tw ons "Hemel" word weggemaak: dit sal "afkom aarde toe" (die proses het reeds begin), met die een word, waarvandaan ons twee kante saam en as eenheid kan en sal opereer: eers sal "die Hemel" "afkom" na ons 3de Dimensie toe, dan sal die 3de en 4de Dimensies een word en wees, en saam sal die twee dimensies dan opskuif na die/'n 5de Dimensie ("Die Nuwe Aarde")...en daar sal geen skeiding tussen mens in fisiese/stoflike lewe en mens in nie-stoflikheid meer wees nie.
  So, toe ons nie-stoflike, geestelike houplek se wegmaak in aanvang geneem het, het "die dood", soos ons dit ken, in 'n vervalproses gegaan...die doodsklok is vir die dood gelui.
  Intussen is ons in 'n veranderingsproses, wat ongelukkig tyd benodig, maar dit mag My mense weet:
  DIE DOOD, soos ons dit ken en ervaar, SAL NIE MEER VIR LANK MEER BESTAAN NIE! 

Nou is daar 'n taai vraag:
SOU DIT MOONTLIK WEES OM NOU AL VIA SPIRITUELE MANIERE DIE DOOD 'N TOFFIE TE WYS?
Ja?
Nee?

Wel, diegene wat "ja" gekies het is mi in die kol, of dan, hulle skiet in die rigting van die kol.
Wel, die ou manier van kongregering bymekaar, doer Ander Kant (in "die Hemel"), is nie meer die gewensde nie, nog sal dit binnekort nog moontlik wees;
so 'n alternatief sal mi toelaatbaar wees...nou al.

Maar, natuurlik, hoe? wat?

Wat van direkte oorgang van gees...nie-stoflikheid?

Direk. Dus, van tanse na 'n ander 'huis', liggaam...dus veranderde karnasie/beliggaming...'n oorgang van een liggaam na 'n ander. Dit blyk moontlik te wees...die tyd daarvoor het aangebreek...dit strook min-of-meer met wat met mens sal gebeur in die Nuwe Lewe wat voor ons lê.

  Wat my hier nog boul, is, hoe word die "nuwe" liggaam gekies?...nou en in die Nuwe Tyd wat voorlê.
  Ek raai die oorgangsbron sal kollektief vasgelê word in die Nuwe Dispensasie, of dan, ten minste, 'n nuwe liggaam vir 'n oorgegane sal feitlik onmiddellik in fetusvorm ((??)) beskikbaar raak. Terloops, ek verneem die oorgang sal selfs net enkele minute na afsterwe plaasvind in die Nuwe Bestel.
  So: hoekom is dit dan nie nou al moontlkik vir gevorderde individue om so 'n geestesgang vir self te bewerk nie?
                                                                              
  Hoe? Hoe, is die vraag, nè?
 
Hierdie een se antwoord kom nie so moeilik nie: die gees/nie-stoflike restant van 'n 'afgestorwe' mens sal die eerste, beskikbare voorgeboorte fetus beset/bekom/betrek. Waar die betrekking van die fetus tans meesal maande vooruit gebeur, sal so iets nie meer nodig wees nie...die nie-stoflike in oorgang sal mos nie meer ge-breinwash word nie, so direkte beliggaming sal aanvaarbaar word tw die oorgegane gees/nie-stoflikheid word feitlik dadelik beliggaam, en gaan na weer-geboorte voort met dit se aardse groeipad...nie meer 'n van voor af begin nie, wat ek in die verlede sterk gekritiseer het.

Genoeg vir eers, maar hierdie sal vervolg word...ek sal begin waar Elia destyds die onmoontlike vermag het, en hoe iets soortgelyks nóú kan plaasvind; maar nie presies dieselfde nie, daar die Ander Kant nou totaal anders is.                                                                                                                                                  
  Nou eers vlugtig na die stoflike/fisiese aspek van Nuwe Mens.
 
  Hierdie gedeelte sal in die Nuwe Bedeling vinnig verbeter, sodat
die Mens se lewensjare vinnig aansienlik langer/meer sal wees, maar dan ook van beter kwaliteit.
  Al dit bedink dat as al die Meesters, Oudstes, gevorderde entiteite wat dan deel van ons sal wees HIER [!]
(duisende name kan genoem word: dink maar aan Boeddha, Jeshua, Elia, Einstein...ag, ek is skoon bang om name uit te sonder; en dan is daar nog die groot getal Engele, Serafs en ander range van "hemelwesens", wat nou almal sal móét verhuis. Of hulle almal in die Mens geakkommodeer sal kan word, is ek nie van seker nie).
  Hier is nog 'n berg van deurdenking, of dan belewing, wat op ons wag. Staan gerus vir 'n wyle stil by die gedagte hoe hierdie groei van getalle van baie gevorderde entiteite ons kollektiewe lewe as mens sal verryk. So sal kanker binne etlike jare na aanvang van die Nuwe Dispensasie oorwin word, ook tuberkulose en ander "killer diseases". Daar sal vinnig gevorder word met lewensverlengingmetodes, maar dit is veral op die gebied van kwaliteit van lewe wat ons verwag dat op gekonsentreer sal word. Hier sal groot spronge gemaak word, ook ten opsigte van sosiale versorging van alle mense. Die penny-farthing ('n ou fiets met een baie groot wiel en een baie kleinkie) benadering van klasseverskil tov sosiale omstandighede sal vinnig en drasties verander;
politieke instellings sal vinnig 'n heel ander inkleding kry;
rassehaat, as voorbeeld, sal verval;
kortom, ons mense sal vinnig vorder tot waarlik kinders-van-die-Ewigheid en een-wees te wees...ons sal 'n liefdesbenadering ontvang! En dan, helaas, kinders-van-die-Ewigheid sal nie langer 'n IDEE aanbid nie: ek is bly om vandag te kan sê dat aanbidding en God-verering van die dinge is wat finaal sal verval...en vinnig ook, verbasend vinnig.
  Ons sal in die komende, Nuwe Dispensasie deeglik bewus word en wees van ons as Heelalswese,
maar dan ook as afskeiding van die Ewige, op 'n kollektiewe pad van ione tye terug daarheen, al verrykend van Ewigheid, in die vervulling van ons verlore-kind pad-terug "Huis toe".
  Hierdie vrede-vind pad sal mi baie beslis deur en verby Nibiru (die Annunaki) loop; dit sal die Pleiades/"Sewe Susters" op hierdie pad nie verby kan gaan nie; dit sal Sirus ook in berekening en verwerking moet bring; dit sal ons na nog vele helaalsbestane lei, waar ons vinnig meer sal leer, totdat ons (miskien heel gouer...ek hoop so) as lid tot Die GALAKTIESE FEDERASIE toegelaat sal word: o, as ek dit maar kon beleef!
  Ja, oom Boeddha en Jeshua, sal julle nie jaloers wees nie...nee, groots verheug.
  Oom Boeddha, jou roeping sal uiteindelik vervul wees. En Jeshua, dis tyd dat ek/ons weer noukeurig na jou Neutraliteitsboodskap kyk.

 ======

  Jeshua, Reg aan die begin van jou Neutraliteitsboodskap sê jy:
“J
ulle het nog altyd onder IDEES geleef: idees wat julle gerig en gelei het, maar ook jul tot sekere aanvaardinge gekondisioneer het. Die tanse godsdiens is vol van sulke idees.
  Die kern van die geloofsidees was van HOOP. Dit het julle tevrede gemaak om die hede in gewillige aanvaarding neer te lê tot aanvaarding van ‘n uitgehoue hoop dat julle eendag…na liggaamlike afsterwe…jul geloofshoop vervuld sal sien/beleef. Hierdie IDEË het die kern waarom alles op hierdie gebiede draai BUITE JULSELF kom plaas, en is daarvoor ‘n IDEE-Oppermag uitgedink en aan julle oorgedra, as een-of-ander onaantasbare, ‘geopenbaarde’, ‘van-[Bo]-af’, onweerlêgbare/onbetwisbare feit, wat deur jul geloof/gelowe as onaanvegbare, universele ‘Opper-GESAG’ aanvaarbaar en onbetwisbaar gemaak is.
  Ons kom sê vandag aan julle dat daar in vervloë dae buite-aardse pioniers was wat julle deur hul uitgedinkte en goed beplande Hoër Gesag (en voorskrifte/wette/edikte) kom verlei en boei het tot onderdanigheid aan húlle, en tot ewige minderwaardigheid aan hulle. Hierdie ‘God’ en ‘gode’ blyk uiteindelik hulself te wees, waarin hulle in verwondering, nastrewing en aanbidding as ‘God’, ‘God-die-Vader’ en gode/God-de aan jul gebring en voorgehou is, en steeds deur julle as sulks aanvaar word.
"

  Ek voeg by: En nou staan ons mense vry gemaak te word van hierdie boeie en idees.
  Jeshua, My Leidsman, dit maak vir my sin, onsttend baie sin, maar My Mense wil absoluut niks daarvan hoor nie, hulle raak erg onsteld en omgekrap by die geringste aanhoor hiervan; en tog is dit mi absoluut noodsaaklik dat ons mense dit so gou en vinnig as moontlik aanhoor en insien, sodat ons vry kan kom van die verbygegane bande (van "die God&gode" se kant) wat ons tot minderwaardigheid hou, in gedagte, verering en selfregulering. Jy weet, Jeshua, ek sit hier en dink hoe uitstekend die destydse Annunaki hul oogmerke van oorheersing (via die God-idee en godsdiens) reggekry het oor die mens, sodat die mens vandag steeds daaraan klou, mekaar daaroor bykom, mekaar se oë daaroor sal uitkrap, mekaar sal verguis, mekaar geestelik en fisies daaroor sal bykom, afbreek, belieg, sleg maak, etiketteer, oordeel, veroordeel en nog allerhande handelinge wat eenvoudig nie by 'n ontwikkelde ras en gelowiges hoort nie.
  Oor baie jare het julle van daar my gelei om tot oëoopgaan hieromtrent te kom, en is ek in die proses (in groot dankbaarheid) as't ware aan die hand geneem tot vry kom van die boeie van die God-idee, die boeie godsdiens en alle vorms van geforseerdheid. Nou vra ek: wat doen ek hieromtrent? Hoe help ek My Mense tot vry kom van hierdie verneukboeie? Hulle wat nie weet nie hulle is in 'n tronk-van-illusie, wil absoluut niks weet van vry kom daarvan nie. Dit is voorwaar Plato se grotbewoners met hul geërfde illusiebeeldsieninge...wat hulle as die werklikheid aanvaar. En dan, as daar op 'n dag een grotbewoner dit begin bevraag, en metterwoon buite toe uitbeweeg...ook deels uitgedruk in verwerping van haar/sy mede-grotbewoners (agv sy bevraginge en vrykomssoeke)...dan kan die buitekomende een nie glo dat hulle daarbinne niks daarvan wil weet om ook die son (Son!) en werklike, vrye, horinsonlose lewe daarbuite te sien en te ervaar nie; om nie 'n nuwe son-buitelewe te wil beproef en ervaar nie: en dit is My Mense steeds vandag, grot-vasgekluisterde, donker illusiebeeld verknogdes, wat hulle...steeds...as die groot, volle en enigste waarheid wil en bly aanvaar. In verstarde geboeidheid.
  En tog, sy/hy wat tot buite gekom het, is belas, swaar belas, land so op, om ook sy/haar mede-grotbewoners te gaan help om die lig en Lig buite die grot-van-gevangenheid te beproef. Maar hulle wil nie, weier volstrek, en sal so een doodmaak, as hulle net kán: die metafories-mitiese Jesus-wegbreker (verlosserstipe) word steeds en oor-en-oor gekruisig:. om gekruisig te word is om deur eie soort gedood te word.
  En tog bly die drang by die vrygekomde een om die res te gaan help...lei...bevry...net te vertel!
  Is dit geregverdigde optrede? Is dit geregverdig dat een wat die donker grot in geluksaligheid verlaat het haar/hom oor hulle daar binne in die ou duisternis bekommer? Is dit 'n nuwe, vervangende las om so bitter graag die lig van die Groot Lig na hulle te bring? En al wil die buite een net die Lig daar laat skyn, hoe kan sy/hy as hulle daar binne hom/haar nie wil  binne laat nie...nie wil toelaat nie?
  Goed, die een buite kan sy/haar lig dan net van buite af laat skyn. Maar dis makliker gesê as gedaan, daar die grot agter 'n beplande, 90° draai lê. En hulle daar binne is geboei tot illusionele duisternisbeelde van 'n gewese tyd...hulle raak agressief as daar met hulle ingemeng word.
  Hoe?
  Hoe bring een mens die heuglike vryheidsboodskap aan jou mense, geboei en gekondisioneer tot klou aan die verledesduisternis? Hoe kry jy die lied van vryheid by hulle in daai grot, dat die slawemeesters van die verlede nie meer daar is nie? Nie meer in beheer is nie? Nie meer tronkmeesters wíl wees nie? Nie meer hul afstammelinge in donker grotte wil laat woon nie? Moet ek vir My Mense sê: As julle nie self vry wil kom nie, sal daar nou, vir julle eie bes wil, gebeure plaasvind...móét plaasvind...
wat julle tot vryheid sal bring, julle uit die donker grot van die verlede uit sal forseer.
  En so sal dit wees...móét wees.

======
                                             

 
Toe ek gisteraand hierdie stuk op Facebook en my webwerf geplaas het, toe kom. via 'n ander oordrager. van hierdie gedagtes tot my...die res het vry deur my gevloei:
 
 ONS ALMAL VRA: WAT IS DIE VOLGENDE STAP OP MY AARDSE REIS?

  "Wanneer jy ook al 'n geleentheid kry om 'n ander mens se gedagtes te besaad met die Nuwe, gee haar/hom die geskenk van wat jy weet is waarheid en hoop.  Hou aan hierdie geskenk/gawe saai, totdat die saad ontkiem het.  Moet nooit tov van mede-mens opgee nie, net soos Ewigheid nooit op jou opgegee het nie. Gee nooit op tov van andere nie. Dan ook: Pasop om nie te lag vir hul drome nie, en asseblief tog, bly weg van hul drome in die wind probeer wegmaak: onhou gerus dat in die meeste gevalle 'n mens se hoop en drome al is wat hulle nog het.  Help hulle om hul ideëdrome in die nuwe werklikheid te anker, moeilik soos dit is.  
 
Julle word geroep en gevra om te skep, te alle tye, soveel as moontlik, net wanneer julle kan. Onthou jy deel nou in die onsiende/Onsiende, en dis moeilik vir mense wat nog nie hierdie waters binnegevaar het nie, om te deel in jou skeppinge, evaringe en vreugdes daaromtrent
; hulle kan nie in jou nuwe drome deel nie, nie mooi verstaan wat jy sê nie, nie saam met jou die Nuwe Bedeling betree nie...nog nie. Onthou te alle tye, dit wat jy verkondig...die Nuwe Aarde, Nuwe Mens en Nuwe Lewe...is nog nie hier nie; mense sal sê jy leef in 'n droomwêreld; en al weet jy hierdie dinge/gebeure/stand lê voor die deur van die Mens, kan hulle nog nie daarin deel nie. Nog nie nou nie...maar binne afsienbare tyd wel. Wees dus maar geduldig met hulle. Hulle kan tog nie verstaan dat 'n mens kan skep nie, deel van skepping wees, en dat elke mens geroep en uitgedaag word daartoe...ook opgekommandeer word. Hoe sal hulle uit tanse paradigma/denkebindinge en geloofsuitgange insien dat jy en mens deel van skepping is, ook as gevolmagtigdes? So, Ons Vriend en Boodskapper, wees maar geduldig en som gerus maar Aartsengel Michael se voorstel op hoe om teenoor vyandiges op te tree."

  "You are to become
an efficient director of Universal Energy forces

Become a conscious observer and practice detachment.
Do not allow yourself to be pulled into a vortex of negative energy (the quackmire…"die moeras"!) created by others
Learn to stand firm and in control,
as the director of your Sacred energy
.
Do not allow anyone to disturb your serenity and harmonious nature.

However, please remember,
if you do occasionally have a human moment,
stop and take a deep breath and return to center base,
as you send forth a burst of
Violet Flame
to transmute and dissolve any discordant energy
."

  Maar dan:
  "You are responsible for creating the invisible dream that lives in your heart. 
  You are continually birthing what you need, and what you desire. 
  Most people give up before it is manifested
-- the very day the birth is to be announced, they quit, they stop, and they walk away.  They think, who will notice?  Who will care?  Alas, Everything of life notices and everything of life cares!  All of Earth was ready to welcomely share in that manifestation that you so lovingly created, and germinated inside of your heart, and that you subsequently so thoughtlessly aborted before it was birthed.
  Trust the seeds that you have plante
d.  You should trust that what your soul yearns for is true, and it will come forth and be birthed. Eternality does not ever and can not ever hold back from you or sequester something from you. 
You are given full reign on earth. You are the ones that will birth the future.
  When you see a need, fill it
  At that moment in time the Universe is saying to you – “Help me to birth this.  Help Eternality to birth it by just holding the vision long enough for it to manifest".  
Each of you is asked continually to help birth a better future, a better Earth,  a free earth-human, just by your thinking. 
Hold the vision of benefit-to-all in your your world , and not just your own creations."


"*.1 Neem  jul krag uit jul kennis en hier-wees om die ‘dood’-s-bande verbreek te kry: dit sluit alle vorme van kennis, soos biologies, eties, spiritueel, kortom, stoflik en nie-stoflik. En onthou, julle/jy is op aarde in lewe in tjaarts, in mag. Moenie jul mag (en ook krag) langer aan andere afstaan niekollektief en individueel gesproke.
*.2 Julle het te alle tye hulp!
*.3 Julle is van die dreigende hoof, koning, “God-die-Vader” van ouds, totaal bevry: hy bestaan geensins meer in lewe of in ‘n posisie dat hy julle kan bykom, straf, afdreig, veroordeel of laat doodgaan nie. Sê vir altyd vir hom koebaai.
*.4 Julle is bevry van die ou heersersbenadering van die Annunaki.
*.5 Julle is tot vryheid gebring van die heersers-IDEE van Anu, ‘God-die-Vader’.
*.6 Julle is tot vrystelling gebring van die boeietegniek van ET Anu (‘God’) en sy Annunaki volgers van destyds…GODSDIENS!
*.7
Julle is tot vryheid gebring van ‘God’…die IDEE God. Die IDEE van God. Die God-idee wat deur die Annunaki in toepassing oor julle gegooi is en waarmee julle geboei is. Neem nou jul vryheid op.
*.8 Julle is tot vryheid gebring van alle slawetegnieke van die verlede, en ook wat in aangepasde vorm julle steeds verkneg."

  Aruan  

======                                                                                                                                               
 
 "Aruan, en Lesers, let gerus daarop dat alles hierin gaan om via 'Gees'/spiritualiteit te vermag, in 3D, jul tanse hede. Dit gaan beslis nie om maaind games nie, nie om brêggery nie, nie om beter-as-ander te wees nie, maar om jou mense te help tot oorstap tot die Nuwe Leefdimensie. En nog 'n ding: dit gaan beslis nie net om die geestelike aspek of net om die fisiese aspek nie. Dit gaan om albei, om 'n kombinasie van die twee. So is nét 'n fisiese 'opstaan uit die graf' 'n wanopvatting/misleiding en/of misverstand. Om op 'n suiwer fisiese 'opstanding' te wag is om vir altyd te bly hoop...sonder vervulling.
 
Kry gerus jul denke, sieninge en opvattinge hieromtrent opnuut geanker, en neem weer eens kennis dat ons aanmoediging is om in die werklikheid te anker.
  Alle sterkte.
"
  Jeshua

  Ek eindig hier met leiding wat ek al gedurende April 2011 van Jeshua af ontvang het:
"
Julle is deur 'n FISIESE doodsstorie/mite geboei tot in 'n fisiese doodsgraf te wees/bly;
julle totale uitgangspunt is een van "gees"-mindere
en in fisiese boeie, -denke, -geloof en -doodsdoeke vas gemaak en toegedraai...
"


======
DOOD, wyk!

  Hierdie ontvange boodskap moet ek nog skryf, maar hier is solank die einde:

"Julle is deur 'n FISIESE doodsstorie/mite geboei tot in 'n fisiese doodsgraf te wees/bly;
julle totale uitgangspunt is een van "gees"-mindere en in fisiese boeie, -denke, -geloof en -doodsdoeke vas gemaak en toegedraai...
"


Byvoeging
: Ek sit en dink of die feit dat ons godsdienstige God&gode geloof toevallig in finale samevatting uitloop op 'n fisiese opwekking/opstanding uit die dood? Of is dit so beplan? Die finale boei? Vir altyd gevang? En of ons hier met biddende hande sit en hoop en wag op 'n leë belofte...'n "dummy"...'n pypkan...'n foefie...'n fop...'n hou-ons-geketting...'n spieëlbeeld...'n skim-met-geen-lyf-nie...'n doodloopstraat!  
  Ek is van mening hierdie is die beplande hoogtepunt van die God&gode se boeie, een wat welig en baldadiglik uitgebou is deur godsdienstiges.

when we go through a certain stage of resurrection, which is a rapid biological change into a different life form.” (Druvalo Melchizedek)

  En so het dit gekom dat die “Israeliete” van destyds (deel van die Abraham nageslag) in die jare 597 & 586 vC in ballingskap in Babilonië aangekom het: dit is natuurlik deel van Arabië, die tanse Irak/Iran, waar die “Israeliete” min-of-meer op die grens tussen vandag se Irak en Iran geplaas is…in hul ballingskap.
  Dit sal elke leser loon om opnuut weer my lank gelede se bydrae ten opsigte van hierdie periode in Israeliese geskiedenis weer ‘n slag te gaan lees: ek het die “Die P-Bron” genoem, in my boek, EK VRA NA GOD. Gaan lees dit beslis en gerus. Dit is dan ook ‘n baie groot deel van die Christendom se aanloop…ook die Jesus-Verlosser-IDEE… een waarin Israeliese God-denke (gevangenheid) met Arabierse, anderse denke in gemeen raak, waaronder lewe na die dood, opstanding, wederkoms en nog andere. Dit is uiters belangrik, gaan lees dit gerus nou eers.

======

  Aan die einde van die P-bron skryf ek:
  “Hierdie is ‘n weglei van ‘n “gees”-benadering, ‘n skaking van die nie-fisiese uitgangspunt en nie–fisiese realiteit.
  Bedink gerus waarop loop dit uit > fisies!
  So word die geestelike opbouiing (kyk maar na die Abraham, Josef ea se geskiedenis), nou geskaak deur ‘n fisiese uitgangspunt vanuit Babilonië.
  En dit land as ons Westerse Paradigma! Fisies, ja, fisies, wat hierin “wetenskaplik” gedoop is. Fisies. Net fisies, met verlies van die ander deel van bestaan nl nie-fisiesheid, “geestelikheid”, spiritualiteit.
  Neem die metafories-mitiese verhaal in die Bybel van ene ‘Jesus’, “Verlosser”, geboei aan die kruis, ‘n fisiese grotgraf...sien die Beeltenis van die Blou Klippe…‘n fisiese opstanding en ‘n fisiese opvaarding – na ‘n fisiese hemel – L.W. ‘n suiwer fisiese hemel.

 ======

  lemand bel : "Maar Jesus het opgestaan!"
 
My teruggehoude reaksie:
 
So what? So het oom Zaag, oupa, Ernst, my pa, ma en triljoene ander. So what? Ook ek en jy het opgestaan, honderde kere al.
Byvoeging: Dit tref my dat hd persoon eerder haar pa ea sal laat permanent sterf...hom vermoor (!)...as om die mitiese “Jesus” hierin eenkant te los: via hierdie “Jesus” is ons totaal verstard verblind om nie te dink nie. En godsdienstige offisiere (predikante/pastore edm) en volgelinge dra hierdie boodskap onnadenkend voort.

  En wanneer laat hy of enige god nog 'n enkele mens opstaan uit die FISIESE dood?
 
Belofte...beloftes...belofte, leë beloftes. Tot dan beskou ek dit as 'n aangeplakte,
verwarde, verdraaide, onkundige oordraging, wat vir my niks inhou nie. Hoor wat ek vandag se:
DIE NUWE AARDE/Mens SAL AANBREEK VOORDAT 'N ENKELE MENS FISIES IT
DIE GRAF UIT OPGEWEK IS deur 'n god!                                                                            

     Net Drie Minute!
    
  Die dood sal binne DRIE MINUTE gewen word
!

   
   Vra “Die Weduwee” my: “Hoe kan jy ooit dink die dood kan oorwin word!? Dis mos nie moontlik nie.”
   “Die dood sál nou oorwin word. Die tipe dood wat ons beleef is ‘n onding.” Ek bly versigtig om nie te veel te sê nie, haar nie te ontstel nie…sy is net aan ‘n ergere, fundamenatalistiese uitgangspunt gewoond/geboei; iteendeel, ek wonder of sy al ooit ‘n meer geopende/breër vertolking van die Bybel gehoor het; ek wonder wat sy sal doen as ek haar sê dat die meeste geloofsfigure van die Bybel mities van aard is, metaforiese oorvertellinge, ten einde spirituele/geestes-waardes aan ongeletterde mense van destyds en vandag oor te dra. Ook dat ons mense mislei en bang gemaak is om die streng fundamenatalistiese sieninge van ons erfenis te bevraag, te ondersoek en te deurgrond; dat anderkant die strenge voorskriftelikheid lê eindelose, spirituele dieptes van ongekende formaat, wat hulle wat dit soontoe waag tot ondenkbare velde sal lei…ook tot meer as net ons tanse, 3de dimensie! Verstoutend sit ek agterna en dink of sy dit sal oorleef  as ek haar sê dat die Jesus-verhaal van die Bybel ‘n mities-mataforiese aanbieding is, ‘n verwerking van die destydse Romeine, en oor eeue uitgebrei en plek-plek uitgekap deur eiebelanglike persone in mag. Ag, daar is veel meer, maar dit sal haar na ‘n ontydige dood dryf. En tog is dit gebiedend noodsaaklik dat sy en My Mense van die nuwe, bevrydende boodskap van Ander Kant af verneem en van kennis neem.
  Hoe maak mens?
  Ek waag dit toe maar met:”Dinge is tans aan die verander tot waar ons binne drie tot tien minute weer gebore sal word…beliggaam sal word…wanneer ons te sterwe kom gedurende hierdie interim periode…dis nou totdat ons die Nuwe Mens Era ten volle sal betree.”
  Ek vlug toe na buite, gaan stap toe. 

  Hier aan die Namibiese kus het die wind vandag, 10 April 2011, oor die woestyn gewaai. Hier noem hulle dit “die Ooswind”. Dit waai dan van Wes na Oos, oor die woestyn. Wanneer dit hier te Hentiesbaai..aan die See...land, is dit vuurwarm.
  Vir my was dit asof ‘n nuut geboortetenk geopen is: die vars wind, wat oor skoon, see en natuurlike, ongerepte, songebakte woestyn waai, natuurkrag en hitte daaruit opneem, en dit oor my/ons hier aan die kus waai. Ek proe eintlik die ryke lading van adamantiese partikels daarin.
  Ek het vroegoggend in die opkomende son gesit en die Goue Krag opslurp, ook waar ek vol in die lou wind in ekstase kon wees. Dit was ‘n hemelse ervaring. Oor die middaguur het ek langs die see gaan stap..in die louoondwind van heerlikheid; later teen ‘n stylte terug huis toe. Joe, het ek gesweet! Dit was vir my ‘n onbeskryflike ervaring…sommer gesauna terselfdertyd…in die warm Ooswind, gelaai met prana.
  Oor ‘n yskoue bier vra die Weduwee my of ek jou wraggies waar dink of glo dat die dood oorwin kan word…ons is glo resloos daaraan uitgelewer, en gaan glo almal gelyktydig daaruit opgewek word. Ek seg haar toe dat sy die mitiese Daniël se algemene opstanding vir my nou voorhou, terwyl ek wonder of sy ooit van die Babiloniese Zurvan gehoor het, en dat sy nou sý sieninge aan my as Daniël s’n voorhou/kwoteer. Ek wonder of ek haar mag vertel dat die Israeliete aan die begin van hul ballingskap ene Zoroaster se sieninge begin aanvaar het, waarin nét “die regverdiges” glo uit die dood uit opgewek sal word…soos in Esegiël vervat…maar dit met tyd aangepas is tot ‘n algemene opstanding, wat in ‘Daniël’ en Openbaring by ons geland het. Ek wonder of sy dalk uit die dood uit sal opstaan as ek haar sê dat die Mens nou voor die deur van ‘n algemene opstanding staan, en dat hulle wat dit wil waag nou al die opstanding kan ervaar…uit die grootse doodsboeie van die ET God&gode, hul dood en bindinge. 
  Ek gaan sit toe maar buite in ‘n koeltetjie, waar hartaanvalle minder rondlê. Daar tref dit my soos ‘n bom:
 
DAN SAL DIT MOS NET DRIE MINUTE DUUR OM UIT DIE DOOD UIT OP TE STAAN!
                                                                                  
druk altyd REFRESH!

“Kom nou, hoe sal hierdie 3 minute plaasvind?
 
 Die Weduwee vra my hierdie vraag,
"hoe sal hierdie 3 minute plaasvind?", haar intelligente brein duidelik aan die werk.
  Ek verduidelik toe:
  Daar is al lankal aan my en ander oordragers gesê dat in die Nuwe Mens-dispensasie sal ons nie meer by ‘oorgaan’/”dood” vir ‘n lang tyd “doer bo” in die Ander Kant kan bly nie…sien, die Ander Kant is besig om weggemaak te word…toe te maak…en ‘n “Hemel”, soos ons dit leer ken het en nou het, sal daar nie meer wees nie; die tanse, 4de dimensie hemel sal met die aardmens verenig in die gesmantlike, nuwe, 5de dimensie: ons is reeds in ‘n proses tot oorgaan daartoe.
  Ons/ek verneem dat mense wat dan omkom in ontydige dood binne enkele minute weer beliggaam sal word…3 tot 10 minute is al aan my genoem, alhoewel ek dit steeds nie as defnitiewe tyd aanvaar nie. Wat ek wel tans verstaan is dat daar nie meer ‘n houplek/kongregasieoord ‘Hemel’ sal bestaan nie, so lewe na fisiese sterfte sal drasties móét verander. En hierdie oorgangsproses tot die Nuwe is reeds aan die gang. Ons is nou in die interimperiode. Wat ek dus wel kan aflei is dat lang tye van oorbly doer annerkant (in die ‘hemel’) is verby, nie meer op die tafel nie…die ‘Hemel’ is besig om sake tot sluiting (toemaak) af te handel en het deels al reeds na aard-3D verhuis! Maar intussen ‘sterf’ ons mense steeds, en heel te gou: die ET-Annunaki God, An-u, se vermindering van ons lewensjare sal indringend reggestel móét word. Die wat intussen te sterwe kom, sal, soos dit vir my lyk, gou weer beliggaam word, MET BEHOUD VAN HUL MAAIND EN GEHEUE van vorige lewe. Die nie-stoflike/”gees” komponent sal steeds daar wees, en die lewe in volwasse jare na verdere vlakke van ervaring en bemeestering lei/neem: dit alleen sal die mens tot ongekende hoogtes neem. Bedink dit gerus.

Nota
: hierdie ‘wegneem’ van ons lewensgeheue, sodat ons elke keer van voor af die aardlewensstryd van voor af moes aanpak, is mi wreed en nie in strook met die skeppingsdoel van groeiende lewe nie: ek het dan ook gesê en geskryf dat die waaipieng gestaak behoort te word. Dit lyk my dit is nou aan’t gebeure

  Intussen word kinders gebore met tot vier keer meer DNS stringe/vermoëns, wat algaande nog verder verhoog sal word, al so die mens tot meer gevorderde vlakke te neem. Ja, ons sal omskakel tot vlakke waarin ons met ander lewensvorme in die heelal kan kontak, kommunikeer, uitruil en ook van ons kant af tot lewensvooruitgang kan bydra: die ET’s se diminisering/afkraking van ons DNS en vermoëns sal reggestel word…die groot onreg aan die Mens sal beslis reggestel word.

  Maar daar bly ‘n meer ingewikkelde vraag hiertussen wegkruip nl:
WAT WORD VAN DIE MENSE WAT NÓÚ TE STERWE KOM?
  My versigtige deelantwoord is dat hulle gou-gou weer beliggaam word en beslis nie meer soos in die verlede lank Ander Kant moet bly nie, waar hulle oa opnuut mak gemaak is vir sekere ET-voorskriftelikhede, -gebiedendhede en onderwerpenhede. Hier wil ek noem dat die voorskriftelikhede reeds oor die jare aansienlik gewysig is, en dat daar tans ‘n benadering is van weg beweeg van voorskriftelikhede af: inteendeel, ek word gesê dat die Nuwe Mens in volkome vryheid sal kies wat en hoe sy/hy hul VRYE lewenskeuses wil uitleef, sonder voorskrifte, gebooie, God-wette, reg-of-verkeerd, afdreiginge, edm.
  Die mens sal ook met tyd ansienlik langer leef. Hiertoe sal kundiges, wat saam met hul verledeskennis en –opbouinge weer beliggaam word, ook langer leef, aansienlike bydrae sal lewer tot ‘n veel langer lewensverwagting. Goed, veroudering en swaarkry, asook stryd en warries, sal langs die pad bygelê word.

  Kom ons gaan terug na my 3-minute begin toe:
1. Iemand wat te sterwe kom, sal so vinnig terugkom as wat dit haar/hom neem om koffie te drink. Indien die persoon ‘oorgaan’ terwyl sy/hy slaap, sal sy/hy terug wees (weer beliggaam wees) nog voordat die persoon wakker word. Ens.
2. So, die kern van lewe leef voort. Die immerlewende nie-stoflike kern/”gees” sal ook aangepas word hiertoe. So skryf ek in ‘DIE ROOFDIER UIT DIE KOSMOS’: “…by elke opeenvolgende heelal daar sinvolle wysigings en aanpassings gemaak word, ook om oa voorsiening te maak vir vordering en groei van die heelal self, ook vir die vordering van lewensvorme daarin: groei sal daar altyd op alle gebiede wees…dit is immer een van die hoofidees van lewe.” Kry dit gerus duidelik:
In elke lewensgang van mens word aanpassings/wysigings gemaak/aangebring ook om oa voorsiening te maak vir vordering en groei van die Mens. Dit is die kern van die tanse veranderinge/aanpassinge tot Nuwe Mens.
3. Die tanse liggaam sal steeds vergaan (tot stof word) soos nog atyd/tans die geval, maar die nie-stoflike/’geestes’ kernlewe sal ongesteurd bly voortleef in ons dimensie.
Weer eens uit ‘Die ROOFDIER…’: “…En na die vergaan van ons heelal (wat moontlik blyk te wees) sal daar ‘n verdere heelal of heelalle volg…met verdeling ook ‘n moontlikheid.” Dan ook, so ook by die mens!
4. Let asseblief mooi na die volgende:
DAAR SAL ABSOLUUT GEEN VERHEFFING/UITLIGTING/BEGENADIGING OF VEROORDELING/VERWERPING VAN SEKERE MENSE OF GROEPE MENSE WEES NIE. GEENSINS NIE. BESLIS NIE. DEFNITIEF NIE. Die mens sal nie langer om elke hoek en draai verdeel word/wees nie. Alle vorme van verdeling sal nou stop gesit word. Daar sal nie langer ‘n hemel-van-verdeling wees nie, nog sal daar verdelingsvlakke aan die Ander Kant bly voortbestaan; nog sal die HEL-nosie enigsins verdere gronde hê!
5. Jeshua sê vir my: “Daar sal net (is reeds) net GENADE; genade vir een en almal, genade vir elkeen, vir ‘n elk-en-‘n-ieder, net genade, genade, genade! Dis al.”

  WAT WORD DAN VAN MÝ…DIE INDIVIDUELE ÉK?

  Wel ek kom dan nou uiteindelik by dualiteit, tweeledigheid van menskomposisie, tewens van alle lewensvorme in die heelal, liggaam en “gees”, stoflik en nie-stoflik.
En vanuit hierdie inleidingswoorde wil ek begin deur te sê:
JÝ LEEF VIR EWIG! ÉK LEEF VIR EWIG. ONS ALMAL LEEF VIR EWIG. ALLE MENSE LEEF VIR EWIG. OOK DIE METAFORIES-AFGESTORWE ‘JESUS’ LEEF VIR EWIG.

  Dualiteit, STOFLIK en NIE-STOFLIK,  liggaam en “Gees”/”siel” is deel van alles…en die nie-stoflike deel is nie-sterflik, leef vir ewig.
  Ja, alles het beide, soos “Die Siel van die Mier” van Eugene Marais tereg op wys.
  Alles en almal het beide…nie net een van die twee nie.
  So skryf ek in “DIE ROOFDIER UIT DIE KOSMOS”:  “…dan ook, soos ek dit sien, die dualiteitsgrondslag van die algehele bestaan tw fisies en ook nie-fisies, stoflik en nie-stoflik, ekspressie en ‘gedagte’, uitspansel en ontstaans-Bron, wat mi veel, veel verder as ‘n begin (oerknal) van ons tanse, bepaalde heelal lê.”  

   Skryf ek in Kom nou, hoe sal hierdie 3 minute plaasvind?”: “Die tanse liggaam sal steeds vergaan (tot stof word) soos nog atyd/tans die geval, maar die nie-stoflike/’geestes’ kernlewe sal ongesteurd bly voortleef’…tans in 4de dimensie, en binnekort in 3de en dan 5de dimensie. Weer eens uit ‘Die ROOFDIER’…: ‘…en na die vergaan van ons heelal (wat moontlik blyk te wees) sal daar ‘n verdere heelal of heelalle volg…met verdeling ook ‘n moontlikheid.’ “So ook met ons mense.”
  Luister dan nou as ek sê dat ons in liggaam kom en gaan, heel gereeld en al die tyd; ons word oor-en-oor beliggaam, herbeliggaam, weer-en-weer vind karnasie plaas tw beliggaming van die nie-stoflike lewenskomponent van ons. Reïnkarnasie. Ons kry nuwe liggame met ‘n nie-stoflike, ewiglewende komponent (“gees”) wat oorgaan van een liggaam na ‘n ander.
  Ek verstout my om te vra: waar kom hierdie nie-stoflike kerndeel van die Mens/ons vandaan? Waar is dit se oorsprong? Ek is van mening dit sal help as mens die oorsprong van ons nie-stoflike komponent in aanmerking en bedinking neem. Ek wil dan aan die hand doen dat leser hier ‘n ruskansie neem en die vraag bedink, tw, waar kom hierdie nie-stoflike kerndeel van die Mens/ons vandaan? Waar is dit se oorsprong en gang?    

  Wat word dan van ons nie-stoflike/’gees’ komponent by afterwe?

  Weet jy, daar is ‘n groot gedeelte van ons mense wat glo alles (dit is nou ‘gees’/nie-stoflike komponent en liggaam/stoflike) land in ‘n graf of krematorium en bly daar lê  vir altyd en ewig…blykbaar wagtend en daar gehok totdat die metafories-mitiese Jesus (of ‘n ander verlossersgod) hom/haar/hulle/ons uit die graf of krematorium FISIES gaan kom ‘opwek uit die dood’. Sowaar. Die meeste van ons mense glo dan steeds hierdie oom Zorro twak: dis nou oom Zoroaster/Zaratustra uit lank gelede se Babilonië se fisiese opstandingsidee/nosie, “die opstanding van die vlees”, wat ons nog steeds plaaslik lam lê, in ‘n strewe om soos die God&gode van Nibiru ook vir ewig fisies te sal lewe. Ja, ons hunker steeds na ‘n ewige, fisiese lewe, soos die ET God&gode…die Annunki van weleer te leef…al is dit vol siektes, ouderdom, mediese dinge en gesukkel. Selfs ‘Jesus’ word in sy fisiese graf gehou…of, nee wag, hy het BEWEERDELIK daaruit opgestaan, al is dit algemeen aanvaar dat die opstandingsgedeeltes in die Bybel deur ongenaamdes bygelas is. Nè? Ons volstruis maar die laaste gedeelte/feit…dit sal immer lekker wees as 'Ou Jesus’ ons almal die uit-die-doodkis/doodsas truuk laat kom doen, dan kan ons regtig begin baklei/oorlogmaak. Nè? Hoe lekker! Soos nog nooit vantevore nie. Die oorlog-van-oorloë. En ‘Jesus’, dis JÓÚ skuld! Ja, dis JÓÚ  skuld dat die mens in vele gevalle oorlogbedons is en in ‘n oorlogeinde glo. My helletjie, dis kinderagtig. Barbaars. Of hoe? Ek wens jy het nooit “gekom” nie, want dan het die Mens nie dit se finale siening en uitredding in ‘n helse oorlog gesien nie. My grote hel, kan My Mense nie insien nie dat dit oom Arabier Zorro is wat as die bybelse “Jesus” ons tot ‘n oorlogsmentaliteit kom verlei en verneder het? Ons kom vang het…kom ‘bind’’ het. Possess het…steeds hou! Is my mense so blind, dom, hardhorig en hardkoppige volstruise!?
  Ek wonder hoekom lei die metafories-mitiese Jesus van die Bybel mense altyd tot gramskap jeens ander, tot hooghartigheid, tot oordeel, tot tweedrag met die res, tot veroordeling van die res van ons? Ek wonder hoekom is My Mense so gewillig om in ewige glo-maar verwagting van glo te lê en wag vir Ou ‘Jesus’ om die eerste mens uit die doodskis of doodsas te kom opwek (dis om te kom traai, nè?), sodat die lekker, groot faait/oorlog kan begin?: ek meen te sê, vir my lyk en voel dit die ‘Jesus’-volgers is nog al die tyd verdeelmal en oorloghonger, so hoekom moet hy hulle in ieder geval uit die stof/graf of as/nis kom opwek?: hulle is mos almal al lankal gereed vir oordeel en faait en daai klas van verfoeilike dinge. Of hoe?: kyk hoe oordeel jy my nou daar waar jy voor jou rekenaar sit! Ek weet, want kyk hoe angstig/grimmig is jou hand op die rekenaarmuis, en hoe is jou vinger gereed om via die muis my oog by te dam: toemaar, dit sal nie help om jou hand nou van die muis/sneller af te haal nie, jy het my klaar verdoem, afgeskryf, tot “Satan” verhef, of dalkies oom Anti-Chris, of wie nog almal kwalifiseer as jou droom “sleg”…nie dat daar so iets universeel as “sleg” bestaan nie. Nè? Sela!
  Ek vat vanaand jou/julle vinger van die sneller af: kyk, dit sál gebeur, jou vinger word afgehaal (!) van die godsdienssneller (!), jy/julle sal nie die sneller-in-oorlog te trekke kry nie! Defnitief nie. Jy/julle sal nie ‘n oorlogsswaard kry nie. Jy/julle sal nie as ‘n oorlogsgeneraal opstaan nie. Jy/julle sal nie teen ander mense veg nie…nie so ‘n kans kry nie. Jy/julle sal nie oor ander mense troimfeer nie. Beslis nie. En jy/julle sal nie uit stof en as tot oorlog opgewek word deur ‘Jesus’ of enige verlossersgod nie: daar was baie!:
jy, julle, ek en elkeen sál by afsterwe/’dood’ gou-gou uit die te vergane liggaam “die opstanding” ervaar, wanneer julle/ek/ons, in ou hemel terme/uitdrukkingsvorm, uit die fisiese liggaam sal ‘opstaan’ (dadelik! of so-te-sê onmiddellik) en dan in ‘die Hhemel’ ” nie-stoflik sal kongregeer; en/of in die Nuwe Dispensasie/Lewe tjop-tjop weer beliggaam sal word. So eenvoudig is dit. Ja, die Mens word nou vrygestel van oorlog, vry gemaak van die ET God&gode se misleidinge en verneukbeloftes…empty promises!
  Baai! Baai-baai christen-oorlog! Baai alle godsdienstiges se droomoorlog. Baai Arabiere en Islamiete se gróót oorlog: dis waar ons verneukstuk vandaan kom, van júlle af…waarin julle supposed-to-be gaan wen. Nè?
  Regtig?
  Baai oorlog.
  Baai opstanding uit ‘n dooie/leë graf.
  Baai opwekking tot groot oorlog.
  Baai oorlogsgeneraals!
  Baai.  

Wat het van “Jesus” se nie-stoflik komponent/”gees’ geword?
 
Dis tyd dat dat ek hierdie vraag vra: Het die bybelse “Jesus” (metafories-mities of te nôt) ‘n nie-stoflike komponent/”gees” gehad, of was hy net fisies?
  Wel die kroeks wat sy “opstanding” in die Bybel opgetoor en later ingeskryf het, het net van sy FISIESE “dood” en FISIESE “OPSTANDING’ gepraat/geskryf…geweet? Is ek innie kol? Mis ek iets? Mis ek waar van sy nie-stoflike gang gepraat word? Wie kan my help?
  Kom ek vat hierdie hobbelpad verder.
  “Jesus” word as mens gebore, via nie-fisiese bevrugting…”deur die Gees”! Nog al. So hy had ‘n “Gees”, nie-stoflikheid. As hy “Die Seun-van-God” was/is, sou ek dink hy had ‘n besondere gees: stem jy saam?
  Toe sterf hy, en skielik sterf sy liggaam (hy sterf tog toe liggaamlik), en absoluut niks word van sy nie-stoflike komponent/”gees” gesê nie. Boggerol.  
  Toe staan hy glo op uit sy graf…of hy word opgewek, nè? Fisies. Stoflik. En weer eens word sy nie-stoflike komponent (wat hoogs uitsonderlik moes wees) genegeer/uitgerangeer…daar word niks daarvan gesê nie. Boggerol.
  So, moet ons aanneem dat net sy liggaam gedoi het en nie sy “gees” nie? En dat net sy fisiese liggaam “opgestaan” het, of opgewek is?
  Was die mense van daai tyd dan net liggaam? Dan kom hy mos en ook via die Arabiere en sê as “Seun-van-God” aan ons dat GOD IS FISIES…nét fisies. En dit is mi reg innie kol van die verneuk-game bybelopstandingsverhaal.
  Dit kan wees, is miskien heel in die kol, die logiese verduideliking van fisiese opstanding tw:
* God (“God-die-Vader”…die ET Nibiruaan, An-u) is/was fisies…hy is intussen oorlede/’dood’!;
* Sy ‘seun’, “Jesus” is dan ook mos fisies;
* hierdie ‘seun’ sterf dan fisies,
* en staan fisies op…word fisies opgewek,
* verskyn dan fisies aan sommiges…kom steek jou hande in my sy!
* en vaar dan fisies “op” na die “hemel”
* wat dan noodwendig en nét fisies kan wees...daai "hemel".
* En hy sal glo fisies weer daarvandaan kom.

  Sy nie-stoflike/“gees” komponent is langs die pad gesteel, uitgesny…hy is spiritueel gekapater!

  Sien, hy móés fisies opstaan, verskyn en opvaar, ten einde weer fisies terug te kan kom…in die fisiese denkegroef inpas: FISIES, bootse-en-alles. FISIES!
  Toe ont-“gees” hulle die arme man, hulle steel sy nie-stoflike komponent/inherensie en offer dit vir “Satan”. Of wat het hulle daarmee gemaak? Kan jy my inlig?
  Maar die werklikheid van ons samestelling, tw liggaam en “gees”, is heel anders, die vurk pas heel anders in die hef: dit weet jy/julle tog al. En tog bly jy/julle hul fisiese leuens sluk en glo.
  HOEKOM!?

As die mens en “Jesus” dan net (bybels beweerdelik) fisies is, hoekom na nie-fisies, spirituele beloftes, afleidinge en bog luister,  dit glo, en daarop leë-uitloopsel hoop bou?
 
Êrens is daar ‘n skroef los, wil die boutjie nie vir die moertjie stil staan nie, is ons beduiwel met ‘n sataniese poespas.
  Hoekom word daar, byvoorbeeld, gesê: “Glo en jy sal gered word!”…dis nou glo  Jesus se woorde…ook Mohammed, Krishna, Mithra, Deoius, God, gode, JaHWeH en nog biljoene name/entiteite/gode roep hierom…selfs word om geloof in arme oom Boeddha geroep, al het hy nie homself God genoem nie, en gesê: ‘Moenie jul tyd mors met die gode nie, hulle het genoeg probleme van hul eie.’ En ek stem volmondig saam: die Nibiruane (ons god en gode) het tans meer probleme as die mens.   
  Is “GLO” dan nou fisies? En “God” ook? Die hemel ook?
  As ons alles (ook die mens se komposisie en “Jesus” se beweerde “opstanding en “opvaar-na-‘die-hemel’”) fisies moet sien en aanvaar, en op sy fisiese weerkoms moet wag, hoekom dan na spirituele/nie-fisiese/nie-stoflike, geloofsbog en -intussenvereistes luister, en ons lewens/toekoms daarop waag. Dis mos opperste onsin. As die kern van die godsiens dan nou fisies is…die hele dêm hart, die pram en al….dan moet die rigtingaanduiders ook mos fisies wees:
Máák soos Jesus!
Roep uit die dood uit soos Jesus!
Genees soos Jesus!
Bevrug op fisiese wyse die fisiese.
Staan fisies op “uit die dood” uit, soos Jesus!
Vaar fisies op na die hemel, soos Jesus!: na die fisiese hemel.
Hoekom nie?
En kom dan weer…FISIES (!)…uit daai hemel uit terug.

  En tog is die feitelikheid van ons stoflike en nie-stoflike hierin verskuil:
* ons word gebore met ‘n liggaam en “gees”;
* ons liggame verwelk…word stof…blyk verganklik te wees by sterfte;
* ons “gees” inherensie/komponent blyk “ewig” te wees, en is nie deel van ‘doodgaan’ nie…gaan “hemel toe”…in ou terme en uit volksmond gestel.
* Die godsdiens kom met nie-verganklike dinge, gebaseer op ‘n kern van verganklike dinge; tewens, hulle kom en stel ‘n vereiste van nie-stoflik-geloof/aanvaarding van fisiese opstanding; sy fisies opstanding (!) as die ‘siel’/nawel van hul Jesus-gegronde, christelike geloof: ‘glo in Jesus Christus en jy sal gered word’…die “gered” weer eens ’n suiwer nie-fisiese/spirituele begrip, wat uit die stoflik gegronde glo moet kom. En dit maak nie sin nie. Jy moet in die suiwer stoflik-fisiese ‘opstanding’ glo om nie-stoflik gered te word…en tog is dit ook nie waar nie, want die 144,000 se gereddendheid berus (goeie soldate)  op oorlewende, fisiese gelukkiges/oorwinnaars in oorlog, wat saam met die fisies opgestane en fisies wedergekomde Jesus in ‘n fisiese oorlog geseevier het, en nou saamgaan na Jesus se fisiese hemel…as fisiese vergoeding.
* Indien die ter plase godsdiens dan wil volhou met fisiese opstanding as  basiese/kern geloofsvereiste, laat fisiesheid daaruit volg, soos:
  STAAN FISIES OP UIT DIE DOOD!
  In plaas om mense te begrawe, maklik, laat die oorledene DRIE DAE rus/lê, en WEK HAAR/HOM DAN UIT DIE DOOD UIT OP…FISIES!!!
Dis mos fisies-stoflike gevolg uit FISIES-stoflike geloof, siening, aanvaarding en verstarring.

KOM NOU CHRISTENGELOWIGES, STAAN OP UIT JUL FISIESE DOOD!

======

Dan kan mens mos in enigiets glo, solank dit net fisies is!

  Oukei, jy glo in ‘n FISIESE MENS, ‘Jesus’, wat FISIES uit sy graf uit opgestaan het, fisies “opgevaar het na die ‘hemel’”, en weer fisies sal “kom”.
  Dan kan jy mos in enigiets fisies glo, sê bv ‘n buite-aardse (ET) wat deur die lug kan vlieg (‘afkom’) en nie doodgaan nie. Wat van ‘n God wat ‘afkom’ aarde toe, soos koning, “God-die-Vader”, An-u, een keer gedoen het?  Hy het fisies vanuit die “Hemel”, Nibiru, ‘afgekom’ aarde toe, toe weer “opgevaar”, en beloof hy sal ‘weer kom’”. Dis dinge wat ‘n “God” doen, nè?: Anu, God-die-Vader. En ‘Jesus’. En vele ander God-de.
  Wat van Elia? Waar pas hy (die metafoor) in hierdie koudgeworre poespas in?
  Dan het ek vir jou/julle nuus:
  OOK ÉK IS DAN GOD!
  Ja, ek slaag die toets. Ek was al meer as ‘n duisend keer/lewens hier in/op 3-D aarde; elke keer as ek sterf ‘staan ek uit my liggaam uit op’ en “vaar op na die ‘hemel’“; en ek kom telkens terug…my “wederkoms”…al meer as ‘n duisend keer vermag ek dit.
  Is ek dan nou God? Jou/jul God?
  En ook JÝ IS GOD. Ja, ook JÝ slaag die bybelse God-toets: jy staan telkens ‘uit die dood uit op’ soos ‘n ware God. En telkens kom jy weer…”af” na 3-D aarde, as vars mens. God voorwaar. 
  En as ek/jy/enigeen nou ons kop/koppe neerlê, sal jy/ek/ons beslis en onverwyld “uit die dood uit opstaan” en “opvaar na ‘die hemel’ “: dit is te sê as en tot afstel van ons ‘Hemel’, die Ou Dimensie dinge/handelingswyse nog vir ons beskikbaar is. En dan, met-tyd, sal ek/jy/elkeen-van-ons “weer kom”..”afkom”, sonder om noodwendig tot verpligte/beloofde oorlogvoering oor te gaan…dis nou die van ons wat nie meer val vir die Arabies-Zorro-Christelike ydelstorie(s) van oorlog nie.
  Almal. Almal beleef opstanding nog al die tyd, en sal dit weer beleef. Alle mense...of hulle nou in ‘n god of God glo, of nie...elkeen staan ‘op’, ‘vaar op’, kom weer, gaan weer…en weer…en LEEF VIR EWIG!  
  Die enigste vereiste is mens wees! ‘n Doodgewone mens!
  Dis al.
   En
JÝ KWALIFISEER! Jy beleef dit al vir duisende jare. Hoekom nou stories/verdigsels aanvaar dat jy nou moet aansoek doen, op jou knieë gaan, smeek, oom Zorro, as “Jesus” vermom, aanvaar as “Middelaar”, en dan soebattend die res van jou geskenkte lewe vermors via middelmanne/mense!?…offisiere en onder-offisiere van die ET-gode.
  Biedêm!

======

Hoe om jul dood te oorwin

  Hier is dan die antwoord op die hoe…hoe om jul dood te oorwin. Ons het al vantevore leiding gegee hieromtrent, nl dat dit julle sal loon om so ‘n tipe probleem na die heel begin toe te herlei: gaan terug in bedinking tot by die heel begin van die saak/probleem/uitdaging.
So, vra dan nou:
1. wat is die probleem?
Hierop kom dan: die kort-kort menslike dood.
2.  Vraag twee is dan:
  hoekom gaan die mens kort-kort en so vroeg dood?
  Hierop kom dan: omdat dit so beplan en bewerkstellig is deur die Annunki. Ja, ten einde hul doelstellings na te streef, en hierin is dit dat destyds wou hulle die mens heeltyd met ‘n vars, sterk liggaam hê, ten einde as hulle (die Annunki) se slaaf, werkesel te wees, en daarvoor het hulle sterk, fisiese liggame benodig. Ten einde hierdie doel te bereik, het die Annunaki die mens se samesteling, DNS, sodanig gemanipuleer dat die mens se lewensverwagting so 60>70 jaar sou wees. Niks langer nie, of dan, nie sommer nie.
3. Vraag DRIE is dan:
   hoekom wou hulle die mens so bewimpel tot ‘n doodsverslawenheid?
  Sien, wat die Annunaki vermag en gedoen het, was om die mens se lewensjare te beperk…min te hou. Hulle het dus ‘n vroeg ‘doodgaan’ bewerkstellig.
  Saam met dit kom toe dat hulle ‘n nie-stoflike/liggaamlike houplek benodig, waar hierdie oorgangsdele (“geeste”/nie-stoflike komponent) van die mens gehou/oorgehou kon/moes/sou word. Dit sou ook nodig wees dat die menseres in die oorhouplek soort van gediens sou moes word, tot vernuwende onderdanigheid…aan die skeppers/kloners van die slawemens, nl die ET Nibiruane/Annunki.
  En so is dit ingestel. Ook moes An-u en sy soort in beheer van hierdie Ander Kant (“hemel”/houplek) wees, en bly, ten einde die mens te bly beheer en te rig.
  Hierdie oorhouplek is met verloop ook “Hemel” genoem. Die tuiste van die Annunki is natuurlik eerste “Hemel” genoem.
  Die mens van destyds kon nie onderskei tussen die tuisplek van die gode-Annunki as “hemel” en die nie-stoflike houplek as “hemel” nie. Die twee domeine is verwar, waarskynlik as een gesien, en albei is met verdrag “hemel” genoem. Destyds. Met die dat die planeet Nibiru met tyd van die aarde af verskuif het (tot dit en "God" en "gode" weer kom…die groot ‘wederkoms’!) is die mens se aanvaarding van “hemel” net op die menslike, nie-stoflike kongregasieoord gevestig…die hoof-“hemel”, Nibiru (waar die gode glo vir ewig FISIES leef en mense ook glo so vir ewig sal leef), het intussen die mens ontgaan.
  Maar Nibiru sal weer die aardse sonnestelsel binnekom, as deel van die planeet se draaitog om twee sonne, waarvan die son, bekend as die aardse son, een is.
  Hierdie eliptiese draaisirkel van die planeet Nibiru neem sowat 3,600 van aardse jare.
  Hierdie ‘terugkoms’ van Nibiru en sy as-God-en-gode-gesien/bewerkstellig bewoners is in menslike godsdiensbegrip en –taal as “die wederkoms” gevestig. Weer eens, soos altyd, is menslike figure metterwoon aan hierdie kom-weer gevestigdheid gekoppel, soos oa die metafories-mitiese ‘Jesus’, wat julle teen hierdie tyd behoort te weet nie ‘n suiwere geskiedenisfiguur/mens is of was nie.
  Die Annunki het dus via godsdiens, metaforiese beheer-God-en-gode verhale, edm, die mens op aarde beheer en bly beheer. Toe die tyd kom dat hulle die aarde moes verlaat, het hulle ‘n beheerstelsel gevestig  gehad onder en oor die mens: dit staan by ons as GODSDIENS bekend, oorlaai met gode (God-de), wat heel maklik en vrylik ‘God’ genoem word…as ‘n bondel-een ‘God’ genoem. Tans is die planeet Nibiru nie so naby die Aarde dat hulle fisiese beheer hier kan kom opeis nie, maar hulle bly ferm in beheer van ons (die mens) via die God-nosie/baasskap, godsdiens, hul voorskrifte, afdreiginge, mensverdeling (divide–and-rule) ea.
  Maar voordat Nibiru weer die Aarde se sonnestelsel weer ‘n keer binnekom, het daar iets daadwerkliks gebeur, wat die hele storie deurmekaar kom maak het…die paw-paw het die fên gestraaik.
  Wie van julle weet wat dit is? Wat is hierdie paw-paw wat die mens (en Nibiruane) se fên gestraaik het?


======

Lewe eerder as “die dood”

 Ek het toe op ons kosmiese son gefikseer, en meer as net ‘n bruisende, glinsterende hittebal gesien.

“Ek vat lewe vir my mense.
 Ek vat lewe vir my mense.
 Ek vat opstanding uit die dood uit,
 los kom van verneukdood,
 waaraan ons geboei is.
 Ek vat dit nóú…
 vanoggend.”
                                                                                               
  Om die Bybelse opstandingsmetafoor hier in te span:
ek tree vandag die graf van menslike dood aan, ek rol die grafdeursteen oop, ek laat die Ewige Lig die donkerte van die doodsgraf verjaag/verdring, weg maak.
  Gaan jy my hande omhoog hou? My bystaan?

======

(baie volg...en kom met jul besprekinge)

Indien jy verdere plasings wl lees, is dit noodsaaklik dat jy REFRESH sal druk!
Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra of bydrae te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za


Index