Ek Vra Na God-hf 5

Deel 1: Die "god" van die Ou Testament
Afdeling: Ons gode  Hf. 5....JaHWeH

"I am convinced that the Old Testament 'god' known as YHWH (Yahweh) is also based on an extraterrestrial, or more likely a series of them."
David Icke: And the truth shall set you free...
"Vertrou op JaHWeH van OLAM, want JaHWeH is 'n ewige rots." ... Jes. 26:4

Toe ek  die eerste 3de-oog-sig berg se top bereik, t.w. ‘n wie-is-God-deurskouing, het ek gedink daar anderkant sal ek ‘n Kanaänse melk-en-heuning land[1] sien. Maar, tot my teleurstelling, toe sien ek ‘n nog hoër berg voor my t.w. die god-koning van die Ou Testament: JaHWeH / JHWH ... ook in onkunde of uit dogmatiese oorweginge elohim genoem.
    Die vlees-en-bloed veelgodedom is vir duisende jare as enigste godssiening aanvaar in Sumerië[2].  Omliggende volke en nasies, soos o.a. diegene in Arabië en Kanaän, het ook maar die idee van vele, sogenaamde gode (elohim) wat in die lug vlieg en wat “van bo” ("die hemel") kom geërf.  Aan elke antieke-Sumeriese stad is ‘n god-koning toegeken, in werklikheid ‘n titel vir ‘n stadskoning / goewerneur.  Metterwoon was daar te veel adelike gode (elohim) en nie genoeg stede nie en het die tweede geslag gode op aarde [3] omliggende streke gekry as hul godegebied, om daar as god-koning te regeer.
    Die destydse, aardse hoofgod-koning, Enlil,[4] se een seun, Ishkur[5], het die gebied ten Weste van Sumerië gekry om as god-koning te regeer.  Hierdie gebied het o.a. die bergagtige dele rondom Arabië en Kanaän ingesluit.  En in Genesis kry ons terstond met hierdie een van die gode te doene, toe Abraham glo vanuit Ur, in die Suide van Sumerië, na ‘n nuwe land, Kanaän, trek.
    Abraham het beweerdelik rondom 2,090 vC die vlees-en-bloed Ishkur[6] ontmoet, toe hy by Haran oorgestaan het[7]. Abraham, in sy onervarenheid, het Ishkur as “God” aangesien[8].
    Ek wil graag nota 8 hier invoeg, ten einde te beklemtoon wat ek hieromtrent beweer. Dit lees as volg: Myns insiens het die Westerling se godssiening hier ‘n afdraai weg van GOD geneem.
    Dis te sê as hierdie ontmoeting ooit plaasgevind het soos dit aan ons oorgedra is. Hoekom maak ek so 'n bewering? Wel, kyk hierna:
    Die storie van Abraham met sy onderskeidende / amptelike seuns (hy het heelwat meer seuns en dogters gehad) kom moontlik van 'n vroeëre geskiedenis, wat vermitifiseer is. Daar word in Tiaaboo-oordraginge beweer dat humane vanaf die planeet Herba in die oertyd, in 'n verkenningstuig van buite-aardse oorsprong, probleme met hul ruimtetuig ondervind het (hierdie tipe verhaal tref ek baie aan) en toe in die suide van Rusland geland het... sowat 10 000 vC. Nouja, daar bly op die ou end toe net drie oor t.w. 'n man (
Robanan) en twee vroue (Levia en Dina); effe korter as die normale mense op aarde, met oorerflike eienskappe wat ons by die Joodse nasie aantref. Hulle trek toe suid, waar die twee vroue geboorte skenk aan twee seuns, Ranan en Rabion. (Hierdie twee se geskiedenis is moontlik in Israelies mites verander en aangepas tot Isak en Ismail, en also in die Bybel beland...in Griekse mitologie kry ons wel die twee R'e t.w. Romulus en Remus). Uit hierdie afstammelinge van Hebra ontstaan dan die Hebreërs ... Israeliete! (Meer detail is beskikbaar en kan ek weereens die vergoddeliking van buite-aardses duidelik agterkom...ook hierin...lees gerus die hoofstuk “MULTIDIMENSIONELE DENKE”). Let ook op eerste letters van name (wat natuurlik oor eeue verander is, saam met vermitifisering): R en R, word I en I by Abraham se nageslag. Selfs die oer-vrouename interesseer my: Levia kon maklik Eva word, en Dina word Diana (let op latere byvoeging van klinkers in Hebreeuse net-konsonante-beginskrif ... dit sou hierdie aanpassinge verklaar).
    Dit bly interessant. Dan ook: die moontlikheid bestaan dat die god van die voor-Israeliete / Kanaänniete Robanon was en dat Abraham 'n verbond met 'n ander, tweede, nuwe god,
El-Shaddai, gesluit het. Kyk na hierdie tweede god se omkoping van Abraham: "Ek sal jou 'n groot nasie maak ... en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word ... aan jou nageslag sal ek hierdie land gee." {Gen.12}. En interessant is dat in die Nuwe Testament kom maak ene "Satan" aan Jesus 'n soortgelyke offer (van aardse heerserskap ... Matt. 4) en verwerp Jesus dit, anders as Abraham! Hierdie is nie iets om ligtelik op te neem nie, mens kan ten regte vra wat het uit die verwantskap tussen hierdie god en Abraham en sy nageslag gevloei ... iets wat Jesus teengespreek het, weggeweys het.
    Ek beraam dat Ishkur sowat 351 Nibiruaanse jare oud was toe hy en Abraham ontmoet het: dit beloop 126,510 aardse jare. Maar die gode het onder ander name regeer, en Ishkur was in sy koninkryk te Kanaän/ Arabië as El-Shaddai[9] bekend.  En dis as El-Shaddai (die god Shaddai ... 'god van die berge')[10] dat hy waarskynlik met Abraham gekontak het, gekommunikeer het en ‘n verbond aangegaan het[11] nl. dat hy alleen Abraham en sy nageslag se god-koning (!) sou wees.[12] Ons ouer geslag se Kinderbybels het hierdie een van die gode geskets as ‘n ou mens-man met ‘n grys baard.  Hulle was m.i. op die spoor. Ishkur was egter toe jonk en had toe nie ‘n grys baard nie. Hulle geërfde konsep van “God” was egter ‘n wyse, ou man met ‘n kleed en ‘n grys baard ... natuurlik het hy so 'n entjie bokant die grond op 'n nis gedryf ... amper dieselfde as die ou mense se konsep van 'n spook, nè? Hier moet lesers in ag neem dat die sogenaamde gode van Nibiru (die vroegmens se hemel, wat ‘n fisiese planeet is) oor ‘n veel langer lewensspan beskik as die mens. Ja, hulle het duisende aardsjare oud geword.[13] As voorbeeld gee ek hier my eie berekening / afleiding van Ishkur se ouderdomstabel. Net as voorbeeld, hoor? Let daarop dat daar ‘n aanname van sy geboortedatum gemaak is (detail kon nie opgespoor word nie en is waarskynlik nie beskikbaar nie ... hy is op Nibiru gebore) en het ek daarvandaan berekeninge van ouderdomme gemaak. Ook dat dit wil lyk dat die Nibiruane aansienlik langer as ons leef, met gepaardgaande, uitgestelde verouderingsproses en verbeterde kwaliteit van lewe.

ISHKUR

GESKATTE OUDERDOMME

 

 

Aarsde ouderdom

Nibiruaanse
ouderdom

168 200vC

nul

nul

128 600


39 600...
Aankoms op aarde, as kind, saam met pa Enlil.

11

2 090 vC

126 510...ontmoet Abram

 

351

1 432 vC

127 168...Kontak Moses, op Horeb

353

550 vC

128 050...Word stil;
word uit Suid-Amerika verjaag;
verlaat moontlik die aarde.

355

7 vC

128 593...Tydens Jesus se geboorte

357

2 000 nC Vandag.

130 586...Hy is jonk; en is sy pa, Enlil, nou “god-die-vader” t.w. koning van Nibiru ("die hemel").

362

In hierdie tyd lees ons hoe hierdie fisiese god, en twee ander, wat soos hy lyk, by Abraham aankom, terwyl hy onder die terpentynbome sit,[14] by hom eet en daar slaap, ens.  En Abraham herken dié god nie ... alhoewel hy kort vantevore met hom ‘n verbond aangegaan het. Voorwaar verwarrend.  Dit lyk dus of Abram enige buite-aardse as 'n god aangesien het en dat hierdie nie dieselfde Nibiruaan was wat hy in Haran ontmoet het nie. Ja, en Jakob, Abraham se kleinseun, stoei met hierdie god ... of een van die gode[15], en hy sien ‘n leer na (tot by) die hemel, e.a.  Toe kom sy seun, Josef, wat ‘n priester was,[16] in die prentjie en word ‘n Egiptiese vors[17] en die bybelse deel van die Israeliete gaan woon vir bykans 500 jaar in Egipte;[18]en hier was Ishkur nie welkom nie.
    Maar iets wat lesers nie uit die oog uit behoort te verloor nie, is dat Abraham se ‘god’ bra skraps kontak gehad het  met Isak en Jakob, indien enige. Hy, of waarskynlik iemand wat soos hy gelyk het, kom twee keer op Isak af ... dit word as “verskynings” beskryf in die Bybel.[19] Jakob droom van ‘n leer wat tot die hemel strek, met engele wat daarteen op-en-af beweeg en “God” wat aan die bo-ent daarvan staan. [20] En “God” seën hom doer van bo ... die hemel...af. Dan stoei hy weer met “ ‘n Man”[21], en die man-mens vra hom: “Wat is jou naam?”[22] nadat diè hom kort tevore geseën het. Nou ken hierdie “God” (?) hom nie meer nie. Hy kry egter ‘n kreupel heup en ‘n seëning uit hierdie ‘God’ / god.
    Skrywer aanvaar dat die sogenaamde ‘verskynings’ aan Isak en Jakob nie deur Ishkur / El-Shaddai was nie ... in hul onervarenheid het voorgenoemdes enige lid van die Annunaki as hul god aangesien of vertolk. Hulle het sulke kontakte as ‘verskynings’ geïnterpreteer (landings), en as die gode van hulle af per helikopter / lugtuig vertrek, het hulle dit geïnterpreteer as dat die god “opvaar”.[23]
    Met Josef het god nie gekontak of gepraat nie ... waarskynlik omdat hy (Ishkur) nie in Egipte toegelaat sou word nie en ook omdat hy toe reeds in die niet verdwyn het. Tewens, hy verdwyn vir bykans 1 500 jaar! Dit is as ons die Bybel se feite as korrek aanvaar. Dis eers in Exodus 6, honderde jare later, dat hierdie godeman (of iemand soos hy) weer met die Israeliete kontak, via Moses, in Arabië [24] & [25]. Aan Moses dui hy homself dan aan as JaHWeH (as ons die bybelse meedeling as korrek moet aanvaar: die naam is moontlik verander / later ingevoeg, na die wegvoerings na Babilonië), en sê dan ook:
“....ek het my nie aan Abraham by hierdie naam bekend gemaak nie.”[26]  “JaHWeH insists repeatedly and at some length that he is indeed the God of Abraham, even though he had originally been called El Shaddai.” [27] Ek moet dit egter hier noem dat ek van mening is dat hierdie gedeelte deur die P-Bron-priesters / skrywers  moontlik hier en so ingeskryf is. En hierdie lid van die aardse gode, nou aan die Israeliete bekend as JaHWeH / JHWH[28], stuur Moses na die Farao[29], sonder om hom en Aäron te vergesel.  Hy vergesel hulle ook nie met die uittog nie.  Hoekom nie?
    Waarskynlik omdat hy intussen na Suid-Amerika[30] uitgewyk het en daar ‘n nuwe, sy eie, godedom gestig het, met majestueuse tempels, piramides en anderse godskultusse, waarin bloed vrylik voorgekom het.[31] Dit was tewens die gebruik dat jonger gode na ander lande van die aarde moes uit wyk en daar ‘n eie goderyk op die been bring.
    Maar, hy het die Joods-Israeliese volk nooit vergeet nie. En toe die moontlikheid ontstaan dat die Joodse Israeliete in Egipte by ‘n groot oorlog betrek sou word, en moontlik ander redes, het hy besluit om hulle te help om uit Egipte pad te gee.
    Nota: Dis nodig dat ek hier daarop wys dat daar beslis ander moontlikhede is. Samevattend kan gesê word dat Ishkur of 'n ander Nibiruaan as JaHWeH opgetree het, en doen 'n skrywer, David Ickle, in “THE TRUTH SHALL SET YOU FREE”, die volgende aan die hand:
"If you read the Old Testament and other ancient texts and replace every reference to 'God' or 'gods' with 'extraterrestial', the whole thing begins to make sense and becomes so obvious."
    Die verhaal, uit Joods-Israeliese bybel, is aan ons almal bekend. Die vraag kan egter gevra word hoekom JaHWeH nie die Israeliete op hul tog vergesel het nie? En dan kom ‘n eenvoudige antwoord t.w. hy was te betrokke in sy Suid-Amerikaanse godedomme om dit te verlaat. Tewens, hy het toe al sterk teenstand aldaar beleef. Hy span sy gevorderde, wetenskaplike kennis in om die trekkende Joodse Israeliete by te staan, deur middel van gesante wat in ‘n soort van helikopter (mu-tuig) ry, wat bedags ‘n rookwolk afgee en saans ligte aanskakel, sodat sommige Israeliete selfs sê "God" is bedags in ‘n wolk en saans in ‘n vuurwolk.
    En hy gee aan hulle ‘n kontakmiddel t.w. die Ark-van-die-Verbond.[32]
    Ark. Waar het ons hierdie woord vantevore raakgeloop?  Ja, hy die bybelse figuur, Noag,  wat van die Babiloniese vloedpersoonlikheid, Utnapystum, ontleen is.  Maar, nou word dit anders genoem. Waarom?
    Hierdie ark-woord het my vir baie jare gefassineer.  Snaakse woord, snaakse itemme, beide vloedark en verbondsark.  Albei het in die niet verdwyn.  Albei misterieuse, vae, items.  Toe, via navorsing, ontdek ek dat Ishkur / JaHWeH die verbondsarkidee by die Anaki gekry het.[33] Die Anaki was van die vroegste aardspioniers wat as groep vanuit die kosmos gekom het waarvan ons weet: ek verwys na dit as pre-pre-historiese geskiedenis.[34] Hulle het op aarde iets bekendgestel wat as ‘n kragboks beskryf kan word. Dit was eers piramiedevormig en is later van tyd reghoekig gemaak. Met hierdie kragbokse kon hulle o.a. glo reuse klipstene van die ou tyd sny.
“It was this tremendous rays of power that the gigantic stones of the enormous Knut[35] had been shaped and leviated into place.”[36] {Let gerus op die levitasiebewering t.w. dat die aantrekkingskrag van die aarde uitgeskakel is ten einde die massiewe rotsblokke te vervoer. Skrywer voorspel dan ook dat hierdie wetenskaplike "uitvinding" oor nie te lank nie deur die mens vermag sal word}.
    Die verbondsark blyk dan ‘n kraggeleierskas te wees, genoem ‘n kragboks.  Maar in hierdie geval verwerk Ishkur dit en wend dit aan as ‘n radio-ontvangsstel.  En daarmee kontak hy die leiers en priesters van die Joods-Israeliese volk. 
“En daar sal Ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee gerubs uit wat op die ark van die Getuienis is, sal Ek jou alles sê wat Ek jou vir die kinders van Israel sal beveel.”[37] Omdat dit waarskynlik nie geloofwaardig vir die meeste lesers mag klink nie, haal ek ‘n paar, tersaaklike bybelverwysings aan: Aäron & kie se spesiale beskermingsklede[38], Samuel, met wie god-JaHWeH via hierdie radio praat (hy het in dieselfde vertrek geslaap as wat die Ark-van-die-Verbond gestaan  het)[39], en Ussa wat doodgeskok is, toe hy aan die kragopwekkersark, wat op geleierspale gedra moes word, geraak het[40]. Kyk gerus na Dawid se meteoriese opgang, omdat hy in noue kontak met sy ingeligde “god-JaHWeH” gebly het. Lees gerus, as voorbeeld: Dawid vra eers dat die skouerkleed (efod) aangegee word voor hy “God” raadpleeg.[41] “En Dawid het die Here geraadpleeg...”[42] “En Hiskia het voor die aangesig van die Here gebid en gesê:  {Here, God van Israel, wat op die gerubs woon...}”[43].
    Terloops, Ishkur / JaHWeH het die Israeliete te Sinaï persoonlik besoek (hieronder is 'n opgegrawe skets van die ou in sy tuig), of een van sy senior gesante gestuur om Moses daar te ontmoet ... selfs om Moses weg te bring na hom (JHWH) toe.[44] En dit was per lugtuig of vliegtuig, nadat hy dit vantevore met Moses via die ark-van-die-verbond / radio gereël het.
“Whenever ‘God’ or ‘gods’ actually show themselves in actual surroundings, they always do so to the accompaniment of fire, smoke, earth tremors, light and noise. For my part, I cannot imagine the great omnipresent God needing a vehicle to get from one place to another. God is inconceivable, eternal, almighty and omniscient. God is spirit....”[45] Ook JaHWeH se gesante het oënskynlik vliegtuie / lugtuie gebruik[46], vandaar die persepsie van engele (igigi) as mense met vlerke t.w. wat kan vlieg en boodskappers van god-JaHWeH was.
   
“The Hebrew ‘God’ of the Bible was a flesh-and-blood god...”[47] Hoe moes die arme Joodse Israeliete dit weet? Hulle moes in hul onervarenheid JaHWeH, of sy gesant, se fisiese aankoms per lugtuig[48] waarneem en elkeen self ‘n opinie van hierdie vlieënde god van hulle vorm: hulle was nie voorberei vir ‘n god / 'engel' in ‘n vliegtuig / lugtuig / helikopter, wat dreun en wat rook afgee nie. Bedink gerus wat deur hulle onervare gemoedere moes gegaan het. En vir diegene wat steeds swaar hieraan sluk, vra ek: hoekom het hierdie god-JaHWeH daarna nooit weer direk met al sy mense gepraat nie?  Hy praat weer direk en aktief met sekeres, onder andere Samuel en Dawid, [49] wat die Ark-van-die-Verbond weer ingestel het, en toe net via sommige profete.
    Maar na Dawid se geskiedenis gebeur daar iets wat deur die teoloog Armstrong as volg opgesom word:
“This God became so remote that they decided that they did not want him any more....”[50] En ook: “There was more to religion than fear.” [51]  Verder verwys sy na “these barbaric tales of deity...” En Salomo lei hierdie verwerpingsgeskiedenis in. Wag eers, miskien is dit nie heeltemaal feitelik nie. Ek skryf o.a. in die hoofstuk “VERLOSSERSGODE” as volg: "Vir my lyk dit of die blatante verwerping van JaHWeH in Salomo se tyd plaasgevind het ... ek skryf dit dan ook so hierin. Karen Armstrong skryf egter in haar “A HISTORY OF GOD” dat die verwerping van JaHWeH al in Dawid se tyd begin het. Goed, ek sal hierin toegee, maar nie by Dawid nie, maar wel by sommige, ander, leidende Israeliete, en, natuurlik, onder omliggende volke."
    Salomo skryf
“...soos die lig die voorkeur het bo die duisternis ... maar die dwaas wandel in duisternis.”[52] Met die inwyding van die tempel sê hy o.a. : “Die Here het gesê dat hy in donkerheid wil woon.”[53] Hierdie woorde som Salomo se siening van god-JaHWeH op, o.a. as ‘n dwaas. Salomo was intelligent, goed ingelig, wys, wel belese en hy had kontak met hoëlui Egiptenare ... tewens, sy eerste vrou was ‘n Egiptiese prinses. Hy raak sekerlik bewus van god-JaHWeH se fisiesheid, verwyderdheid en kwynende invloed, asook van sy wreedhede in sy godskultusse in Suid-Amerika.[54] Ook dat daar baie ander gode was. Hy en die meeste Israeliete was oënskynlik moeg vir die slawementaliteit wat god-JaHWeH verwag het, asook dat dit uit-en-uit op vrees gebaseer was.
   
“The question is which ‘God’ of the many on offer do they subscribe to?”[55] Heelwat Israeliete het teen hierdie tyd hul god ervaar as ‘n fisiese pyn. En alhoewel god-JaHWeH wreedaardige onderdrukking van ander gode verwag het, bou Salomo drie tempels vir ander gode teen die hange van die Olyfberg.[56] Dis tog duidelik dat hy hierin in direkte opposisie tot god-JaHWeH oorgegaan het. Dis die eerste keer wat iemand van sy stand dit durf doen het. Onder andere is een van die opposisietempels vir Milkom / Molog, “die verfoeisel”, vir wie daar kinders geoffer is ... en dit beskou ek as belangrik.
    En toe Salomo se twee seuns, Jerobeam en Rehabeam, oorneem, het hulle albei god-JaHWeH verwerp en oorgegaan om objekte te aanbid. Daar word goue kalwers[57], heilige boomstamme, klippilare, gegote beelde[58] e.a. opgerig. Hierdie goue kalf het die Israeliete reeds in die woestyn aanbid, toe Moses op die berg Sinaï was[59]. En dit was nie sommer ‘n hierjy wat die goue kalf-idee gekry het nie: nee, Aäron gee die bevel[60]:
“...en hy het daarvoor ‘n altaar gebou.”[61] “En hulle het fees gevier “tot eer van die Here.” ...daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink, en hulle het opgestaan om te speel.”[62]  En god-JaHWeH dra oor dat die volk “verderflik gehandel” het en dui ‘n allerverskriklike, wrede straf hiervoor aan, tereg ongoddeliker as ongoddelik!
    Al meer word dit vir my duidelik dat daar ‘n opponerende aanbiddingsobjek tot god-JaHWeH was, en dit was versinnebeeld met ‘n goue kalf, en het die aanbidding daarvan gepaard gegaan met speel (dans? ... ook op die altaar ... deur die leiers ... om god te tart), geraas (luide musiek?) e.a. En hierdie aanbiddingsvorm was so erg dat dit aan Moses regverdiging verskaf het om iets te doen wat ‘n ewige haat sou laat ontstaan onder die Israeliete ... ’n haat wat vorentoe gereeld sou opvlam...en hierdie wreedaardigheid  word vir ons o.a. beskryf in Ex. 32 vs. 27:
“En hy (Moses) het vir hulle gesê: So spreek die Here, die God van Israel: Laat elkeen sy swaard aangord aan sy heup. Gaan heen en weer van poort tot poort in die laer, en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak.”
   
 
Maar, daar sluip ook onregverdigheid hier in t.w. die leier van die afgodaanbidders, Aäron, Moses se broer, word nie gedood nie. Moses verwag dus van die volk om iets te doen wat hy self nie wil doen nie.
    Eers wil ek sê: Jô! Nouja, enigeen sal met my saamstem as ek sê dat Moses en god-JaHWeH hier moeilikheid gesoek het wat maar kon bly. Hierdie wreedhede was genoeg om enigeen god-bang te maak. Kon hulle wreder opgetree het? En dit nogal van ons godspionier, wat vandag steeds beweer te word ons God (?) te wees.[63]  En so, myns insiens, is permanente opposisie vir die god-JaHWeH-aanbidding geskep. En hierdie opposisiegevoel is deur Salomo uitgebrei. Nie net het sy nageslag goue kalwers en ander aanbiddingsobjekte aangehang nie, maar god-JaHWeH gehaat. Sou u nie as u broer, suster, ma, oupa, en andere so wreedaardig vermoor is? Sou u die dwangaanbidding van so ‘n wrede god aanvaar?  Al is dit aan ons veraf-onkundig-onskuldiges voorgehou dat die meeste Israeliete “God” aangehang het. Ons het ‘n idee gekry dat net ‘n paar goddeloses hulle tot ander gode gewend het. Maar, ook dit is nie waar nie, want die meerderheid het destyds die wrede, vlees-en-bloed god,JaHWeH, verwerp en hulle tot ander gode gewend.
“While the leaders and the general population rejected God’s written revelation, a small group of righteous individuals responded to the inspired Word of of God.”[64] Hulle was beslis nie goddeloos nie, want god-JaHWeH was ... en is ... beslis nie die enigste god (God) nie. Hulle het hulle tot ander gode gewend, gegrond in uiterste teleurstelling, moeg vir dwang en vrees, en...en...die feit, waarvan hulle deur Salomo se geroepenheid bewus geword het, dat hy, god-JaHWeH, ‘n feilbare, wrede, fisiese Nibiruaan was.
    En hulle het o.a. god-JaHWeH “geterg.”[65]. Nou lees ons van
“op die altaar geklim en gedans”[66], en dui hierdie vorm van aanbidding op wat vandag algemeen as satanisme bekend staan. Nou wil dit vir my lyk dat Salomo ‘n groot vors van Molog[67] geword het. Ook dat wanneer die Israelitiese volk afvallig van hul god-JaHWeH geword het, objekaanbidding, iets wat tot vandag se sogenaamde satanisme gelei het, volgende in die tou gestaan het vir aanbidding.
    Daar moet egter genoem word dat dit ‘n groot hartseer is dat god-JaHWeH hierna nie soos wat ‘n mens van ‘n God verwag teenoor die afvallige optree nie: nee, hy raak geniepsig, venynig, wreed en goddeloos in sy teenoptrede. Tewens, waar iemand van god-JaHWeH afvallig geword het (hierin het hul beweerde sonde gelê), het die god van die Ou Testament se nie-goddelikheid sterk na vore gekom.[68]
    Hierna kry ons die sogenaamde profetiese periode, waarin die meeste konings van Israel (albei ryke!) god-JaHWeH verwerp het, en spreek god-JaHWeH hulle aan en tree teen hulle op deur middel van volgelinge wat as profete uitgemaak word. Ongelukkig dra die Bybel hierin net ‘n eensydige verslag aan ons oor, wat beslis nie as enigste kant of verhaal verantwoord kan word nie. Gedurende hierdie periode kry ons tereg met ‘n wrede, onderkruipende, ongoddelike god te doene, wat sy eie saak probeer bevorder, ook deur gebruikmaking van dreiging, vrees, toordery, gewelddadigheid, moord e.a. En dit word meer-en-meer deur die Israeliete verwerp.  Let daarop dat hulle ontrouheid aan god-JaHWeH as goddeloos en sondig in die Bybel uitgemaak word, alhoewel hulle optrede dit nie staaf nie: eerder staaf hul optrede godsaanhang, maar soekende na ‘n ander, meer aanvaarbare godsobjek. Terloops, hier ontstaan die dwaalnosie dat as jy nie aan die kulturele god / God onderdanig en/of getrou is nie, dan is jy 'n heiden, en verlore...ook, veelal, vandag, 'n ateïs.
    En vanaf omstreeks 552/0 vC hou god-JaHWeH toet-en-taal op om met sy mense te praat[69]. Weer ‘n keer verdwyn hy  sonder om koebaai te sê, aankondiging of in kennis stel. En dit nogal ‘n god. Onthou, na die Abraham-geskiedenis het hy in die niet verdwyn (as dit ooit hy was wat aan Abraham 'verskyn' het), toe 'verskyn' hy glo weer honderde jare later uit die niet om met Moses en die Israeliete te kontak, en in hierdie tyd verdwyn hy finaal. Weereens sonder om koebaai te sê of ‘n enkele woord te spreek. Tewens, dit blyk ‘n kenmerk van die Ou Testamentiese god-JaHWeH te wees dat hy telkemale op ‘n stadium net verdwyn en ophou praat met sy mense. En toe hy later wel met sy mense kontak probeer maak, via "sy seun", Jesus,[70] toe sien hulle dit nie raak nie.
    En wat veroorsaak dat hy in omstreeks 550 vC die Israeliete wat aan hom lojaal was gedrop het en finaal stil geraak het, opgehou het om via die Ark-van-die-Verbond en gesante (engele) met die Joodse Israeliete te kontak? Armstrong stel dit as volg:
“There was to be no contact with God.”[71] “Waar is julle god?” het die Babiloniërs[72] tydens die ballingskap spottend gevra. En ook die Israeliete moes vra: “Waar ís ons God?” En dan moes hulle hoor: “Julle God is dood.” Ander het net hul kop in ongeloof geskud. ‘Hoe kon ons God net eenvoudig verdwyn en ons aan die genade van die Babiloniërs oorlaat?’ En hulle kon nie antwoorde verskaf nie en was verward. “Waar is ons God?” het hulle by herhaling gevra, tot groot plesier van diegene wat teen god-JaHWeH gedraai het, asook die Babiloniërs. “Waar is God?” was die vraag van destyds.
    Die rede vir hierdie kontakverbreking is omdat Ishkur, waarskynlik bekend as Quetzalcoatl / Virachocha, in Suid-Amerika, en as JaHWeH, by die Israeliete, gedurende hierdie tydperk die aarde oënskynlik verlaat het, nadat hy van sy Suid-Amerikaanse gode-koninkryk en tempel verdryf is deur die naggod, Tezcatlipoca. Sy volgers aldaar en die Israeliete hoor hierna nie weer van hom nie.[73]
    Laastens, vir die lesers wat nie deur hierdie kort sketsing van tersaaklike feite oortuig is nie, wil ek my verstout om te sê dat die Bybel voorgaande stellings staaf.
    Eerstens stel Armstrong dit as volg:
   
“It had been tacidly agreed that after the exile, the era of prophecy had ceased. There was to be no more direct contact with God.”[74]
    Let ook op woorde soos
“So sê die Here julle God...”, “Verder het die Here aan my gesê...”[75],  “Maar nou, so sê die Here...” wat algemeen tot omstreeks 550 vC in bybelgedeeltes voorkom...(550 is wanneer Ishkur / JaHWeH / Quaetzalcoatl verdwyn het). Veral die profete het hierdie aanhef vrylik gebruik en het van hulle waarskynlik die reg daartoe gehad om woorde soos “So sê die Here,” te gebruik, omdat hulle inderdaad met hul god, via radioverbinding, kontak gehad het. Esegiël[76] en Jesaja[77] het god-JaHWeH waarskynlik in Suid-Amerika besoek[78]...per soort van helikoptertipe / lugtuig ... en Ishkur se tempelstad[79] as "die hemel" aangesien t.w. die hemel waar hulle god-JaHWeH woon. En dis opmerklik dat die profete vanaf 550 vC nie weer die voorgaande aanhef gebruik het nie: van hierdie datum af gebruik hulle ‘n anderse aanhef in die Bybel wat opmerklik is:
   
“Dit is die woord van die Here wat gekom het tot Joël ....”[80]
   
“....het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê:..”[81]
   
“...het die woord van die Here gekom tot Sagaria...”     
   
“Godspraak.”[82] 
   
“...geprofeteer...”[83]  
   
“Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag....”[84]
   
“Godspraak. Die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi gekom.”[85]
    En as hierdie god-JaHWeH vandag steeds nie met die mens direk praat nie, vra ons ook: wat het van die Ou Testamentiese god-JaHWeH geword? Hoekom is hy steeds doodstil en hoor ons nie meer van hom nie ?
    Dit word afgelei, uit verdere gebeurtenisse, veral Nuwe Testamenties, dat Ishkur terug is hemel (Nibiru) toe, vandaar die talle verwysings deur Jesus na “My Vader wat in die hemel is”.
    En hier kruis ons met die Jesusfeite. Maar dit is 'n ander hoofstuk en dinamiese verhaal.


Notas:
    [1]  Geestelik gesproke.
    [2]  Sumerië, in pre-historiese tye, word later Mesopotamië, Babilonië, Assirië.  Tans is dit Irak / Iran, die land van die Tigrus- en Eufraat-riviere. 
    [3]  Nie dogters nie, net so hier-en-daar bv. Ninhursag. Vroue het ‘n minderwaardige rol in hul kultuur gespeel, en dis aan die Israeliete oorgedra. Tewens, vroue kon nie eers in die Israeliete se 'ewige lewe' deel nie t.w. hulle kon nie shéol toe gaan nie!
    [4]  God van die aarde; ook bekend as IL, en metterwoon as EL, wat in ou Israel die bekendste god was. Sien, as voorbeeld, El, El-Shaddai, El-Berith, El-Baäl e.a. 
    [5]  Letterlike betekenis: He from the far mountain lands.
    [6]  Ishkur, die seun van Enlil (EL), die ‘god van die aarde’.
    [7]  Sien Die BYBEL: Gen. 12.
    [8] Myns insiens het die Westerling se godssiening hier ‘n afdraai weg van God geneem.
    [9] Die god van die berge. Ook bekend as Adad, Hadad, Tesub e.a. Sy wapen was ‘n soort van drietandvurk, genoem ‘n “trident”, ook genoem die gevurkte weerlig.
    [10] Dit blyk uit navorsing dat die naam
El-Shaddai vanaf Genesis 1 tot en met die Egiptiese uittog gebruik is, en dat die naam JaHWeH eers in Moses se era aangedui en gebruik is. Verder beweer geskiedkundiges dat die naam El-Shaddai in die Bybel toe vervang is met die naamJaHWeH: teoloë noem dit terugskrywing. Dit wil dus blyk dat tot by Exodus 6, toe die Israeliese god-koning homself die eerste keer as JaHWeH aangedui het, ons die naam Here, in die Bybel as El-Shaddai behoort te lees.
    [11]  Sien DIE BYBEL, Genesis 15, waarin hy as “die Here” aangedui word. Die verbond blyk van die onskatbare belang te wees.
    [12]  Hieruit ontwikkel ‘n geloofssiening van monoteïsme t.w. EEN God, wat ten grondslag  van Westerse godsbeskouinge lê. Maar ook Melgisedek (sien Gen. 14...hy noem dit die Een Allerhoogste God) en die Egiptiese farao Akhenaten (1022vC) het een God voorgestaan ... hy noem dit Aton. So ook Zoroaster.
    [13]  Dis moontlik dat hulle vandag selfs langer leef, en het dit niks met godsdiens en geloof te doene nie, maar wel met kosmiese wetenskapskennis. Dan is daar oordraginge van ander kosmiese gewestes dat die aarde in daardie dae anders op dit se as en om die son gedraai het t.w. sowat 30 uur per dag en 'n aantal dae om die son, dus per jaar. Die natuurramp, wat ook "die vloed" teweeg gebring het, het o.a. die aarde laat skuif en also die tye verander...sien The Thiaooba Prophecy.
    [14]  Genoem ‘n epifanie. Sien Gen. 18. Daar is in der waarheid talle mense wat vandag nog glo dat God, in die vorm van ‘n mens, by Abraham besoek afgelê het en oornag het. Bygelowig, sou ek sê.
    [15]  Dit wil eerder lyk of Jakob met een van Ishkur se tydgenote gestoei het ... eers praat Genesis van ‘n Engel en dan word dit ‘God’ self: sien Gen. 32. Die waarskynlikste is dat Jakob met ‘n Nibiruaan (Annunaki) gestoei het, maar dit was nie El-Shaddai nie. Alle Annunaki is maar deur hulle as gode aangesien.
    [16]  Sien DIE BYBEL, Genesis 37, wat na sy “rok” verwys; dit was oënskynlik ‘n Babiloniese kultus se drag, blykbaar ‘n veelkleurige kleed...jastipe.
    [17]  Dis ‘n gebeurtenis van grootse belang.  Ook Josef se droomuitlegvermoëns behoort as psigiese vermoëns gesien te word en nie as goddelik van aard nie.
    [18]  Let daarop dat hulle in hierdie lang tyd intens met Egiptiese gode te doene kry. Isis en Osiris se aanhang en oorleweringe vorm ‘n groot deel hiervan, asook ‘n stal-tipe tempel, koeigode, “opstaan uit die dode” (Osiris het dit glo vermag), ‘n ewige deel in die mens, wat by sterfte na ‘n ander oord verhuis, ‘n messias / verlossersgod en sommer baie dinge wat in die Bybel opgeneem is en ons so bereik het. Daar is baie Jesus-tipe figure wat in Egiptiese oorerwinge voorkom.
    [19]   Sien Die BYBEL: Gen. 26:2 & 24.
    [20]  Sien Die BYBEL: Gen. 28. Die leer is moontlik ‘n opklim na ‘n helikopter-tipe wat nie in Jakob se ervaringsveld was nie. Alternatiewelik het Jakob tot in die hemel gesien en selfs daarvandaan gehoor wat hierdie god sê. Bedink dit gerus: sy “hemel”, Nibiru, was toe in ‘n ander sonnestelsel ... dis tril-mil-der-biljoene kilometers ver, en die engele klim tot daar (sonder suurstof en hulp ... en gou ook) en Jakob sien tot daar en hy hoor selfs hier van onder af wat ‘God’ doer van bo af sê. Kan mense sulke kinderlike bewerings nog in hierdie dag-en-datum glo? Hoekom so baie geld aan ruimtevlugte spandeer en met so baie godsdiensteorieë vorendag kom, as ons bloot ‘n leer hemel toe kan bou en gaan kyk wat in die hemel aangaan, “God” daar ontmoet, en al die bakleiery insake God beëindig ... net soos die mense van destyds wou doen met "die toring van Babel"?
    [21] Die Bybel; Gen.32:24.
    [22] Dis duidelik nie dieselfde god nie: nie El-Shaddai nie. Hierdie ‘God’ ken Jakob dan nie en vra sy naam, en dit nadat ‘Hy’ hom (Jakob) nou die dag glo geseën het. Jakob het waarskynlik hier ‘n ander Nibiruaan (“God”) raakgeloop en met hom gestoei. Hoe moes Jakob weet dat dit ‘n menstipe bewoner van ‘n ander planeet is? Al hierdie Annunaki-tipe was vir hulle “God” en kollektief as gode (elohim) aangesien.
    [23]  Hierdie “opvaar” is dan ook op Jesus van toepassing gemaak … soort van vir oulaas.
    [24] Beweringe word gemaak dat Ishkur in 2,200 vC die eerste keer uit ‘n tempelkoninkryk in Suid-Amerika verdryf is en toe terug is Midde-Ooste toe. Dis in hierdie tyd, ongeveer 2,090 vC, dat hy met Abraham kontak en ook o.a. Sodom en Gomorra vanuit die lug verwoes ... per vliegtuig! Hy is daarna weer terug Suid-Amerika toe en tot in Moses se tyd hoor ons nie weer van hom nie.
    [25]  In ‘n apokriewe boek, Esra iv, dui die bevelvoerder van ‘n lugskip van Nibiru aan dat dit hy is wat aan Moses sy bevele gegee het.
    [26]  Die BYBEL; Ex. 6:2.
    [27]  A HISTORY OF GOD, bl. 29. K; Armstrong. Hierdie gedeelte is m.i., en dalk, eers na die ballingskap deur die P-bronlinge so ingeskryf.
    [28]  Sy manlike, fisiesheid, soos na vore kom in die Ou Testament, word nou duidelik.
    [29]  Rondom 1 432 vC. Die Farao was Ramses 2.
    [30] In Suid-Amerika, waar hy toe beweerdelik gewoon het, was hy onder ander name bekend: moontlik Virachocha en Quetzalcoatl, die geveerde slanggod.
    Ek gesels anderdag met 'n joernalis vanuit Argentinië en sê sy dat daar baie ooreenkomste is tussen hul kultuur se godsdiens en ons kultuur s'n.
    [31] Die tempels en piramiedes van Suid-Amerika sal enige persoon diep laat nadink en baie vrae na vore bring. Kyk gerus na Teotihuacan en Chavin de Huantar as voorbeeld.  Noteer ook die vermenging van kruis- en slangsimbole aldaar.
    [32] Sien DIE BYBEL: Ex. 25.
    [33] Baie ontlenings is van die Anaki gedoen, asook vanuit die Galaktiese Federasie.
    [34] Sien  hierin, “Ons Kosmiese Ouerhuise”.
    [35] Piramiede.
    [36] Sien Internet: www.greatdreams.com/covenant.htm .
Daar kom uit 'n kosmiese oorlewering 'n baie interessante oordraging nl. dat die vervoer van die massiewe boublokke in die pre-historiese periode vermag is deur levitasie t.w. deurdat die aardpioniers toe al in staat was om die aantrekkingskrag van die aarde uit te skakel en also het die dravrag lig geword. Natuurlik is beweging van 'n mens dan deur die lug ook also moontlik...sonder aandrywing! {Skrywer voorspel dat hieromtrent wetenskaplike deurbrake gemaak sal word deur die mens ... sien, ons het dit maar net vergeet, ons kon dit doen, maar kan nou net nie onthou nie. Of hoe!).
    [37] Die BYBEL: Exodus 25:22.
    [38] Sien o.a. Ex. 28. Dit is genoem ‘n efod, en ook “heilige klere”.
    [39] Sien Die BYBEL: 1 Samuel 3. Hoe moes die arme seun van beter weet? Hy kan dus nie verkwalik word nie dat hy die vlees-en-bloed humaan, wat via die radio gepraat het, as God aangesien het. En arme Ou Eli kon hom ook nie reghelp nie.
    [40] Sien  Die BYBEL: 2 Sam. 6: 6.  As kind het ek altyd bly wonder hoekom God so kwaai en wreed was…meen te sê, sommer ‘n mens morsdood slaan as jy net per ongeluk aan ‘n ou stuk paal raak, of die aarde jou laat insluk. Ai. Dit was/is darem te erg. Ongoddelik voorwaar. Of is daar nog persone wat dink dat God so wreed, vrees- en strafbelus is?
    [41] Die BYBEL: 1 Sam. 1: 30
    [42] Die BYBEL: 1 Samuel 30: 8.
    [43] Sien Die BYBEL: o.a. Konings 19: 15 & 16.
    [44] Moses het tog duidelik vir ‘n lang tyd weggebly.
    [45] IN SEARCH OF ANCIENT GODS, bl. 39/40; Erich von Däniken.
    [46] Die gode: ‘hulle wat in die lug rondvlieg’.
    [47] GODS OF THE NEW MILLENNIUM, A.A. Alford.
Sien ook die boedhistiese yaldaboath.
    [48] Daar is ‘n opgrawingsstuk, uit die Sinaï-woestyn, van ‘n skets toe JaHWeH, of sy gesant ... “engel” ... in ‘n vlieg/lugtuig aankom te Sinaï.
    [49]  Rondom 1 000 vC.
    [50] A HISTORY OF GOD, bl. 9; K. Armstrong.
    [51] A HISTORY OF GOD, bl. 1; K. Armstrong.
Nota: Die bonatuurlike (forces beyond the natural) wek maar vrees by die mens ... hoeveel te meer nie by die oermens nie. Hierdie vrees is deur JaHWeH ontgin en uitgebuit.
    [52] Die BYBEL: Prediker 2:13 &14 K. Armstrong.
    [53] Sien Die BYBEL: 1 Kon. 8:12 en 11 Kron. 6:1.
    [54] Sien o.a. bloedrituele, kinderoffers, the charge of the bull, ens.
    [55] A HISTORY OF GOD, bl. 7; K. Armstrong.
    [56] Sien Die BYBEL: 1Kon. 11.
    [57] Sien Die BYBEL: 1Kon. 12:28.
    [58] Sien Die BYBEL: 1Kon. 14:23.
    [59] Sien Die BYBEL: Ex. 32.                  
    [60] Sien Die BYBEL: Ex. 32:2.
    [61] Sien Die BYBEL: Ex. 32:5. Let daarop dat “die altaar” vandag ook met satanisme verbind word.
    [62] Sien Die BYBEL: Ex. 32:6.  
    [63] Alhoewel hy lateraan as godsobjek uitgegooi is en oënskynlik nie as een van die christelike Drie-eenheid ingesluit is nie; tensy ons hom as Jesus se ‘God-die-Vader-in-die-hemel” sien ... dis skrywer se vermoede, soos wat dan lateraan in hierdie boek gestel word.
    [64] THE HANDWRITING OF GOD; Grant R Jeffrey.
    [65] Die BYBEL: 1 Kon. 15:30.
    [66] Sien Die BYBEL: 1Kon. 12:33.
    [67]
Die Satan-beeld / persoonlikheid was nie deel van Israeliese godsgeskrifte nie. Dit het metterwoon in die Joods-Israeliese geestesoog ontwikkel, vanuit Persië, veral toe hulle van die Agra Maineu van Zoroaster verneem het, en het veral tydens die Romeinse onderdrukking vorm gekry, toe die Romeinse Ryk as Satan gesien is. Dit is via die Nuwe Testament woes uitgebrei. Salomo en sy nakomelinge se godsdiens kan dus nie spesifiek satanisme genoem word nie ... dit toon wel ooreenkomste daarmee.
    [68] Christene erf hierdie houding en en raak baie van hulle gevoelloos in hul optrede en veroordeling van persone wat met hulle (durf) verskil...sien ook my verdere boek, DIE ALTERNATIEF.
    [69]  Baie Israeliete, en veral hul vyande, het toe prontuit gesê: “God is dood.” Bedink gerus die godsonsekerheid wat vanaf hierdie datum onder die Israeliete moes heers.
    [70]  Dit word hierin beweer dat Jesus die seun is van god-JaHWeH...dit is geensins bewysbaar nie.
    [71]  A HISTORY OF GOD; K. Armstrong.
    [72]  Dit was tydens die tweede wegvoering na Babilonië: 586 > 539 vC.
    [73]  Daar is wel beweringe dat Ishkur hom hierna in die Ooste gevestig het, tot ongeveer 200 vC, en dat ‘n slangkultuur in sy spore volg. Dit klink egter nie vir skrywer haalbaar nie, daar hy dan tog weer via radio (die ark) en/of gesante, met die Israeliete kon kontak. E.a.
    [74]  A HISTORY OF GOD, p. 79 K. Armstrong.   
    [75]  Sien DIE BYBEL: o.a. Jesaja 8:1.
    [76]  Sien DIE BYBEL-boek: Esegiël.
    [77]  Sien DIE BYBEL-boek: Jesaja.
    [78]  Waar hy waarskynlik Viracocha / Quetzacoatl was.
    [79]  Moontlik Chavin de Huantar of Teotihuacan (city of the gods).
    [80]  DIE BYBEL: Joël 1:1.
    [81]  DIE BYBEL: Haggai 2:1.
    [82]  DIE BYBEL: Sagaria:
    [83]  DIE BYBEL: Esra 5:1.
    [84]  DIE BYBEL: Esra 7:10.
    [85]  DIE BYBEL: Maleagi 1.

 Einde van hoofstuk 5


©
Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Voorlopige herpublikasie 6/9/2013
Pretoria
Suid-Afrika

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index
gaan na Inhoud (Ek Vra Na God)

Kontak