Ek Vra Na God-hf 7                       

  Die Bybel

  In die begin was daar mite onder die mense. Waarskynlik is hierdie mites van die ruimtevaarders gerf. Hulle op hulle beurt het dit waarskynlik van andere in die kosmos gerf, wat voor hulle in tyd ontstaan het.
    Aan die begin van hul ontstaan het die mens noodwendig verslae gebuig in aanbidding voor die son (die mens se oer god-die-vader, waarskynlik die ster RA, naby die Pleiades en Orion), die maan (bemiddelaar), Nibiruane / Annunaki (wat as gode en God by die mens bekend geraak het) e.a., wat hulle nie met hul beperkte rede en ervaring kon verklaar nie. Hoe moes hulle, as voorbeeld, verklaar dat n groot, menstipe wese uit die lug uit neerkom na jou toe ... beide via ruimtetuie na die aarde, asook vliegtuie en helikoptertipe voertuie op aarde? Hulle het dan onthou wat hulle waargeneem het t.w. n god het aan hulle verskyn (soos hulle dit ervaar het), en dan weer opgevaar. En hy/sy het boodskappers ook so gestuur t.w. engele. En, natuurlik, was daar vrees. Ja, onkunde lei tot vrees ... en ook vrees vir god en gode. En boonop kon die mens vir eeue-en-eeue nie skryf nie en is hierdie mites in volksmond oorgelewer en ook verander en aangepas.
    Die Bybel bestaan beslis nie van die begin van mensontstaan nie.[1] Die eerste mense kon mos nie skryf nie ... vir duisende jare. In Sumeri kon die gode en  heelwat E-hums skryf, en het hul afstammelinge eerste met Westerse skrif begin, duisende jare na die eerste mense ontstaan het. Deur middel van oorvertellings ... meesal stories en mites ... het verskillende weergawes van o.a. die skeppingsverhaal[2] en mensontstaan begin deursyfer. Dit wil egter blyk dat die wiegie van Westerse mensontstaan in Sumeri gesetel was. En van hulle af het die tersaaklike mites na omliggende lande, soos o.a. oud-Israel, versprei. En vanuit hierdie mites het die Joodse Israeliete hul eie weergawes genterpreteer, uitgedink, gekies en saamgestel, wat metterwoon in die Bybel neerslag gevind het. Dit wil lyk of die eerste, geordende te-skrif-stelling van dele van die Bybel in Moses se tyd ... rondom 1400 vC ... onderneem is. Moontlik was dit in opdrag van god-koning-JaHWeH. Hy het seer sekerlik baie bydrae daartoe gelewer.
    Die Bybel is nie deur die/n almagtige God aan Abraham en sy nageslag, en die latere christendom, gedikteer of voorges nie.[3]  Om so te dink is n dwaling van onmeetlike omvang.  Nog is die Ou-Testament woordeliks aan Moses en later die Joodse Israeliete gedikteer. Ook om dit te dink is n dwaalweg van hartseer omvang.  
  Wat is die Bybel dan?
   Wel, die Bybel is n lig vir ons pad.  In ons geval was dit van kleins af, n? En vir baie was dit die enigste boek wat hulle gelees het....hoewel op 'n hier-kiep-kiep-daar-ge-pick manier. It is the book of books.[4] Maar as jy bv. n homoseksuele is, is dit jou groot hartseer dat god (hoewel dit ... gelukkig ... net god-koning-JaHWeH is) s jy moet doodgemaak word.[5]  En as jy n liggaamsgebrek het, is jy nie vir die diens aan hierdie god-koning-JaHweH aanvaarbaar nie. E.a.[6]  Gelukkig, so wil dit vir my lyk, dink god nie meer so nie of dan glo sy volgers hom nie meer nie: dit wil lyk of hy langs die pad sy maaind ge-change het ... dankie daarvoor, ook dankie dat die mens se god / gode sy / hul maainds kan change, om also van sy wreedhede ontslae te raak: onskynlik is hy deur die mens geforseer om sy sieninge hieromtrent aan te pas. Vele ander voete-van-klei sieninge ook, moet ek s.
    Insake hierdie onderwerp s mense vry algemeen vir my: Ek glo in die Bybel.
    Werklik? reageer ek. Kan mens in n boek ... n objek ... glo? En ek dink: hoe sou dit moontlik wees? Waar sou dit vandaan kom dat mense s hulle glo in die Bybel? Asof die Bybel n god is ... afgod par exellence.
    Ek aanvaar dis woorde wat ons oor jare in die mond gel is ... waarskynlik uit onkunde of met bybedoelings.
    Hoekom sou n mens nie s nie?: Ek aanvaar die Bybel. Want dan sou ek s: Ek ook. Dan kan ek daarop wys dat ek die Bybel waarskynlik in n ander konteks aanvaar, maar ook aanvaar. Voorgenoemde bevat egter nie die
ek-is-reg en jy-is-verkeerd-konsep nie, of die eksklusivistiese / fundamentele openbaringshouding. Daarom verkies mense ... is hulle geleer om te s ... dat hulle in die Bybel glo. Tja.
Die Bybel, indien dit die woord van god-JaHWeH is, is nie bedoel om n mens n ek-is-reg en jy-is-verkeerd-konsep te gee nie, maar n lig vir n mens se pad, wat n bepaalde kant van die waarheid belig en nie al die waarheidskante nie; dit gee ook nie voor om dit te doen nie. Aan Israel word by die Tien Gebooie ges: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land gelei het...[7] En dan voeg ek by: ek is nie uit Egipteland uitgelei nie tewens, ek was nog nooit daar nie (dit is nou in hierdie lewe); ek is dus nie uitgelei nie, en ek suffer nog in vandag se Egipte t.w. ons moderne, Cowboy Suid-Afrika.
    Daar is egter dele in die Bybel wat mens laat twyfel dat n Almagtige God, indien so n God ooit die aarde fisies besoek het (in die vorm van n man, nogal), sulke sotlike dwaashede sou kwyt raak.  Ek lys n paar:
 
Ek is n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat.[8]
    Lev. 24 se onheilige
oog-vir-n-oog.
    Deut. 13:5 se opdrag om dromers en profete dood te maak. 
    Lev. 21 se ongoddelike beperking op persone met
liggaamsgebreke.
    So spreek die Here, die god van Israel...Laat elkeen sy swaard aangord...en laat elkeen sy broer en elkeen sy vriend en elkeen sy naaste doodmaak.[9]
   
...hulle sal val deur die swaard, hulle kinders sal verpletter en hul swanger vroue oopgesny word.[10]&[11]
   
...hy wat nie n swaard het nie, laat hy sy kleed verkoop en n swaard koop.[12]
    God n man van oorlog t.w.
Die Here is n krygsman.[13]
   
En die Here......kon nie die inwoners van die vallei uitdryf nie, want hulle het rytuie van yster gehad.[14]
   
Toe het dit die Here berou oor die onheil wat Hy ges het dat Hy sy volk sou aandoen.[15]
   
...Ek is die Here....wat...die onheil skep... [16])
    
...die Here het n leuengees in die mond van al hierdie profete an u gegee, en die Here het onheil oor u gespreek.[17]
   
En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om n leuen te glo.[18]
   
Die Here het ges dat Hy in donkerheid wil woon.[19]
   
En Hy het op n grub[20] gery en gevlieg...[21]
    En toe voeg 'n korrespondent hierdie teksvers by, uit Psalm 137:9
: "Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots!"
    Waauw! J! "God" moes kwaad gewees het. Sommer baie. Ek sidder by die gedagte om hierdie woorde op ons Suid-Afrikaners ('n segment van die samelewing) van toepassing te maak. Ek ys! En dan ook die opeising van goud en silwer van die Egiptenare ... by die Israeliete se vertrek ... (bedink gerus mooi, diep en versigtig).
    En dan uit n geloofsbelydenis:
In sonde ontvang en gebore. n Mens word vasgeboei nog voor jy begin ... nogal deur ons oer ma, Eva, kla my vrou op n dag.[22]  Hoe wreed.  Hoe barbaars ongevoelig.  Hoe kortsigtig.  Onvolmaakte mens, minderwaardige mens, en tog s hulle dan dat die mens die kroon van God se skepping is en dat ons na die beeld van God geskape is.[23] Wat n kontradiksie?  Dan s ek: wat n onvolmaakte god word in sy gekrokte, manlike beeld in ons vergestalt of beweer te wees.
    Abraham, Isak en Jakob beleef sekere dinge en aanvaar dit wat hulle destyds nie kon verklaar nie in geloof[24]. By hulle gaan dit oor tot n geloofssiening[25], binne die konteks van hul volkserfenis (die oergod Robanon) en onervarenheid en gepaardgaande onkunde.  En dis heel aanvaarbaar so. Maar vandag kan ons dit verklaar, en moet ons aanpassings maak om die vroegmense se oningeligde kortsigtigheid in te sien en te onderskei en dan oor te sien en te vergewe.  Maar, dan moet ons ook aanpassings in denke en geloof maak ten einde ons los te maak van hulle tydgenootlike kortsigtighede en oppervlakkighede.  Veral behoort ons ons los te maak van hulle dwaling om n fisiese, vlees-en-bloed Nibiruaan as God te sien. En met ons kennis wat gevorder het, behoort ons ons godsbenadering te revalueer en
van voor af te besin oor en insake God.

    Mense kwoteer graag, in alle erns, dat daar nie aan die Bybel verander mag word nie, en haal dan ook teksverse aan om hul stelling te bewys.
    Glo u dit?
    Dink eers mooi daaroor na, en vra dan uself af of u di teksverse as geloofsdeel aanvaar. Indien wel, dan het ek vir u slegte nuus: daar is heelwat aan die Bybel, beweerde
"WOORD VAN GOD", verander. Nogal heelwat. Sommer baie.Dit sal die dag wees. Waar kom jy daaraan? mag u miskien hierop reageer. Daarom haal ek kortliks n paar feite hieromtrent aan. Maar eers behoort ons die P-Bron-byvoegings hier by te bring, en dit was baie.
    Die persoon Jesus is moontlik in die jaar 26 nC gekruisig[26]. Daarna is daar met n christelike kerk begin. Dit het versprei, en spoedig was daar vele verskille in interpretasie. Daar is toe al van sektes gepraat, en het Paulus een van hierdie sektes bevorder en uitgelig. Daar was ook onheilige gebruike in sommige gemeentes in die na-Jesus-era, soos byvoorbeeld dat die plaaslike kerkleier enige dogter bo twaalf jaar vanuit die gemeente kon kies om sy bed met hom te deel. Dit is ook nodig dat ons dit duidelik kry dat daar nie n enkele, algemene-aanvaarde siening rondom die daaropvolgende Jesusaandigtings, -mites en sy verkondiginge was nie, tewens, daar is heftig hieroor verskil, geargementeer en baklei.[27]

Invoeging Okt 2010
: Jeshua s sy dissipels en die mense wou nie hoor van VERLOSSING VAN DIE God-GODE NIE, hulle wou nie luister na sy NEUTALITEITSBOODSKAP (van verlossing!) nie, hulle was nt t vas aan die God-gode en die godsdiens. En toe hy nie meer daar was nie, is daar 'n mitiese boodskap aan sy lewe toegedig, wat die massas aan die ou godsdiens en gode vaster sou maak. Ja, via die Jesus-verhaal van die Bybel via Konstantinus en Kie, is die openbaringsgeskiedenis vermitifiseer en verander, ten einde die mens te bly manipuleer via die God-gode-afhanklikheid. Let daarop: Jesus-Yeshua (ben Josep) wou die mens van die gode verlos, en nie nog vaster daaraan maak nie!

    Ek voel my al jare genope om oor die getorring aan die Bybel te skryf. Dit klink sleg, n? So asof mense rens langs die pad doelbewus aan die Bybel wou verander. En wat as ek sou  beweer dat dit beslis gebeur het en dat dit met onderkruipery en stryd gepaard gegaan het, selfs die dood van voorstanders daarvan?
    J! mag u nou s. En tereg ook. Ek gaan dus voort om di onaangename gebeure  kortliks hier aan te haal. Eers n paar aanhalings:
..... We are all therefore at the mercy of the translators.
    Furthermore, even if we could read the Bible in Hebrew, we would still be reading a highly selective edited version of events. It is not disputed that the bishops in the earliest Christian councils decided which texts should be included and which not. Text which were considered unacceptable then, for whatever reasons, have always been regarded as outside the canon and therefore apocryphal rather than canonised holy books. There is little doubt that the 39 books of the Old Testament were the result of a protacted process of editing and collating. The religions deny this of course, but the first five books, known as the Pentateuch, represents a collation of heavily edited material.
    In the nineteenth century a group of German scholars, studying various Biblical inconsistencies, came to the conclusion that there were four sources behind the Pentateuch, and their explanation is regarded by many as the best available. The word of Moses, which was supposedly written in the Sinai desert in the fourteenth or fifteenth century BC, was thus being edited hundreds of years later, whilst the Book of Genesis was almost certainly an edited account of much earlier material. This comes as a rude shock to those who believe that the Bible is a pure relevation of God, for in reality it has been edited by man. If there is any doubt about  this, it should be obvious from the numerous contradictory statements and different accounts of key Biblical events such as the Creation and the Flood.
   
The first myth of the Bible, then, is that it is a revelation of God.
    The second myth is that the Bible is about One Spiritual God. On the contrary, the kind and forgiving God of the New Testament is in complete contrast to the Old Testaments God of Wrath; an inconsistency that has caused many sleepless nights for Christians.
    ....if this God is all-powerfull and omniscient, what is he doing making mistakes?
    ...It is thus a myth that the Old Testament God is the same as the kind, forgiving God described in the New Testament.
[28]
    Genoeg van Alford: ons het nou sy drift. Kom ons beweeg na meer plaaslik bronne: Ek haal aan uit n voorgeskrewe boek van teologiese skole, aangaande
die beweerde verskynings van Jesus na sy beweerde, fisiese opstanding:
    Van Markus 16: 9-20 kan ons sonder twyfel s dat dit nie tot die oorspronklike teks van Markus behoort het nie. Dit kom nie in die oudste Griekse manuskripte voor nie. Hoe en wanneer dit as slot by Markus bygevoeg is, weet ons nie.[29]
   
Wat Johannes 21 betref, is die gegewens in die hoofstuk sodanig dat dit kwalik by die oorspronklike teks gereken kan word.[30]
    Hierdie soort van ding kom gans en al te veel voor. Dit laat mens wonder wat is uit die Bybel gehaal en wat is bygevoeg, en betreur skrywer dit dat uiters belangrike dinge insake Jesus hieronder val.
Is sy beweerde opstanding uit die fisiese dood dan nie n hoeksteengebeure nie? Hoekom dit vir sekere mense en groepe belangrik was om die skrif te verander deur daarin by te voeg ... en ook uit te haal ... kan mens bedink, veral in die lig dat Jesus in sy beweerde opstanding uit die dood ten minste Bal, Atties, Mithra en Osiris dit moes nadoen ... selfs die sogenaamde besoek aan n onderwreld, waar oom Boeddha hom sleg die loef afgesteek het ... oom Boeddha het sommer drie maande daar gebly. Dan moes hy natuurlik aan heidene se verwagtinge ook voldoen t.w. persone wat nie n begrip gehad het waaroor Jesus se leringe gegaan het nie. Een skrywer stel dit so: ...An editing process...[31] Onlangs skryf 'n bekende, Afrikaanses teoloog dat die feite rondom Jesus se maagdelike geboorte en opstanding verdag is. Daar is veel meer wat die Jesus-seminaar en Nuwe-hervormers ontken ... sommer baie meer.
    En dan is dit nodig dat ek ook by die bybelse editing na ene Arrius Piso (Flavius Josephus) verwys. Uit Korrespondensie van www.God-forum.co.za kom die volgende (April 02):

Arrius Piso, Flavius Josephus en Openbaring

Daar was ene geskiedskrywer van die Romeine, Flavius Josephus, wie se regte naam Arrius Piso was. Hy het geskiedenis aangeteken vir die Romeine as Flavius; maar in die tydgenootlike gebruik het hy ook bestaande geskrifte geneem en dit verander om Romeinse belange te dien. Wetende, soos jy noem, dat die Jode n eie volksidee en -wil had, moes dit gebreek word, en hoe beter as om die eensgesinde nasionaliteit onder hulle (gebind deur een geloof in een god en 'n baie sterk nasionalisme daarop en daarom gebou) te breek / verander en dit diensbaar te maak vir Rome ook onderdanig. Dit het hy vermag (waarskynlik was dit 'n meer-persone komplot) deur Joodse geskrifte te verander, plek-plek oor te skryf en selfs bybel te skryf, waar nodig, sodat die eie, aparte, Joods-Israeliese, een-God kultuur / siening verander is na meer gode (El-Shaddai, JHWH, Jesus, Vader, HG, die Lam, ens.) let hier op dat die Romeinse idee van meervoudige gode hier ingevoer word ... een word met Israeliese een-godidees / geloof . Iemand skryf heel tereg: "Christianity is modernized paganism!" Dit was dan ook die kern van verskille tussen Petrus en Paulus, Ou- en Nuwe Testamentiese sieninge.
    Nou verander die storie. Paulus se 3 jaar opleiding / verdwyning ... na Arabi, na sy "bekering", begin my nou meer interesseer. Baie. Ook Paulus se sogenaamde sekssiekte ... ek wil weet watter soort sekssiekte!? Ja, oom Zaag, ek vermoed n wit lewer. Ook van die beweerde skrywers van die evangelies begin ek nou met n houtoog bekoekeloer / wantrou / bevraag. Dis egter veral Openbaring, wat o.a. aan Arrius Piso/Flavius toegeskryf word, waarin hy bestaande, Midde-Oosterse geskrifte geneem het (geskoei op Mithra as die Saoshyant Lam, en waar ek dink dat Alexander-die-Grootte die oorspronklike rolmodel / Lam was) en n aangepasde een {"Openbaring"} geskryf het, wat vir Rome aanvaarbaar sou wees en die Romeine sou dien)die oorlogstukke, o.a., was vir hulle belangrik: beide die Romeine en die Heleense inwoners {hedendaagse Arabiere} het die oorloggodidee / mite voorop geplaas in hul godsaanvaardingsidees. Baie van Openbaring se inhoud word nou vir my duidelik. Bedink gerus ook hier die tydgenootlike siening van die Romeine nl. dat een van hulle (Romeine) tot god verklaar kon word, of dat n mens god kon word, asook hul malse verliefdheid en misbruik van die idee van apoteose oombliklike saligheid / god-word (wat 'n lekker geloof, het die Romeine ges), wat n kernidee van christelike sieninge geword het. (Die kerk, onder Roomse beheer / mismaaksel, het natuurlik vanaf 325 nC begin om renkarnasie uit die Bybel uit te skryf en te haal, dit te verbied en geskrifte wat daaromtrent gehandel het verbrand ... hulle het maar 'n brandmanie gehad en ook daarin geslaag om hul god-word-via-opoteose idee boetse-en-al in ons godsdiensdenke gevestig te kry). In die plek van renkarnasie (wat tog in Jesus se tyd bestaan het ... die enigste moontlikheid!) het hulle hul heidense apoteosesiening ingebring, ingesit en ingeskryf. (Die brandmanie ... o.a. brandstapelverbranding van mense ... gaan vandag geestelik onverpoosd en onbevragend voort: hoeveel keer is ek al nie na 'n brandende hel veroordeel nie, deur goedgendoktrineerde, onnadenkende, Calvinistiese christene. Terloops, dis tog nodig dat ons dit duidelik kry dat 'n hel met vlamme in essensie op sonaanbidding dui t.w. waar "gereddenes" in die strale van die son ("God-die-Vader") "die lig" ontvang en in "Sy" heerlike, ligdraende sonstrale koester, terwyl die wat nie dieselfde sieninge huldig nie/pad volg nie in die son se vlamme gewerp word t.w. vuur, swael, vlamme, verterende vlamme. Let gerus ook hier op die feit dat hierdie idee van die son is beide "God" en "Hel" duidelik ooreenstem met die Ou Testamentiese siening van 'n "God" ... ek verkies om hom aan te dui as 'god' (ek dink nie JHWH het self as God wou aandui nie) ... wat beide goed en kwaad verteenwoordig het, en is dit eers via en na Helleense / Zoroasterrisme benvloeding dat 'n skeiding gemaak is tussen 'n "God" en "Satan" {'n latere ontwikkeling uit die Agra Mainu-idee van Zoroasterisme} en ook, daaropvolgend en daaruit volgend, 'n skeiding tussen "hemel" en "hel"...sien Die P-bron).
    By nadenke het ek tot die oortuiging begin raak dat dit dwaas sou wees om te dink dat die magtige wreldheersers, Romeine, nie ook godsdienstige bydrae / geskrifte sou lewer nie. Ek het my al baie afgevra hoe kon so n leidende, dominate beskawing nie leidende godsdienstige / esoteriese / filosofiese bydrae gelewer het nie. Nou kom ek agter dat hulle dit wel gedoen het, maar in verskuilde vorm t.w. deur gebruik te maak van plaaslike insette en dit dan te verander / manipuleer tot aansterking van die Romeinse filosofie, heersing en oorheersing! En god-word (mens kan en word glo god)...was een van hul heidense, tydgenootlike sieninge en praktyke.
   Terloops, dit het my nog altyd gepla dat die Ou-Testamentiese god (ek glo / aanvaar nie dit was God nie!) uit die Nuwe-Testament uitgelaat is. Nou begin ek insien waarom: die Romeine het die Nuwe-Testament, via veranderinge, oorskryf en selfskryf, sodanige verander / gemanipuleer dat dit Joodse nasionalisme help onderdruk / genegeer het, en om dit te vermag, moes hulle van die Ou Testamentiese godsfiguur ontlae raak...hulle het hom uit die Nuwe Testament geskryf, gehaal en gekry.
   Daar is onskynlik meer t.w. dat sodanige veranderinge aangebring is om ook vrouegode uit te laat / skryf ('n korrespondent praat van AZNA ... die moedergodin ... en wat van MA / Shala? vra ek), sodat die patriargale godsbestel versterk moes word en behoue gebly het.
    Daar is meer. Die Romeine oorheers dan ook die christelike kerk vir baie eeue. Hulle bly al hierdie tyd nie passief nie, maar verander, omvorm en manipuleer (hulle was meesters op hierdie gebied) deur die eeue die christelike sieninge, geskrifte, publikasies, denke (brandstapel, inkwisissie, huisarres, tot-ketter-verklaar) en dies meer.
    Nota: Dis dan tyd dat ek dit hier s / skryf: Die Romeine het myns insiens Jesus se verkondiginge ... of dan/ook die verkondige wat via Israel aan Jesus toegedig is ... behoorlik kom befonkfaai, verander en op gemanipuleerde wyse dit verheidens ... behoorlik! Jesus s dan ook:  "...Julle glo my nie, maar sal die een glo wat na my kom."
    Maar, nou kom ons (ek/ons is mos kulturele erflinge van hierdie heidensheid) vandag, steeds, en bou ons ganse christelike geloof op hierdie heidense insette. Ek sien nou hoekom mense soos Zaag (Loius Trichardt), Andr (De Aar), Johan (Vryburg) en andere so n awersie in Paulus (Romein of sorts) in hul sieninge het. Ek wil egter vra dat ons voortaan veel wyer kyk, bedink en bevraag en die Romeinse, heidense insette raaksien (en nie net Paulus nie) en uit ons denke weer.
    God...:
Die veelgodeaanhangende Romeine het nie van siening, denke en geloof verander toe hulle die Christendom omarm het nie (300nC) hulle het nie tot bekering gekom" nie! Nee, hulle het eerstens meegehelp en gemanipuleer om die Joods-Israeliese, Ou-Testamentiese geloof tot n veelgodesiening te verander, op manipulerende wyse, en toe hierdie ekstra gode by hul talle gode gevoeg. Enigeen wat dink en/of beweer dat die sogenaamde "openbaring" vanaf 325 nC via die Romeine geskied het, moet maar weer 'n slag mooi en diep gaan dink.
    My gevolgtekking: Ek bevraag die christelike geloof ... soos ons dit gerf het ... nou meer. En, enigeen wat vir my kom s die christelike geloof berus op een God / god, sal ek voortaan uitlag. En oom Zaag se stellinge dat Paulus Jesus se verkondiginge kom verander het, maak nou meer sin.
    Nou na die Universiteit van Suid-Afrika, waar n vermaerde hoof-professor, Sakkie Spangenberg, raak vat:[32]
    Die besef dat die Bybelboeke deur mense geskryf was wat n ander kultuur beoefen het en ander godsdienstige oortuigings gehuldig het, het metterwoon gegroei.
   
Die Bybel is n versameling ou Nabye-Oosterse godsdienstige geskrifte wat deur beperkte, feilbare mense geskryf is. Verskeie van hierdie geskrifte het oor n lang periode ontstaan en is dikwels hersien en uitgebrei. Die geskrifte bevat geloofsinsigte en geloofsgetuienisse van daardie mense en hulle tydgenote.
    Die bostaande paradigmaveranderinge op die terrein van die Bybel wetenskappe kan ook beskryf word in terme van n veranderde blik op die Bybel. Gedurende die fase van die Hervorming is die Bybel beskou as n teks wat van God gekom het en waardeur God Homself openbaar...daarom is na die Bybel verwys as Woord van God. Mettergaan het dit duidelik geword dat hierdie tekste deur mense geskryf is. Sommige navorsers het die openbaring van God gevolglik verplaas na die geskiedenis agter die teks. Volgens hulle het die skrywers van die Bybelboeke alleen maar vertel van die openbarings in die geskiedenis. Omdat die ontwikkelinge op godsdienstige terreine nie ontken kon word nie, het sommige verkies om te praat van n voortgaande openbaring van God in die geskiedenis en dat ons God se woord in mensetaal het. Tans aanvaar verskeie navorsers dat die Bybel n versameling ou Nabye Oosterse religieuse tekste is waarin verskeie mense se nadenke oor God neerslag gevind het. Wat ons in die Bybel het, is verskillende sienings, standpunte en uitsprake oor God. Hierdie religieuse tekste kan ons soos gewone literatuur lees en ons kan die verskillende karakters, hoe hulle uitgebeeld word en in watter verhouding hulle tot mekaar staan, ontleed en bespreek. Ons kan selfs God as n karakter beskryf en vertel hoe Hy in n betrokke verhaal uitgebeeld word.
    ....Beide groepe beskou die Bybel as godsdienstige literatuur wat deur mense geskryf is ... Dat die Bybelboeke menslike geskrifte is, staan by albei groepe sentraal...
    Na my mening kan ons dit nie ontken nie dat lidmate nog steeds aan slegs een siening van die Bybel blootgestel word, naamlik dat die Bybel God se onfeilbare Woord is.
    In die nuwe Suid-Afrika sal die kerk lidmate moet help om te besef dat die Bybel uit religieuse literatuur bestaan en dat hierdie literatuur nie op n ander manier tot stand gekom het as enige ander (godsdienstige) literatuur nie. Die kerk sal die lidmate moet inlig dat ons hier met godsdienstige interpretasies te doen het.
    Wat die lidmate se standpunt oor ander godsdienste betref, weerspiel dit nog deur die bank die siening dat ander godsdienste van die bose (Bose) is. Slegs die Christelike geloof verkondig die waarheid, en ander godsdienste hang die leuen aan. Ons sou dit ook kon tipeer as eksklusivistiese fundamentalisme.
[33]                          

Die Bybel se ontstaan

In die begin was daar verskeie weergawes van die beginboeke van die Bybel. Later is dit vergelyk en ingewerk om die Bybelse Pentateug te gee: ons aanvaar sommer goedsmoeds dat dit deur Moses omstreeks 1,400 vC geskryf is.
    Daar was aan die begin twee skrywers aktief met die skryf van die Bybel se begindele, en dit het gelei om, soos Armstrong dit beskryf, which explains why there are two, quite different accounts of key biblical events such as Creation or the Flood, or why the Bible sometimes contradicts itself.
[34]
    Die eerste skrywer staan as J (vanaf Suidelike Israel) bekend: hy was aktief in die agste eeu, of vroer[35]. Hy gebruik die term JaHWeH. Let daarop dat dit lank na Moses se era was. Hierdie feit verbaas inderdaad.
    Die ander skrywer, E, (vanaf Noordelike Israel) gebruik die term Elohim.
    In die sesde eeu vC kom skrywers, meesal priesters, met by- en invoeginge wat vandag as die die P-bron bekendstaan, met hul mitiese, ontleende bydraes, wat vandag in Gen. 2 e 3 (die Adam-en-Eva-storie en sondeval!) staan.[36]

Invoeging Okt 2010: Dis tyd dat mense besef dat gedurende die ballingskap JHWH se dae verby was, hulle had geen God meer nie. "Julle God is dood!" Toe is daar deur die priesters van die Isrealiete begin om drastiese wysigings aan te bring, ten einde die Israeliese godsdiens lewendig te hou...en hul jobs. Uiters drastiese wysiginge is aan die bestaande geskrifte aangebring, en HULLE VIND TOE DAAR IN BABILON 'n NUWE GOD. Sien P-bron.

Bostaande is selfverduidelikend en sien ek nie waarom daar n opvatting is dat die Bybel die woord van n ware, alomteenwoordige God is nie. Tewens, dit kan nie eers as die woord van god-JaHWeH gereken word nie: daar is te veel daaraan verander ... veral via die P-bron. Tewens, elke periode se bydraes tot verandering aan die Bybel is waarneembaar. Dit het fel in die ballingskapperiode gebeur: opstandingsteorie is bygevoeg en die eerste letter van die Bybel is verander van n a na n b. En sommer nog vele meer. En toe veel later: The reformers rewrote Israeli history. The historical books of Judges, Samuel and Kings were revised according to the new ideology.[37] Die grootste maghebbers, die heidense Romeine, het egter vanaf 325 nC,  met voorafbeplande motiewe aan die Bybel verander. Hulle het correctors woes ingespan ten einde die Bybel by hul heidense sieninge te laat aanpas. Veral Keiser Konstantinus het aktief toegesien dat sy interpretasies opgeneem is. Hulle begin in 325nC om by die Council of Nicea n sinodebesluit te laat neem dat Jesus God is, gelyk aan die Vader, so oud soos die Vader, ens. Maar, die grootste bydrae tot verandering van die Bybel en christelike sieninge is gemaak deur Keiser Justinus en sy vrou, Theodora. Veral was laasgenoemdes daarop ingestel om die sieninge van renkarnasie uit die Bybel geskryf te kry via sy correctors.
    Die Romeine het natuurlik ook n ander, tydgenootlike onderwerp gehad wat voorop in hul gedagtes was, en dit was
hoe die mens God / god kon word. So het hulle begin om Julius Caesar en ander hooggeplaastes tot god te verklaar. En in hierdie godskultuur is die vroe christendom ingeneem. En was vergoddeliking van die mens n belangrike, tydgenootlike saak. Dit het dan baie bygedra tot die ontwikkelende, jong christendom se sieninge rondom Jesus se uitsprake, asook sy kruisiging en opstanding ... oorwinning oor die dood. Daar is met voorafbeplande motiewe aan die Bybel verander ... deur van die sgenaamde correctors gebruik te maak. En is hieruit voortvloeiend n siening ontwikkel van vergoddeliking aan enige persoon ... deur die geloof in Jesus Christus. En hierdie vergoddeliking kon oombliklik bekom word t.w. apoteose.[38]
    Maar by die Romeine het die vraag opgeduik t.w. wat word van hul tot-god-verklaardes by afsterwe. En in hierdie tydsera kom die christendom met n antwoord t.w. enigeen kan nou god / God word, t.w. apoteose ... om vergoddelik te word ... die ewige lewe te kry. Nou kon enige mens ewige godsstatus bekom t.w. die ewige lewe! Waar wil jy dit beter h? En via Romeinse, heidense pleistering invoeging en veranderinge aan die Bybel word hierdie droom-god-word-proses heel maklik en goedkoop gemaak.
    En so maak die verhaal van Gilgamesh n volledige draai: enigeen kan nou goddelikheid en die ewige lewe verkry in geloof, natuurlik, so word beweer. En die heidense Romeine sorg dat die Bybel so ver moontlik verander word om hieraan te voldoen.
    En toe kom die Hervormers en hulle pak die aanpassing en verander die Bybel met ywer en geesdrif aan. n Korrespondent noem Luther dan tereg die moderne Esdras-bybeloorskrywer. Ja,
eers het Esdras glo die hele bybel uit sy kop uit oorgeskryf en toe pak Luther 'n herskryf aan. En dan kom s heelwat nog dis die-Woord-van-God. Tja. Grappie. Kom weer!

Ten slotte: Ons het almal hulp op ons pad nodig, en dien die Bybel hierin n noodsaaklike en goeie doel. Skrywer is egter van mening dat die tyd aangebreek het om die Bybel inhoudelik te hersien en aan te pas. Veral behoort dit aangepas te word om onregmatighede uit te skakel, kwetsende gedeeltes uit te haal, weersprekings te verwyder, die inhoud en mense van afgode te bevry en om vir n kosmiese siening, -ontwikkelinge en -God voorsiening te maak, soos wat Genesis 1:1 vir my lyk ... voordat die sogenaamde P-bron die alef (A) uitgehaal het! Daarby behoort enige verskoning tot swaard opneem t.o.v. andersdenkendes of anders gelowiges toet-en-taal uit die Bybel uitgehaal te word. En alhoewel daar vele is wat in emosionele reaksie my warm plek toe sal wil stuur, glo ek daar is ook vele wat oorweging aan my voorstel sal gee.

Die ALFA en die OMEGA

Kom ons neem hierdie as voorbeeld. Hierdie woorde is aan ons almal bekend: dit verwys mos na die begin en end van die Bybel. En goedsmoeds glo en sluk ons dit. Dit staan immer in Openbaring so...1:8, 1:11, 21:6, 22:13. Sien ook Jesaja 41:4 & 44:6.
    Is dit so? Kom ons kyk.
    Die Israeliese Bybel, geskryf in Aramees-Hebreeus, het wel in die vroegste tyd met 'n alef (a), waaruit die Griekse alfa ontwikkel het, begin. Toe het die Hebreeuse Bybel so gelees:
Ab-reshit bara Elohim et Ha'Shamaim v'et Ha'Aretz

Dit sou in Engels vertaal kon word as:

The Father-of-the-Beginning created the Elohim, the heavens, and the Earth.
    Maar, op 'n stadium het die Israeliete die alef hier uitgehaal en hul bybel met 'n b, beet (Grieks beta) laat begin. Dit het die woorde na die volgende verander: Breshit bara Elohim et Ha'Shamaim v'et Ha'Aretz.
Dit sou in Engels as volg vertaal kon word:
In the beginning God created the heavens, and the Earth.
   
En dis wat ons gerf het ... die laaste een ... met 'n b en met 'n totaal ander betekenis!
    Nou hoe sou dit gebeur? Wat sou die Israeliete beweeg om hul god-JaHWeH se woord (hul bybel) se eerste sin te verander?

    Maar kom ons kyk eers meer in detail na die verskille van die twee betekenisse.
    In die oorspronklike skrif, wat met 'n alef begin het, sou dit beteken dat God (natuurlik die Israeliete se JHWH God) alles geskape het, ook die kosmos en ook die gode (antieke ruimtevaarders / elohim) ... dit klink vir my haalbaar.
    Nouja, die Joodse Israeliete het hierdie beginverandering aan hul bybel aangebring tydens hul ballingskap in Babiloni. En waarom? Omdat hulle daar minderwaardig was en met die magtige Marduk (ook soms Bel genoem) te doene gekry het: hy was natuurlik toendertyd die Babiloniese god-koning. Hulle moes in hul vernederende ballingskap sekere aanpassings maak.
    Nou, as mens die oorpronklike bybelbegin neem, wat met 'n alef begin, dan dui dit mos tog op 'n KOSMIESE GOD, en DIT IS PRESIES WAT IN hierdie boek aangevoer word! Sien hoofstuk ONS KOSMIESE BURGERSKAP, waar skrywer o.a. as volg skryf:
    "En, so glo[18] ek: n Ewige Een wat meer is as die aarde, en die mens; meer as die gode; meer as die kosmos en kosmoslinge. Baie meer. Veel, veel meer. Ja, hierdie Ewige Een is die siel van die ganse kosmos en heelal.
    Vir die skeptiese leser antwoord ek met menslike bevangenheid: ek kan Die Ewige Een nie bewys nie, maar ek glo dat Die Ewige Een die alles van die ganse heelal is.  Ek glo dat Ewige Een veel meer as Gees is. Veel meer as stoflike en onstoflike bestaansordes, veel meer as die Nibiruane (die gode), en selfs veel meer as die trans-ruimtelikes. 
The One is the combined life force of all things.
    Dit is mos dieselfde, Universele Een wat in Genesis 1: 1 na verwys is ... in die oorspronklike skrif.
    Daar is dus niks afwykend in sieninge hierin gestel nie.
    En as iemand weer vir jou 'n teksvers kwoteer met "die alfa en die omega", wys hom / haar tog daarop dat dit beslis nie na die Bybel wat ons ken en gerf verwys nie.

Notas:

[1] DIE BYBEL gee ook nie voor om pre-historiese geskiedenis weer te gee nie: net twee, moontlike skeppingsverhaal word kortliks gegee (een deur die P-bron ingevoeg) en word daar gou voortgegaan met Israeliese geskiedenis vanaf Abraham.
[2]
Daar is talle skeppingsverhale. Veral vloedverhale kom in duisende voor.
[3]  Uit dieselfde, sogenaamde verbond met hierdie koning-god het Ismael tog ook ontstaan, en is die Islamitiese geloof gegrond, met hul enige Allah-god, en dit verskil dan so drasties met Israeliese en christelike gelowe. Waarom? Dis dan, beweerdelik, dieselfde   verbondsgod.
[4] THE HANDWRITING OF GOD; Grant R Jeffrey.
[5]  Sien DIE BYBEL: Lev. 20:13.
[6]  Sien o.a
. wreedhede in Die Bybel: Lev. 20.    
[7]  DIE BYBEL: Exodus 20.

[8]  DIE BYBEL: Ex. 20:5.    
[9]  DIE BYBEL: Ex. 32:27.
[10]  DIE BYBEL: Hos. 14:1.
[11]  Tereg
n wrede god, om voor bang te wees. Awe (vrees/ontsag)  het Lucifer dit by name genoem.
[12]  DIE BYBEL: Luk. 22:36.
[13]  DIE BYBEL: Ex 15:3.
[14]  DIE BYBEL: Rigters 1:19. Ek wil vra: Regtig?
[15]  DIE BYBEL: Ex. 32:14
[16]  DIE BYBEL: Jes. 45:7
[17]  DIE BYBEL: 1 Kon. 22:23
[18]  DIE BYBEL: 2 Thes. 2:11.
[19]  Die BYBEL: 1Konings 8:12.Sien ook 11 Kron.6:1 en 11 Sam. 22:12. Sien ook hoofstuk hierin, JaHWeH.
[20] Die grub verwys na die twee godsbeelde op die Ark-van-die-Verbond, wat god-JaHWeH verteenwoordig het.
[21]  DIE BYBEL: Ps. 18:11.
[22]  Eva was m.i. n mitiese figuur wat in Israeliese volksmond ontstaan het ... komende vanaf Levia, vrou van
Robanon, van Herba, maar Moses en kie, of die P-bronskrywers, het beslag aan haar kom gee. In Sumeri, waar hierdie verhaal ontstaan het, en Adam as Adapa bekend was, kon Eva/Ava moontlik asekVraNaGod-8-die-P-Bron.htm Lamashu of Lilleth bekend gestaan het, of iets soos Fonta. Maar, eintlik het hierdie verhaal gegaan om die geskiedenis van die Sumeriese Tammuz, wat aan die gode ontrou was, toe hy met n E-hum, menslike vrou, buite-egtelik verkeer het.
[23]  Waarskynlik is Adam / Adapa / Andon na die beeld van die gode (van Nibiru) geskape. Dis waarskynlik hoekom hy 93,000 jaar oud geword het.
[24] Let daarop dat ons dit vandag maklik kan verklaar. Enkele voorbeelde: n leer na die hemel waarteen engele opklim (Gen.28). Kom nou lesers, is daar nog iemand wat hierdie bogstorie glo? Dit was tog n leer na n helikopter of lugtuig. n God wat by Abraham eet en oornag (Gen. 18). Was dit n god wat soos n mens lyk wat by Abraham was? n Manlike god? En nog twee godde saam met hom. Is daar dan nog vroue wat hierdie dwaling aanvaar?
[25] Let daarop dat geloof ontspring wanneer iets nie verklaar kan word nie. Hierin l n massiewe probleem verskuil t.w. dat wat die beginmens nie destyds kon verklaar nie, kan ons wel vandag verklaar en behoort dit nie by ons n ongegronde geloof te laat ontspring nie.
[26]  Daar is nie 100% sekerheid hieromtrent nie. Ook Romeinse rekords maak nie van Jesus se kruisiging melding nie. Mens moet maar in hierdie dinge gedurig waaksaam wees vir mites en misleiding ten einde die massa te beheer.
[27]  So is gelowiges metterwoon verplig om Origenes se toonaangewende denke te laat vaar. Hoe jammer.

[28]  GODS OF THE NEW MILLENNIUM, A. A. Alford.
[29]
AGTERGROND EN GESKIEDENIS VAN DIE NUWE TESTAMENT, Du Plessis en Lategan,  bl. 177/8.
[30] AGTERGROND EN GESKIEDENIS VAN DIE NUWE TESTAMENT, Du Plessis en Lategan, bl. 177/8.
Nota: Hierdie skrifgedeeltes, of bylassinge, staan aan die hart van die Christendom se denke en geloof. En net soos in die geval van Abraham se godskeuse, vra ek:
wat as dit bygelas is en nie waar is nie? Wat as die kern van cristendenke n foutiewe aanname is?
[31] GODS OF TE NEW MILLENNIUM, A.A. Alford.
[32]  Prof Sakkie Spangenberg. Ek voorspel dat ons nog baie van hierdie man gaan hoor.
 [33] DIE NED. GEREF. KERK, DIE BOEK JONA EN RELIGEUSE PLURALISME, Prof. I. Spangenberg. Sien ook sy feitevolle boek: PERSPEKTIEWE OP DIE BYBEL (God se woord in mensetaal).
[34] The HISTORY OF GOD, Karen Armstrong.
[35] Let daarop dat dit om-en-by 400 jaar na Moses se leeftyd was!
[36] Skrywer is van mening dat Genesis se begin bestaan uit twee weergawes t.w. die op skrifstelling in Moses se tyd en n latere byvoeging, sowat 700 jaar later.
[37]  A HISTORY OF GOD, Karen Armstrong.

[38]  Apoteose (oombliklike saligheid, via aanneming van Jesus, as persoonlike Saligmaker). Elevation to the status of a god. (Alford). Die woord apoteose kom van die Griekse woord apotheoun, wat beteken om n god te maak, om te vergoddelik.

 Einde van hf. 7

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Voorlopige herpublikasie 6/9/2013
Pretoria
Suid-Afrika

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index
gaan na Inhoud (Ek Vra Na God)

Kontak