Ek Vra Na God-hf 8                       

Die P-bron

Toe die Joodse Israeliete in Babilonië aanland, waarheen hulle in ballingskap geneem is, was 'n paar dinge reeds t.o.v. hul god-koning, JaHWeH, gevestig t.w. sy aanhang was aan't tane, daar was toe al nie meer direkte kontak met hom nie ... die ark, waarmee / waardeur hy met hulle gepraat het ('n radiogeleier) was of weg of vernietig, en in Suid-Amerika, waar Ishkur, wat in Israel as JaHWeH bekend was, toe gewoon het ... met ‘n godsryk aldaar ... het hy begin swaar trek teenoor opposisie … hy is dan ook kort daarna uit Suid-Amerika verjaag en het permanent verdwyn.
    Kortliks: die Joodse Israeliete was op daardie stadium soort van godloos, nadat hulle 'n begrip en ervaring gehad het van 'n god-koning in kontak met hulle ... 'n enkele god. En dis waar hulle oom Zoroaster se denke aanloklik gevind het, want sien, oom Zorro was ook 'n monoteïs t.w. hy het in een god geglo. Daarby was die Joodse Israeliete ou en ervare ontleners van ander se godsdiensdenke ... die Babiloniërs en Egiptenare moes al-maar-deur bontstaan om hul godsdienskatte vir hulself te behou. En, so lyk dit my, in Babilonië val hulle in hul eie strik t.w. hulle gryp wild en ondeurdag na oom Zoroaster, 'n mede-monoteïs, se sieninge.
   
"Zoroaster, or Zaratushtra, to give him his proper name, was a prophet, or at least conceived himself to be such; he spoke to God face to face." (The Hutchinson Encyclopedia of Living Faiths, p.200).
    Die sieninge van oom Zorro (heidens!?) maak 'n groot deel uit van die boodskap wat ons via die Bybel leer ken het ... nogal met die stempel as "
God se boodskap” of “gOD SE Geopenbaarde woord". Eers sluip die-Zorro-Arabiere se opstaan-uit-die-graf sieninge by hul denke in, soos via Esegiël, die regverdiges sal opstaan, maar algaande word dit 'n stortvloed van Arabierse sieninge, met 'n eindoorlogoorwinningssiening wat die in-bannelingskap Israeliete soos 'n handskoen pas. Bedink dit gerus.
    Die Babiloniërs se ryke godsdiensinhoud (waarvan die skeppingsverhaal en Eva-mite o.a. toe afgeskryf is) en ander, nabygeleë godsdienskulture, veral die monoteïstiese Zoroasterismeleringe, sou dan mos braak vir ontlening gelê het … vir die Joodse Israeliete, wat ervare ontleners was … waarskynlik die beste godsdiensontleners in die geskiedenis van die mens … ook had hulle ‘n  vermoë om hulself en hul nageslagte te laat glo dat dit wat hulle ontleen het nét aan hulle geopenbaar is en van “God” af kom.
    Die eerste wat ek hier wil noem is die bevestiging, vanuit ou Egipte, aan die Israeliete van die godsverhaal van die “Seun-van-god” wat aarde toe kom en hier as verlosser kom optree, wat hulle in Babilon weer verneem t.w. die moeder-van-die-gode', Semiramis, en haar verlossersgodsseun, Tammuz / Ninus. Ook die Mithra-verhaal as “The Lord”, die Deoius-verlossersseun (die latere Atties) … met sy vrykoop-van-sondes-deur-bloedwassing … creo- en taurabilium … en die verhale van die verligte een, die Boeddha, oorgedra van van verder oos, wat die bannelinge hier intiem kennis mee gemaak het, moes baie invloed op hul God-raaiinge en godsdiensdenke gehad het. Veral die ontlening van die verlossersgodidee … wat in Egipte al aan hul voorgeslagte goed bekend was (Egite loop oor van verlossersgode!) …die Horus-verhaal, met kruisiging en al  … en hier in Babilonië nou bevestig is / word (!) …  sou nog omvangryk word in Joodse Israel. Ek verstout my om te sê dat ook Zoroaster en Zurvan se fisiese opstandingsnosies vir die bannelinge onweerstaanbaar moes gewees het … en dit blyk te wees: hoe jammer, want dit het ons Suid-Afrikaners se geloofssieninge via ons erfenispad erg kom bedodder. En om van bedodder te praat, ek wil dit beklemtoon dat daar meer aweregse/heidense sieninge van die Zoroasterriete in Joods-Israeliese godsdiensdenke … en also in chsristelike denke / sieninge … geland het as waaraan ons erkenning wil gee. Terloops, ook baie van die verder-oos-Boeddha se selfhelp- en anti-godsieninge is via die Babiloniese kontak in die P-bronoordragers se sieninge ingeneem … dink maar, as enkele uitsonderingsvoorbeeld, aan die idee van Gautama as “die Boeddha” en Jesus daaropvolgend as “die Christus”.

Nota Okt 2010: Terloops, Jeshua kom nou juis en sê daar is nie 'n "die Christus nie. Daar is nie 'n mens-Christus nie. Daar was en is nog altyd 'n Christus-boodskap/Benadering/Bewussyn, wat beide hy en Boeddha Gautama na die mens probeer bring het, maar die mense wou nét van God hoor, en het hom ook God wou maak. So is daar ook nie 'n anti-Chris nie...\die-christus-neutraliteitsbeginsel\inhoud-Neutraal.htm

  En al aanvaar die meeste christengelowiges die woord “Christus” bloot as ‘n alternatiewe- of bynaam vir Jesus, is hulle nie bereid om die ontlening van hierdie begrip in te sien nie as komende vanaf die Boeddha. {Goed dan, ‘n korrespondent vra dat ek hier uitbrei, daarom: op water loop, die onderwêreld besoek … die Boeddha het dit sommer vir drie maande lank besoek en nie net drie dae nie … ek-is-nie-God-nie, maar dan is ek nie ‘n gewone mens nie, glo net en ander dinge, wat suiwer geestesvermagtinge is en nie van ‘n buitemag … goddelikheid … af kom nie. Ag, daar is baie sieninge van die selfvermagtend  verkondigende Boeddha in christelike denke gevind word}.
    Maar in  ou Babilon was die god Mithra (the Lord) sterk aanbid deur die Persiërs/Babiloni
ërs (bekend vir hul seremonies … meesal geheimsinnig en in grotte of grottipe bymekaarkomplekke). Van Mithra is daar o.a. die volgende gesê: The Lord, die Bemiddelaar, glo gebore nadat sy ma deur 'die Gees', Hanover, bevrug is. {Ek hoop literalistiese christene sien hierdeur in dat die mite dat Jesus se moeder deur “die Gees” bevrug is hiervan ontleen is en geensins ‘n suiwere Jesusgebeure is nie...ook vanaf Isis}. 
    Maar die Israeliete het tog deur die eeue en spesifiek in hierdie ballingsskapperiode te doene gekry met Babiloniese en omliggende volkere se  gevorderde (vir daardie tyd) godsdienstige geskrifte, waaronder die direk-met-God-pratende Zoroaster, met sy opstanding van die dooies, 'n ewige lewe daarna, die duiwel, hel e.a., asook waarsegginge (wat later SPREUKE in hul bybel word), SHUBSI (wat Job in hul bybel word), ook die voorspellingsgeskrifte insake die eindtyd (wat later Openbaring in hul bybel word) en nog vele meer … ook dele van die bergpredikasie. Ook die boeke Numerie, Levitikus en dele van Kronieke. En het hulle gedurende en in hierdie periode / ervaring hul godsdiensgeskrifte aansienlik en baie aangepas: dit word die
P-skrifte / bron genoem, en is daar sommige wat die P met priesters vervang en ander met ‘n spesifieke priester: ek noem dit die PERSIESE ONTLENINGSBRON. Ek wil  dit hier noem dat ons nie aldag en genoeg dit in gedagte hou nie dat tydens en na die ballingskap die boeke wat later in die Ou Testament van die Bybel ingesluit is, drasties verander is. En baie. Dan is daar die fiksieboek, Daniël, wat in sowat 150 vC geskryf is … honderde jare na die ballingskap … waarin daar van terugskrywing gebruikgemaak is … terloops, dis opvallend hoe baie hierdie mitesboek aangehaal word sonder vermelding van die periode waarin dit geskryf is, asook die terugskrywingstruuk daarin aangewend. Ook beduidende boeke, waarvan sommige in die Bybel opgeneem is, en andere nie, is in hierdie tyd geskryf, soos Esra 1 en 2.
    Nog meer: 'n verdere / tweede skeppingsverhaal (Gen. 2 en 3) word ingevoeg … met behoud van die eerste …   die sogenaamde sondeval maak deel hiervan uit! … as ons maar hierdie onware, Sataniese, Sons-of-Paradize leuen gespaar gebly het. En dit weer sluit aan by die heidense idee van 'n verlossersgod, wat natuurlik in bybelse voorhouinge op die Jesus-mite uitgeloop het ... in voor-Persië was dit 'n ander verlosser. En toe, lank na die ballingskap, toe kom 'n ongenaamde misleier en skryf die boek Daniël, waarin hy van terugskrywing gebruik maak en waarin hy nou beweer … in aansluiting by oom Zorro se opvolger, ene Zurvan … dat daar nou 'n algemene opstanding gaan plaasvind t.w. almal gaan nou opstaan en sal hul Saoshyant (“Die Lam”) die skape as't ware van die bokke kom skei ... nadat hy ons almal uit ons grafte uit opgewek het en daarna eers lekker laat suffer en oorlog maak het: per slot van sake, wat beteken 'n god dan nou wat nie kan oorlog maak nie? {Let hier op die Arabierse filosofie / benadering}.
    Mense ek moet iets bieg ... dit uit my gemoed en hart uit kry ... en dit is dat daar blatant vir ons gejok word as daar gesê word dat hierdie bogstories van God af kom. Ek verbaas my dat hierdie dinge, waaronder die kern van ons geërfde, christelike geloof, op sulke vrot kleivoete gebou is. {Terloops, dis nie oorspronklike denke wat hier na vore kom nie; dis ontleninge van lank gelede se selfgerigde verkondiginge van die Sons-of- Paradize … sien my boek, DIE ALTERNATIEF, vir volledige besonderhede hieromtrent.} Dit verbaas my dat ons nie in die eindspel hiervan ... ons "Openbaring" ... nie die oorlogsugtige Alexander-die-Grootte (hul groot, Persiese leier / vegter / oorlogsgod) raaksien nie. Daarby verstom dit my dat christene soos ape aan hul neuse gelei word om te wil staan en vasklou aan 'n barbaars-heidense nosie dat Jesus (beweerdelik die seun van “God”), wanneer hy terugkom, 'n groot oorlogvoerder gaan wees t.w. 'n vegtende god!
    Hierby wil ek nou iets pertinent byvoeg: Erens langs die pad het sekere mense hulself die reg aangematig om dinge te skryf en te publiseer en dan te kom beweer dat dit van "God" af kom, "God" se woord is, ensovoorts, en dan nog so ver te gaan om links-en-regs en na willekeur uit te haal en by te voeg (dit het baie gebeur) tot hierdie sogenaamde "Woord-van-God", en dan in 'n sataniese drogredenasietruuk kom staan en bevel gee dat daar nie aan hierdie "woord-van"God" (húlle woord!) verander mag word nie ... so seg hulle! Natuurlik om also hul denke te beskerm en die mens, of diegene wat dit nog glo of dit in geloof (ook onkunde) geërf het, tot hul dood daarmee te bind / verlei.
    Kom ons beëindig hierdie snert en bind nie ons kinders en nageslag met hierdie heidense, gewelddadige mensdenke-in-die-gewaad-van-God's-woord nie.

    Die LAM

If the happenings in New York, on 11/9/2001 are the result of religion, then we must drastically re-value and adapt the contents thereof, especially it's holy books … don

“Hier is julle ‘Lam’, Alexander-die Grootte!” … don  

  “Die Lam”, is ‘n begrip wat in die bybelse boek Openbaring voorkom.
    Hier behoort ons m.i. na oorsprongsoord te gaan kyk, en dis beslis nie ‘n geheimsinnige na-Jesus-era, mitiese, Romeins geskepte Jesus wat glo weer kom nie...nogal as 'n oorlogmaker...verbeel jou dit; nee, dit gaan terug, lank terug, na die Persiese (latere Iran, langs vandag se Irak) Zoroaster, met sy opvolgeling, Zurvan.
    Die hele idee van ‘n terugkerende “Lam” (Saoshyant, het Zoroaster / Zurvan dit / hom genoem) was hulle idee ... wat op Alexander-die-Groote geskoei is en as konsep van die Tibettane (lief vir mitologieë rondom perde en ruiters ... mens kan maar mites met perde by hulle gaan soek) … en moontlik het ook die Maja se idees met ‘n ompad by hulle geland. Ook die sogenaamde opstanding uit die grafte, by die terugkeer van die Lam / Saoshyant, was hul denke … afleidenke van die voor-hulle-in-tyd-bestaan Sons-of-Paradize, vanuit die Kosmos ...  terloops, die Lucifer en Satan-bogverhale kom ook hiervandaan: sien DIE ALTERNATIEF. Die eerste ‘god’ wat as “die Lam” voorgehou was, was natuurlik Atties, toe hy in Frigië nog Deoius genoem was (Deo beteken god, in 'n ander taal, en kan die Griekse naam Dionisus ook hierin gesien word): terloops, Deoius het al in Abraham se tyd as verlossersgod opgetree. Ek raai dat in Persiese konteks (meer as ‘n duisend jaar later) ‘die Lam / Saoshyant’, waarna hulle verwys,  Mithra (The Lord) was, alhoewel die oorlogsugtigheid uiteindelik op hul Alexander-die-Grootte dui. Ja, uiteindelik is die Lam-der-Lamme Alexander, die Oorlogsgod! Alternatiewelik het hulle hul oorleweringe aangepas om by Alexander se oorlogsagtergrond te pas. Let daarop dat die naam en persoon "Jesus" ('n latere, christelike "Lam", Esu) toe nog nie bestaan het nie, en ook nie toe al op aarde gebore was nie, of uitgedink is nie.
    Oom Zoroaster het verkondig dat hy en sy volgelinge deur hul ‘God’, Mithra, (of was dit nou Alexander?) uit hul grafte opgewek sal word ... wanneer hy, Zoroaster, te sterwe sou kom! Toe ou Zoroaster doi en nie fisies uit sy graf opstaan nie, is die idee verwerk / uitgebrei tot 'n eendag-by-weerkoms sal almal uit die doodkis klim.
    Nota: Let hier op hoe Esegiël dit ontleen het deur te kom staan en verkondig dat "die regverdiges", wat vir hom net op Joodse Israeliete gedui het, sal uit hul grafte opstaan. Later (heel later!), via die P-bron
, kom 'n onbekende skrywer met 'n boek genaamd Daniël, en verkondig dat alle mense uit hul grafte sal opstaan.
    Sien jy hier kom die idee van 'n oorlogvoerende, weerkomende godsfiguur-term, “die Lam”, na vore? donkiejare voor die ontstaan van die bybelse boek ‘Openbaring’. Na die ontlening het christensiening hieromtrent eers 'n rypwordproses in Israel beleef … en dalk moet ek Rome ook hier byvoeg en, miskien, ook dat Paulus na sy “bekering” ook eers ‘n driejaarlange draai in Arbaië moes gaan maak. Tewens, albei die apokaliptiese boeke wat in die Bybel opgeneem is (Openbaring en Daniël, albei fiksieverhaalboeke,) kom oorspronklik van die volke oos van Israel: ja, die Egiptiese bydraes was veel in ander bybeldele, maar vanaf die ballingskapperiode is heelwat ontlenings, en spesifiek apokaliptiese ontlenings, vanaf Babilonië en omliggende lande (moderne Arabiese lande!) ontleen. Ook die verandering van die eerste letter in die Bybel, van ‘n a, alef, na b, beet, het in hierdie periode plaasgevind. Daar is veel meer, tewens dit lyk vir my dat die Israeliese en JaHWeH-geloof in hierdie periode 'n drastiese verandering ondergaan het ...  en dit wyl hul god-koning, Jahweh, aan’t vlugte was. Tewens, heelwat byvoegings en boeke is dan ook tydens en na hierdie periode tot die Bybel bygevoeg.
    Nou: as ons dit insien, dan kan ons mos nou vra wie “die Lam” is. En ek antwoord: BESLIS NIE JESUS-Yeshua NIE! Nie in oorspronklike geskrifte nie. Ook geensins nie.
    Nou skryf iemand vir my dat die Openbaring wat in die Bybel opgeneem is deur 'n Romein, ene Arius Piso, geskryf / verwerk is, 'n neef van Julius Piso, alias Julius Ceaser, wie se naam eintlik Julius Piso Ceaser is. Daar is ook beweringe dat hierdie Arius Piso niemand anders is as die geskiedskywer Flavius nie.
    Skryf 'n opgeleide teoloog vir my hierop: "Hy moet nog baie van Johannes lees voordat hy op sy identiteit besluit. Daar is 'n hele rigting in die Nuwe-Testamentiese studies wat bekend staan as ‘die Johannesse Teologie’ … waarin ek persoonlik baie belangstel. (“So terloops, ek het jare gelede al vir my studente geleer dat dit nie die apostel Johannes is wat Openbaring geskryf het nie! Waarskynlik selfs ook nie die Evangelie van Johannes nie!")
    Nou wie of wat dan?
    Hulle praat van ‘n wederkomende leier, wat Zurvan die Saoshyant (Skeidsman) noem ... die een wat sy (Zurvan en Zoroaster … Arabiere!) se mense uit HUL grafte sal kom opwek en in beheer van die aarde sal stel! Let gerus op die fisies-heidense siening van
'hulle uit hul grafte opwek' (dit, terloops, is suiwer Arabiese denke, komende vanaf die lank gelede Sons-of-Paradize, wat ongelukkig dit se pad na die christensiening en geloof gevind het ... gans te maklik ook ... sonder enige teenstand!).
    Hieruit lei ek die volgende af:
    1. Die nasate van Zoroaster en Zurvan … Irannese / Irakese / ’Arabiere’… glo dan dat hierdie Saoshyant (noem dit maar “die Lam”) húlle dooies sal kom opwek en saam met die lewendes van daardie tyd lei tot oorwinning en heersing oor die aarde.
    2. Kry dit duidelik: hierdie “Lam” kom van “die hemel” (dit wat hulle in totale subjektiwiteit “die hemel” noem / sien:   daar is geen eenvormige hemelkonsep by die mens nie ... vergeet daarvan! Vir hulle was dit daardie fisiese plek, Nibiru (Olam), waar ‘ewige berge’ en ‘ewige riviere’ en ‘ewige lewe’ is ... sien hoofstukke “ONS KOSMIESE OUERHUISE”.
    3. Die nasate van Babilon, Persië, Israel en ander van daardie kontrei en geloofsbronne aanvaar nog die planeet Nibiru / Olam (hulle sien dit moontlik nie meer openlik so nie) as hul “hemel”, en die koning van Nibiru (“god-die-Vader”) as God, en dan hierdie koning se toekomstige, aardse verteenwoordiger (lyk my sy seun ... moontlik ook kleinseun) as die Saoshyant (“Lam”): die christene ontleen hierdie idee en plaas Jesus in die plek van “die Lam”. Ek wil sê sonder behoorlike deurdenking daarvan.
    4. Maar dis nie die volledige prentjie nie, want toe kom die Joodse Israeliete, tydens hul ballingskap (1 ste 597 vC; 2de 586 tot 539 vC) en ontleen hierdie idee by die Arabiere (vandag se term) {terloops, ontlening staan aan die voorpunt van Joods-Israeliese geloofsdenke, reg van Adam [Adapa ... die Babiloniese naam, en dis waarvandaan dit kom!] af}. In die apokaliptiese boek van o.a. Esdras (P-bron) kry ons die idee hoe die Joodse-Israeliete 'n geloofssiening hieruit verwerk het dat húlle by die koms van hul Skeidsman opgeneem sal word na “die hemel” (h
úl hemel, hierdie keer!), vanwaar hulle letterlik sal lê en afkyk (hulle het geglo hul hemel is "daar bo") hoe die ander nasies op aarde sal veg, waarna húlle, as alles verby is, sal afkom aarde toe om hier in vrede te heers ... vir altyd. Ook Henog ('n nie-Israeliet! Beslis … Abraham het toe mos nog nie getrek en ‘n nuwe nasie begin nie, en was Henog dus ‘n Babiloniër; ook Kain se kind … raai 1 in Gen. 4, dan Set se kind … raai 2 in Gen.5) se geskrifte behoort noukeurig nagegaan te word en hierby in korrelasie gebring te word.
    OOrle oompie Zaag Pretorius (Louis Trichardt) kom hier met 'n opdieping dat in die apokriewe boek, ESDRAS, daar beskryf word dat die Israeliete se "Bybel' kort voor hierdie tyd (ballingskap) uit die ark verlore geraak het en dat aan Esdras en 'n klomp jong skrywers opdrag gegee is om die Bybel oor te skryf ... uit sy kop uit! Ek herhaal: uit sy kop uit!!! Hierdie is ‘n grootse bewering. Jô! Ja, oom Zaag was altyd vlymskerp met hierdie dinge.
    5. En toe kom die christendom en bou soortgelyke sieninge vanuit basies drie bronne t.w. die Persiese siening, die oud-Israeliese sieninge en die geheimsinnige, apokaliptiese Openbaring, glo van ene Johannes ... wie dit ookal mag wees. Klink vir my na die Romein, Arrius Piso.
    6. Ons sit dus nou, en moet dit nie misgekyk word nie, dat daar drie hoofdenkrigtings t.o.v. 'n opwekkende, vegtende, na-hemel-neem Lam-tipe god (eintlik godsseun) bestaan: kleiner sieningsafwykings van die hoofstroom is natuurlik moontlik.
    6.1 Die Arabierse siening ... húlle gaan oorwin en heers! ... met Mithra / Alexander.
    6.2 Die oud-Israeliese siening ... húlle gaan oorwin en heers! ... met JaHWeH
    6.3 Die Christelike siening ... húlle gaan oorwin en heers! ... met 'Jesus'.   
Nota: Die driegetal hierbo genoem is nie volledig nie: die Oosterse “Kalkin” en “The Weeping”, kom hier ter gedagte, maar ek laat dit hier uit, omdat die stryd vandag gaan tussen bogenoemde drie geloofsgroepe.
    7. Kom nou, Mense, is dit dan nie 'n gedekte tafel vir onmin, vyandskap, haat, nyd en oorlog nie? Kyk 'n mens dan na die hoofpartye in die hedendaagse, aardse stryd, dan tref dit dat daar drie hoofgeloofs- en gevegsgroepe is t.w. (1) die Arabiere, (2) die Israeliete en (3) die Amerikaners (leiers van die christelike siening in die Weste {nie noodwendig almal uitlewende christene nie, inteendeel, daar word in baie kringe na Amerika verwys as die moderne Babilon!)}.
    8. Ons moet dit duidelik kry:
al drie groepe GLO dat húlle in die toekoms die aarde gaan regeer … albeit saam met “die Lam” / Saoshyant. Maar, hierdie Lam-tipe is nou drie persone / godde / entiteite! En elke groep interpreteer dit hoogs subjektief. Dit lei noodwendig tot godsdienstige, vyandige verdeling ... selfs oorlog. Daarby kom die idee … heidens soos dit is … van die Arabiere af en glo hulle dat die Joodse Israeliete en die christene die “Lam”-idee e.a. by hulle gesteel het; en dit lei tot 'n intense, ewige vyandskap! (dit is mos so, maar hoekom gee ons nie hul heidense idee vir hulle terug nie?)
   
Nota: Dit word betreur dat mense, en wel onontwikkelde mense, vreemddenkende, minder-ontwikkelde persone, wat meer as 2,500 duisend jaar gelede geleef het, se eiebelanglike, oorlogsugtige, uit-,  afsonderings-, heidense denke aanvaar, in ‘n mondering van goddelike geskrifte, en dat die moderne mens steeds tot hul nadeel hierdeur aan hul neuse rondgelei word. Mens sou dink dat ons ten minste so ver sou ontwikkel het dat ons deur die truuk kon sien dat sommige groepe besluit het om hul geskrifte in eieverheffing ‘n goddelike etikettering te gee … let wel, mense bedink dit, skryf dit en verhef dit dan tot goddelike mondstuk (om die geheime dele ... wat nie vir ons gewones {nie deel van hul ekklesia is nie!} beskikbaar is nie, nie eers hier op te haal nie). Die trant van die geskrifte verbloem natuurlik die doel en beheertruuks  daarvan. Snaaks, plaaslike gelowiges aanvaar die vermagting van in-die-toekoms-in-sien as okkulties, heidens, maar hulle sien nie in dat die Daniël- en Openbaringboeke suiwer van hierdie soort is, m.a.w. okkultiese boeke ... “geheimsinnig” … waarvan mens liewer moet wegbly, Ja, elkeen sien sy/haar god daarin, herlei dit tot God en maak dan wat hy/sy wil.
    Genoeg vir eers hieromtrent.
    Ja, daar is vele meer wat in ons bybel opgeneem is wat m.i. liefs nie daar moes gewees het nie … kom beslis nie van God af nie! En pleit ek dat ons dit nou moet uithaal. Watter? Vele. Jy / julle sal beter weet as ek.  Dit sal ‘n lang lys wees. En dan begin ons sommer by die Bybel se Numeri 29, wat die terroriste oënskynlik as handleidingskode gebruik het (Beeld-koerant het destyds ‘n kort artikel oor my beweringe hieromtrent geplaas), en ons haal dit uit en gooi dit weg. Dan gooi ons die P-brongeskrifte heelemal weg ... al daai heidensheid wat via die ballingskap so met 'n draai in die Bybel geland het en nou as "God se woord” aan ons mense voorgehou word. Kom ons hou nie daar op nie, ons gooi sommer al die sogenaamde ‘heilige’ boeke se heidense stukke weg wat oorlogmaak, haat, nyd en mensverdeling voorskryf. Ja, ek weet sommiges gaan my nou met die groot verdeler van mense, die uitverkiesing, gooi. Goed dan, ons raak eerste daarvan ontslae. Heel eerste … sommer reg aan die begin. Ek het dit immer in die hoofstuk, “‘n FISIESE GOD” uitgestippel.
    9. Nou is daar maar altoos denkegroepe wat sendingwerk wil doen t.w. elke groep wil dit se seining teenoor die ander bevorder, en dit lei tot veel meer as gramskap. Dan praat mense ook gans te maklik van “reg” of “verkeerd”, in die konteks van
wat ‘ons’ doen / glo is reg en wat ‘hulle’ doen / glo is verkeerd. Natuurlik kom die my-siening / geloof-is-beter /meer-uitverkore-as joue ook gans te algemeen voor. Dis onbewysbaar. Dis snert. Dis heidens. Radikale stellinge soos ‘God het dit so aan my / ons geopenbaar’ vloei dan ook gans te maklik hieruit ... selfs die Babiloniese Henog se kosmiese sieninge word vrylik as van "God" en die se oordraginge aanvaar. Ook oom Zoroaster het openlik gebrêg dat hy direk in kontak met God was. (Joe! en dit kom vandag nogal algemeen onder ons mense voor). Dit word ten sterkste deur skrywer betreur en afgekeur. Kom ons raak daarvan ontslae.
    10. Dan is daar maar altyd splintergroepe, wat ons as kultusse afmaak, wat allerhande afwykende doelstellings het (dit kom aan albei kante voor!) en is sommige hiervan reaksionêr. 'Die Lam' gaan mos volgens al drie groepe 'n groot oorlogmaker / oorwinnaar wees. Hier is ‘n voorbeeld:

JESUS, 'n oorlogvoerder?

Gedurende Februarie 2001 was daar 'n artikel van ene Naas Ferreira (ek dink hy is 'n lektor-predikant ... mag hom dalk nog van varsitydae af ken ... en as dit hy is, kan julle na hierdie opregte man luister) insake Satan, met allerhande bevraginge. Hy is natuurlik woes bygekom deur die priesterdom, predikante, ons gemeenskap se wat-ons-mag-dink-en-glo base, wat die woord dominee dan ook beteken ... baas! Nadat een so 'n brief verskyn het, het ek as volg in “BEELD” gereageer:
    "Na aanleiding van ds. ...... se "Maar dan is die hele Bybel mos metafore en fiksie..."
    Die brief is wat bekend staan as die donderweersoort ... uit emosie. Hy skrik oënskynlik vir feite. G'n wonder nie dat iemand skryf dat 'n mens eers bygelowig moet word om christen-gelowig te word.
    Die skrywer weet tog goed dat daar nie 'n Satan in die Ou Testament bestaan het nie, asook dat die bybelse JaHWeH sowel die goeie as die bose, wat later Satan gedoop is, verteenwoordig het. Inteendeel, dit was teen die einde van die Ou-Testamentiese tyd die Romeine wat as Satan bekendgestaan het (JaHWeH aldus as Satan vervang het!), en nie skrywer se "Satan"-persoon nie. Eers lank na Jesus se aardse lewe is die Satan-beeld woes uitgebrei / ontwikkel om die bose te verteenwoordig.
    Nou: aangesien ds. Fanie met 'n emosionele hart wil redenaar (dis sy reg), en eerlike / ontwikkelde denke onder die dekmantel / skelnaam van modernisme afmaak, vra 'n mens in alle opregtheid of Satan nie maar God (ek verkies die term god) ook is nie ... een en dieselfde idee, konsep, nosie en andere? En voordat ek na die brandstapel gelei word, vra uself af hoekom daar so maklik aanvaar word dat die terugkerende Jesus, in die bybelse Openbaring-boek, 'n bakleier / oorlogvoerder van groot formaat gaan wees?

Ja, oorlogvoerder, wraaknemer, verdoemer, verskikker! Gesien vanuit die Openbaring-perspektief is ook Jesus en Satan dan een."

Nouja, groot was my verbasing dat die Satan-verknogte Jesus-aanhangers my nie bygekom het nie (En daarmee bedoel ek nie dat Jesus net aan die kleindinkgelowiges behoort nie). Een dominee het gesinspeel op 'n ateïs (hy weet oënskynlik nie wat 'n ateïs is nie … hy dink oënskynlik dat almal wat met hom verskil ateïste is ... en is ook nie gepla oor my in-God-geloof nie, wat vrylik gepuliseer word ... "No man can rob you of the liberty of your own mind" …  en noem hy “'n lang tyd van verdoeming”: ek gaan tog uit my afgestorwe liggaam uit opstaan, en dit nogal net soos hy ... waar is die lang tyd? En daarna gaan nie hý nie, maar glo die Saoshyant {Jakkalsgod / Skeidsman / Lam /Jesus} glo die oordeel vel: arme dominee, daar gaat sy claim-to-fame!), maar absoluut geen feite is aangevoer nie. Kan lesers dit glo? Moet ek aanneem dat my siening korrek is? Kom ons kyk.
    Jesus is op aarde ervaar en word voorgehou as 'n man (ook “God”, beweer mense ... onnadenkend en teen sy eie woorde ... o.a. sien Matt. 19:17 e.a., maar dis nie hierdie geskryf se inhoud nie) van liefde, en hy is glo die vader van die frase, "God is liefde", wat bevrageloos aanvaar word: Wat sou dit beteken? Kan ek my vraag so stel: dat hy (dis nou Jesus) my ... nogal in liefde ... so sê mense ligtelik ... veroordeel het nog voor ek gebore is, soos Kaïn, Esau, Judas, Herodus, die Filistyne, Pilatus, die tweede, mitiese moordenaar aan die kruis ... tewens, almal behalwe 'n beweerde, uitverkore 144 000 mense, vanuit die ganse mensdom, ten tyde van die wederkoms. Vergun my om iets van my gemoed af te kry, en dit is, dat as daar ooit 'n comic boek-storie is, dan het ons hier daarmee te make. Terloops, die 144 000 bogbewering kom natuurlik van die Maja en/of Koemarbi/Alalu af (dit was waarskynlik die grootte van Koemarbi se gevolg vanaf Nibiru na die aarde: meer hieromtrent in my boek, DIE ALTERNATIEF), en gee ek kortliks in 'n nota hieronder meer feite hieromtrent.
    Liefde... Wat se liefde is dit? Dit klink eerder na 'n liefdedesvoorbehoubewoording en verklaringe, gebore en gefondeer in bevooroordeling, vrees en haat? Wat se reg sou ek hê om my as een van sy uitverkore 144 000 te verklaar ... al is ek nie 'n Israeliet, 'n Maja of ‘n Oosterling nie? En wat se reg het diesoortige oortuigdes om te sê dat die res van ons, wat nie deel van hul 144,000-fiksie-heidendroom vorm nie, in liefde verwerp is, nog voordat ons gebore is (sommige wil kom beweer dat God dit in ieder geval vooraf geweet het). Maggies, Mense, ek word sommer erg kwaad hier waar ek sit en tik.
    Maar is dit so?
    Aan die een kant aanvaar ons dit so, maar aan die anderkant aanvaar ons onnadenkend dat Jesus by sy wederkoms 'n totale karakter-, oortuigings- en godsverandering sal ondergaan het; ja, dan gaan hy glo nie meer die god-man van liefde wees nie, nie meer van liefde praat nie, maar nou die oorloggeneraal vanuit die kosmos wees, teen vegtende, aardse, magte, wat in o.a. Openbaring as boos uitgemaak word: is dit omdat hulle vir aardse- menseseggenskap sal opstaan teen 'n onderdrukkende mag van buite die aarde? ...Nibiru! Let mooi op die beweringe se inhoudsbetekenis: Jesus het dus, hieruit afgelei, intussen tot ander insigte gekom (tot bekering gekom, soos Gilgamesh en JaHWeH) en intussen opleiding in oorlogvoering gekry ... geen prediking meer nie, geen liefdeswoorde nie, dis nou oorlogvoerende, sataniese woorde: gaan lees dit maar in Openbaring, waar Jesus aan die oorloggodnosie / mite onderdanig gemaak word, alvorens u daardie gedeelte uit u bybel uitskeur en verbrand ... 'geel leesstof', skryf dr. Doreen Wilkinson, 'ongewensde lektuur.' Dit kom m.i. reguit van die Iranese Zoroaster en Zurvan af. Heidens. Reaksionêr. Meer. En dan het die Romeine se bebloede hande ook daarin kom skryf.
    Nota: Let noukeurig daarop hoedat ongenaamdes die christelike siening t.o.v. die lewe na die dood duidelik kom skaak het. 

    Notas:
144 000. Die 144 000 vra meer omskrywing:
 * Uit Die Bybel: sien Openbaring 7:4 en 14:1.
 * Die 144 000-getalsimbool kom van die Maja af. Vanuit hul erfenisse het ons die ingewikkelde, gedetailde skets van "THE LORD OF SIPAN" (Peru), wat die 144 000-teken op sy voorkop gedra het (met twee oë daarby geïnkorporeer ... hou hier die twee oë / ariehls op die ark-van-die-verbond, en ook by ander omliggende nasies se godidee, in gedagte, wat veelal ook as twee oë uitgebeeld is, m.a.w. 'n reghoekige kas met twee oë daarbo) . "Only the pure of heart will become one of the 144 000"
..."the chosen few". Hierdie tipe woorde kom dan ook uit die Maja se rykdomme: (Sien ook Lord Pacal {Mexiko}, hoewel hy eers 703 > 743 nC geleef het, en ook Tutankhamun {1342 > 1323 vC}, in wie se graf dit ook gevind is ... dit is natuurlik lank voor oom Arabier Zoroaster geleef het).
    En dan word dit ook beweer dat Koemarbi / Alalu se gevolg 144,000 sterk was: ook dat hierdie groep van uitgeworpenes weer eendag, verby die ring-pass-not, terug sal gaan Nibiru toe … merk u hierin die aparte hemelidee, buite die aarde, wat maar al weer op suiwere fisiesheid eindig. Vir my lyk dit dat die hele 144,000-idee van Koemarbie afgelei is. Terloops, in DIE boek, DIE ALTERNATIEF, brei ek meer hieromtrent uit.
    * Dit word dan duidelik dat die 144 000-idee nog 'n ruimtevaardelike oordraging was, soos die verlossersgodidee, die kruisigingsidee en vele ander. Dit is natuurlik van 'n oorsprongsoord ontleen en aangepas by elke kultuur. By die een sou die getal op hul voorkoppe wees, by ander sou die son uit hul voorkoppe skyn, en by die jonger christendom word dit 'n kruis op hul voorkoppe.
    11. Hierdie reaksionêre optredes gaan dan selfs ook so ver tot gewapende geloofsstryd, wat waarskynlik die geval is agter die gebeure in Amerika.
    12. In laasgenoemde geval het die implementering van die reaksie-optrede baie verfynd geword. En dis gevaarlik. Dodelik!
    13. Ek betreur dit dat die ontstaanskern hiervan uit geloofsskrifte kom, wat onnadenkend as heilig en van-God aanvaar word.
 

Einde van hf. 8

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Voorlopige herpublikasie 6/9/2013
Pretoria
Suid-Afrika

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index
gaan na Inhoud (Ek Vra Na God)

Kontak