Ek Vra Na God-hf 13                 
Hf. 13:  ONS KOSMIESE OUERHUISE
“Unless we know who we are and where we came from,wewill remain at odds
with each other, and the definition we give as to what we are.” … (GOD GAMES; Neil Freer).

Vooraf: Heelwat van wat ek hierin sê, en reeds deels in hierdie boek gesê het, mag vir sommige lesers vergesog of uit die duim gesuig klink. Daarom begin ek met 'n verduideliking rondom die uitgang wat aan leser 'n meer volledige agtergrond sal gee, maar ook heelwat van my stellings en aanhalinge hierin sal verantwoord ... ook my paradigma nl dat ons as mens hier verwerk / geplaas is deur antieke, humane entiteite, van ander planete (panspermies...www.panspermia.org/intro.htm , 'n wetenskaplike term!), wat ons as god / God aanvaar en steeds aanbid.
    Daar is heelwat persone wat die antieke ruimtevaardersinsette op aarde bloot negeer of trag af te maak as leuens, mite, wensdenkery of pseudo-wetenskaplik, en dit also as minder belangrik ag. Maar dan is daar veel meer in ons kultuur wat as sulks afgemaak kan word. Dan is dit, dit weet ek, tans nog nie deel van die amptelike geskiedenis van die Westerse wêreld nie. Waarom weet ek nie. Inteendeel, as mens eers hieroor begin nalees, dan tref dit as logies en selfverduidelikend, maar ons is oënskynlik gekondisioneer en geïndoktrineer om dit te ignoreer in ons navorsing en denke. En dis jammer. Baie. Veral daar dit vir my lyk dat ons in tye wat kom geforseer sal word om hieromtrent aan te pas. Hoe sê hulle in Engels? "Mark my word".


DIE MENS STAM VANUIT DIE KOSMOS
  ‘n Konglomerasie van lewensvorme vanuit ons deel van die kosmos, wat saam werk vir hul gemeenskaplike belang, die Collective, binne die Galaktiese Federasie, het waarskynlik op 'n stadium vir aardse kolonisasie gesorg, of dit aangemoedig: bewoners van hierdie Collective : Sirius (drie sterre in die sonnestelsel Herba, langs Orion), Orion ('n sonnestelsel), die Pleiades (7-Susters), Mars, Venus, Melgidek, Thiaoouba, The-Sons-of-Paradize, van Nebadon, en, veral, Nibiru (Planeet X), word hier genoem.
  Ons het probleme om hierdie feite in te neem en te verwerk, daar ons Westerlinge van kleins af geleer en geïndoktrineer is dat dit nie bestaan nie: net die nou-die-dag-se bybelse, mitiese bestaan glo hieromtrent ... al kom dit meesal van die "heidense" Babiloniërs en Egiptenare af. En dit is ons grootste fout en tekortkoming! Dit lei daartoe dat ons die Bybel, hoewel ‘n bloedjonge publikasie, wat gereeld getjop-en-getjainge is, as fisies-wetenskaplike leer- en feiteboek aanslaan / hanteer, wat dit mi meesal nie ios nie, die bybelinhoud vind ek is meesal METAFORIES, maw dit bring 'n verhaal agter die vertelling, 'n boodskap in 3-D van 'n ander leefdimensie. Daarmee saam sluit ons enige verkenning omtrent ander openbaringsgeskrifte, ons voorgeskiedenis (ook pre-historiese en pre-pre-historiese gebeure) en ons onbetwisbare, kosmiese erfenisse summier uit. En tog stam ons daaruit, of ons dit nou wil weet, of nie.
    In hierdie hoofstuk (verkort) wil ek lesers aan pre-historiese[2] Sumerië en die Annunaki[3] bekendstel. Maar, daar was vele, geskiedkundige gebeure op aarde voor die Sumeriese ruimtepioniers hier geland het: ek verwys dan daarna as pre-pre-historiese geskiedenis. Hiermee ‘n uiters kort opsomming daarvan.
    Verder moet ek eers daarop wys dat via die Egiptenare daar soortgelyke maar heel anderse 'openbaringe' / oordraginge gekom het, waarskynlik vanuit Sirus. Moontlik kan daar geredeneer word dat die kern-Egiptenare nie van Sumerië / Nibiru stam nie, maar van 'n ander kosmiese oord, Siri
ë, of/en ook via Atlantis. In hierdie hoofstuk en boek konsentreer ek egter op Sumeriese erfenisse, nie dat ek die Egiptiese erfenisse minag of probeer ontken nie ... dis bloot om hierdie geskrif in lengte te beperk. Dan is daar nog die anderse, uiters belangrike, voortydse, Oosterse inset. 
 
 
Die aarde is ongeveer 4,6 Biljoen jaar oud. Dis ‘n baie lang tyd. Ons sal nie weet wat alles sedert aardvorming op aarde gebeur het nie: die mens was immer eers nou die dag geskape (maar net 6,000 jaar gelede, volgens die Bybel, as ons die inhoud bloot fisies vertolk en herlei, en 176,000 jaar en meer gelede, volgens opgrawings in die Midde-Ooste). En toe kon die mens nie skryf nie.
  Lank voor die Annunaki (die Nibiruane) die aarde kom koloniseer het, het waarskynlik los groepe vanuit die kosmiese bestel om-een-of-ander rede op aarde geland. Een groep wat o.a. uit pre-pre-historiese periode kolonisasiebeweringe voorkom, is die Delphohim, of Greys. Hulle afstammelinge op aarde is die Tarans[4] genoem.  
    Ook in hierdie periode het o.a. die Anaki die aarde gekoloniseer. {Daar was andere}. Hulle het waarskynlik van die ster Sothis (
Sirius) gekom het. Dit wil verder lyk of hulle op Atlantis[5], of 'n soorgelyke plek, gevestig het. Sommige mense verwys na hulle as die oorspronklike "seuns-van-God". Hulle het vrylik met aardlinge gepaar[6]. Hulle het met hulle saamgebring ‘n soort van kragboks, wat ‘n ARK[7] genoem was. Dit het beweerdelik die onderneming gesteun dat die  kosmiese “gode altyd die aardlinge sal bystaan.
    Hierdie ark was glo in die vorm van ‘n piramiede en kon ongelooflike krag opwek.[8] 
    Metterwoon is meer "ark"-tipes op aarde gebou, meesal van hout en met goud uitgevoer. Eers was hulle in piramiedevorm, maar later van tyd is hulle reghoekig gemaak, met ‘n goue kroon en twee gerubs (Arieh's) aan die bokant. Hulle was Sekette genoem. Laasgenoemde was elektriese- of soortgelyke geleiers en daarom mog ‘n mens nie daaraan geraak het nie[9]. Priesters moes beskermde klere dra: vergelyk Aäron se efod, ‘n spesiale, beskermende, priesterlike kleed.
  En toe land die Wesyerse groep Nibiruane[10] in Sumerië.
  Antieke Sumerië, in pre-historiese tye, was geleë in die streek wat vandag as Irak en Koeweit bekend staan.[11] Hierin word meesal na antieke-Sumerië verwys: vanaf ongeveer 200,000 vC, en selfs vroeër. Vanaf omstreeks 3,500 vC is dit waar die moderne beskawing beweerdelik ontstaan het. Hulle lewer dan ook verskeie, menslike eerstes, o.a. die beweerde, Westerse skrif, hiërogliewe (‘n prentskrif-konsep wat heel waarskynlik van die Nibiruane af kom), die wiel, en baie ander dinge.

Die kruisteken van Nibiru
    Ons ken heelwat hiervan uit die Bybel t.w. die "TUIN VAN EDEN"[12], wat beweerdelik geleë was tussen die Tigrus- en die Eufraat-riviere, aan die Swartsee ... in moderne Irak!  Abraham het omstreeks 2,090 vC vanuit Ur, in die Suide van hierdie streek gekom.
    Die tydperke is verwarrend: sommige dui dit aan as vanaf ongeveer 3,000 vC (moderne Sumerië); ander skrywers dui die oudste Sumeriese beskawing aan as vanaf 260,000 vC (Sitchen dui dit aan as vanaf 445,000 vC),[13] met die eerste Sumeriese stad, Eridu, glo in 252,183 vC gestig. Dit blyk duidelik dat antieke-Sumerië meer as tweehonderdduisend {200,000} jaar gelede ontstaan het. 
    Kortliks kom die vroegste geskiedenis (met duisende opgrawings as bewyse) daarop neer dat bewoners van ‘n planeet, wat oënskynlik TANS nie ‘n permanente deel van ons sonnestelsel vorm nie, vanaf ongeveer 270,000 vC (of selfs 400,000 vC) die aarde besoek het en gekoloniseer het, toe hul planeet elke 3,600 jaar ons sonnestelsel binnegekom het, tot naby die aarde.
    Hierdie planeet staan bekend as Nibiru (Akkadies), ook bekend as Marduk (Babilonies[14]), soms na verwys as die Twaalfde Planeet, en ook Planeet X. In die oorspronklike bybel word dit na verwys as OLAM (ook Olan[15]). Dit is glo sowat drie, vier of vyf keer groter as die aarde.[16]
    Dit dien gemeld te word dat hierdie pioniers die aarde met hul lugvoertuie deurkruis het en dat hulle nie net in antieke-Sumerië gevestig het nie. Heelwat opgrawings ter bewys hiervan kom uit Sjina, die Ooste en Suid-Amerika. 
    Skrywer spekuleer dat die eerste Nibiruane in die Ooste gevestig het, waarskynlik onder leierskap van Koemarbie[17], en dat daar later ‘n amptelike sending aarde toe gestuur is, onder leierskap van Enki, wat toe in die Midde-Ooste gevestig het … sien my opvolgboek, DIE ALTERNATIEF.
    Die vroegste bestaan is deur oorlewering oorgedra en verneem ons algemeen daaruit van ‘n besonder groot ras as ons stamouers ... met hoë koppe (a.g.v. hul vier breinlobbe), ens. Ook vind ons dit as deel van die talle Sumeriese geskrifte, wat beskikbaar geraak het in duisende opgrawings in Irak, Iran, Turkye en omliggende lande. Let daarop dat daar ‘n geweldige hoeveelheid opgrawingsstukke (kleitablette) beskikbaar is, en dat feite hierin nie uit die duim gesuig is nie.[18]
    Ter wille van agtergrond lys ek ‘n paar skrifte daarvan.  Die  EPIESE VERHALE VAN Gilgamesj ... seker die bekendste, die ENUMA ELISH; die ERRA MITE; die  TUKULTI-NINURTA EPIEK; the   EPIC OF CREATION; the EPIC OF ENKI & ERIDU; the EPIC OF ENKI AND The LAND’S ORDER; die ETANA-EPIEK; Enki en Ereskigal; NERGAL EN ERESKIGAL.
    Dit is egter belangrik om op die volgende te let dat die Nibiruane hul eie skryfwyse ... prentevorm ... gehad het, en dit doelbewus nie aan die eerste “mense” wou leer nie: daarenteen was die eerste mense nie gereed om die Nibiruane se skrif en gevorderde, tegniese vaardighede aan te leer nie. Die mens het veel later die vermoë bekom om te praat en te skryf.
    Dat die eerste mensskrif, hiërogliewe ... 'n vorm van prenteskrif (!), via die moderne Sumerië en Egipte ontstaan het en dat dit verwerk is vanuit die Nibiruane se prenteskrif.[19]
    Dat Sumeriese literatuur van die oudste, Westerse beskikbare op aarde is. En daar is baie! Egipte volg tweede. Daarby is ek van mening dat ons maar net nie belang stel om die Oosterlinge se erfenisse na te delf nie.
    Dat die meeste van die mens se kennis en ontstaansbegrippe, asook  godsdiensbegrippe, vanaf die Nibiruane stam. Weereens is Egipte ‘n kortkop agter en in sekere dinge voor, en verskil dit effe van die Nibiruaanse insettinge.
    Laastens wil dit blyk dat Nibiru baie met die aarde se fisiese ontstaan te make het:[20] daar is oordraginge dat die aarde (Kingu genoem) ‘n brokstuk van Tiamat is.[21]
    Skrywer beweer dat die eerste menstipe beskawing, wat Westerlinge geërf het, op aarde meer as  200,000 jaar gelede in die midde-Ooste en om die ewenaar gevestig  het, waarskynlik omdat temperature destyds daar leefbaar was, en was die res van die aarde toe nog baie koud. Daarenteen was die midde-Ooste toentertyd ‘n groen oase: vergelyk die mitiese verhaal van die TUIN VAN EDEN, soos in die Bybel rondom 1,400 tot 400 vC opgeteken, of die ooreenstemmende, ouere, antieke-Sumeriese verhaal van DILMUN, waarvan die bybelse verhaal waarskynlik ontleen is. Daar was natuurlik ook petroleumprodukte en olie hier te vinde, wat die eerste pioniers vir hul vliegtuie, lugtuie en ruimtetuie benodig het. 
    Die beskawing wat aan ons Westerlinge bekend is, het waarskynlik in die midde-Ooste begin, vanwaar dit sywaarts uitgebrei het na omliggende streke en vandaar ook na ander dele van die aarde, veral Suid-Amerika, waar groot godsryke voorgekom het.
    Die eerste, aardse pioniers, vanaf Nibiru, het die aarde besoek en hier gevestig geraak, toe hul kosmiese woonplek, die planeet Nibiru, binne ons sonnestelsel was en/of binne trefafstand van hul ruimtetuie se reismoontlikhede na die lowergroen aarde, met sy volop dierelewe ... en moes daar nie baie diere die aarde van destyds versier het nie?
    Die destydse koning van Nibiru, AN[22], en sy vrou, ANTU, het op hul planeet aangebly.
    Let daarop dat daar soms ook na die planeet as An verwys word en dat die naam An hemel beteken. Talle opgrawings toon dat een van hul seuns, ENKI, ‘n goedgeleerde man, waarskynlik ‘n soort ingenieur, deel van die eerste pioniersgroep was, of hom metterwoon op aarde gevestig het, as hoof van die eerste, amptelike, groep Nibiruane op aarde. Hy is gevolg deur baie ander NEFILEM (koninklike Nibiruane) en Annunaki (werkersklas Nibiruane). Die ander seun (tweede een op aarde), ENLIL (die latere El), het later gekom.
    Daar moet hier, reg aan die begin, ingesien word dat hierdie Nibiruane,
a race of Superbeings”, toe al in die ruimte kon reis, so ook lokaal, op aarde, met hul mu-tuie, waar hulle bekendgestaan het as hulle-wat-in-die-wolke-rondvlieg. Dat hulle toe al oor tegniese kennis en moontlikhede beskik het, sommige waarvan vandag nog nie deur ons nagedoen kan word nie. Daar moet ingesien word dat hulle toe al verder in die ruimte kon vlieg as wat ons vandag kan: hulle het waarskynlik toe al van laser en atoomkrag gebruik gemaak. Ek aanvaar dat hulle toe nog, soos ons vandag, in ruimte en tyd gevlieg het en toe nog nie tyddimensioneel kon vlieg nie.
    Daar was nog nie “mense” in die Midde-Ooste toe hulle op aarde geland het nie: die vroegste vorm van menstipes, Lullu, het ‘n rukkie later gekom: sien “Datumlys”.

DIE  LULLUS (eerste menstipes...voor-menstipe)

Let daarop dat 'liewe Lullu' haar naam hier gekry het!

    Dinge was nie altyd rooskleurig vir die vroegste pioniers vanaf Nibiru nie. Dit word beweer dat hierdie Nibiruane ‘n baie hoë lewensverwagting (duisende jare) gehad het, en moontlik steeds het. Hulle was ook buitengewoon groot (in vergelyking met die latere, aardse mense) en het gevolglik ‘n hoë voedselinname moes handhaaf. Daar moes dus hard gewerk word vir minerale (waarvan heelwat na Nibiru vervoer is ... veral goud ... hulle het 'n buitengewone voorliefde hiervoor getoon), asook kos en plesier, in vreemde, aardse omstandighede. Die werkers het metterwoon onder mekaar begin murmureer, argumenteer en baklei. An, hul hoof / koning (bekend as "god-die-vader" van "die hemel"), wat op Nibiru aangebly het, was metterwoon nie meer tevrede met die leiersoptrede van sy seun, Enki, op aarde nie: hy het toe besluit om sy jonger seun, ENLIL, aarde toe te stuur, om die leisels oor te neem. Dit het gelei tot twis tussen die gode (aardse Nibiruane), waarop An die aarde besoek het. By hierdie geleentheid is onder andere die probleem van werkshulp uitgewys en is daar besluit om hulpwerkers vir die Nibiruane te skep en in te span. Ninhursag, die godin van lewe, is toe aan die hoof gestel van hierdie taak. Sy, Enki, en hul helpers het toe waarskynlik die Lullus geskep.[23]
    “It is a fact that all the stories of creation assert, with variations, that man was created by gods from the cosmos, after they had come down to earth from heaven. The creation was not a home-made affair.”[24]
   
Noteer dat daar al in pre-pre-historiese tye afstammelinge van ruimtelinge op ander dele van die aarde gevestig het, asook dat Koemarbie se aardse insettinge plaasgevind het voor en na die amptelike sending van die Nibiruane hier geland het. Voorwaar ‘n verskeidenheid.
    Ander bronne beweer dat Enki vir die vorming van die Lullus (en later die mens) verantwoordelik was: hy was die mens glo deurentyd goedgesind. (Terloops, ek is van mening dat Enki net met die Westerse mens se ontstaan te doene het; van die Oosterse mens weet ons Westerlinge nog te min en wíl ons niks weet nie, sodat ons liefs nie daaroor 'n uitlating moet waag nie). Hy het  met mensvorming geëksperimenteer. Dit was nie dadelik ‘n sukses nie. Toe hy eers tevrede was, het hy die resultaat in Ninhursag en agt vroedvroue geplaas[25], en is die eerste nege Lullus daaropvolgend gebore.[26]
   
“The gods used genetic science.”[27] “Humanity was formed from Annunaki DNA and Homo erectus DNA...”[28] We are smaller versions of the Annunaki.”[29]
   
Dit wil uit Sumeriese bronne en ander publikasies blyk dat kloning ‘n definitiewe waarskynlikheid is by mensbegin. Wat is kloning? Vir my en die meeste van ons is dit nog ‘n vreemde begrip. Ek verwys u na die insiggewende artikel, genaamd “”Genetic Engineering”.[30]
  
 “After all, man was created as a broken, labor saving tool for the use of the gods....”[31 ] 
    Daar is deur ‘n leser gevra: “Waar pas Adam en Eva in?”[32]
    Ek het bondig hierin daarna verwys as: “dit wil lyk of die mens metterwoon uit die Lullu-ras ontwikkel het.” By mens bedoel ek wat min-of-meer soos ons vandag lyk. Die Bybel  noem indirek dat ‘n voorgaande menseras bestaan het in o.a.:
    1) In Genesis 1 en 2 word bevestig dat daar twee groepe mense geskape was. M.i. vertel Gen. 1 die verhaal van 'n algemene tipe mens, voorafmens, Lullu-tipe, en in Gen. 2 en 3 word die besluit om "mense na ons beeld" te skape. Laasgenoemde is natuurlik deur die patriargale Israeliete aangepas om te lees/beweer dat God/die-gode eers 'n man geskape het...dit rym egter nie met oeroorsprongsgeskrifte nie: arme vrou, altyd minderwaardig in Israeliese/bybelse oog. Dat ons so 'n verdraaide, heidense storie moes erf en steeds glo. Tja.
    2) In Genesis 4, waar Kain sy broer, Abel, glo vermoor: net Kain en sy ouers bly oor. Hy neem vir hom ‘n vrou (vers 17), met naam
Luluwa, en bou ‘n stad!
    Nouja, waar sou Kain 'n vrou vandaan kry en net vir sy gesin ‘n stad gebou?      Nee, dit veronderstel dat daar ander, lewende menstipes op aarde was. Lees, ter bevestiging hiervan, vers 14, waar Kain vir die Here sê:
“...en elkeen wat my kry sal my doodslaan.” Wie sou die ‘elkeen’ wees? Dit dui tog op ander, lewende mense of menstipe persone.[33]
    Dit wil dus blyk dat die Bybel bevestig dat Adam en Eva nie die eerste menstipe was nie.[34]Skrywer deel die opinie dat daar eers voor-menstipes (Lullus) geskape is en toe ‘n mens, met ‘n onstoflike komponent: let op Gen. 2:7, waar die term siel gebruik word en  Gen. 1:26:
“Laat ONS mense maak na ons beeld, na ons gelykenis...”
   
Dit wil blyk dat lank nadat die Lullus geskape is daar deur die gode besluit is om ‘n hoëre tipe lewensvorm te skep...hoër as die Lullus, daar die Lullus nie ‘n sukses was nie, en dui hul geskrifte op ‘n eerste menstipe, genoem Adapa...na ons gelykenis. Daar word dan ook in opgrawings beweer dat Enki en Enlil so trots op hul skepping was dat hulle Adapa 'hemel' (Nibiru) toe geneem het om hom vir An te wys. Adapa wou egter nie van An-hulle se kos eet nie, hy was bang hulle gaan hom vergiftig, en is toe teruggebring aarde toe.
    Skrywer deel verder die opinie dat die Israeliete se bybelse weergawes insake die mens se geskapenheid waarskynlik vanuit Sumerië, via Babilonië, ontleen is, en dat hulle dit, in goedertrou, en volgens tydgenootlike begrippe, aanvaar het as komende vanaf God, of hul god, alhoewel die finale weergawe eers ongeveer 800 >100 vC geskryf is. Dit blyk egter dat verskeie, latere, Israeliese skrywers[35] verskillende weergawes van die skepping en mensskepping geskryf het, wat min-of-meer op antieke Sumeriese lees geskoei is.
    Noodwendig was die Lullus en latere mens minderwaardige, onontwikkelde groepe en is daar ‘n verbod deur An en kie geplaas op té noue kontak, vermenging en, veral, voortplanting tussen Nibiruane en die Lullus, asook die latere mens.  Ek lei ook af dat daar streng opdragte was om nie Nibiru se geheime aan die mens oor te dra nie: tewens, dit kon ‘n staande reël/wet wees dat sensitiewe sake nie aan die minderwaardige rasse oorgedra sou word waar hulle gekoloniseer het nie. An se verbod is egter o.a. op sosiale vlak deur sy onderdane op aarde verbreek, met die gevolg dat daar paring plaasgevind het tussen Nibiruane en mense, en kon die moderne menseras hieruit ontstaan het, of kon dit ‘n bydraende faktor wees. Hieroor bestaan daar geen twyfel by my nie. 
    Hoe presies dit verloop het is nie duidelik nie, maar dis duidelik dat dit gelei het tot ‘n nuwe ras, mens, wat geleidelik begaafdhede en vermoëns van die Nibiruane verwerf / geërf het, en ‘n ontwikkelende menseras wat met rasse skrede ontwikkel het. Hulle erf en leer ontwikkelde optredes aan t.w. beskerming, geboortehulp, verdedigingsapparate en die gebruik van toerusting en tegniese vaardighede. Dienooreenkomstig ontwikkel die nuwe menseras met buitengewone, rasse skrede. Ook hulle getalle neem as gevolg van voorgenoemde geweldig vinnig toe. Hierdie nuwe, geêliveerde ras het hieropvolgend korte mette gemaak met ander, ontwikkelende regoplopende diererasse en ook plek-plek die Nibiruane oorval, of aangeval...let gerus dat die hordesmag hier al bestaan het. Terloops, die Goliat-mite (Titaantipe, met een oog) het dit se onstaan hierin.
    Dit moet egter hier duidelik gemaak word dat daar meer as net ‘n wêreldse verskil tussen die vroegmens en die ontwikkelde Nibiruane was: dienooreenkomstig het die minderwaardige mens aan die begin die hoogs ontwikkelde, 'vlieënde' Nibiruane as gode beskou en aanvaar.[36] In die begin was dit vrees en onderdanigheid, maar met die verloop van duisende jare het die mens ... sommiges dan ... ‘n bedreiging vir hul eertydse gode ingehou.
    Die volgende klink vir skrywer die mees aanvaarbare: As ons in ag neem dat die Lullus beweerdelik omstreeks 180,000 vC geskep is, en die mens kort daarna, was daar sowat 170,000 jare waarin vermenging plaasgevind het, en die mens die ontwikkelingsgaping tussen hulle en hul gode verminder het; tot so ‘n vlak dat die mens sy vroeëre, meerdere gode aangevat het in getalle-oorwig, ontwikkelende talente en vaardighede en, veral, die mens se beweeglikheid as gevolg van die mense se kleinere massa: die mens was tewens die beste toegerus om aardse omstandighede baas te raak.
    Die Nibiruane, as groep, het die aarde een-of-ander tyd verlaat, of moes verlaat.[37] Dit kan wees dat die rasegte Nibiruane te min geraak het, of dat hulle met aardse siektes besmet is, of dit kan wees dat hul moederplaneet, Nibiru, besig was om te ver van die aarde af weg te beweeg.
    Daar is dan die waarskynlikheid  dat Nibiru sowat elke 3,600 aardse jare die aarde se sonnestelsel binnekom en dat dit weer omstreeks 3,400 nC verwag word ... enige tyf vanaf ongeveer 3 000 nC; vandaar die wederkomsgedagte wat as grondgedagte deur die Israeliete en die Christendom in hul godssiening ontleen is. 
    Nietemin, toe die Nibiruane die aarde verlaat het, het dit die menseras (toe goed gevestig) alleen op aarde gelaat, en het die mens, na die voorbeeld van hul verdwene  gode, tegniese vaardighede nagevolg en ontwikkel. Hierdie vaardighede, soos ons tanse skrif, is vanaf  4,000 vC algemeen bekend, meesal, en seker te verwagte, in die midde-Ooste, onder andere Mesopotamië (Sumerië) en Egipte. Dit verbaas dan nie dat talle vaardigheidgebruike hier ontstaan het, soos skrif, die wiel e.a.
    Nibiru en die gode kom weer! Dis ‘n feit! Dis ook waar ons wederkomsgedate vanaf kom ... net jammer dat ons dit gaan staan en vergoddelik het. Gaan hulle weer ons wêreld omkeer? Natuurlik. Beslis. Waar dink julle kom die Openbaringsbog vandaan?
    Hierdie toekomstige droomoorlog ... wanneer die Nibiruane weer aarde toe kom ... vorm dan ook ‘n basis vir menslike, godsdienstige geskrifte, rondom ‘n siening van ‘n wederkoms, ‘n fisiese oorlogsonderwerping en ‘n triomferende opvaar (deur ‘n uitverkore groepie!) na die hemel, wat Nibiru blyk te wees. Hierdie gedagte van 'n oorlogsugtige, wederkomende god tel die Israeliete tydens hul ballingskap op by die Persiese Zoroaster. M.i. is dit op die oorlogsgod, Alexander, geskoei.
    Skerpsinnige lesers sal ‘n Joodse droom hierin sien, waarin hulle sal opvaar na die hemel[38] en toekyk hoe hulle vyande suffer en onderwerp word, waarna hulle sal terugkom om vir ewig op aarde te heers: sien o.a. ESRA 1V en DIE BOEK VAN JUDA (Apokriewe bybelboeke, uit Israel). En, natuurlik, is hieruit ‘n afleiding gemaak van ‘n christendroom waarin geglo word dat uitverkore lewendes en dooies, met opstandingsliggaam, ‘n onderdrukking en onderwerping sal beleef, asook, daarna, vir 'n baie klein groepie, ‘n ewige heersing ... selfs liggaamlik, alhoewel in 'n fisiese hemel, wat Nibiru blyk te wees. Hieruit het dan ‘n verdere siening ontwikkel van ‘n geestelike vereniging met Jesus, wat, vordering ten spyt, steeds op voorgaande, fisiese siening gebaseer is.[39]
    Dis dan nodig, indien voorgaande redenasie aanvaar word, dat ons noukeurig insake die bybelse wederkoms besin, want dit wil blyk dat hierdie konsep uit Nibiru se verwagte terugkeer tot die aarde ontstaan het. So het ook die ‘ewige-lewe’-sindroom hieruit ontstaan t.w. ons sal word soos ons gode (die Nibiruane) en vir ewig leef ... al is hul ‘ewige lewe’ net duisende jare meer as ons s’n ... dis in ênnieway lank genoeg. {Nouja, miskien moet ek dit hier noem dat hierdie ewige lewe ... langer lewe ... nie vir ons wat vandag leef beskore is nie, omdat ons gene aangepas moet word ten einde langer te leef. En ons wil nog nie van ons bygeloof ontslae raak nie dat nl. dat net God glo ons lewens kan verleng}.
    Dit het nie net by Nibiru (hemel) gebly nie: ook Nibiruane is in die mens se godssieninge verweef, en word An as god-die-vader getipeer, en kry ons te doene met seuns-van-God (vanaf Nibiru), engele (met vlerke aan hul uniforms, om hier rond te  vlieg), mense wat lewendig opvaar hemel toe, 'God' wat aan mense verskyn en dan daarna opvaar ... met sy helikopter, of iets soortgelyks … en vele meer.
    Of die Nibiruane by ‘n wederkoms vyandig teenoor die mens sal wees, weet ons nie. Of hulle die mensdom sal wil onderwerp, weet ons nie, maar as hulle dit doen, of poog te doen, dan sal die voorspellinge in die bybelse Openbaring bewaarheid word. Daar sal egter met die optrede van ander lede van die Galaktiese Federasie rekening gehou moet word ... miskien is dit die volsstruisdenkende, Westerse mens se enigste behoud.
   
“We know very little about the real power and genetic technology of extraterrestials.   But they must, at the very least, be a few thousand years ahead of our capabilities.”[40]

Die Oosterse geen-god benadering en ander gode-opponering

Interessantheids- en volledigheidshalwe behoort ons ten slotte na die geskiedenis van Koemarbie, die uitgeworpene ... waarskynlike broer van koning An ... te kyk.
    Koemarbie (moontlik ook Alalu genoem) het An om sy koningskap aangedurf. Hulle het in die lugruim in ‘n geveg betrokke geraak. An het die oorhand gekry, maar Koemarbie het as ‘n laaste poging An se twee, ronde geslagsdele afgebyt. Die erg gewonde An het teruggevlug Nibiru (“hemel”) toe en die poorte van Nibiru (die hemel) gesluit, sodat Koemarbie nie weer daar kon inkom nie. Op  hierdie tydstip was die aarde oënskynlik reeds binne die Nibiruane se teikengebied en het Koemarbie hom tot die aarde gewend.
    Dit wil blyk dat Koemarbie, en sy daaropvolgende gevolg, hulle in die Ooste gevestig het. En, noodwendig, het hulle ‘n anti-god-die-vader ... wat koning An was ... siening en houding gehandhaaf. Metterwoon volg die Nibiruane hulle met ‘n amptelike pionierssending, wat hulle dan onder leiding van Enki[41], wat hulle in die Midde-Ooste vestig. Dis dan laasgenoemde geskiedenis wat deels in die Bybel en in hierdie hoofstuk vervat is.
    Nou skryf Barbara Clow in haar “PLEIADEAN ADVENTURE” die volgende woorde aan Lucifer toe, maar ek dink dit was Koemarbie se woorde:
“When I first came to earth 450 000 years ago, there were only a bunch of scraggly heathens running around. People was then just like animals.” Hierdie jaartal lyk na ‘n feitelike moontlikheid nl. voordat die eerste, amptelike Nibiruane op aarde geland het: sien Datumlys hierin.
    Nou wil die volgende vir my na ‘n waarskynlikheid lyk:
    1) Die bybelse idee dat Satan teen God opgestaan het en daaropvolgend uit "die hemel" gewerp is, kom waarskynlik hiervandaan. Let dan ook op die woorde dat hy hom op die aarde gevestig het “toe dit nog woes en leeg was”. Die verhaal van Lucifer  (Satan genoem op aarde), wat hom glo teen God opwerp {teen "god" opgestaan het}, is ook ‘n moontlikheid maar is nie so feitegetrou nie ... sien hoofstuk Rebellie.
    2) Dit wil lyk of Koemarbie, in sy opposisie tot An, hom tot die kosmiese oerverhaal van Lucifer gewend het t.w. hy aanvaar An nie as god-die-vader nie. Koemarbie besluit dan om "Lucifer" se simbole op aarde te gebruik t.w. die rooi draak en die wit vlag met rooi kol in die middel[42]...dis te sê as Koemarbie nie maar self ons Lucifer is nie, wat vir my na 'n moontlikheid lyk.
    Met die dat die Nibiruane metterwoon Koemarbie gevolg het en ‘n amptelike pioniersskap op aarde gevestig het, in die Midde-Ooste, het daar wedersydse opposisie en ontleninge plaasgevind, asook, waarskynlik, indringing onder ander name. Die naaste aan Israel waar ek die naam van Koemarbie kon aantref is by die uitgestorwe Hetitiese nasie: daar het mites insake Koemarbie vrylik voorgekom.
    3) Hieruit voortvloeiend kry ons in meeste dele van die Ooste die benadering dat ‘n aardse GOD/god nie aanvaar word nie. Dit is dan ook verstaanbaar dat die Boeddha vanuit hierdie agtergrond kon sê:
“Do not waste your time with the gods. The gods have enough trouble of their own.”[43]
    4) In Nepal kry ons ‘n verwante toepassing t.w. die regale dogter-van-god t.w. die Koemari[44], waarin die gees van ‘n godin, Talijoe, glo kom woon. Let daarop dat geen  van die manlike, beweerde goddelikheid wat ons van Nibiru geërf het hierin na vore kom nie.
    5) Maar, nou kry ons regdeur die Israeliese godsgeskiedenis ‘n teenpool tot god-Jahwê, veelal bekend as
Molog, Molek, Milkom e.a., waar aanbiddingsvorme via 'n  altaar, van 'n goue kalf, luide aanbiddingsvorme (vandag musiek) en kinderoffers voorkom. En ons vind dat daar vir Koemarbie, onder verskillende name, kinders geoffer is. Ja, Koemarbie, bekend as die-vader-van-die-gode, is strykdeur die teenstander en veelal ‘n alternatief vir die gode-afstammelinge van die An-aanhangers[45]. In die Griekse mitologie kom hy ook dan as Kronos voor, wat ook  glo sy kinders geëet het: het ons hier weer met Molog te make?
    Hierdie kinderoffer-sy van die geloof is nie so klein as wat ons nie-dink daaraan toeken nie, en kan kortliks vrae gestel word soos: hoekom het El-Shaddai ("God"...?) van Abraham verwag om sy seun te offer? (Goed, miskien was dit sy lyf vir seks offer en nie keelafsnyoffer nie). En hoekom is daar voorskrifte tot offer van kinders aan Moses en die Israeliete gegee?[46]. En hoekom het die offer van eerstelinge vir eeue gevestig gebly by die mensdom?
    Ook die kastrasiedeel uit Koemarbie en An se geskiedenis kom by baie kultusgroepe voor: so was dit gebruik onder Attiesaanhangers dat priesters in sekere rituele hulself kastreer. Selfs Origenes het dit aan homself gedoen.
    NotaBesonderhede omtrent Koemarbie, sowel as Lamashu / Lilleth, is skraps, en is verdere navorsing hierin nodig. Hierdie is 'n goeie studieveld vir 'n jongeling ... dis te sê as jou Noaggaanse, outydgefundeerde professor jou dit sal toelaat.

‘HEMEL’-BEWEGINGSVLOEI

Uit ‘die hemel’ gekom

God en sy onderdane, toe die hemel beweerdelik ontplof het ... Egipties.
Nota: Hoewel God, beweerdelik, daarna, lateraan, opgevaar het hemel toe, het 'sy onderdane' in aardse onderwêreld moes aanbly. Hulle was hieroor verbitterd teenoor hom, God ... (manlik!).
God se seun, om versoening in aardse onderwêreld te bewerkstellig.
Ra, Nut, en andere: Egiptiese begingode.
Satan uit 'hemel' gewerp en kom aarde toe, toe dit nog woes en leeg was.
Koemarbie (Alallu?), broer, seun of hoofhofling van An: uitgewerp vanaf Nibiru. Waarskynlik broer ... daar is glo altyd 'n beweerde stryd tussen 'god'/koning en broer!
Lamashu, dogter van An: uitgewerp vanaf Nibiru.
Die Delpinium en Greys, in pre-pre-historiese tye.
Enki en Enlil: koningspioniers vanaf Nibiru.
Ninhursag, Ninma en Bau, susters van Enlil en Enki.
Talle ander NEFILEM, op aarde bekend as gode: aardse pioniers.
Ook die gewone Nibiruane, bekend as Annunaki...en ook gode, op aarde.
Nota: Heelwat Nibiruane het hier diens gedoen en dan weer teruggegaan na Nibiru, bv. na 28 800 aardse jaar.
Osiris en Isis, Egiptiese gode.
An en Antu, vanaf Nibiru: net op besoek op aarde.
Die seuns van God... sien Gen. 6. Waarskynlik sowat 200, met leiers Jegun, Asbeel, Gadree, Penemue en Kasdeya.
Dogters van God”, waaronder Hapai.
Sin, Enlil se seun: vanaf aarde na hemel; en weer teruggekom.
Lucifer/Satan ... glo uitgewerp uit die Bybelse “hemel”.

Opgevaar na “die hemel”

God...uit aardse onderwêreld ... Egipties.
God se seun, na hy mishandel en verwerp is in aardse onderwêreld ... Egipties.
Enkidu: sien Epog van Gilgamesj.
Adapa (eerste mens): het teruggekom nadat hy nie An se kos wou eet nie...was bang hulle vergiftig hom.
Henog...volgens Bybel lewendig opgeneem na hemel. Hy het, soos dit lyk, vrylik tussen aarde en hemel gereis.
Osiris (Egipties), na sy 'opstanding' uit die dode.
Sin (Sumeries).
Elia...volgens Bybel 'lewendig opgeneem' na hemel.
Atties, en verskeie ander verlossersgode ... glo 'opgevaar' na die hemel.
Jesus...glo 'opgevaar' na die hemel.

Teruggekom uit “die hemel”

An en Antu: op besoek na aarde.
Adapa (Sumeries).
Enkidu (Gilgamesj se vriend).
Henog, na sy eerste besoek aan die hemel. Hy het glo verskeie kere hemel toe gegaan en dan weer teruggekom. Oulik, nè?
Sin (Nannar).
Moses en Elia: op besoek: sien Matt. 17.

Beloof om terug te kom, uit die hemel

Elia  en Jesus. Het Jahwê ook so iets beloof?

Sal waarskynlik weer kom

Nibiru, die Nibiruane en sommige 'gode' van ouds ... die wat nie intussen gesterf het nie: Verwag hulle enige tyd vanaf 3200 nC.

Notas:

    [1] Daar is geweldig baie opgrawings hieromtrent gemaak. Soveel so dat dit vandag net genommer word. Lesers moet tog dit nie gering ag nie.
    [2]  Voor die mens kon skryf.  
Annunaki: ‘n Kollektiewe benaming vir bewoners van die planeet Nibiru op aarde.
   
[4] Edgar Rice Burrougs het dus nie die naam Tarzan uit sy duim uit gesuig nie. Let daarop dat in sommige bronne na die mens verwys word as tarans.
   
[5] Atlantis het moontlik saam met die vloed (sien mitiese Noag-verhaal) vergaan en is a.g.v. gepaardgaande continental shift vernietig of begrawe ... bronne dui ‘n moontlikheid aan dat dit onder Antarktika begrawe lê, en/of êrens in die Atlantiese Oseaan. Dan word Lemurië (Mu) ook nog genoem. Edgar Case het gesê dat hy verskei persone na vorige lewens teruggevoer het wat dit in Atlantis deurgebring het en dat hy graag iemand sou wou teekom wat 'n vorige lewe in Lemurië deurgebring het.      
   
[6] Nie veel stof kon gevind word hieromtrent nie.  Soek gerus op Internet.
   
[7] Sien ook die hoofstuk “Die Bybel”  hieromtrent.

    [8] Sien http://www.greatdreams.com/covenant.htm . Dit kan ook as ‘n soort van Sumeriese ME beskou word. Ook na verwys as ‘n Toaoi Stone (Terrible Crystal).
    [9] In DIE BYBEL; 2 Sam. 6:6 lees ons hoe Ussa dood neergeslaan het toe hy aan die Ark-van-die-Verbond geraak het. En al die tyd dag ons dis God wat so wreed teenoor mense optree wat nie genoegsame ontsag vir hom toon nie. En was/is ons bang (in grootse vrees) vir hierdie god?
Ek wil tog my gevoel as kind hieromtrent met lesers deel t.w. toe ek hierdie Ussa-verhaal hoor, het ek as kind myself afgevra hoekom God dan nou so wreed sou wees, net omdat iemand aan 'n voorwerp raak. Jô, het ek gedink, dis darem maar woes wreed. En vandag dink ek steeds so.

[10] Komende vanaf die planeet Nibiru
    [11]  Sadaam Hussein was die President van hierdie staat.
    [12]
  Komende vanaf die Babiloniese Dilmun-verhaal.
   
[13]  The TWELTH PLANET; Z. Sitchen
   
[14]  Die naam Marduk is later deur die Babiloniërs daaraan gegee toe Marduk, seun van Enki, homself  as die enigste god wou aandui.
   
[15]  Kom in die oudste bybels voor.
   
[16] Beweringe word gemaak dat hulle ‘n multi-ras, samelewing is, heel verskillend in hul uiterlike:Nibiru is made up of numerous civilisations: sien oordraginge van Nibiruaanse Jelaila: http://nibiruancouncil.com/html/nibiru_messages.html

[17] Sien hoofstuk hierin “Lucifer-Satan: Rebellie” vir meer besonderhede.

[18] Die opgrawings is so talryk dat slegs nommers gebruik word om dit aan te dui.

[19] Egipte was die bekendste vroegmensstaat naas antieke-Sumerië. Daar is beweringe dat die bewoners van kosmiese bestaansordes, Orion en Pleiades, oordraginge aan die Egiptenare gedoen het. Ook interessant is dat die bewoners van Pleiades ... beweerdelik trans-ruimtelik van aard (!) ... in Egipte daartoe aanleiding gegee het dat kat- en krokodigode daar voorkom. Ons verneem baie van kanaliseringskontak met Pleiadelinge en word daar beweer dat sodanige kontak/kanalisering vandag maklik bereik kan word. .

[20]   Sien INTERNET; The ORIGINS OF OUR SOLAR SYSTEM; Patrick  Bellringer.

[21]   Sien  PHOENIX JOERNALS, number 50, entitled: “Through Darkness into Light.”
    In DIE BYBEL; II Konings 17:30 is die verwysing “An-melekh” (Hebreeus...An, die koning) vertaal as “Asíma”.
  Dit dui onteenseglik op koning An.
[23]
  Moontlik tussen 200,000 tot 180,183 vC.
[24]  GODS OF The NEW MILLENNIUM, bl. 66 tot 69.Alan. A. Alford.
[25]  Kunsmatige bevrugting.

[26]  Hierdie verhaal laat mens onwillekeurig aan kloning dink, waar duplikasie
van een patroonindividu gebruik word. Veral as mens lees van sy eerste mislukkings, asook dat Ninhursag dit ook probeer het en misluk het.
[27]  IN SEARCH OF ANCIENT GODS; p. 11. E. Von Däniken
[28]  Internet: http://www.aloha.net/wruth/Lies.html              
[29]  The WAY.
[30]  GODS OF The NEW MILLENNIUM, bl. 66 tot 69.Alan A. Alford
[31]  HISTORY BEGINS AT SUMER; S. N. Kramer.
[32]  Waarskynlik by die Babiloniese verhaal van Tammuz, die latere Ishtar, ontleen. Dit weer spruit vanuit die geskiedenis van Inanna en Dumuzi: hy was ontrou met ‘n mensvrou en is die sondeverhaal in Gen. 3 (veel later in die Bybel bygevoeg, via die P-bron) waarskynlik hiervan ontleen. Let daarop dat in die oorspronklike, Babiloniese verhaal dit 'n man was wat oortree het, maar, daar die Israeliete geglo het 'n vrou is minderwaardig, het hulle dit verander in hul Genesisverhaal sodat 'n vrou die eerste sondaar is.

[33]  Waarskynlik en baie duidelik Lullus en E-hums wat voor Kain in tyd was.
[34]  Daar is baie meer bybelse gedeeltes wat dit staaf.
[35]  Vier van hulle. Sien: A HISTORY OF GOD;  Karen Armstrong; asook die hoofstuk hierin hoofstuk: “DIE BYBEL.”
[36] Hul bomenslike vaardighede en lang lewens het hulle tereg as gode laat voorkom.  Daarby het hulle hulself voorgehou as gode. Daar is egter m.i. 'n nuantiese verskil tussen 'n god en 'n God.
[37] Die laaste gode het die aarde omstreeks
200 vC verlaat, volgens Alford.  Omdat die planeet Nibiru toe nog steeds nie buite reikafstand van hul ruimtetuie was nie, kon daar in Jesus se tyd steeds Nibiruaanse teenwoordigheid op aarde wees: sien Jesus-hoofstuk vir gevolge hiervan.
[38] Verwysend na hul fisiese droomhemel, Nibiru.
[39] Kan ‘n huis bly staan as sy fondasie nie op vaste grond is nie?
[40] The RETURN OF The GODS; E von Däniken:
[41] Later as leier vervang deur Enlil {LIL, IL, EL, die gewese "god-van-die-
arde" en tans, so verneem ons, koning van Nibiru, dus nou "god-die-vader"}.
[42] Daar is ‘n swart “dot” in die middel van die rooi kol.
[43] Let daarop dat oom Boeddha nie hierin na die Kosmiese God verwys het nie, maar na “die gode” van die ou tyd, wat op die aarde was.
[44] Gespel sonder ‘n “b”.
[45] Sien hoofstuk “Jahwê” vir meer inligting hieromtrent.
[46] Wat ‘n barbaarse, heidense, vreemde gebruik?
 

Johan Otto stuur hierdie aan:

Ancient Batteries
An article appeared in Discovery magazine in 1939 that has been quoted in every creationist book and psudo-scientific history book since von Daniken.
The report was that a German archaeologist, Dr William König, working for the State Museum of Baghdad in Iraq, was browsing through the bric-à-brac in the museum basement when he found an old box containing some clay pots. The box was labelled "ritual objects"-artefacts found at excavations at a village south east of Baghdad, called Kujut Rabua.
König examined the pots noting that they were uniformly 15 cm high and contained a sheet of copper about 12 cm high and curled into a cylinder about 4 cm across. The edges of the copper sheet were permanently joined to form the cylinder by solder which turned out to be a 60/40 lead/tin alloy.
The bottoms of the pots had a disc of copper sealed with bitumen and bitumen also sealed the top of the pots holding in place in the centre of the copper cylinder a rod of iron. Pitting on the rods showed that they had been treated with an acid solution, though the pots naturally were quite dry in their box in the repository.
    König had enough schoolboy physics to realise at once that the cylinders were electric cells-batteries!-from a time over a millennium before Volta!
What acid had the manufacturers of these ancient batteries used? After the War, Willy Ley and Willard Gray of the GE High Voltage Laboratory at Pittsfield, Massachusetts, built models of these ancient cells and found that they indeed did work well as acid cells when such simply available acids as lemon juice, vinegar or copper sulphate solution were used as an electrolyte. The cells produced 1.5 to 2 volts, as would be expected.
Cells like these were not produced again until the eighteenth century, but these dated from the Seleucid, Parthian and Sassanid periods-about the time of Christ.
    Similar pots were found at Tel Omar also near Baghdad and thin rods of iron and copper were found that might have served as electricity conductors, allowing several batteries to be linked in series to give a bigger spark.
Other batteries were found at Ctesiphon by professor E Kuhnel of the Staatliches Museum in Berlin, but were disassembydled as though they were just being made.
    Conceivably these batteries were used to light oil lamps made from locally available oil, allowing a large room to be illuminated almost instantly. Did the Magi use them for lighting the flames of the fire temples in a mysterious and magical way? Were they used in the spectacles of the mystery religions, like those at Eleusis to permit the instantaneous illumination that allegedly the hierophants managed to achieve, and were they therefore considered the work of the devil by the Christians? If batteries were known, one has to ask why they were not better known, and why they disappeared from
view for almost 2000 years.
    It is also claimed that electo-plated objects have been found in Babylonia and in Egypt dating to even earlier times than these. It does not seem too incredible that the ancients discovered batteries, but that they learned how to electroplate gets into the relams of the fantastic and that they also designed light bulbs and Crookes' tubes, as some of the Atlanteans and Creationists claim, does seem fantastic.
    I first read about these in Pauwels and Bergier's The Dawn of Magic (also published as The Morning of the Magicians) in 1964 when a student. Can anyone throw any more recent light on this?

Einde van Hf. 13

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Voorlopige herpublikasie 6/9/2013
Pretoria
Suid-Afrika

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na don@nuwemens.co.za

Index
gaan na Inhoud (Ek Vra Na God)

Kontak