God_forum, waar enigeen mag deelneem met stelling, bespreking, voorstel of wat ook al.
Stuur jou bydrae aan aruan@nuwemens.co.za

God”!? wat is dit/Dit?
 
 God blyk op aarde eerstens “gode” te wees, Biljoene van die verondersteldes, IDEES, dus “die Annunaki”-lewensvorme wat destyds (mens-begintyd, na die vergaan van Atlantis) op aarde was. “DAAR IS NIE GOD NIE, NET GODE, BILJOENE VAN DIE GOED!” [sien my boek: EK VRA NA GOD.]
  Individueel was elkeen afsonderlik as “God” aangespreek: dit is waar ons in Afrikanerdom die aanspreekvorm “BAAS” vandaan gekry het. So het die individuele aanspreekvorm, God, een uit baie gode veronderstel, en dan ook, God-Baas beteken/hou-in een uit baie! “ Dit is dan waar die Mens se IDEE van “God” vandaan kom.
  ”God” was egter nie altyd daar nie. ”God” het nooit op aarde  of by die voor-mens bestaan nie, die “Annunakihet die IDEE van ”God” by en in die Mens kom vestig.
  Waar het die “Nibiruane”-“Annunaki” dan die IDEE van “God’ gekry?
  Hulle het dit oënskynlik via die Sirussiete van die voorgaande “Anaki” verkry.
  Die IDEE van “God” het egter nie altyd bestaan nie, nog bestaan dit in die nie-stoflike leefwêrelde of in die groter Heelal. Dit wil lyk of die God-IDEE uniek aan Mens is. Daar bestaan egter ‘n moontlikheid (so verneem ek) dat die “Nibiruane” hul God-IDEE ook op ander heelalslewensterreine gevestig het, waar dit dan mi anders as by Mens ontwikkel het. Ek wag in spanning om so iets te kan bevestiging.
  Die God-IDEE kom egter oorspronklik van ene Ishma-el af, reg aan die begin van stoflik-niestoflkike lewensvorme...

========

 God is 'n IDEE, wat die Nibiruane na ons gebring het (oor ons kom gooi het) ten einde ons te beheer...tot húl voordeel...in samewerking/uitvoering van vele ander bindingsidees, opdragte, gebooie, gebiedinge, wette, voorskriftelikhede, wat saam 'n sambreel van idees vorm, met die IDEE-God aan die middel-bo punt.
  Die God en gode vorm die raamwerk van die sambreel, en die idees vorm die waterdigting. Ja, die sambreel van idees skerm ons mense af van Iets buite die sambreel-(bewussynsgevangenis), en daardie Iets word hierin "Ewigheid" genoem. Let daarop dat ek nie Ewigheid (wat nie omvat/verstaan/beskryf/uitgelê kan word nie) as 'DIÉ Ewigheid' aandui nie, want dit is bepaaldelik tw dat ek daarmee insinueer dat ek hierdie "Ewigheid" (onbepaald, onbegrens) tot 'n individu verneder het en uitgesort het...so ook oor dit heers. Ek is deur my spirituele meegangers versoek en gemaan om "nie my hand Daarin te probeer steek nie". So aanvaar ek dit dan.
  Bokant die sambreel van IDEES-verleiding en mesmeraaisieng troon daar nog altyd, steeds en vir ewig "Ewigheid", wat as 'n Goue Koepel gesimboliseer kan word.
  Hierdie "Ewigheid" vervang al reeds God en gode in my skrywes/oordraginge.

Wat is 'n IDEE?

HAT dui dit so aan: denkbeeld, gedagte, voorstelling, begrip,  en ook opvatting, waartoe ek wil byvoeg, ook GELOOF, wat...veral in die onderhawige geval...as BY-geloof beskou kan word.

Al lankal word ek gesê
"God is 'n IDEE".
God is 'n denkbeeld...'n stoflike se geskepte/uitgedinkte, hologrammatiese denkbeeld:
God is 'n gedagte;
God is 'n voorstelling;
God is 'n begrip;
God is 'n opvatting;
God is 'n geloofsuitgang...
God is By-geloof!

Maar dan:
  God is METAFOOR!
  Die IDEE VAN GOD is oorgedra vanaf die denke van 'n beginner in ons fisiese Heelal (lank voor Mens tot lewe gekom het), genaamd Ishmaïl "die Opstandeling", maar geïnstigeer deur die latere, verraderlike, verdeelbeplannende God en gode van die begintyd van Mens.
  Gaan lees gerus as agtergrond hiertoe die boek, EK VRA NA GOD, asook "Ons" se oordraging van Opstand in die Hemel.

Nota:  Dit is hoekom christene teen skakeling met ons Ander Kant/Hemel voorgesê en opgemaak is.

========

  Ek brei effens uit insake God.
  God is nie 'n "Wese" nie, veral nie "Wese" as 'n onbeskryflike, geheimsinnige iets nie: dit is so goed om te sê: "God is God, omdat God god is." Dit bring ons niks nader aan Wie of Wat is God?
  So kom die van die hou-hulle-slim openbare deelnemers en daag ons tot "Daar is geen God nie...bewys dit!"
  Regtig?
  Waarvan praat jy dan?
  Maar dan daag hulle ons tot BEWYS dat daar God is, of dat so iets bestaan, en beroep hulle op hul kinderlike erfenisaanname van sg "wetenskaplikheid", dat God nie bewys kan word nie...op húlle kriteria, natuurlik:
  "Ék sê daar is geen God buite die bewussyn van Mens nie, en daag al die God-aanhangers uit om God verkeerd te bewys!"

========

  As mens in ag neem wat ek hierbo geskryf het, word dit duidelik God bestaan nie in ons Ander Kant, "Hemel", nie-stoflike na-oord nie: geensins nie...dus ook nie God-Satan nie!
  Daar is ook geen "Wese" wat in God se plek staan nie, nog aap, slang, boom, klip.
  God is 'n hologrammatiese IDEE, wat uitgedink/ontwerp is; en hd IDEE was teen die nie-stoflike bestel opgestel en geïmplementeer;
wat eers deur ander lewensgroepe aangeneem, aangepas en verwerk is, en daarop via die Anaki (van Sirus) by die latere Annunaki geland het, wat dit verbreidend aangepas het ten einde as 'n onderdukkings-IDEE te dien, wat ander leefvorme sou onderdruk: en dit is waarmee ons opgeskeep sit!

=======

  Die God-IDEE het by die, stoflike Ishmaïl en Kie ontstaan.
  Dit was ‘n opstands-IDEE deur leidende stoflikes, teen die beheer van die nie-stoflike leefwêreld.
  Ten einde beheermoontlikhede oor stoflikes die nie-stoflikes te ontneem, het hulle ‘n derde-, alternatiewe mag uitgedink en geskep, en daarvoor is die God-IDEE uitgedink en ingespan.
  Dit het ‘n IDEE-Mag oor die stoflikes gebring, wat nie deur die nie-stoflikes beheer word nie, of kón word nie...God!!!
  Om oppermag te hê...”being in full control”...moes uitgesoekte stoflikes...hierin Ishmaïl en uitsoekvennote...op hulle beurt beheer oor hierdie “God’ (die IDEE!) verkry en behou: sien dit was natuurlik net ‘n IDEE, wat nét hulle geweet het.

  Maar dit alleen sou nie ‘n genoegsame houvas op ander stoflikes lewer nie...nee, die IDEE moes meer fisies wees, meer deel van stoflike opset, sodat die gewone stoflikes die verleidings-IDEE vrywillig sou aanvaar.
  Daarom het hulle die God-IDEE meer prakties gemaak, deur die invoeging dat daar ‘n werklike “God-die-Vader” is, wat op ‘n versteekte plek/eiland/”Paradys”/’Paradyseiland’ woon, en nét húlle (Ishmaïl en Kie...en ook oa die latere “Sons-of-Paradise”) weet waar dit is, waar God-die-Vader woon, en nét húlle het kontak met hierdie geheime, verwyderde God-die-Vader. Hulle word toe en is toe "DIE SEUNS-VAN-DIE-PARADYS", God-die-Vader se beweerde gemagtigdes om te regeer, wette uit te vaardig, kortom om oor andere te heers.

  Lekker, nè? Daarom leef ons hedendaagse konings...en ook predikante (dominee = baas!), as konings van God-en-gode diens/onderwerping...steeds so lekker, en word as verteenwoordigers en gevolmagtigdes van “God’ beskou en aanvaar. Daarom is daar steeds ‘n versteekte wêreld-beheermag, wat ons maar die illuminati noem: merk die ooreenkoms van die woord met Annunaki.
  Daarom sit ons ook opgesaal met ‘n God, al het dit baie God-de/gode geword, met baie verdeling onder die volgers, hierin die verleide Mense; maar dit is ‘n ander dag se storie.

======

  Daar bestaan nie iets soos 'n "ware God" nie. Dit is "intellektuele" konstruksie, oorspronklik geskep om die ongeletterde massas in toom te hou - en die massas ís in toom gehou. Vir baie lank. But they couldn't fool all of us all the time. There is no religion higher than Truth!  Tans staan die tussen-geloof sieninge so in my binneste/bewussyn:
* Ek is bly alles is verby, en staan nou die aantreeblad skoon gemaak te word.
* Ek is bly An-u en sy God-gevolg is weg van die Aarde af, bly An-u is nie meer by en deel van ons nie, en baie dankbaar en verheug dat sy soort nie meer andere se God en gode wil wees nie;dat hulle die Mens wil en sal help tot vry kom van die God-bindinge (possession!), en dat hierdie vryheid nou haas by ons deur aangekom het.
* Ek is bly God-die-Vader An-u is nie meer deel van ons werklikheid nie;
* ek is bly dat die oorheersing oor die Mens beëindig is/word – vir eers in die Hemel / Ander Kant – en sal nou die Mens op aarde ook bereik.

======

 Die God-IDEE het uit 'n verset teen die nie-stoflike leefdimensie by die stoflike  Ishmaïl en Kie ontstaan.

 ====== 

Kom ons kyk dan vervolgens na...

  God se oorlog teen die Hemel

  Dit is wat ek hierbo na verwys, en vandag tussen God-aanhangers en nie-God aanhangers heers, tw OORLOG.
  Ishmaïl se oorlog teen ons Hemel-AnderKant*. Die fisiese Ishmael teen die univers se nie-stoflike leefdimensie, met sy (Ishmaïl se) God-IDEE. Die oorlog van fisiesheid teen nie-stoflikheid. Die oorlog van Ishmael  en Kie teen die voorgaande nie-stoflike bestel* van ons universele Bestel...baie lank voor Mens-Hemel* beset is.
 Dit was stoflike begintyd, toe Ishmael aan die ter sake, nie-stoflike leefvorme in Ander Kant gesê het:
”Wie is julle om oor m
ý en ons hier (in stoflike bestel) sê te hê? Wat se reg het julle om aan ons hier voor te skryf...ek was immer ‘n leier daar Ander Kant*, by julle; en nou dat ek gekies het om in fisiesheid hier te kom leef, nou speel julle oor my baas. Nee, ek aanvaar dit nie!”
 Toe bedink Ishmael & Kie as teenstand teen die nie-st bestel die IDEE van God, ‘n hologrammatiese denkebindingsvorm, wat reg vanuit die hoogste echelon van nie-fisiese, gevorderde vermagtinge spruit. En hd denkbeeld-IDEE vat fisiese lewensvorme weg uit die Paradys-bestaan van alles-is-volmaak, gebruik-en-geniet-dit, tot kies nou God of Hemelse*, nie-stoflike bestaan, God of Hemel! (en geen kontak met Hemel nie!, beveel Ishmael, Bybel edm!)
 Maar daar is en word nie gesê wat alles hiermee saamgaan nie.
 As lesers dit net duidelik wil kry dat God, as IDEE, bloot ‘n denkeplan vd “Teenstander” Ishmail was/is, en dat hd/sy opstand en teenstand van hom TEEN die HEMEL* was.
*** Nie-fisiese, ni-stoflike bestaansorde.

Ishma-el:  die God-IDEE kom oorspronklik van ene Ishma-el, reg aan die begin van fisiese bestaansvorme. Vandaar het dit die Fisiese Dimensies besmet. So ook die Mens op aarde, panspermies.
  Hierdie woorde kom van Jeshua af: “Hd IDEË het die kern waarom alles op hd gebiede draai BUITE JULSELF kom plaas; & is daarvoor ‘n IDEE-Oppermag uitgedink & aan julle oorgedra, as een-of-ander onaantasbare, ‘geopenbaarde’, ‘van-[Bo]-af’, onweerlêgbare/onbetwisbare feit, wat deur jul geloof as onaanvegbare, universele ‘Opper-GESAG’ aanvaarbaar & onbetwisbaar gemaak is.
Ons kom sê vandag aan julle dat daar in vervloë dae buite-aardse pioniers was wat julle deur hul uitgedinkte & goed beplande Hoër Gesag (& voorskrifte/wette/edikte) kom verlei & boei het tot onderdanigheid aan HÚLLE, & tot ewige minderwaardigheid aan hulle. Hierdie ‘God’ blyk uiteindelik hulself te wees, & steeds deur julle as sulks...God!...aanvaar word."

Korrespondensie

24/9/2013: Antwoord aan T: As dit malheid vereis om vir die wegmaak van die malse God&gode te pleit, dan is ek graag en maar "skisofrenies"...soos jy sê. Let wel, ek is nie TEEN die God-IDEE en dit se Biljoene gode nie, ek beywer my vir hul wegmaak uit ons maainds, dat ons vry kom van die malse idee dat Biljoene gode is "God", en ophou toelaat dat 'n afgestorwe Anoe (as God en "God-die-Vader") ons bly regeer en beset/"possess".

Laat die buite-aardse God en gode pad vat en ophou ons voorsê en aldag verdeel.

======

Gebaseer op T se reaksie wil ek vandag emfaties die volgende sê, al word ek hoe ook al geëtiketteer, beskuldig, verneder en sleggesê:

 
Alles wat ons in geglo het en as waarheid en tov ons bybelgegronde-erfenis gedink en geërf het,  sal in hierdie oorgangstyd van Mens (tot vrygemaakte, Nuwe Mens) aangeveg word, en sal die onomstootbare “Babilon”-afgodsbeeld van ons kulturele God-erfenis, as bevattende groot kleivoete uitgewys word, tot val kom en tot stof vergaan!
  En hierdie omval van die magtige God-beeld sal nie alleen tot val kom nie, nee,
dit sal ‘n groot vuur aansteek,

wat die afgod-God-beelde en -instellings vd Westerse Mens binne ‘n kort tydperk gelyk met die Aarde sal maak: stof is jy, en tot stof sal jy vergaan
!

  Maar/en, saam met die God-beeld omstoting, sal ook die fondament(e) daarvan se ET-Reptielbasis bekend raak en erken word, en dan ook mee afgereken kan en sál word.
  En daar sal "‘n geween en gekners van tande wees"...
  Maar dan ook: hierdie “Reptiele” se tanse leiers (na die afsterwe van koning, “God-die-Vader”), laat weet dat hulle beslis en lank nie meer die Mens wil BEHEER nie: dit is die Mens wat nie hul boeie wil insien en/of aanvaar nie, en so nie daarvan los kan kom nie.

======

Hoekom móét daar 'n God en 'n Skepper wees?

======

Korrespondensie   [] Correspondence
24/9/2013: Antwoord aan T:
As dit malheid vereis om vir die wegmaak van die malse God&gode te pleit, dan ís ek ...

Hierop het ek talle God-bydraes gepaas.

Enigeen is welkom om hier bydrae te lewe of 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na afd God
Index
e-pos bydrae