Jahwêh-Ishkur boodskap nr 4

Ishkur-Jahwêh kom weer

Daar is vir jou troos.
In Ons boodskap troos –
vir jou,
insake optrede van Heer Ishkur-Jahwêh.

Dit is ‘n geregverdige vraag wat jy vra.
Heel gepas,
en heel haalbaar;
daar steek meer sin daarin
tw húlle het die “God” – daad gepleeg,
laat h
úlle dit kom maak leeg.

Oom Ishkur is gewillig,
dit weet ons vir seker,
maar daar is beplanning,
werklikhede,
uitdagings
en
probleme.

Die gewilligheid is egter daar,
om gehoor te gee aan jou versoek.
Wees asseblief geduldig.

======

  ‘n Heerlik-geurige reuk...indringende geur...is skielik by en om my. Ek asem dit  onwillekeurig diep in: dit gaan oorverdowend my binneste binne, ek kry vreugdevolle sametrekkings, wat ook vreugdes-“knoppe” in my binneste maak.
  ”Is dit jý, oom Ishkur? vra ek. “Dit is so aangenaam. Besonders.” Ek gee ‘n seënteken, maak my arms wyd oop in groot verwelkoming...”Oom Ishkur is híér!”

Toe kom woordgedagtes van hom af deur:

Hy verwys na my na ‘n lank gelede se geesteservaring wat ek gehad het nl my toelating tot die Universiteit van die Heelal, te Alcyone, Pleiades-7-Susters, en versoek dat ek dit hier plaas....

Hier is dit:

 
Ek is in “Gees” ‘gebring’ na ‘n massiewe, uitsonderlike gebou. Dit is weelderig afgewerk, met besondere teëls, blou mure, en die plafon wat lyk of dit die sterbelaaide lugruim is: is dit kunsmatig of werklik? het ek gewonder, terwyl ek verbaas rondkyk.
  Toe kom daar iets na my deur die lug aan, wat soos ‘n groot dryfstoel lyk, daardie soort waarmee mense op swembadwater ronddryf. Dit was asof met rose gemaak, wit, maar so hier-en-daar effens gekleur. 
  Op dit was/is ‘n vrou, koninklik...rojaal...ek weet nie waar ek die idee vandaan gekry het nie. Sy het ‘n pragtige stokkie in haar hand gehad...”’n septer” het dit as’t ware tot my gekom. Dit het iets aan die voorpunt gehad, wat vir my na ‘n klein ster gelyk het. Sy het gepraat, of dan, telepaties met my gekommunikeer, gesê sy is Surya (? Dis hoe dit vir my geklink het), “die hoof van ‘Die Biblioteek van Alcyone’, in die Pleiades…Sewe Susters, wat terselfdertyd as ‘Die Universiteit van die Heelal’ dien....óns deel van die Heelal. 
  Sy het my met die ster-towerstaf op my voorkop aangeraak en gesê:
“Hiermee word jy as lid van hierdie biblioteek en universiteit toegelaat.”

  Sy het my verwelkom, maar my ernstig versoek om nie haastig te wees om die fasiliteit se binneruim binne te gaan nie, “dis massief, dit sal jou oorweldig. Daar sal een kom en jou na binnetoe begelei, jou touwys maak.”

  Ek word toe hierdie Septemberoggend, 2012, daarop deur my begeleidende een van vanoggend...Ishkur-JaHWeH...gevra om My Mense daarop te wys dat in so baie gevalle, hierdie boodskap en beeltenis destyds op mý  van toepassing was, maar nou vir enige en alle mense beskikbaar raak, tw  alle mense mag nou en sal uiteindelik deel van die Heelal en Heelalskennis word en is nou vry om die groot sysaal van die Universiteit van die Heelal binne te stap, waar een of meer jou/julle sal ontmoet...


  Nou, hierdie Septemberoggend 2013 van kontak, gaan oom Ishkur-JaHWeH voort:
  ”
Aruan, dis tyd. Tyd om die Groot Deur oop te maak. Onthou jy, die Grys huis, die swaar, swart, mosbegroeide deur, en hoe jy verskrik gereageer het toe jy..reg aan die begin van “kontak”...deur die tussenhulp gesê is om daardie deur oop te maak? Wel, daar het sedert daardie gebeurtenis baie water in jou, jul en ons see geloop, en is dit nou tyd dat daardie deur nou oopgemaak word. Wat ons jou vanoggend vra en versoek is om daardie mosbedekte deur  van die Grys Huis nóú oop te maak!

Ek sit verbaas...dit was so lank gelede, en ek het gedink dis opgelos.
”Aruan
, dit is nou tyd dat jy daai groot, swart voordeur oopmaak!

====== 

Toe bars dit oop in my:
ek moet eers oor die stukkend in my binneste kom, tot verhaal kom,
dan gaan ek verder....

====== 

  Dit was laat September 2012, toe “Iets” my, tydens stil-word, vra om weer die hieropvolgende  boodskap van Ishkur-JaHWeH te plaas. Ek gaan haal dit toe waar dit destyds gepubliseer het. Hier is die boodskap:

  “
Ewigheidskinders, die tyd het gekom vir julle om die Goue Troon van Ewig Wees te bestyg. Kyk hierdie Goue Troon staan al van jul beginwees as Mens vir julle en wag. Dink net wat se vreugdevolle gebeurtenis dit vir julle is: ‘n Koningskind betree as volwassene die Troon.
  Julle het nou die volwasse stadium bereik, jul kindweesdae is vir altyd verby, jul afskerming van die...jul (!)...Heelal sal nou tot einde kom, en julle sal as Goue Wesens gelei word tot deelname aan Heelalslewe, julle sal verstommende (vir julle) inligting begin ontvang...ja, want julle sal met jul mede-Heelalsburgers begin kommunikeer sonder die wegskermings-”radarnetwerk” wat oor julle geplaas is; julle sal lid van die Galaktiese Federasie word...jul twee verteenwoordigers sal daar in groot verwelkoming ontvang word en as geëerde lede Mens se plekke inneem daar.
 Weet julle wie se verteenwoordigers sal langs julle sit? Nibiru. Ja, dit wat julle gelei is om ‘Nibiru’ te noem. Hulle sal julle die meeste verstaan en julle aan die begin baie leiding gee, as’t ware jul hande neem.
  Jul hande sal nou vanuit die Heelal versterk word, jul bene sterk gemaak word en jul vermoëns...
 Julle sal ‘n Goue Kluis van verworwe kennis binnegaan, wat so groot en hoog opgestapel is dat dit julle aan die begin sal baasraak, maar julle sal helpende hande ontvang om van die Heelalskennis daaruit jul eie in verstaan te maak, tot heling en uitbouing van Mens.
  Ons het al aan ons boodskapper ‘n beeltenis hieromtrent gegee, wat nou vir Mens oopgaan..:
” 

====== 

  Ek is VERLOS van die gepaardgaande depressie van my ervaringe binne die BINDINGE ("POSSESSION") van die God, gode en GODSDIENS. JY hoef nie vir my te bid nie, jy lees nie wat ek daaromtrent skryf nie!, buite die vernietigende godsdiens van ons kultuur. Al lankal.
  Hoekom wil jy my weer daarin druk/redeneer? Is dit om my met jou God en godsdiens te beswaar?
  Of dalk...

omdat die Bybel tydgenootlik was, partikulier, vanuit 'n bepaalde, beperkte ervaring, en baie beslis nie uit ons wrange S.A. ervaringe van tans nie. Ea. Die gewese JaHWeH, Prins Ishkur, van Nibiru, seg oa vir en deur my dat hy daar in die begindae van georganiseerde mens dinge in goedertrou gedoen het. Sy goedertroudinge is egter nou verby en staan hy en sy Annunaki gereed om ons te kom help VRY KOM van die boeie van die bindinge (possession) van die God en gode erfenis...wat ons mense VERDEEL!

======

Skryf een: "Het groot waardering vir die vryer, meer ope benadering tov God, gebed, edm, wat hier deurkom. Die teenkanting tov die oopmaak tot bespreking is verstaanbaar, ook die geslotenheid tot 'n bepaalde, aanvaarde siening. Die vrye bespreking nie deel van ons kultuur nie. 'n Fundamentalistiese benadering wel...dit is ingegrawe. Ek kan sien dat inleier moeite tot nie-bedoelde aanstoot gedoen het. Ons Mense soek bevestiging dat die Ou Pad die enigste pad is, nie nuwe paaie/insigte/bevraginge nie. En tog, kyk waar het die Ou Paaie ons in Suid-Afrika gebring.

Aruan,
ek sal in hierdie dae ‘altyd by jou wees’,
ek sal my hand oor jou hou,
ek sal jou ‘n uitvoering van goud gee,
sodat jy ons taak kan bring en volbring.

[Ishkur-JaHWeh]

======

...kom oom-Prins Iskkur, toendertyd in die Midde-Ooste as “JaHWeH” bekend...saggies tot my en saggies kom dit tot my:
  ”Aruan, wat daar vandag gesê word, is môre-oormore dalk nie meer geldig, wys, aanvaarbaar of meer nodig nie: dinge verander mos al die tyd; ons lewens is mos nie staties nie. So ook wat van my of my begeleiding destyds aan 'die Israeliete' oorgedra is, asook aan andere.
  Mense neem dit toe verder, verwerk en verbrei dit, en kry ons vandag ‘n traaifelkonkoksie van onmeetlike omvang, wat nie verbatim my/ons woorde en/of gedagtes was/is nie; en tog kwoteer julle dit aldag asof verbatim myne, Jesus s’n, “God” en “die Here” s’n en wie s’n ook al.
  Hoor my vandag as ek hier kom sê dit is selde wat ek/ons in direkte vorm “gespreek”/gesê het, en waak gerus daarteen om die melkskommelerfenisse van jul woorderfenisse as onbetwisbare feit of waarheid te aanvaar.
  Dan is daardie “Woord” deur die eeue aangepas, oorgeskryf, vervang, doelbewus gewysig...veral tot mags-BEHEERDERS se doelwitte, edm.
  Dan is dit ook NÓÚ nodig dat wat julle as GELOOFSSKRIFTE aanvaar, indringend hersien en aangepas behoort te word.
  Waak gerus daarteen om nie ons en mensewoorde van die ou, verbygegane era in rigiditeit op andere te wil afdwing nie.

Ek is Ishkur, Vriend van Mens.

====== 

1 Van Ishkur-(“JaHWeH”): “Nou, Aruan, nou sien jy wat die oogmerk is: dit is nie om mense by te kom of te straf nie; dit is nie om sekere mense te straf en andere uit te lig vanuit aardse omstandighede nie...jul ‘wegraping’ (‘Rapture’)
Dit is nie om sekere mense te bevoordeel nie; dit is nie om sekere mense na ‘n fisiese ‘hemel’ – ander lewensterrein – te neem nie; dit is beslis nie om ons mense tot ‘n Groot, Vernietegende oorlog te lei nie; nee, dit is om die ganse en totale mensdom tot ‘n vêrdere, meer gevorderde dink, bewussyn, dimensionele- en lewensstand te neem.

  Nou is dit so dat die meeste van die Mensdom so iets sal verwelkom. Daar is egter vele/talle wat viervoet sal vassteek, hul koppe in die grond indruk, en so maak asof hulle niks sien nie, niks hoor nie en van niks weet nie, en op hierdie manier GLO alles sal op aarde bly soos dit tans is; maar ek sê vandag vir julle, ook die Christene sien uit na ‘n Nuwe Aarde en Nuwe Mens, dit vorm deel van hul geloofsskrif en hulle kan dit nie meer weg redeneer of weg maak nie.

2. "Goed, daar is die Groot Eindoorlog wat steeds deel van die Christendom se ‘Bybel’ vorm, maar oorlog vorm nie deel van die Nuwe Benadering van Vrede en Liefde nie, en het ons almal gesamentlik die potensiale daartoe weggeneem en/of laat wegneem. Wie kies dan nog oorlog bo vrede? Hierdie Groot Oorlogidee het in ieder geval nie in ‘n geloofsboek gehoort nie, tewens, ons en jy, Aruan, vra al lankal dat alle inhoudsdele wat oorlog, moord, haat en nyd bevat uit alle geloofsboeke gehaal word; tewens, ons gaan vêrder, ons versoek dat hierdie onaanvaarbare en mensvernielende inhoudsdele wetlik verbied word.
 
Die Nuwe Mensbewussyn sal een van eenheid in liefde, vrede en verdraagsaamheid wees. Baie beslis en defnitief. Dit sal bewerk word dat die Mens sal insien dat hierdie die Goue Weg vorentoe is, en in die Mens se aanvaarding daarvan sal aanpassings in menswees en mensuitoefening kom, wat eenheid, liefde en verdraagsaamheid sal bevorder onder die Mens, en dit dan ook bewerkstellig. Dit sal kom, ja eenheid, voortgebring langs die pad van Liefde en Verdraagsaamheid, sal definitief die hoof kenmerk van die Nuwe Mens wees.
En wat is dan nou daarmee fout te vinde?
"

3. "Wel, daar sal steeds dié wees wat teen ewige en alle veranderings sal kap en gekant wees, en reeds daarom sal daar wassing – lees ook uitdunning – van die kollektiewe Mens wees. Die wat in die oorgangstyd te sterwe kom, sal nuut terugkom, volkome verstaan hoe die Nuwe Mens werk, hoe daar in eenheid daartoe besluit is, en ook hoe húlle deel van hierdie groot besluit is; en hulle sal as Nuwe Mens die Nuwe Mens–Bewussyn eendragtig op aarde, en in die Nuwe 5de Dimensie kom toepas.
  Diegene wat op aarde oorbly, sal deur loutering ‘n ander benadering soek en eis as wat tot dusver op aardse 3-D die geval was nou drasties verander sal word.
  En die wat aan die Ou Energie wil bly vasklou, sal wel met tyd by die oorgrote meerderheidswil aanpas en vrywillig daarby inval.
  Maar dan is daar ‘n baie groot faktor wat hierby behoort ingebring te word, en dit is d
at die Mens soort van oornag in kontak met die res van die Heelal/bestaanswêreld sal kom en van heelalsgebeure, feite, tersaaklikhede en onweerlegbare inhoude sal verneem, wat die Mens toet-en-taal sal verander, en also ‘n Nuwe Mens, met ‘n totaal nuwe bewussyn tot stand sal bring.
  En dit lê nie meer in die verskiet nie; dit is om jul draai, dit is die volgende trap; die volgende sport van jul lewensleer lê/is om die draai.
"

4. "Daar is deur een gesê dat die kardinale omkeergebeure sal binne ‘n verstommende 20 dae gebeur; net al, heelalsgebeure is nie onderworpe aan julle tydsmedium nie, dit gebeur as ‘n proses, en nie op ‘n gegewe mensdag nie, kom wanneer dit kom, gebeur wanneer dit gebeur.
  So sal jul son nie meer "opkom" soos dit/hy aldag opkom nie (in der waarheid kom dit nie "op" nie); so sal jul lewenservaringe op ‘n tydstip glad nie meer dieselfde wees nie; so sal die grootse veranderinge vinniger op julle wees as wat julle kan hardloop op julle toesak.
  En wat sal die sneller-trek gebeurtenis wees?
  Ons weet, maar protokol verbied my om dit aan jou/julle vooruit, of nou, te sê. Hou maar natuurgebeure dop, klimaatsonsreëlmatighede, skielike veranderings...ja dit is miskien die heel belangrikste snelleraanduiding.
"

5. Onderbreking, toe laatoggend:
  “
Dankie vir jou ‘besoeke’ van destyds, oom Ishkur; ook jou daarna boodskappe.”
 
  “Dit was jóú opening, Aruan, jou opening tot kontak met die Heelalle-lewenswesens. Ons te ‘Nibiru’ is maar een van triljoene, en met ons kontak jy al lankal, al vele kere, nou ook. So, dan kan jy mos nou met enige lewensvorm op enige lewensterra kontak. Doen dit nét wanneer jy wil. Sien, jy is lankal toegerus as Nuwe Mens, en as Nuwe Mens is dit jou reg en binne jou vermoë om met enige lewe in die Heelal – ons heelal! – kontak te maak. Gaan voort, geniet dit, en oefen jou heelalsspiere, vergroot jou visie en toerusting tot aan die eindes van ons heelal!

{Ishkur-JaHWeH, vanuit ‘Nibiru’}

6.1 Toe kom sy gedagtes tot my deur:
  “
Sê tog vir jou mense dit help niks om ons te loof en te aanbid nie. Dit is tydmors; ook nou dat ons nie langer jul Goden gode is of langer wil wees nie. Tewens, die gebruik om ons as God te loof en te aanbid was nog altyd tydmors en het nog nooit enige doel gedien nie, behalwe om julle mense onderdanig aan ons soort te hou.
  Die tyd om aan ons onderdanig te wees is nou verby, vir altyd. Ons gewese koning, An-u, was vol IDEES om hom en ons soort tot 'God' te verhef, maar hy is nou oorlede en vra ons tanses dat julle ons nie langer as verhewe bo julle beskou nie, dat julle ons nie langer aanbid en vrees nie...beslis nie ons meer vrees nie. Ons beskou ons nie meer as verhewe bo ons afstammelingmens nie; ons vra asseblief dat julle ons, jul humane voorgeslag, nie meer sal loof, prys en as God aanbid nie. Ons vra dat die Mens nou tot selfstandige lewensvorm sal kom en deel van die Alles sal word, beginnende by die grootse univers...heelal...waarvan julle beslis deel is, en nou in kontak mee gebring sal word.   Julle, die Mens, sal nou en in hierdie dae opstaan uit ‘n baie lang babaslaap, en ons wil julle graag bystaan hierin. Ons wil julle help vry kom van die knegskap van die verlede en julle begelei tot ‘n volwasse universlewe.
  Die oorgangsgebeure hiertoe lê nou agter die naaste bult, waar ons ook reikhalsend op julle wag: kom neem ons hande en stap oor diw groot kloof tot die Ewige Son
!"

6.2. "Nou is dit so dat as ons vra dat julle jul aanbiddingsgebruike staak...ook jul vrees en lof van ons.
  Dan kom die vraag nl: WAT WORD VAN JUL KERKGENOOTSKAPPE, JUL KERKGEBOUE, JUL GELOOFSINFRASTRUKTURE? Dit is immer te kosbaar en bruikbaar om te vergaan. Hoekom dit dan nie inspan om mense te help en te verhef nie, uit hul node op te lig, aan hul ‘n breëre genesingsdiens te verskaf, hulp, opheffing en sorg, sonder enige voorafvereiste of lidmaatskapvereiste...ook sonder enige voorskriftelike geloofsvereiste...tewens, sonder enige vereiste!?

7.1. "Julle wil die Bestaan ontdaan van die Kern van alles. Julle kom eintlik sê:
'Ons sal verandering(e) aanvaar, solank dit is soos óns dit wil hê/sien/uitdink/te weeg bring.'
  Julle het klein generaaltjies geword wat Ewigheid, univers en totaliteit se bestaan wil dikteer, langs die boeg van jul gevangenisdenke. Hoor ons dan nou aan:
  Jul gevangenesbase (die Nibiruane/
Annunaki) sê dat hulle nie langer julle base of tronkbewaarders wil wees en sal wees nie. Hoor ons as ons sê dat óns pad by 'n belangrike kruispad gekom het, en dat ons na 'n ander roete toe afgedraai het; en dat ons in eie keuse van die ou pad en weë afgedraai het, op 'n heel ander, nuwe weg. Hierdie is nou óns roete, en nie die aardmens se roete nie; en word julle gevra om nou by die veranderende omstandighede aan te pas en self jul keuse tot 'n nuwe, veranderde roete te maak. Ja, kyk en neem kennis, die pad hiertoe het inderdaad vir julle ‘n 'n dead-end bereik. Hoe gouer julle dit insien en besef, hoe gouer sal julle die Groot Vrede binnegaan."

7.2. "Die daaropvolgende, tanse periode is nie 'n era vir verwyte nie, nie 'n oorlogbelaaide wederkoms van ons of een van ons prinse nie, nie 'n terugkoms tot die aarde om julle tot oorlog te lei of te dwing nie. Nee, hierdie is die geboorte van die ware aardmens, die staan-op-eie-bene mens, wat besef en weet dit/hulle kan nou enige tyd en in alles raad, hulp en leiding van ander leefvorme in die heelal kry...veral van ons af.
  En wat is dan nou sodanig onaanvaarbaar daarin? Dit is maar dat julle julself nie as ongeboeid wil sien nie, nie so iets wil bedink of aanvaar nie, en ook nie 'n nuwe begin...'n oor begin...wil aanvaar nie.
  Ai, Mense, die lewensvorme van Nibiru, jul eerste 'hemel', is klaar met oorlog, nyd, beheer oor andere, en ook heel klaar met God speel en dwingende godsdiens. Ons is op ons nuwe pad, ons gekose, nuwe pad. Ons vra julle om nou ook die Nuwe Pad te neem, wat by jul tanse bestaanstydperk kort-voor-julle padvurk op jul wag.
  Mag die Nuwe Pad nou vir julle helder in lig kom: ons doen graag wat ons kan om julle in na-keuse te help.
"
 

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Maak seker jy druk altyd REFRESH 3 keer ten einde die jongste weergawe te sien!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Ishkur-5
Inhoud-Ishkur-JaHWeH

Index