Jahwh-Ishkur boodskap nr 5

"Vriend, jy lyk my laaik oom JahWeH, asook om hom allerhande name te gee. Hy seg sy kop is al skoon deurmekaar van al die name, en stel voor ons hou by Ishkur-JaHWeH. Ook: wil jy nie direk met hom kontak nie?, al jou vrae beantwoord kry...geen meer rede om te raai en te kraai in verleidings nie: 'n hoenner het mos net een kop. Oom Ishkur wag op jou kontak. Hy praat graag vanuit Nibiru-Hemel. 'Net nie oorlog nie!' pleit hy."
 

Vriende, so 17>20 Sep 2012, en daarna, het Ishkur-JaHWeH (wat sedert 2010 n intieme vriend van my geword het, via multi-dimensionele kontak, onverwags weer met my kontak gemaak.
  Dit is waaroor hd gesprek, wat my betref, gaan. Ek verwag hier heelwat gebeure. Voor ek egter by oom Ishkur se jongste besoek kom, hier is eers agtergrond daartoe.

 ==========

Sedert Augustus 2010 het Ishkur talle kere aan my verskyn en/of aan my n boodskap oorgedra: hier is n paar:

15/9/2010: "Ishkur, vertel my asseblief wat van julle Nibiruane geword het? en ook hoe die god-idee by julle ontstaan het en as beheermiddel/tegniek van ander lewensvorme ontwikkel het." ...Aruan

"We are the 'I Am That I Am That I Am.'

1. Jy sien, Aruan, God en godsdiens gaan eerstens om VERDELING...ja, goed-en-wel, ook om BEHEER van die Mens, ook dat die Nibiruane/Annunaki...ns!!!...oor die Mens beheer moes bly behou; maar laasgenoemde is nou verby, en wil en sal ons ons beheer en heerskappy van die Mens nou beindig. Toet-en-taal laat end kry. Dit is ons vaste voorneme.

Maar dan was en is God & godsdiens ook en steeds die GROOT VERDELER. Almal van julle weet tog sekerlik dat die God, wat julle ook Satan noem by julle, die VERDELER is. Die Satan-IDEE...maar dit het later ingekom (is bygelas), na my tyd as JHWH in die Midde-Ooste. Ag, jul Satan is maar n afleiding van die God-IDEE. Die IDEE van die Satan, Verdeler-God is by oom Zoroaster van Babiloni gaan optel/ontleen, tydens die Ballingskap...580 vC.

In jul daaruitvoortvloeiende christendom is oom Zorro se God-Satan woes in jul abstraksies vergroot en tot n hoof God-koning van die Christendom verhef. Dit het egter nie daar opgehou nie, ook jul gode...wat julle God noem...is by die verdelingsidee ingebring, en het ook God VERDELER GEWORD."

  Ek het my bes probeer onder omstandighede... Maar nou is alles verby.

  Oom Ishkur, was dit die moeite werd?

  Hoe sal ons weet? Elkeen handel soos hy/sy goed dink en vertrou dit is die beste onder die omstandighede. Toe ek jonk was en God-vd-Berge geword het, was ek entoesiasties en sonder besondere bybedoelinge. Maar soos die jare verbygaan, kom ander faktore in spel; die mens raak toe al meer aanvallend en bevragend teenoor my en my soort, en vrees ons toe nie meer soveel nie; dan moes ek/ons plan maak, sterker optree, fermer, meer dreig en met vrees vul, meer van ons gevorderde tegnologie gebruik maak om die mense mak en neerbuigend teenoor ons te hou.
  In die Midde-Ooste het alles nog redelik goed gegaan; maar toe het ek na Suid-Amerika verhuis het, het dinge begin had uitruk...en wil ek aan jou/julle s dat die  IDEE van god en God & gode uitgedien is... Dis tyd om aan te pas, nuwe sieninge en werklikhede as deel van julle op te neem, oor die grens vd Ou Aarde te stap, handevattend, die Nuwe Aarde binne, en dat julle as een Nuwe Mens sal word, dit beleef...
  Ek, Ishkur/JHWH, gewese God vd Ou Testament, s aan julle hd oorgang tot die  Nuwe Era dra my goedkeuring weg; ek wil die Mens en elke mens aanmoedig om toe te tree tot di marsjeer tot die Nuwe Era, handevattend, verdraagsaam, in liefde jeens mekaar; wetende dat ek en my soort die mens hierdie nuwe vistas gun, dat dit ons sen dra, dat ons ook van vr af julle, waar moontlik, wil help, bydra tot jul vestiging in jul Nuwe Aarde as Nuwe Mense...

Ishkur-JHWH insake VERDELING :
  "Dit is hoekom oa jul christengeloof se hoof-kenmerk VERDEELDHEID is, dis hoekom julle in grootse nydigheid altyd, te alle tye & in alles, teenoor mekaar wreed, ongevoelig is (is dit te sag gestel?) en mekaar skerp, wreed en onverdraagsaam bykom, in ETIKETTERING (slegs- en skelnametoesnou), wat by julle voorkom soos BLOED UIT N WOND: dit is immer n verwonding elke keer dat julle iemand anders etiketteer/naamgee/slegs.
  Maar hierdie etiketteringsgewoonte en die daaruitvoortvloeiende IDEES van OORDEEL en VEROORDELING...gebaseer op opgemaakte IDEES van verheffing, soos 'reg'<>'verkeerd', 'hor<>'laer', 'gered'<>'verlore'...is julle in misleiding geleer en voorges, saam met
die God-IDEE, wat die grootste verdelings-IDEE is wat nog ooit deur lewensvorme uitgedink is: dit het ione tye gelede by opstandeling Ishma-el begin. Ja, God...in jul oog as individu...het ook nie toevallig ontstaan nie, het nie sommer op n dag uit die bloue lug uit geval nie, het nie vanuit n donker gat gepeul nie. Nee, God is as n goed uitgedinkte opstandelings-IDEE bepland oor Mens geplaas, N Mens, via Mens se maaind/bewussyn. En vandaar...vanuit jul maainds...heers hierdie God-IDEE in & oor julle, as ongenadige VERDELER VAN VERDELERS.

  Tog is en bly die IDEE-God in julle n VERDELER groter as wat julle ooit kan bedink: dit het die Mens reg van die begin af vermink, genadeloos afgebreek: EN JULLE SPEEL STEEDS IN DIE EERSTESPAN VIR DIE VERDELER-IDEE GOD!

====== 

  Dit is na ek geslaap het, dat van Ishkur (eks Jahwh/JHWH) se sterk energie my binneste onverwags inkom. Ja, ek kan en mag dit doen! s ek onverwags hardop. Wat van n besoek rel deur oom Ishkur!!! Oom God-Ishkur kan ons van Nibiru besoek, n soort van kom-weer-op-die-wolke, en dan sal alles duidelik word!

JaHWH bring 'n antwoordboodskap

  "Ek, Oom Ishkur, van die Planeet Nibiru, jul 'JaHWH', wil nie graag weghardloop nie van die versoek om hulp vir die aardmens, wat immer 'n geregverdigde versoek is, wat in opregtheid tot ons gebring is, nog is dit selfsugtig. Maar, ek het intussen ou ou man geword, wat al die fasette van die uitdaging hierin moet beskou en oorbrug. Ek bevind my 'n glimlaggende ou man by jou, don, agv vorige onderonsies en ontmoetings (Augustus 2010 en vroer), maar ek besef ek het oud geword, tog sal ek graag voldoen aan jou versoek dat k en/of my Annunaki die 'Breaking News' veroorsaak of bring wat begin 2011 deur jou gebring en aangekondig is.
  Ek het die Mens lief...baie lief, Aruan/Lesers, en 'n geliefde behoort nie gedrop te word nie. Dus: ek/ons sal aan jou versoek gehoor gee, Aruan. Op een-of-ander manier sal ek, direk of indirek, aan die versoek voldoen
dat ek die vrymakende (verlossende!?) boodskap as 'Breaking News' aan die Aardmens bring. Ja, ek sal.

  Kort-voor-lank sal 'n 'op-die-wolke' kom gebeurtenis julle kom wakker maak uit die aan-die-slaap-gesuste toestand waarin julle verkeer. Daar is egter besluit om dit nie in reaksionre vorm aan te bied of te bring nie: ons wil 'n Goue Oggendstond kom inlei, wat 'n brug sal verskaf vir die tot-stand-komende Nuwe Mens om ingeligd en vrywillig oor te gaan tot die Nuwe Dispensasie en Bestaan.
  En dit sal nie so moeilik wees nie, sien daar sal losmaking van die boeie van die verlede, godsdiens en ons Annunaki as 'n nuwe fronting gebring word, wat julle...die tanse aardmens...die Goue Brug vrywillig sal laat oorgaan...julle daartoe sal laat beweeg...aanbeweeg.
  Hoor dan nou, Mense, die tyd van ons Annunaki se besetting van jul maainds en lewe sal binnekort 'n vinnige dood sterf, en in die plek daarvan sal 'n Nuwe Spiritualiteit in en tussen julle opstaan. En die Ou Mens sal opstaan uit die dode van die verlede!"


======

 "Julle is deur 'n FISIESE doodsstorie/mite geboei tot in 'n fisiese doodsgraf te wees/bly;
julle totale uitgangspunt is een van "gees"-mindere en in fisiese boeie, -denke, -geloof en -doodsdoeke vas gemaak en toegedraai...
"

when we go through a certain stage of resurrection, which is a rapid biological change into a different life form. (Druvalo Melchizedek)

  En kyk, Aruan, jy sal op wit klippe sitplek inneem, en jy sal die nie-sigtelike heining (betronking) besef (wat jou mense nie sien nie), en jy sal die  vryheid ten volle opneem!

  Op n verdere dag:  Aruan, ons het aan jou gewys en in die Woestyn ges: Die lande om jou sal groen worden bly. ns verskaf die lewedie lewe kom deur ns, die son, sonne en Son. ns s die lewe. Skep dan nou vrylik soveel as wat jy/julle wil, uit die bodemlose put van van ons lewe!
En na n ruk:
  En kyk, jlle sal op wit klippe sitplek inneem, en julle sal die nie-sigtelike heining (betronking) besef (wat julle tans nie sien nie, en nie wl sien nie), en julle sal jul vryheid insien en opneem!...die land/omgewing om julle sal groen word!

  Die 1,000 sonne is 'n simboliese getal. Dit verteenwoordig die uitdragingsleiers oral op aarde, Ligwerkers, verkondigers van die Nuwe Boodskap. Jy, Aruan, is een daarvan.
  En in hierdie dae sal Ons goudskynsels saamgevoeg word tot 'n raamwerk vir die ontstane goue koepel.
  En julle sal die goud en die Goue Lig bokant die Koepel sien.
  En in die kom onderkant die koepel van gesamentlike goud sal 'n son/Son in die Goue Wiegie gebore word...die Duisend Sonne Son!
[Metafories en, moontlik, ook werklik]    

   "Help my. Lig my/ONS uit my/ONS ellende."
 
  "Ons sl. Ons sal. Ons sal jou weer-en-weer oor die Kloof neem, soos benodig...ons sal jou telkens oor die rivier neem, in jou rietbootjie.
  En andere sal jou volg.
"

1. Dit tref my dat oom Ishkur, die gewese JaHWeH, s dat die oorgang (vrymaking!) nie in 'n reaksionre vorm gebring of aangebied sal word nie.
  Dankie, Oom Ishkur-JaHWeH, dat jy die verdwaalde groot oorlog, genoem Armageddon, ons ontneem. Ek weet die grootste groep van My Mense en christene sal nou erg ontsteld wees, hulle het tog so reikhalsend uitgesien na die oorlog-der-oorlogte: dat ons mense so verlei en in 'n oorlogssindroom vasgevang kon word, as glo, konsuis en jou wragtagwaar van "God" af, gaan steeds my verstand te bowe. Ek is dankbaar teenoor jou, oom Ishkur, dat jy die oorloggesinde godsdiensmense se oorlog hulle nou ontneem...en ook also die mens se oorlogsgebondenheid. Kom verlos ons mense van ons God-in-oorlog misplaasdheid.
  Is dit julle Annunki wat ons so oorlogsbetjoints gemaak het? of is dit ons mal-gegaan gene wat net wil baklei en oorlog maak? 
 
 "Dit is albei, Aruan, dit is albei, en beslis wil ons die Mens nou daarvan bevry. Julle sal binnekort in liefde saam leef, mekaar in liefde aanvaar en mekaar omarm, as mede-mense. Dit bly steeds die samevatting van die liefdesmens, maar nie langer 'n bevel nie: dit sal voortaan deel van julle wees om jul liefde teenoor mekaar en andere uit te leef."

  "Ek sien uit daarna, oom Ishkur, ek hunker daarna, ek wag op jou en jou Nibiruane/Annunaki. Ja, kom gou, oom-Prins Ishkur, kom gou..."

 2. "Sal dit 'n 'op-die-wolke' kom gebeurtenis wees..."  Uiteindelik word die kom-op-die-wolke vooruitblik/belofte opgeklaar nl dat dit deur die lug sal kom, van "bo" af, van buite ons dimensie en leefwreld...van buite ons sonnestelsel...ja, van buite die Aarde. Dit is en word natuurlik van die mitiese Jesus (Prins...seun-van) ges, maar blyk nou die Nibiruane te wees, die destydse Nibiruane op aarde maw die Annunki van weleer, wat ons kom "maak" en geneties en op verskeie maniere kom boei het tot minderwaardige skeppingslewensvorme, en tot God-s-diens bedraad het. En dit is toe al die tyd 'n prins wat ons van die aardse kooksoonde sal kom verlos, maar nie Prins Jesus nie (hy is net 'n mitiese persoonlikheid en prins) en wel Prins Ishkur-JaHWeH, seun-van-God ("God-die-Vader"), An-u, wat mos oorlede is. Ja, so sal die mens dan nou vanuit "die Hemel", Olam-Nibiru, tot verlossing gehelp en gelei word."


In Vryheid Op Pad Na Die Nuwe Lewe

  "Nou is dit 'n vrye oorgang na jul Nuwe Lewe. Word n 'n Ruiter van die Wit Perd, een van 144,000 boodskappers, en ry na oorwinning as Nuwe Mens, met die kroon van Nuutheid en Oorwinning: sien Openbaring 6:4, asook hoofstuk 7 se 144,000 "Verseldes" wat nou geopen sal word.

  Voor julle l moeilike aanpastye. Hoekom dit nie vir julleself makliker maak nie, deur in te val by die skoon was van die Aarde en Mens?
  Let wel, as julle een in gees en gesindheid ingestel is vir hierdie vernuwing (wat noodsaaklik geword het), dan sal die vernuwings-/omskakelingsgebeure vir julle veel draagliker wees.
  En kyk gerus na jul lewensgang as een van totale onsterflikheid...onsterflikheid binne sterflikheid...so kan dit gestel word: en dit is binne hierdie sfeer van lewe dat julle geopen sal word tot wat jul noem 'die Ewige Lewe'.
  Ewig is julle, en ewig sal julle wees, in lewe, en nie langer in geloof nie. En as julle dan jul tanse beperkingsgevangenheid raak- en in sien, en uitreik tot die werklikheid van ewigheid/Ewigheid binne julle, dit omarm, jul omgord daarmee, een daarmee word, in versoening met hoe die uiters belangrike rat van jul ewige lewes werk; ook hoe dit en julle by die groot sfeer van bestaan ingeskakel is.
  Dis belangrik, hoor? Baie. Want in die tye van die Annunaki oorheersing was en is 'ewige lewe' die kern van jul denke, geloof en probleme...God word, God wees, soos die God&gode van die/jul fisiese 'hemel' wees: soontoe (na hierdie fisies-ewige hemel) geneem te sal word is dan ook steeds hoofdeel van jul geloofsverwagting.
  Omskep dan nou jul geloofsverwagtinge tot WERKLIKE GEBEURE, waarvan julle beslis deel van sal wees.
  Ons wil julle nie langer met beloftes (wat geloofsverwagtinge by julle geword het) aan 'n toom tot ons drinkbak bring nie. Luister tog dan mooi vanoggend:
  Voorwaar, voorwaar, julle sal deel van alles/Alles word, en alles/Alles sal deel van julle en jul aardse lewe word.
  Hier wil ons tussenin s dat indien kolonnes tanse mens-op-aarde nou al genoegsaam tot die veranderde, nuwe Aarde en Mens-lewe vrywillig aanpassings maak, sal die groot omspit nie nodig wees nie, want dan sal jul kollektiewe eenheidsbewussyn alles in en om julle tot Nuwe verander laat word.
  Hoor julle die dreunings van 'n veranderende aarde? Hoor julle die kreunings van swaar gelaaide wolke? Hoor julle hoe brul die berge? Voel julle hoe pak berge van sneeu saam? Hoor julle dan nie hoe anders dreun die see nie? Hoor julle dan nie die winde nie, wat soos swermvols saampak in gereed maak om aard en mens skoon te kom waai? Sien julle nie in nie dat jul leefwreld drasties besig is om te verander? Vra julle al julself af hoekom Ewige Landbouer die ploegskaar na jul lande n aan't bringe is?
  Ja, daar sal geploeg, gesaai en geplant word tot Nuwe Mens, maar ook tot 'n totaal nuwe lewe vir julle.

  O, My Mense, ek verstaan dit is menslik om te bly klou aan die rotse van jul tanse stormsee van lewe, maar hoor as ek kom s dat die storm(s) uit jul lewes geneem sal word, en jul lewenssee sal een van kalmte word.
  Voor julle l Kalm See, 'n omarming van sagte, helende, innerlik-belewende see-van-lewe. En elkeen van julle wat wil, kan nou hierdie see/'See' binnegaan.
  Is jy gereed?
  Is jy gereed om deel van oorskakeling tot Nuwe Mens te word? Nou!?
  Reik dan vandag in AANVAARDING uit tot Ewige, en neem j deel van Ewigheid/ewigheid ter hand.
"

====== 

  "Nou: onthou, jy is multi-dimensioneel, nie meer nt tot 3-D beperk nie. Laat jou nie langer en meer in die moeras van gediminiseerde mensestaat deur andere gehou word nie...bly uit die moeras uit!

  Gaan dan nou, soos Elia, in selfversekerde stap en afwagting na die bo-kamer, en onthou, jy stap nie die trappe tot die bo-kamer op in onsekerheid of tot vermaak van die omstanders nie...veral as hulle nie jou oortuiging/geloof deel nie; ook skuld jy hulle geen verduideliking nie en geen rasionalisasie en/of regverdiging van jou in-verwagting optrede: gaan net vasberade voort; gaan n na die bo-kamer.

  Maar eers: die opwekking van die Dooie Seun in die bo-kamer is nie hierin nt 'n lewendig maak nie, dit is ook 'n opwekking, 'n opstanding, 'n lewendig maak van jou Mens-e, 'n opstanding uit die ou tot-niks-in-staat Mens; dit is die Opstanding tot multidimensionele Heelalslewe. 

  Gaan dan nou na die bo-kamer..."

Later:

  "Soos die kwikkies by en om jou broodkrummels naby jou kom eet, so sal jy in waagmoedige vrede by Ewige Bron gaan skep/eet, om die Dooie Seun-van-die-Mens op te wek uit sy doodsslaap uit. Moenie meer en langer teruggehou word deur misleide mense nie, of weggeskrik word van Heelalsvermagting."

  S tog vir jou mense dit help niks om ons te loof en te aanbid nie. Dit is tydmors; ook nou dat ons nie langer jul God&gode is of langer wil wees nie. Tewens, die gebruik om ons as God te loof en te aanbid was nog altyd tydmors en het nog nooit enige doel gedien nie, behalwe om julle mense onderdanig aan ons soort te hou.
   Die tyd om aan ons onderdanig te wees is nou verby, vir altyd. Ons gewese koning, An-u, was vol IDEES om hom en ons soort tot 'God' te verhef, maar hy is nou oorlede en vra ons tanses dat julle ons nie langer as verhewe bo julle beskou nie, dat julle ons nie langer aanbid en vrees nie...beslis nie ons meer vrees nie. Ons beskou ons nie meer as verhewe bo ons afstammelingmens nie; ons vra asseblief dat julle ons, jul humane voorgeslag, nie meer sal loof, prys en as God aanbid nie. Ons vra dat die Mens nou tot selfstandige lewensvorm sal kom, en deel van die Alles sal word, beginnende by die grootse univers...heelal...waarvan julle beslis deel is en nou in kontak mee gebring sal word.  Julle, die Mens, sal nou en in hierdie dae opstaan uit n baie lang babaslaap, en ons wil julle graag bystaan hierin. Ons wil julle help vry kom van die knegskap van die verlede en julle begelei tot n volwasse universlewe.
   Die oorgangsgebeure hiertoe l nou agter die naaste bult, waar ons ook reikhalsend op julle wag: kom neem ons hande en stap oor die groot kloof tot die Ewige Son!
   Nou is dit so dat as ons vra dat julle jul aanbiddingsgebruike staak...ook jul vrees en lof van ons.
   Dan kom di vraag nl: WAT WORD VAN JUL KERKGENOOTSKAPPE, JUL KERKGEBOUE, JUL GELOOFSINFRASTRUKTURE? Dit is immer te kosbaar en bruikbaar om te vergaan. Hoekom dit dan nie inspan om mense te help en te verhef nie, uit hul node op te lig, aan hul n brere genesingsdiens te verskaf, hulp, opheffing en sorg, sonder enige voorafvereiste of lidmaatskapvereiste...ook sonder enige voorskriftelike geloofsvereiste...tewens, sonder enige vereiste!?


=====

 Aruan, bly kalm. Wees rustig, geduldig. Onthou wat ons aan jou ges het Ons sal die wreld om jou oopmaak...; ons sal die wreld om jou groen maak, en ook: dit sal nog kook om jou. Onthou dit gerus, en bly geduldig.
   Voor julle (en ons!) l opwindende tye, wat geeneen wil misloop nie. Julle tans daar in 3-D aarde is die gelukkiges wat dit eerstehands kan beleef. Geniet dit gerus, en kyk na komende gebeure vanuit hierdie perspektief.
   En wanneer presies iets gaan gebeur is geensins van belang nie...glad nie. Die gebeure is waarom dit gaan. En waarom gaan dit hoofsaaklik? Dit gaan om die Nuwe...Nuwe Mens, Nuwe Aarde, Nuwe Begin, Nuwe Dispensasie, Nuwe Lewe, Nuwe Oor Begin, Nuwe Bewussyn en Nuwe Alles.
   In watter lewe ook al, in watter omstandighede, niks is ooit perfek nie...daar is altyd remskoene aan vooruitgang se voete, dinge waarvan mense nie afstand wil doen nie, dinge wat mens hier-en-daar of groots anders sou wou h.  Ens. Di sneller se trek is egter deel van kosmiese gebeure, al lankal in di bre vasgel, di verwerkliking van n opgestapelde klipstapel, wat nou afgerond word en tot monumentale gebeurtenis sin en erkenning kry. Dan: hierdie gebeure sal vorentoe vir di Mens baie sin maak, en binne di afsienbare toekoms verheug wees dat dit plaasgevind het...die te stane omkeergebeure.
   En nou praat ons oor jou persoonlike bekommernisse.
   Dit sal oorwaai, deur
die sand begrawe word, toegewaai word, begrawe word; die Nuwe Mensbegin sal deur jou in die kleine as totale nuutheid beleef word.
   Daar sal baie veranderinge plaasvind, wat jou/jul lewes toet-en-taal nuut en veranderd sal maak: iets om na uit te sien...en dit l nie meer ver in die toekoms nie.
   Wees rustig, kalm, en sien uit daarna. Kyk gerus weer na die metafoor-beeltenis van di Sand Toewaai, en let veral op die einde tw waar di gesig oor di woestyn staar in totale aanvaarding, heersing en tevredenheid.

======

  Nou, Aruan, nou sien jy wat die oogmerk is: dit is nie om mense by te kom of te straf nie; dit is nie om sekere mense te straf en andere uit te lig vanuit aardse omstandighede nie...jul wegraping (Rapture)

  Dit is nie om sekere mense te bevoordeel nie; dit is nie om sekere mense na n fisiese hemel ander lewensterrein te neem nie; dit is beslis nie om ons mense tot n Groot, Vernietegende oorlog te lei nie; nee, dit is om die ganse en totale mensdom tot n vrdere, meer gevorderde dink, bewussyn, dimensionele- en lewensstand te neem.

  Nou is dit so dat die meeste  van die Mensdom so iets sal verwelkom. Daar is egter vele/talle wat viervoet sal vassteek, hul koppe in die grond indruk, en so maak asof hulle niks sien nie, niks hoor nie en van niks weet nie, en op hierdie manier GLO alles sal op aarde bly soos dit tans is; maar ek s vandag vir julle ook die Christene sien uit na n Nuwe Aarde en Nuwe Mens, dit vorm deel van hul geloofsskrif en hulle kan dit nie meer weg redeneer of weg maak nie.

  Goed, daar is die Groot Eindoorlog wat steeds deel van die Christendom se Bybel vorm, maar oorlog vorm nie deel van die Nuwe Benadering van Vrede en Liefde nie, en het ons almal gesamentlik die potensiale daartoe weggeneem en/of laat wegneem.  Wie kies dan nog oorlog bo vrede? Hierdie Groot Oorlogidee het in ieder geval nie in n geloofsboek gehoort nie, tewens, ons en jy, Don-don, vra al lankal dat alle inhoudsdele wat oorlog, moord, haat en nyd bevat uit alle geloofsboeke gehaal word; tewens, ons gaan vrder, ons versoek dat hierdie onaanvaarbare en mensvernielende inhoudsdele wetlik verbied word.

  Die Nuwe Mensbewussyn sal een van eenheid in liefde, vrede en verdraagsaamheid wees. Baie beslis en defnitief. Dit sal bewerk word dat die Mens sal insien dat hierdie die Goue Weg vorentoe is, en in die Mens se aanvaarding daarvan sal aanpassings in menswees en mensuitoefening kom, wat eenheid, liefde en verdraagsaamheid sal bevorder onder die Mens, en dit dan ook bewerkstellig. Dit sal kom, ja eenheid, voortgebring langs die pad van Liefde en Verdraagsaamheid, sal definitief die hoof kenmerk van die Nuwe Mens wees.

  En wat is dan nou daarmee fout te vinde?

  Wel, daar sal steeds di wees wat teen ewige en alle veranderings sal kap en gekant wees, en reeds daarom sal daar wassing lees ook uitdunning van die kollektiewe Mens wees. Die wat in die oorgangstyd te sterwe kom, sal nuut terugkom, volkome verstaan hoe die Nuwe Mens werk, hoe daar in eenheid daartoe besluit is, en ook hoe hlle deel van hierdie groot besluit is; en hulle sal as Nuwe Mens die Nuwe MensBewussyn eendragtig op aarde, in die Nuwe 5de Dimensie kom toepas.

  Diegene wat op aarde oorbly, sal deur loutering n ander benadering soek en eis as wat tot dusver op aardse 3-D die geval was nou drasties verander sal word.

  En die wat aan die Ou Energie wil bly vasklou, sal wel met tyd by die oorgrote meerderheidswil aanpas en vrywillig daarby inval.

  Maar dan is daar n baie groot faktor wat hierby behoort ingebring te word, en dit is dat die Mens soort van oornag in kontak met die res van die heelal/bestaanswreld sal kom en van heelalsgebeure, feite, tersaaklikhede en onweerlegbare inhoude sal verneem, wat  die Mens toet-en-taal sal verander, en also n Nuwe Mens, met n totaal nuwe bewussyn tot stand sal bring.

  En dit l nie meer in die verskiet nie; dit is om jul draai, dit is die volgende trap; die volgende sport van jul lewensleer l/is om die draai.

  Daar is ges dat die kardinale omkeergebeure sal binne n verstommende 20 dae gebeur, net al, heelalsgebeure is nie onderworpe aan julle tydsmedium nie, gebeur as n proses, en nie op n gegewe mensdag nie, kom wanneer dit kom, gebeur wanneer dit gebeur.

  So sal jul son nie meer "opkom" soos dit/hy aldag opkom nie (in der waarheid kom dit nie "op" nie); so sal jul lewenservaringe op n tydstip glad nie meer dieselfde wees nie; so sal die grootse veranderinge vinniger op julle wees as wat julle kan hardloop op julle toesak.

  En wat sal die sneller-trek gebeurtenis wees? 

  Ons weet, maar protokol verbied my om dit aan jou/julle vooruit, of nou, te s. Hou natuurgebeure dop, klimaatsonsrelmatighede, skielike veranderings...ja dit is miskien die heel belangrikste snelleraanduiding."

Onderbreking, toe laatoggend:

  Dankie vir jou besoeke van destyds, oom Ishkur; ook jou daarna boodskappe.

  Dit was j opening, Aruan, jou opening tot kontak met die Heelalle-lewenswesens. Ons te Nibiru is maar een van triljoene, en met ons kontak jy al lankal, al vele kere, nou ook.  So, dan kan jy mos nou met enige lewensvorm op enige lewensterra kontak. Doen dit nt wanneer jy wil. Sien, jy is lankal toegerus as Nuwe Mens, en as Nuwe Mens is dit jou reg en binne jou vermo om met enige lewe in die Heelal ons heelal! kontak te maak.  Gaan voort, geniet dit, en oefen jou heelalsspiere, vergroot jou visie en toerusting tot aan die eindes van ons heelal!

Ishkur-JaHWeH, vanuit Nibiru.

======

  "Nou: onthou, jy is multi-dimensioneel, nie meer nt tot 3-D beperk nie. Laat jou nie langer en meer in die moeras van gediminiseerde mensestaat deur andere gehou word nie...bly uit die moeras uit!

  Gaan dan nou, soos Elia, in selfversekerde stap en afwagting na die bo-kamer, en onthou, jy stap nie die trappe tot die bo-kamer op in onsekerheid of tot vermaak van die omstanders nie...veral as hulle nie jou oortuiging/geloof deel nie; ook skuld jy hulle geen verduideliking nie en geen rasionalisasie en/of regverdiging van jou in-verwagting optrede: gaan net vasberade voort; gaan n na die bo-kamer.

  Maar eers: die opwekking van die Dooie Seun in die bo-kamer is nie hierin nt 'n lewendig maak nie, dit is ook 'n opwekking, 'n opstanding, 'n lewendig maak van jou Mens-e, 'n opstanding uit die ou tot-niks-in-staat Mens; dit is die Opstanding tot multidimensionele Heelalslewe. 

  Gaan dan nou na die bo-kamer..."

  "Soos die kwikkies by en om jou broodkrummels naby jou kom eet, so sal jy in waagmoedige vrede by Ewige Bron gaan skep/eet, om die Dooie Seun-van-die-Mens op te wek uit sy doodsslaap uit. Moenie meer en langer teruggehou word deur misleide mense nie, of weggeskrik word van Heelalsvermagting."

======

Onlangs, laat September 2012, vra Iets my, tydens stil word, om weer hierdie  boodskap van Ishkur-JaHWeH te plaas:

  Ewigheidskinders, die tyd het gekom vir julle om die Goue Troon van Ewig Wees te bestyg. Kyk hierdie Goue Troon staan al van jul beginwees as Mens vir julle en wag. Dink net wat se vreugdevolle gebeurtenis dit vir julle is: n Koningskind betree as volwassene die Troon.
  Julle het nou die volwasse stadium bereik, jul kindweesdae is vir altyd verby, jul afskerming van die...jul (!)...Heelal sal nou tot einde kom, en julle sal as Goue Wesens gelei word tot deelname aan Heelalslewe, julle sal verstommende (vir julle) inligting begin ontvang...ja, want julle sal met jul mede-Heelalsburgers begin kommunikeer sonder die wegskermings-radarnetwerk wat oor julle geplaas is; julle sal lid van die Galaktiese Federasie word...jul twee verteenwoordigers sal daar in groot verwelkoming ontvang word en as geerde lede Mens se plekke inneem daar.
 Weet julle wie se verteenwoordigers sal langs julle sit? Nibiru. Ja, dit wat julle gelei is om Nibiru te noem. Hulle sal julle die meeste verstaan en julle aan die begin baie leiding gee, ast ware jul hande neem.
  Jul hande sal nou vanuit die Heelal versterk word, jul bene sterk gemaak word en jul vermons...
 Julle sal n Goue Kluis van verworwe kennis binnegaan, wat so groot en hoog opgestapel is dat dit julle aan die begin sal baasraak, maar julle sal helpende hande ontvang om van die Heelalskennis daaruit jul eie in verstaan te maak, tot heling en uitbouing van Mens.
  Ons het al aan ons boodskapper n beeltenis hieromtrent gegee, wat nou vir Mens oopgaan..:
 

======

Die boodskap van oom Ishkur-JaHWeH, hieronder, van so agt maande gelede, wil ek graag eers hier plaas:

  Ek was altyd hier, gereed, maar dan ook saam. Jy het nou soort van my op my nes los gedink. Dis bedoeling wat saak maak, en waarvan ons te alle tye bewus is: ons is immer via jul bewussyn met julle en by julle ingeskakel; en also is ons altyd bewus van elke gedagte/idee/daad/woord wat deel van julle is.
   Dit is nie om op julle te spioeneer nie, nie om strafdinge teen julle te wete te bekom nie, mr om in die aandwindjie in Paradys-omstandighede julle te ontmoet.
   Ek/ons wil julle Ligvorse se hande sterk in hd dae, sodat julle vrylik en aktief die vryheidsboodskap van hd tyd aan jul medemense kan bring. Ja, julle is die 144,000 verseldes...genoem in Openbaring 7...wat nou oopgemaak word om die aankondiging te doen onder die Mense dat die tyd nou aangebreek het, die verlossingstyd, vrywordtyd, boeiebande los kry en tot vrye Ewigheidwesens te kom.
   Ons wil en gaan dit nie op julle afdwing nie, maar dis uiters noodsaaklik, en sal dit elkeen baat om nou die wekstem/klaroen/vryheidsaankondiging van kom-vry aan te hoor en op te neem, want die oorgangstyd en -geleentheid tot die Nuwe, Vry Mens het nou as Mrester vir julle gebreek, die Pienk Lotus kom nou bokant die silwer bodem pan in blom, en die Pers Lotus ontsluit die diep waters van vrede vir die Mens.
  Ek s al die tyd hier...by jou/julle...om die drinkbeker van feesvierende tot-verlossing-kom vir die Mens omhoog te hou: kom drink nou, neem die vryheidsbeker op, sien my/ons hand & neem dit op, en word deel van Universele Ewigheidswese...NUWE MENS!

======

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Maak seker jy druk altyd REFRESH 3 keer ten einde die jongste weergawe te sien!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@uwemens.co.za

Gaan na Ishkur-6
Inhoud-Ishkur-JaHWeH

Index