Jahwh-Ishkur boodskap nr 6

Toe ek nou die oggend, 20-9-2012, sovr kom, toe...:

  n Heerlik-geurige reuk...indringende geur...is skielik by en om my. Ek asem dit  onwillekeurig diep in...dit gaan oorverdowend my binneste binne, ek kry vreugdevolle sametrekkings, wat ook vreugdes-knoppe in my binneste maak.
  Is dit j, oom Ishkur? Vra ek. Dis so aangenaam. Besonders. Ek gee n senteken, maak my arms oop in groot verwelkoming...Oom Ishkur is hier!

  Toe kom woorde van hom af deur:
  Aruan, dis tyd. Tyd om die Groot Deur oop te maak. Onthou jy, die Grys huis, die swaar, swart, mosbegroeide deur, en hoe jy verskrik gereageer het toe jy..reg aan die begin van kontak...deur die tussenhulp ges is om daardie deur oop te maak? Wel, daar het sedert daardie gebeurtenis baie water in jou, jul en ons see geloop, en is dit nou tyd dat daardie deur nou oopgemaak word. Wat ons jou vanoggend vra en versoek is om daardie mosbedekte deur  van die Grys Huis n oop te maak!

Ek sit verbaas...dit was so lank gelde, en ek het gedink dis opgelos.
Aruan, dis nou tyd dat jy daai groot, swart deur oopmaak!

So n uiters besondere reuk.... Hy is weg.

Toe bars dit oop.
Ek moet eers oor die stukkend kom, tot verhaal kom,
dan gaan ek verder....

Die Grys Huis

want ek het dit reg aan die begin van my skakeling ervaar, via n regressie spesialis.

(dit volg)

======

   Kyk, voor julle le die Nuwe Land! Hou gerus op om op mekaar te hamer oor dinge, wat se voete te vol klei gevind is. Weet dat voor julle le n Goue Lewensera.

  Ek is nie een van julle se God in die ou sin nie, nog is ek verbonde aan net n klein groepie van julle:  ek is in der waarheid Seun-van die-ou-God maar dan ook gewilliglik Seun-van-die-Mens.

  Ek was elf van ons jare, toe ek op aarde aangekom het, as kind...."

======

   Aruan, s asseblief vir jou/ons mense ons sal kom VRY MAAK wat en wie ons gebind het, ons sal die slotte kom oopsluit, ons sal die tronkdeure oop laat gaan, en julle sal as vrye mense na buite loop, sonder terughouding, boeie of enige wraak, sonder verdere terughouing, as volkome vrye Heelalslewensvorme, sonder enige straf of vergelding van wie ook al.
  Julle sal self tot insig van jul gewese geboeidheid kom en as VRYE MENSE nou na buite die God-binding/possession stap/beweeg...soos uit die Donker Skyn-beeldegrot; en die na-vryheid-stap sal nie vir lank een-een geskied nie; nee, binnekort sal daar n massa-ontwaking van mense wees tov VRY KOM van die God-, gode-, godsdiens- en geloofsboeie...ja, ook jul geliefde Jesus (as mensmite) sal val...in die slag bly...en saam met dit sal die wortels van jul geboeidheid gelig word, die fondament van jul gevangenisse as gelowiges sal verwyder word, die Voorhangsel sal finaal weggesny word, en julle sal uit die dode opstaan en na n metaforiese, Nuwe, Vrye Hemel (lewensstand) opvaar...elkeen van julle en almal van julle!

  Voorwaar, voorwaar die Vryheid van Mens nader nou die Oggendster-Ooste!

======

 Korrespondensie:

P, Dankie vir reaksie. Wat jy hierbo aanhaal/kwoteer, uit die Bybel, is Ou Dinge, uit die verbygaande Era, wat besig is om nie meer geldig te wees nie; so, as voorbeeld, het oom Boeddha se bydraes uit die ou tyd net verledeswaarde. Die publikasie waaruit jy aanhaal se impak sal nou begin verval. Om oor te gaan tot ons Nuwe Era word hierdie/sulke antiekesperspektiewe nie meer benodig nie: ALLES SAL NUUT WORD! Almal, ongeag hul akademiese agtergrond, sal voortaan n gelyke toegang tot kennis tot n suksesvolle lewe h. Antiekesdenke sal verval. Die deur tot multi-dimensionele interaksie sal nou geopen word, en sal die Nuwe Mens groei tot vlakke wat ons nog nooit kon bedink nie...nou reeds individueel beskikbaar.
  Omdat ek getrek is tot DIE NUWE, verkies ek om te fokus op moontlike kennis splinternuut en anders.
Mag ons vorentoe daarin handevat.  ....Aruan. 

======

JaHWeH gaan voort:

 Moenie die godsdiens, politiek & mens-kollektiewe dinge heeltemal wegvat nie, dit sal kontraproduktief wees. Behou die opbouende & sny die nie-opbouende uit; kyk self hoe & waar om die nie-opbouende uit te sny. Asb, haal die liederlike, soos mekaar in onmin te bly terugkry uit jul gemeenskaplikheid, uit jul godsdiens & hier uit jul meelewing uit; raak ontslae vd belaglikhede & absurditeite daarin.
  En, voeg by: herdink, herskryf, herwaardeer.
  Waarom moet julle wreld in alles & altoos in twee verdeel wees? Waarom moet julle denke eers TN iets, iemand of n saak wees? Hoekom dink julle TEEN of VIR? Weet julle dan nog nie dat dit verleidelike POLARISASIE is nie? Hoekom eers in alles n streep van VERDEEL & baklei trek & dan begin dink & redeneer?
  Hoekom moet die mens in murg & been verdeeld wees & bly?
  En hierdie velkleurverdeling van julle, is dit dan nog steeds nodig in jul EEN NASIE-staat? Kry tog nou duidelikheid & eenstemmigheid oor wanneer is die verlede verby, wanneer is jul een, of in haatdraende deeltjies verdeeld.
  Ek gaan kortpad vat vandag: dis nie jul velkleur nie, dis jlle! Ja, dis julle wat al die verwardhede & verdeelgerigdhede bly uitdra...uitdra in selfsugtige egosme, haat & eiebelang. Dis nie God of Iets wat verdeling & oorlog verkondig, bepleit & oordra hierin nie, dis jlle...
  Nee, Mense, kom nou, staak nou hierdie verdeelspeletjie van julle, waarin julle julself ontderm, jul nasie verkrag en jul mensheid verlaag!

  "Gaan bedink wat ek hier s, gaan bedink of God, Skepper of Ewigheid langs die pad dood is en nie meer met julle mense kan interakteer nie; gaan bedink of God uit verskillende monde praat? of God raai? of God mense in negatiewe dinge voors? of God sekere individue of volke bo andere uitkies? of God sekeres by geboorte verwerp?...of selfs voor dit? of God oorlogsopdragte gee, kant kies in oorlog, maak en breek, mensspeletjies speel?  Miskien is dit nou tyd dat julle die God-idee van voor af bedink, vra waar dit vanaf kom, of dit skielik op n dag in Israel gebore is, en of al die ander goddinge in ander en voorafbestaande nasies vals geboortes was?
  Is dit nie tyd dat die mensdom dit se spirituele/geestelike waardes herwaardeer nie? Vra waar dit vandaan kom en waarop dit gebaseer is.
  Ja, gaan stel vas waar dit begin het, hoekom die basiese idees van God dien in mens hier basies ooreen stem, waar neerbuiging vandaan kom, aanbidding, eet en drink tot eer van God, offer, aanneemlikhied by/deur God, God as eksterne Mag, wat na willekeur tot partikuliere voordeel opgekommandeer en ingespan mag word.
  Dit is tyd dat julle die lank gelede God, en nou doodstil God, met mekaar versoen. Dis tyd dat julle ophou om ten opsigte van jul gode sterk te glo en hopeloos te tel; dis tyd dat julle ophou om jul gode God te noem, om in bygeloof te glo jul gode is God, om n bepaalde god of gode te probeer uitlig tot die enigste en ware God.
  Dis tyd dat ek vir julle s julle het Ewigheid tot n speletjiesding verneder, tot n skepping van jul rede, tot n teorieveranderlike, tot abstraksies van jul eie denke. Mense, as julle glo daar is n God/Skepper/Ewige, laat daardie God dan Ewige God of Skepper waardig wees.

======

  Vroegoggend het ek gaan stap. Swaar gekry, my knie lol en wil-wil nog swig. Moes stadig terugskap. Toe gaan sit ek onder n paar bome: daar het diep rustigheid op my gewag:

  Aruan, ons het jou versoek om alle eksterne bakens in jou lewe te verwyderdie lot! Gister het ons jou tot samevatting van Lig gehelp. Nou: Lig, Bron van Lig. Hoekom altyd aan Lig dink as Iets/iets buite jou? Lig is nie net nog n baken buite jou nie.
  Ek kry n tinteling binne my, aangenaamheid oortrek my bewus wees, ek ervaar iets/Iets besonders.
  J is Lig. Lig is j.

  Dit oorskadu alles in en om my. Lig...nie di lig/Lig nie, nee, lig/Lig is nie gendividualiseerd nie, Lig s, is alles, was altyd alles...ja, ook ek/ons is ligvorme...oukei, waargeneem via ons o, wat op n besondere manier waarneem, ook ons mensvorme as sonder binne-lig, maar ons is lig, vanuit Lig. Alles kom van Lig, is lig, en ook Lig.
Dis: God is lig!
 Toe glo ek hom. Nou, vandag, as ek s Lig is alles, dan is ek glo nou God-verwerpend, maar dis in die Kerk dat ek geleer is en aanvaar het die Een is lig...Lig!

======

  Dit kom rustig in my as gedagtes in woorde: "Vertroue. Dit is al.
 
Telepatie is n verbreide kontakmanier, wat in der waarheid geen begrensing het nie. Beoefen dit gerus. Oefen daarin.

 ======

Aruan, verwyder alle eksterne bakens in jou lewedie lot!

En na n ruk: Ook jou vreugde kan jy in my/ons vind.

Almal sal nog daar kom, dit ervaar.

====== 

  Ek, Ishkur, eks JaHWeH en ander benaminge, is nie een van julle se God in die ou sin nie, nog is ek verbonde aan net n klein groepie van julle:  ek is in der waarheid Seun-van-die-ou-God maar dan ook gewilliglik Seun-van-die-Mens. Ek was elf van ons jare toe ek op aarde aangekom het...nog kind. Ek het op aarde groot geword...saam met mense!

====== 

  Swem via jul son die toekoms in onthou jul son verteenwoordig alle sonne, ook Die SON.
  Julle is tans nog in oorheersing deur n wolkelaag bedek. Skyn julle/jy die lig onder die wolkebedekking.
   Maak onder dit, op aardoppervlak, so lig as wat elkeen en almal van julle kan.

    Jy is gevra om die beeltenis van die Wit perd teen die oorweg uit te plaas. Jy het dit gedoen, hor op. Neem jou/jul mense deur die mis na die boonste, verdere vlak van lewe die 5e Dimensie.

  En jy elkeen van julle (!) gaan oop in die son/Son waar alle lewe vandaan kom.

Saai die saad.
Te alle tye...
Saai die saad.
Saai die saad.
Soggens en saans,
saai die saad.
Aldag.

Saai die saad,
oral.

Saai die saad.
Saai.
J,
Saai die saad!

Laat die son/Son
se goud/Goud
deur julle skyn;
word julle goud,
Ewige Goud.

Skyn oor almal gelyk.
Oral.
Die hele Heelal vol.

======

Miskien is dit tyd om meer in diepte te gaan kyk na hoe die Son met n stoflik-fisiese IDEE van lewensvorme in die fisiese bestel weggekaats / geblokkeer is...don, jou taak om dit te verwoord!

(dit volg)

======

  Aangroei van n menslike ledemaat

  Hoekom kan n mens se gestel n ledemaat van n mens, wat afgesit of verloor word, nie weer in staat gestel word om ast ware vanself aan te groei nie?

  Weet jy hoekom?

  Omdat, om net te begin met enige vordering op hierdie pad, mens eers moet aanvaar/glo dat so iets vermag kan word.
  Dis moontlik.

====== 

  Ewigheidskinders, die tyd het gekom vir julle om die Goue Troon van Ewig Wees te bestyg. Kyk hierdie Goue Troon staan al van jul beginwees as Mens vir julle en wag. Dink net wat se vreugdevolle gebeurtenis dit vir julle is: n Koningskind betree as volwassene die Troon.
  Julle het nou die volwasse stadium bereik, jul kindweesdae is vir altyd verby, jul afskerming van die...jul (!)...Heelal sal nou tot einde kom, en julle sal as Goue Wesens gelei word tot deelname aan Heelalslewe, julle sal verstommende (vir julle) inligting begin ontvang...ja, want julle sal met jul mede-Heelalsburgers begin kommunikeer sonder die wegskermings-radarnetwerk wat oor julle geplaas is; julle sal lid van die Galaktiese Federasie word...jul twee verteenwoordigers sal daar in groot verwelkoming ontvang word en as geerde lede Mens se plekke inneem daar.
 Weet julle wie se verteenwoordigers sal langs julle sit? Nibiru. Ja, dit wat julle gelei is om Nibiru te noem. Hulle sal julle die meeste verstaan en julle aan die begin baie leiding gee, ast ware jul hande neem.
  Jul hande sal nou vanuit die Heelal versterk word, jul bene sterk gemaak word en jul vermons...
 Julle sal n Goue Kluis van verworwe kennis binnegaan, wat so groot en hoog opgestapel is dat dit julle aan die begin sal baasraak, maar julle sal helpende hande ontvang om van die Heelalskennis daaruit jul eie in verstaan te maak, tot heling en uitbouing van Mens.
  Ons het al aan ons boodskapper n beeltenis hieromtrent gegee, wat nou vir Mens oopgaan..:
 

Gegroet vir eers, Ishkur_JaHWeH

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Maak seker jy druk altyd REFRESH 3 keer ten einde die jongste weergawe te sien!

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Ishkur-7
Inhoud-Ishkur-JaHWeH

Index