Jesus
-Deel 2

Vraag: Hi Aruan, Ek is werklik so geboei deur dit wat jy aan ons gestuur het dat ek my nie kan wegskeur daarvan nie.  Ek wil my mail aan jou opvolg met nog ń paar vrae...Schalk

1.  Is die Jeshua, waarvan jy skryf, die "Jesus/ Christus" waarvan die Bybel praat?

  Schalk, Jy knock my met jou vraag 1.
  In Ander Kant is alles net energie, lewensenergie...nie in sardientjieblikkies (soos ons) geblik nie.
  Wanneer hd energie AK tot ‘n voorgenome mens-individuele lewe saamgestel word, is die energie NOOIT maar nooit presies dieselfde as ‘n vorige lewe/keer s’n nie. Daar word aanpassings (‘energiemengsels’, byvoegings, weglatings, proefnemings en vermenginge) gemaak, ten einde die individu se GEKOSE lewensdoel te bereik, die individu toe te rus, vir die baie moeilike taak op aarde as mens,  edm...DIT IS NIE MAKLIK NIE, HOOR!? Nie sommer ‘n gooi-3-eiers en meel in een meng/piering nie.
  So is EK ook verwant aan Jeshua en Boeddha, via ons gemeenskaplike TUISTE SELF (“Higher Self”), wat lyk of dit vir ons SANANDA is.
Jeshua sê oa ek was by die Israel-verloop rondom jr 3 vC >30 nC betrokke, maar verkies om my nie te sê in watter hoedanigheid nie...so seg Swedenborg ook hy en ek!  
  Dan sê Jeshua ook hy sal my nooit genoeg kan bedank nadat ek hom in ‘n lewe in Indië, gedra het, in ‘n vorige lewe, waarin ek die sterkere was: hy wys my beeltenis (“imagery”) waar ons 2 met net ‘n kort broekie aan staan (nes ek in weeshuis in hd lewe), ek met mes in regterhand, en ‘n rot in ander hand...gereed om te slag. Hy seg geen rot, slang of voël het dit in ons omgewing gewaag nie, of ek het dit gekry, geslag...en ons twee het so oorleef...in die armste deel van Noord-Indië: dit was lank na hy Yeshua op aarde was: “Ek sal jou altyd dank verskuldig wees, Aruan, vir wat jy in dd lewe vir my beteken het! Sonder jou sou ek dit nie gemaak het nie.”
  Kom ek gee jou hier los aantekeninge (oor die boeg van Jeshua-Jesus) rondom die grootse en intense lewensverband tussen Ander Kant en hier.

* Op ‘n baie vroeë stadium van mensontwikkeling, is daar besluit om 12 baie gevorderde individue vanaf Nibiru na aard en mens te stuur, ten einde Mens te lei tot ‘n meer gevorderde staat van geesteslewensvorm: onthou, aan die begin was dit so beplan dat Mens amper NET ‘n ontwikkelde dier-robot slaaf sou wees. Hd 12 het groot bydrae gelewer op aarde. Een van hulle was SANANDA
.

* Hd Sananda het uitsonderlike werk hier tov mensuitligting/opligting/ontwikkeling gedoen.
   Hy het egter met tyd besluit dat hy in meer gevorderde lewensgebiede meer vir Mens kan beteken,
   en HET TOE BESLUIT OM NA MEER GEVORDERDE menslewens-TERREIN TE “VERHUIS”.
* Dit lyk my hy is na ons 4-D/Ander Kant/nie-stoflike Leefdimensie...”Hemel”, waar daar nie net een “Vlak”:
    is nie: hy is na die mees ontwikkelde “Vlak” toe. Maar los dit eers daar.
* Vandaar het hy, oa met Koemarbie (Nibiruaanse broer van Anoe, wat na aarde en Ooste uitgewyk en
    verban is...”Satan”! lank voor die amptelike Annunaki) ea se samewerking tot die Boeddha (Sidharta
    Gautama) se vorming as mens oorgegaan.
*   Boeddha se hoofleuse en bydrae:
** DIE VRY KOM EN UITSKAKELING van Mens van die afhanklikheid aan God en gode.
** Sy bydrae hierin was verstommend en ongelooflik.
** ”Do not waste your time with the Gods, the Gods have enough problems of their own.”
** ”All is within you!”
** “You do not have to call on the Gods for help or to live.”
* Nou sê Jeshua vir my daar is geen verskil of ek met hom of met Boeddha skakel/kontak/”praat” nie;
   vir alle doeleindes is hulle een-en-dieselfde!}
* So ook Yeshua-ben-Josep het uit die Tuiste-Self van Sananda voortgespruit.
* Die New Age Beweging seg in ieder geval “Jesus” is/was Sananda.
* Maar dit is nie die volle storie nie.
* Daar was nooit-as-te-nimmer ‘n REGTE, EGTE, FISIESE, MENSGEBORE JESUS NIE!!!!!! Never.
* Lees hier asb weer die aangtehegte hoofstuk hieromtrent:
FORGED ORIGINS OF THE NEW TESTAMENT,
wat vir my steeds en ontsettend sin maak.

[nog lank nie klaar nie. Word vervolg, maar ek MOET hier stop, sodat jy eers ORIGINS behoorlik onder die knie kry, veral waar die daar-geskepte “Jesus” inpas, nie as Mens nie, maar as METAFORIESE figuur, of IDEE!
Ook omtrent KOEMARBIE!!!!
]

3. Ek vervolg:
* Yeshua-ben-Josep word as mens op aarde in die Midde-Ooste geplaas (deur ons nie-stoflike leefdimensie, met Sananda die hoof-beplanner van AK daarvan) ten einde ‘n NUWE BOODSKAP van VRYHEID/VRY-KOM van die boeie van die God&gode tot Mens te bring:...onthou, die God-IDEE het oorspronklik by Ishmaïl (van miljoene jare gelede) ontstaan, as opstand, verskil en teenvoeter van die Nie-stoflike leefdimensie, wat maar uitdraai, in mens se geval, op ons Ander Kant, “Hemel”...nie-stoflike leefdimensie...
DIE GOD-IDEE IS DUS VYANDSKAP VAN/MET HEMEL!!!!! (hou dit asb te alle tye in gedagte...dit is een van die kerne van latere en tanse gebeure: dit verklaar dan ook hoekom die Christelike boodskap in die Bybel voorskryf dat “Jesus” sal weer kom en die Mense FISIES uit hul FISIESE grafte uit SAL opwek, EN DAN NA ‘N APARTE, NUWE HEMEL NEEM...NIE DIE HEMEL WAT ONS KEN en waarnatoe ons by liggaamlike afsterwe gaan nie! Nee, "Jesus" vd Bybel en godsdiens is gekant en in vyandskap met “Die Hemel” van hier!!!!).
* Hy sê self vir my hy het 'n ander doel gehad.
* Hy sê ook hy was en is nie “Dié Christus” nie: daar kán nie so iets/mens ooit bestaan nie.
* Hy het gekom om die Christus-BEGINSEL van VRY-KOM na die Mens te bring,
* maar die Mense van destyds was nog te vas geboei aan die letterlike God-gode om te verstaan wat hy probeer sê het: sien sy oordragreeks aan/via my: DIE NEUTRALITEITSBEGINSEL.
*
Nou sê ek:
   My/Ons mense is steeds nog heel te vas geboei aan die kulturele siening/e van slaaf-wees van God&gode, om enigsins te wil luister na los-kom daarvan.
* Ek het hulp-van-buite, INTERVENSIE, as gevolg hiervan gevra.


*** Yeshua-ben-Josep is as minderwaardige, nie-belangrike persoon (nr 3 van die destydse politieke kruisiging, in Israel) half-en-half oorlede, maar nie regtig, heeltemaal en ten volle daar oorlede nie.
Dit moet apart volg.
(einde van antwoorddeel 3)
 [
ek gaan voort in deel 4: dit of latere dele sal handel insake WAAR JESUS TE VOORSKYN KOM!
Tot sover het die Jesus-naam nooit bestaan nie!
]

Deel 4: Ek plaas hier eers ‘n bydrae van my wat ek so pas, Sondagaand, 17/2/2013, laat op Rapport se Kop&Hart blog geplaas het:
J en M (wat 'n mooi, emosionele naam vir my!!!), so terloops, kom ons hou in gedagte dat die Jesus-METAFOOR, wat tydens die Nicaea gebeure of daaruit ontstaan het, vanuit die Romeinse FILOSOFIE van die tyd ontstaan het nl DAT ENIGE MENS NOU GOD KON WORD, nadat hulle (beginnende by Julius Ceasar) mense tot God begin verklaar het. Nou (daar te Nicaea en by die Romeine) kon enige mens binne oomblikke God word...een van die God-gode, gelyk aan God, en word die Jesus-METAFOOR dan te Nicaea en daarna sodanig ingeklee dat hierdie Romeinse filosofie in die Christen-geloof bewaarheid en moontlik word tw hul "Jesus" bring (gee) aan mense die moontlikheid om binne oomblikke God te word..apoteose! Tereg 'n oombliklike/"erzats" vergoddelikig en hemelbereiking...oorwinning!
  Die neem-Jesus-aan-en-word-salig kom nie uit "die Hemel" of ons nie-stoflike leefdimensie nie, maar vanuit die destydse Romeine se tydgenootlike FILOSOFIE.
Nota: Dit sal elke ernstige deelnemer aan Jesus- en saligheidsgesprekke loon om dit te alle tye in oog te hou.
En dan verstoutend nog iets:
Kom ons veronderstel ek WAS in 'n vorige lewe Ceasar, of 'n ander tot-God verklaarde,
IS EK DAN NOU GOD, of nie!!!?
????
(en moet nie so seker wees ek was nie 'n "God" nie!)
=========================================
Nou iets hier wat ek nie daar wou of kon plaas nie nl:

* Ek het ‘n professionele REGRESSIE-spesialis gekry om my “terug te neem” na van my vorige lewes.
*
Die eerste een was ek ‘n groot, Griekse tipe staatsleier, en word ek met ‘n mes in die sy gesteek, in ‘n ruim, marmerpilaar ontvangsportaal van ‘n parlement of so iets.
*
Die 2de een, in die mis van die verlede, was ek ‘n baie gewilde Pous...dalk Leo XX, 1500?
* Vraag is dan nou:
Is ek dan nog God en Jesus se hoof-gesant?
*
Twee lewens verder was ek ‘n houtwerker in ‘n wit kleed, met KRUIS die hoof-motief:
  
wat is ek dan nou?
   ek hét met die Jesus-energie ‘n verwantskap: die regressiefasiliteerder het amper ‘n oorval gekry tydens my ervaringe/opdiepinge. Ens.

  Ek wil net hier sê dat dinge hier geweldig ingewikkeld is, en vra dat lesers nie te maklik oordele fel of uitsprake hieromtrent maak nie..there is more here than meets the eye.

Deel 5: Yeshua tot Hesus-Krishna, tot “Jesus”
  Nou eers iets van Yeshua ben Josep.
  Hy is as nr 3 gekruisig, om politieke redes, saam met ene Simeon, en nog een.
  Hy het wel gevra om hulp: “Laat hd beker by my verbygaan...”
  Daar is hulp gegee, deurdat ‘n ander, meer ervare hierin gees, by hom die liggaam voor kruisiging ingeneem het en die kruisiging deurgemaak het.
  Hd tipe ding/gebeure redelik algemeen: daar is geeste wat vir alle doeleindes ea spesialiseer ten einde diens AAN MENS te lewer.
  Toe hulle die 3 Vrydagaand, VOOR DIE SABBAT, van die kruis af mog haal, merk hulle dat Yeshua nog lewe in hom het...[verstaanbaar as mens in ag neem dat ‘n ervare gees die kruisiging deurstaan het]. Hulle voer hom toe in die latrine-graf (met die ander 2 in die hoofgraf...nie van Josef-van-Armitea nie!) aalwyn, mirre en nog iets, en kry sy gestel toe aan die gang...neem hom met tyd uit die graf uit.
  Hy seg my hy is metterwoon van Maria Magdalena geskei (na 3 kinders), dat sy “’n heethoof” geword het;
  hy is daarop met Anna-die-Profetes getroud, en na Frankryk, waar hy op 71 oorlede is...3 kinders!
  Daar is heelwat ander bronne wat dit bevestig.
  Daar ontstaan toe na hierdie gebeure ‘n gerug van die Israeliet wat “uit die dood uit opgestaan het”, en is dit die beginkern van ‘n nuwe, hier-kiep-daar-piep geloof, wat rondom die gebeure ontstaan het, totdat Konstantinus vanaf 300 nC die lyne bymekaar kom trek het, wat dan sowat 1,500 jaar later as die Jesus-evangelie saamgevoeg word/is...ja, die Jesus-naam het MEER AS 1,000 JAAR later gekom!

  Onthou dat te Nicaea, 325>328 nC, daar op Krishna-Hesus besluit is as naam vir die Nuwe God: sien FALSE ORIGINS.

6.
Bestaan “Jesus” dan?
    Kyk of jy dit kan antwoord.
    Stuur jou antwoord dadelik aan my!!!!

  "Aruan, nee.  Maar die antwoord is nie so eenvoudig nie.  Yeshua ben Josep moes nogtans ń spesiale/spirituele mens gewees het om hulp te kon kry van ń gees op sy aanvraag.  Ek aanvaar voorlopig dat die gees sy liggaam verlaat het na sy herstel.  
Is dit dieselfde wat Bart Erhman oor skryf?  Ek het na al sy bandopnames behalwe die laaste 12 gedeeltes van 24 gedeeltes geluister.  Hy verwys na die geeste as "Ions" ( weet nie hoe spel mens dit nie) wat na die aarde gekom het en mense se liggame ingeneem het.

Blêddie moeilike begrippe waarmee jy werk.  Ook Kenneth Humphreys  verwys na hierdie storie maar sonder die gees gedeelte. ....Schalk

1. Schalk, ja, ek weet dit is uiters moeilik en verg begrip van die nie-fisiese leefterrein, ons nie-stoflike oord, “Hemel”.
    Dit is nie net Jesus nie, dis ook God, "God-se-woord", ens.
   Ons mense is geleer dit is ’n eenvoudige, letterlike vertolking, en mi is dit juis waar die baba saam met die badwater uitgegooi is en word.
   Ek het nog dele om te volg.

2. S, natuurlik was Yeshua ben Josep ‘n baie spesiale mens en gees, wat oa Boeddha was so 600 jaar voor die Israelie-gebeure. Weer eens was Sananda betrokke, Sananda, die eks Nibiruaan, wat die Mens tot ‘n stand buite die bindende versmoringe van die God&gode wou kry. Maar een ding het ek hieruit geleer, en dit is dat om Mens te word nie ‘n skoolperiodespeletjie is nie; in die tanse omstandighede van geboeidheid in 3-D is dit ‘n smadelike ervaring om mens te word en te wees. Sananda  wou via oa Boeddha en Yeshua ‘n pad vir mens op aarde vestig wat dit, Mens, los en vry van die oorheersende God&gode bindinge sou begin kry, maar, helaas, die God&gode boeie was heel te sterk aan en oor Mens. Steeds!!!???

Invoeging deur Aruan, op 20 Sep 2013: Dit is dan ook my roeping en doel, die her-poging van Yeshua ben Josep om Ons Mense los en vry te maak van die bindinge ("possession"!) van die begintyd van Mens s e "God" en afgeleide gode.

S, ek het nie een van genoemde skrywers se werke gelees nie. Ek kry my informasie nie meer uit boeke nie, nadat ek via my begeleiers gelei is om my boeke weg te gee, en die antwoorde by hulle van ander woondimensies te kry. Ek lees dan ook oordraginge, boodskappe en verduidelikings van kanaliseerders en spiritueles van 4-D en ander leefdimensies. Dit is waaruit ek my samevoeging in my maaind en gees gemaak het tov Jesus-Yeshua.
  Is dit Bybels?
  Wel deels ja, maar ook bybelskrywers, -samestellers en aanpassers had maar hul onderskeie idees, gelowe, mikpunte en doelstellings. MÝ doelstelling?: om VIR MÝ ‘n sinvolle, werkbare, samevoegende siening te kry en te deel met enigeen wat daarin belangstel.   
  Maar ek móét meer hieromtrent skryf!

7. Intussen:
7.1: bestaan Rooikappietjie?
7.2: bestaan Pinochio?
7.3: bestaan Superman...wat, terloops, ook maar op die Jesus-verhaal gebaseer is?
7.4: bestaan Adam?
7.5: bestaan Noag?
7.6: bestaan “Jesus” van die Bybel?
  Nouja, dit is ‘n ernstige strikvraag, want, al bostaandes bestaan EN bestaan nie.
 Tegelykertyd bestaan hulle en bestaan hulle nie.
  Nou hoe nou?
  Wie kan my antwoord????

Jesus-7: Die METAFORIESE Jesus
Jesus bestaan IN en AS DIE METAFORIESE JESUS!!!
Ter agtergrond: Hierdie kort skryfsel het ek so 2 jaar gelede in Beeld koerant geplaas:

 Metaforiese Jesus-verhaal is vir almal, nie net vir ‘n bepaalde groep

  Die bevraginge/bevindinge van 'n skrywer rondom die Jesus-figuur het wel reg en grond, en vra om respek: daar is nie net een, voorskriftelike uitgangspunt en aanvaardingsmoontlikheid rakende Jesus, ander bybelse, mitologiese figure en die Jesus-verhaal in die algemeen nie.

  Via 'n korrespondent se reaksie en uitsprake land ons by die kop-afkap bybel en letterlike vertolkingswyse. Tog is die Jesus van die Bybel duidelik ‘n ruimte-gun, metaforiese figuur, met ‘n baie groot, inklusiewe verhaal/boodskap agter die oppervlakkige, eksklusiewe verhaal/gebeure/vertolking, wat vir nie-geletterde mense/hordes van doerie tyd geskryf is.

  Nou kan opregte soekers/bevragendes met teksverse gegooi word, maar die teenreaksie en inhoud omvat oordeel en veroordeling, en dit vorm nie deel van die Jesus-boodskap/sentiment nie. Agter die oppervlakkige, diep, grootse, eindelose, metaforiese Jesus-verhaal lê veel meer as ‘n roepe tot vat-jou-idees-en-loop: daar spreek iets onsettends groots in die ruim Jesus-verhaal tot ons…die Mens. Ek waag om te sê dit lê nie naastenby in die nou, letterlike-vertolking, ek-is-reg-en-jy-is-weg afskeidings-Jesus nie, maar in ‘n kwantum/spirituele ervaringsverkenning wat veel vêrder, dieper en omvattender lê as teksverse gooi, beskuldigings van “godslasterlikie uitsprake”, voorskriftelikhede, veroordelende dogma/terme/houding, edm.

  Hierdie grootse, metaforiese verhaal is vir almal, nie net vir ‘n bepaalde groep christene nie, ook nie nét vir christene nie…om van ‘n eksklusief-georiënteerde “Afrikaner”-groep nie te praat nie.  

  Is daar ‘n boodskap in die Jesus-verhaal van meer as wat by ons bekend geraak het as “God” en “gode”, van optredes veel wyer as net kies tussen twee pole, nl vir of teen ‘n letterlike/fundamentalistiese verdelingsvertolking en aanvaarding van die Bybel, bybelse figure, en ook die Jesus-verhaal en Jesus?

  Ons kan en mag mi elkeen vrylik deelneem en bydra tot die Jesus-metaforiese bydrae, sonder wegjaag van ‘n elk-en-‘n-ieder wat met mý vertolking durf verskil.

  Hierdie “Jesus” is vir almal!

  Nog Jesus-is-metafories:
J  esus vd Bybel is duidelik ‘n ruimte-gun,
metaforiese figuur, met ‘n baie groot, inklusiewe boodskap agter die oppervlakkige verhaal, wat vir ni-geletterde mense/hordes v doerie tyd geskryf is.
  Opregte bevragendes met teksverse gegooi word, maar die teenreaksie & inhoud omvat veroordeling, & dít vorm ni deel vd Jesus-boodskap/sentiment ni. Agter die oppervlakkige, diep, metaforiese Jesus-verhaal lê veel meer as ‘n roepe tot vat-jou-idees-&-loop: daar spreek iets onsettends groots in di ruim Jesus-verhaal tot Mens. Ek waag om te sê dit lê ni naastenby in di nou, letterlike-vertolking, ek-is-reg-&-jy-is-weg afskeidings-Jesus nie, maar in ‘n kwantum/spirituele ervaringsverkenning, wat veel dieper & omvattender lê as teksverse gooi, beskuldigings v “godslasterlikie uitsprake”, voorskriftelikhede, veroordelende dogma/skellinge, edm.
Hd grootse, metaforiese verhaal is vir almal, nie net vir ‘n bepaalde groep christene nie, ook nie nét vir christene nie…om v ‘n eksklusief-georiënteerde “Afrikaner”-groep nie te praat nie.
Is daar ‘n boodskap in die Jesus-verhaal van meer as wat by ons bekend geraak het as “God” & “gode”, van optredes veel wyer as net kies tussen twee pole, nl vír of teen ‘n letterlike/fundamentalistiese verdelingsvertolking & aanvaarding vd Bybel, bybelse figure, & ook di Jesus-verhaal & “Jesus”?

 Om die Jesus-“persoonlikheid te verstaan, sal ons móét verstaan wat “metafories” beteken en inhou.

Uit 'n skrywe van my:  "Die Kruis- en Jesus-verhaal is suiwer mite en gee jou absoluut geen reg om mense wat nie die bogstorie rondom die mitiese Jesus nie in geloof wil aanvaar nie in jou/jul BY-geloof maak/wens "verlore gaan": wat 'n opperste, onmenslike VEROORDELING!
  Waarom nog oor hierdie dinge stry...die God-dinge. Die God&gode se tyd is verby...die God-beeld sal binnekort omval.
  Dit is al ‘n tydjie dat ek waarsku en skryf teen die vrye aanvaarding van:
1. Biljoene gode as God ligtelik aanvaar en verklaar, en dan,
2. dat daar in werklikheid nie as wese of entiteit God bestaan nie, dit is bloot ‘n IDEE, wat ‘n beplande manipulasie is van buite-aardses, wat ín ons BESTAAN, ons OORHEERS en ons VERDEEL.
3. Daar is dan die Hoof-IDEE, God;
4. maar dan is daar ook hd God&gode se vangnet in verleiding van 'n gewaande vroomheid, goed-sleg, reg-verkeerd, uitverkorenheid, gereddenheid, "GERED"-"VERLORE" en wat nog alles se valse polariteits-IDEES.

Ons kan & mag mi elkeen vrylik deelneem & bydra tot die Jesus-metaforiese bydrae, sonder wegjaag van ‘n elk-&-‘n-ieder wat met mý vertolking durf verskil. Hd “Jesus” is vir almal!

&&&&&&&&&&&

Die letterlike vertolking van die Jesus-verhaal is 'n wolf in ons binneste. Voor verwerping daarvan kan ons egter gerus 'n metaforiese "Jesus" insien en aanvaar.

Jesus. Kom ons bepaal ons by FEITE: Jesus was 325/8 jaar na Yeshua ben Josep se aardse lewe in Israel GESKEP, deur intelligente mense, die Romeine, onder Konstantinus, saamgebring te Nicaea...325>328 nC. Hulle sou nooit 'n Joods-fisiese leermeester daar aanvaar nie, en het nooit 'n FISIESE JESUS daar wou saamstel nie. Wat hulle wel in vermaerdheid reggekry het...onder leiding van wat ons nog kan bespreek!...was 'n metafories/allegoriese/sinnebeeldige individu, wat deels op die Israeliese Yeshua-gebeure gebou is, maar ook op Verlossersgod Mithra (seun van die Groot God, Ahura Mazda), Deoius (Verlossersgodseun van Ishkur-JaHWeH), soortgelyk Dionisus (Griekse Verlosserdgod), Boeddha (nie-God aanvaarder) en andere. Beslis 'n saamgestelde, ingewikklede, simbolies-metaforiese persoonlikheid, met 'n suiwer metaforiese boodskap en inhoud, en geensins fisies-geskiedkundig nie, en ook nie Israelies nie: dis hoekom die ortodokse JHWH-Israeliete nie hierdie Jesus aanvaar nie.
Jesus is METAFORIES, 'n "geestelike"/sinnebeeldige/simboliese verhaal in mensvorm/menswoorde: die Jesus-verhaal is NIE geskiedenis nie, nog fisies mens verhaal.

  Jesus vd Bybel is duidelik ‘n ruimte-gun, metaforiese figuur, met ‘n baie groot, inklusiewe boodskap agter die oppervlakkige verhaal, wat vir nie-geletterde mense/hordes v doerie tyd geskryf is.
 Opregte bevragendes kan met teksverse gegooi word, mr die teenreaksie & inhoud omvat veroordeling, & dít vorm ni deel vd Jesus-boodskap/sentiment ni. Agter die oppervlakkige, diep, metaforiese Jesus-verhaal lê veel meer as ‘n roepe tot vat-jou-idees-&-loop: daar spreek iets onsettends groots in di ruim Jesus-verhaal tot Mens. Ek waag om te sê dit lê ni naastenby in die nou, letterlike-vertolking, ek-is-reg-&-jy-is-weg afskeidings-Jesus nie, maar in ‘n kwantum/spirituele ervaringsverkenning, wat veel dieper & omvattender lê as teksverse gooi, beskuldigings van “godslasterlikie uitsprake”, voorskriftelikhede, veroordelende dogma/skellinge, edm.
  Hd grootse, metaforiese verhaal is vir almal, nie net vir ‘n bepaalde groep christene ni, ook nie nét vir christene nie…om van ‘n eksklusief-georiënteerde “Afrikaner”-groep nie te praat nie.
  Is daar ‘n boodskap in die Jesus-verhaal van meer as wat by ons bekend geraak het as “God” & “gode”, van optredes veel wyer as net kies tussen twee pole, nl vir of teen ‘n letterlike/fundamentalistiese verdelingsvertolking & aanvaarding vd Bybel, bybelse figure, & ook di Jesus-verhaal & “Jesus”?

4.2: Is daar ‘n boodskap in die Jesus-verhaal van meer as wat by ons bekend geraak het as “God” en “gode”, van optredes veel wyer as net kies tussen twee pole, nl vir of teen ‘n letterlike/fundamentalistiese verdelingsvertolking en aanvaarding van die Bybel, bybelse figure, en ook die Jesus-verhaal en Jesus?
   Ons kan en mag mi elkeen vrylik deelneem en bydra tot die Jesus-metaforiese bydrae, sonder wegjaag van ‘n elk-en-‘n-ieder wat met mý vertolking durf verskil.
   Hierdie “Jesus” is vir almal
!

Wat sê Jeshua omtrent sy aardse lewe?
  Jeshua sê:
* Hy is nie tevrede met wat uit sy lewensgeskiedenis gevloei het nie;
* hy is teleurgesteld dat daar soveel haat, nyd, verdeeldheid en oorlog uit sy nagedagtenis  gevloei het;
* hy is jammer dat die mens aan die gode-dwang geboei gebly het;
* hy het probeer om die mens leiding te gee om van die gode verlos te word, maar die mense wou nie hoor nie, hulle was te vas aan die gode, godsdiens, voorskrifte en boeiinge daarom.
* Hy kon selfs sy dissipels nie oorhaal om vry te kom nie.
* Hy was moedeloos.
* Hy wou opgee.
* Hy is veral hartseer en bekommerd oor die verdeling, haat, nyd en oorlogsgesindheid onder ons/sy mense.
* Hy en andere…almal in die Ander Kant…wil alles probeer om die neutraliteitsboodskap van LIEFDE, VERDRAAGSAAMHEID en VREDE aan die mens te bring, en om elke mens daartoe oor te haal.

  Die Kruis- en Jesus-verhaal is suiwer mite, en gee jou absoluut geen reg om mense wat nie die bogstorie rondom die mitiese Jesus nie in geloof wil aanvaar nie in jou/jul BY-geloof maak/wens "verlore gaan": wat 'n opperste, onmenslike VEROORDELING!
  Waarom nog oor hierdie dinge stry...die God-dinge. Die God&gode se tyd is verby...die God-beeld sal binnekort omval.
  Dit is al ‘n tydjie dat ek waarsku en skryf teen die vrye aanvaarding van:
1. Biljoene gode as God ligtelik aanvaar en verklaar, en dan,
2. dat daar in werklikheid nie as wese of entiteit God bestaan nie, dit is bloot ‘n IDEE, wat ‘n beplande manipulasie is van buite-aardses, wat ín ons BESTAAN, ons OORHEERS en ons VERDEEL.
3. Daar is dan die Hoof-IDEE, God;
4. maar dan is daar ook hd God&gode se vangnet in verleiding van 'n gewaande vroomheid, goed/sleg, regverkeerd, uitverkorenheid, gereddenheid, "GERED"-"VERLORE" en wat nog alles se valse IDEES.

Jesus
"E
k wil geeneen se "gevangene" wees nie, geen ET, genoem "God", geen gode genoem God, geen mitiese "God-Jesus" se gevangene nie, geen IDEE as "God" se "gevangene" nie. Ek wil 'n VRY MENS wees, en ek sál. Die God-beeld...waaronder die 'Jesus'-as 'Christus', God en Here...sal binnekort tot val kom, en ons sal ons koppe skud dat ons ons so maklik laat VANG en geblik het."

Jesus-8
Kom ons praat eers hoe verskillende mensindividue as een saamgevoeg is/word, met behouenis van individualiteit.
So is Jeshua-Jesus en Boeddha een, en tog apart. Hoe is dit in die praktyk moontlik?
* Ten einde dit te verduidelik, gebruik ek die METAFOOR van ‘n JELLIEVIS, met dit se KOEPEL en STRINGE.
* Die ganse bestaan word as metafoor versinnebeeld met ‘n KOEPEL, met alles in bestaan wat metafories uit “die Goue Koepel” ontstaan het. Die koepelvormige liggaam van die jellievis  verteenwoordig dan in ooreenkomsbeeld Die GOUE KOEPEL.
* Uit die koepellyf van die jellievis spruit daar stringe...tentakels. So ontstaan ook lewensstringe van verskeidenheid uit die Goue Ontstaanskoepel.
* Stel jou voor dat aan die afsonderlike stringe van die jellievis daar afsonderlike knoppe is.
** Hierdie stringe verteenwoordig een geestesbronentiteit,
** en die verskillende knoppe is dan verskillende menslewens van daardie geestesstringentiteit.
** Maar dan het die koepeleenheidslyf ‘n verskeidenheid van stringe, wat verskillend tog een is:
    so is ook die verskillende stringe een, en is die verskillende knoppe ook een, maar tog afsonderlik.
** Maak gerus vir jou ‘n skets hiervan, en bedink die magdom individualiteitsmoontlikhede aan/uit een koepel,
    met ‘n onlosmaaklike eenheidsverbinding.
** So hang ‘n groep van ons aan aan een individuele koepel uit ‘n familie van koepels.
** Elke string is deel van die koepelgeheel.
** Elke knop is deel van een string se geheel,
** maar ook in ‘n mate een met al die stringe en al die knoppe van die geheelkoepel van Lewe.
** Dit is die geestesgeaarde Mens...’n hoogs gevorderde, geestesgelaaide lewensvorm.

====== 

Môre, BROER Schalk, vandag wil ek eers nog ‘n aspek van nie-stoflike/gees lewensmaniere uitlig, nl
die VERDELING van individuele geestesenergie in meerdere mensindividuele komponente.
Alles nodig om die/ons ingwikkelde geeskomponent te begin verstaan:
Mother Theresa het haarself (geestesbestaansenergie) in 800 enkeldele VERDEEL!!!

  Ek het geskryf: “Mother Theresa het haarself (geestesbestaansenergie) in 800 enkeldele VERDEEL!!!”
Sananada-Boeddha-Jeshua-GEES is nog voor Mother Theresa s’n in veel en baie meer verdeel...baie, baie meer!

=========

  In terme van eendragtige besluit van ons 4-D gaan ons nie-stoflike kongregasieplek, “Hemel” weggemaak word...of, anders gestel, DIE HEMEL GAAN TOEMAAK.
  Hoekom?
Want die SKEIDING tussen 3-D (hier) en 4-D (“Hemel”) is ‘n onding, moes nooit gewees het nie, is deur die Annunaki ingestel ten einde ons te VERDEEL, deurmekaar te maak, BEHEER, te manipuleer en te onderdruk.
 
In ons nuwe, 5-D sal daar geen “Hemel” meer wees nie.
  Kan jy, Leser, insien dat op hierdie grond alleen ons nie langer in hartseerskeiding verdeel sal wees tussen “Aarde” (hier) en “Hemel” (daar) nie, ook nie tussen ‘n bepaalde GELOOF se uitbuiting van die Hemel en wat nog alles nie...ONS SAL OOK NIE MEER GOD NODIG HÊ OM “HEMEL-TOE-TE-GAAN” of “gered” te word nie, of ‘n “VERLOSSER” om ons daar te kry nie.
 
In ieder geval is “Jesus” en “God’ nie in die Hemel te vinde nie.
  Voortaan, na die omskakeling tot “NUWE MENS”, sal ons almal een en saam wees, en saam bly...HIER
!

========

  Wanneer ‘n mens-res...geskeide deel  (nie-stoflike energie...”gees”) Ander Kant (by/in “Hemel”) aankom,
is een van die eerste dinge waarmee daar vrede gemaak MÓÉT word dat DAAR GEEN GOD DAAR IS NIE!!!!! Ook GEEN JESUS-GOD nie!
  Ek vra dat jy asseblief nie nou God-Jesus met Yeshua of Jeshua verwar nie: gaan lees gerus die vorige dele weer ‘n keer en kry dit duidelik: 
dat DAAR GEEN “JESUS” in ons Ander Kant te vinde is nie
!
dat daar GEEN “GOD” in ons Ander Kant te vinde is nie
!
en, sorrie om te sê, GEEN “SATAN” NIE,
ook GEEN “HEL” nie.

====== 

Sien gerus in dat die godsdiensinhoud/e, voorsegginge, misleidinge, afdreiginge en afpersing sal nie meer van toepassing wees nie, van nul en gener waarde wees, niks meer vir Mens beteken nie, sonder ‘n boom land en totaal verval!
Waarom tyd mors om met die God, gode, godsdiens en God-geloof te baklei, of nog daaraan vas te klou?

=========

In die skoene van 'Jesus' (1)

"Jeshua ben Josep,
ek, Pontius Pilatus,
Goerwerneur van Rome
en heerser van Israel namens die Keiser,
veroordeel jou tot kruisiging.
Jy sal aan die Kruis hang totdat jy gesterf het!"

"Stil staan ek daar,
hande vasgemaak voor my,
alleen,
voor 'n jubelande skare:
'
Kruisig Hom!
 
Kruisig Hom!'

Ek wens skielik vir 'n hand,
'n hand op my bewende hand,
'n woord van bemoediging,
'n sterktetoewensing,.
'n slukkie water;
maar daar is niks:
stil staan ek daar,
hande vasgemaak voor my,
alleen.

Die vroue Maria sou my bystaan,
saamstaan,
my vashou...
die paar vroue...
maar hulle moet buite bly,
hulle is mos maar net vroue.

My dissipels,
my volgers,
my ondersteuners,
waar is hulle?
Waar is net een van hulle?
Net 'n enkele een?

Simon was hier kort agter my,
netnou nog;
toe sien ek van die wagte loop na hom,
hy beduie heftig en verlaat toe die byeenkoms,
hangskouers,
sonder om een maal terug te kyk...
die breëgesig, Simon Petrus,
die selfversekerde een,
die sterk een...
tot vandag toe...
tot nou.
Hy haat seker steeds 'n hoenderhaan.

Die ander was almal spoorloos.
Waar is hulle?
Wat doen hulle?
Duisdende het nou die dag nog '
Hoesanna!' geskree,
nou skree hulle duisend kere: '
Kruisig Hom!'
Die mens altyd in duisende,
in hordes,
tropdiere
deur emosie saamgehou en aangevuur.
As die weer mooi is, is dit '
Hoesanna!',
as die storms kom, is dit "
Kruisig hom!'.
Nou word "
Kruisig" geskree,
met gebalde vuis
en '
ons-eis-dit'!
Daar word voete gestamp en baie gerumoer:
een moet gekies word...
Barabas of ek.
'
Kruisig hom!'
'
Kruisg hom!'
Ek word die 'hom'.
Barabas word salig.
Ek word verdoem.
'
Kruisig hom!
Kruisig Jesus!'


Wanneer 'n mens gekruisig word, is jy stil.
Hoe anders?
Maar nie die skare nie,
nee, hulle het bloed geruik,
soek 'n mens dood,
nogal aan 'n Romeinse kruis:
'
Maak gou...kry hom aan die Kruis!'
En ek is stil.
Baie stil.
My brein wil nie stil gaan staan nie,
saam met my gees kom flits dit vir my
:
'Dis nie die eerste keer nie,
dis al die tweede keer...
en twee keer lewendig verbrand ook.'
Ek sluk my sug stil terug.
Al weer gedood.
Elke keer oor godsdiens
.

Godsdiens:
verpesting onder die mens,
doodmaakdwelm,
ontmensingsverslawing...
verdoem is al wat mens,
aangevuur deur die pes onder die mens,
die pes wat maai onder die mens...
in diens van die gode...

godsdiens...
die gevoellose, vêr verwyderde gode se triek.

Hoe raak Mens bevry van hierdie verpestende gemors?
Hoe kom ons vry van die tydmorsende tjorts?

God en gode,
God-die-Vader,
en my dood kom al weer nader...
keer-op-keer,
ek en baie ander:
lewendig verbrand,
sterf in baie vorme:
kruisiging vir jou!
Want dis hoe
God dit wil hê.
God,
'n nuttelose gemors.
En ek het al weer oor sy tou getrap.
Diep in sy tjorts
.

Een van die soldate fluister aan my:
'
Ek weet jy is onskuldig.
 Ek sal jou help.
 Ek sal jou baie dwelms gee.
 Byt net vas!'
'n Tweede vloek my.
Barabas staan aan die kant van die skare:
hy huil.
Hy huil soos 'n kind en skud sy kop in nee.
Ek wens ék kon huil
.

Ek sou dae lank wou huil
oor die mens se stommerikheid,
verslawingspsige,
blindheidsmanie,
betronkingsverliefdheid.
Ek sou van hierdie kruis wou af spring
en elke
God en god se strot gaan breek;
ek sou al wat Nibiruaan was en is vermorsel,
ek sou selfs die skaduwees van die Annunaki van die aarde af vee...
...as ek maar net kon.
Maar My Mense wou nie luister nie.
My Mense sál nie luister nie
:
hulle is te vas aan die gode,
vas geboei en toe gepaapie deur gevoellose gode,
wat ons mekaar laat haat,
oordeel,
veroordeel,
haat
en dood maak.
Alles van
die gode,
alles vír die god,
in die naam van 'God'.

In daardie oomblikke,
toe hulle my op die kruis neerlê,
het ek gesweer ek sal
die gode se einde bewekstellig.
Ek het gesweer.
Ja, ek hét gesweer...
ek het dít gesweer
.

En nou is dit die tyd..."

'Jesus'-in-mitiese oordraging
via Aruan
25  Desember 2010
(einde van deel 1)
(rakende die energie van Jesus-Jeshua, hou asb hierdie in gedagte:
"
It is also a story with symbolism and can be read on many levels."

© Kopiereg voorbehou deur Aruan.

In die skoene van 'Jesus' (2)

"Ander Kant aangekom is ek 'toegesluit',
afgesonder,
eenkant gehou,
eenkant selfs vir die ou, gewese 'Tweede Vlak'...
'die Grys Area'.

Ek kon met niemand kontak nie,
en niemand kon my kontak nie...
ek is afgesluit.
Later sou skindernuus my bereik
dat 'n fake in my plek ingebring is:
ek in afsondering,
hý nou Jesus-van-Samaria.
Ai.

Hoe sal ons maak?
Hoe sal ons die kanker uit ons mensgestelle kry?
die kanker van die kwaad-der-kwade,
die godsdienskanker van die Annunaki gode.

Hulle was altyd magtig,
uiters magtig,
vêr gevorder en baie slim,
en in betronking honderd maal meer:
hulle het die God-Idee
onder die Mens tot perfekte betronking verwerk,
die mens in verslawing
in 'n voëlkou kom plaas.
Ai.

Hoe sal ons maak?
Hoe sal ons die gode uit ons lewens kry?
die base van die Planeet Nibiru,
met godsdiens ons tot slaaf kom afmaak.

Die mens is gekloon,
eers as Lullu gewoon,
toe gemaak na hul beeltenis,
humaan maar nie Nibiruaan,
slaaf in murg en been,
self in DNS verneder
tot hul slaaf wees vir ewig.

En ék het gesweer...

In daardie oomblikke,
toe hulle my op die kruis neerlê,
het ek gesweer ek sal die gode se einde bewerkstellig.
Ek het gesweer.
Ja, ek hét gesweer...
ek het dít gesweer.

En nou is dit die tyd...

Nou is die tyd,
nou is dit óns tyd,
want die gode se houvas
is verwurg nou die dag:
hul koning is dood,
heeltemaal dood,
An-u, ons 'God',
ook hul Vader-God,
ook óns Vader-God.
Ja, hy is dood,
ons 'God-die-Vader',
koning An-u, 'God-die-Vader'...
dood
!


En uit ons hemel is hy weggemaak,
hy en sy gevolg,
sy ondersteuners die lot;
en saam het die res
besluit nou is die tyd
om die oorgang te bewerk,
die oorgang tot Nuut word,
Mens,
Hemel,
Aarde,
die lot.

En nuut sal dit wees.
Nuut sal die Mens wees.
Nuut is hemel reeds op pad...
nuut,
heel nuut.

In daardie oomblikke,
toe hulle my op die kruis vasspyker,
die tweede keer verneder,
het ek gesweer ek sal die gode se einde bewekstellig.
Ek het gesweer.
Ja, vir die mens het ek gesweer:
óns sal hul baaskap oor ons beëindig.

En nou is dit die tyd..."

'Jesus'-in-mitiese oordraging
via Aruan
25  Desember 2010
(einde van deel 2)

(rakende die energie van Jesus-Jeshua, hou asb hierdie in gedagte:
"
It is also a story with symbolism and can be read on many levels."

© Kopiereg voorbehou deur Don Herman.

============

Twee keer!

"Twee keer is ek lewendig verbrand.
Twee keer is ek gekruisig.
En nou sal dit stop.
Hierdie in-naam-van-God kruisiging.
Vir mý sal dit nou stop,
hierdie in-naam-van-God kruisiging.
Vir my sal dit nou stop,
en ook vir My Mense sal dit nou stop.

Ek besef vandag,
nou,
ek is van die Kruis afgehaal,
finaal afgehaal.
Van die verfoeilike kruis afgehaal.
Dankie daarvoor...
ek is afgehaal...
uiteindelik afgehaal van die Kruis!

Vir 'sondes' is ek gekruisig.
Sondes wát!?
Wat se sondes?
Wat is sondes?
Dis ET bog...
volslae bedrog.

Julle is nie vol sondes,
julle het nie sonde;
óns het geen sondes,
ons aanvaar nie meer sonde.
Ons is vry,
van kruis vry,
van gode-bedrog vry,
van God vry,
en van gebod,
Ons is vry!

Dankie vir jou bydrae.
Dankie, Aruan, vir jou hulp;
my van die kruis afgehaal...
uiteindelik afgehaal.
Dankie vir elkeen van julle
wat my van die Kruis afhaal,
afgehaal het,
of nou sal afhaal.
Dankie, Vriend.
Dankie, Vriende.

Al hierdie dinge was onnodig...
totaal oorbodig...
dit was onnodig
dat ons moes veg,
stry,
baklei,
oordeel
en veroordeel...
in venyn verdeel,
en dit net om 'n skim God te please.
'n Tydmors God,
tydmors gode,
tydmors godsdiens,
en in gode-geloof
en
tydmors God-verering.

Staak nou die aanbidding,
die awe,
die vrees,
die soebat,
die beloftes glo,
die kamtige hoop...
hoop op 'redding' ,
opstanding,
hemel
en
ewige lewe.
Verheffing,
seeviering,
heersing
en
vergelding.
Staak die tydmors godsdiens,
gode-geloof
en
tydmors God-verering.

Staak die gebruike van die gode,
raak ontslae van agter die skuil van God;
staak die vrees vir God se groot, ou, kamtige byl;
staak die ewige dreigemente...
hel,
verdoemenis,
vlamme
en verderf.
Staak die kinderlike afskrikmiddele,
staak die ewige gesoebat,
en staan op in eie reg.
Staak die ewige voorliefde vir 'n ander se rug
in etikettering,
oordeel,
veroordeel,
haat
en venyn.

Staak alles...
al hierdie dinge,
en ons sal van voor af begin...
mens van die aarde
en
mens van die hemel,
as eenheid saam,
nuut,
van voor af,
oor begin."

Die Energie van 'Jesus'
25 Des 2010

© Kopiereg voorbehou deur Aruan.

===========================

Hier is 'n boodskap

Gooi weg jou swaard.
Gooi weg jou geweer.
Maak weg jou bybel-en-geweer,
jou haat in andere wie is ook mens;
jou gewoonte van in veralgemening maak seer,
jou gevoelloosheid teenoor ander mense teer.
Jou hamer op kleur,
jou gryp na die geweer,
jou regverdiging via God,
jou aansporing uit bybel snip.

Hoor my weer
en hoor opnuut:
in haat lê verdriet,
jou eie verdriet,
jou gesin se seer,
jou kinders oor 'n geweer.
Hoor my weer,
verdriet opnuut.

Hoor my as ek sê:
in liefde word jul nuut,
en 'n geweer is oud...so oud soos mens,
om te skiet is heel niks nuut.
O die pynlike geween
wat uit geweerloop speen;
en voor jul nog veg,
sal jul wees nuut...
splinternuut.
Ja, ons sal sorg
dat jul sal wees nuut
nog voor julle kan skiet.

In die skadu van Nibiru

In die skadu van Nibiru
staan ‘n gevriesde mens en koud kry.

In die skadu van Nibiru
staan ‘n verdwaalde mens en blind bly.

In die skadu van Nibiru
staan ‘n verleide mens op dit se knieë.

In die skadu van Nibiru
strompel ‘n verslaafde mens blind rond.

In die skadu van Nibiru
troon ‘n ET groots as God oor mens.

In die skadu van Nibiru
heers ‘n ET koning as God-die-Vader oor mens.

In die skadu van Nibiru
laggend, beherend ET’s as gode oor al mens.

In die skadu van Nibiru
‘n groots verleide mens.

In die skadu van Nibiru
‘n ET-God-verslaafde mens.

In die skadu van Nibiru
‘n goed beneukte mens.

In die skadu van Nibiru
aanbid mense nog ‘n mens as God.

In die skadu van Nibiru
word Yeshua tot Jesus-aan-die-Kruis verdraai.

In die skadu van Nibiru
word mens via kruis gesmaad.

In die skadu van Nibiru
word mens steeds vas geboei met God.

In die skadu van Nibiru
bly mens met godsdiens steeds ET slaaf.

======

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.Dit is nodig dat hierdie bladsy altyd REFRESH word! (so kry jy die nuutste weergawe)

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra of bydrae te lewer, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Inhoud Jesus
Jesus 3

Index