My 'kontak' met ons Ander Kant

Begin
  Ek het so iets nooit beplan nie. Ek is in afsku van "die Hemel" of "die Hel" grootgemaak en opgevoed;
ek is voorgesê dat dit satanies en "boos" is om met ons "Hemel", Ander Kant te skakel...dit is as "oproep van geeste" uitgemaak, wat beslis nie suiwer mý ervaring is nie: ek kommunikeer wel met lewensvorme in ons Ander Kant, en wel om leiding en boodskappe van hulle af te ontvang...tewens, die inhoud van hierdie werf sal vol wees daarvan.
Nota: "boos" is bloot 'n IDEE wat oor ons gegooi is, ten einde ons te boei. Niks kom uit Ewigheid voort as "boos" of "goed" nie. Dit kom bloot voort!

Hoe ek hierin beland het en agtergrond

  My lewenspad het anders verloop as wat ek ooit sou gedink het.

  My familie het gesê ek is met die helm gebore. Nie dat ek geweet het wat dit beteken nie.

  Ek het onder moeilike omstandighede grootgeword. Tot my sewende jaar het ek selde of nooit in ‘n kerk gekom nie, behalwe natuurlik vir begrafnisse en troues. Toe is ek na ‘n christelike weeshuis gestuur as gevolg van verswarende sosiaal-huislike omstandighede.
  Dit was ‘n plek reg uit die Hel, en dit is nog heel te sag gestel. Daar is ek egter met rottang en afdreiging by die Christelike geloof in gedwing...dit aan my as onverdraagsaam, wreed en kru oorgebring. So ‘n kinderdagbelangrikheid  bly maar vlak onder ‘n mens se vel sit...die wantroue daarin lê groot en altoos gereed in afwagting tot uitbars/toepas.
  Ek het dit wat aan my voorgehou is goedgelowig aanvaar en baie getrou nagevolg as deel van die geloof van ‘n kind wat hierdie bepaalde sieninge as die enigste waarheid aanvaar het, sonder dat ek ooit van ‘n ander siening verneem het, of dat ‘n ander geloofsgroep toegelaat is om aan ons weeskinders daar aan van ‘n ander geloof of persepsie te kom vertel.
  Later in my volwasse lewe het ek besef dit was suiwere, fundamentalistiese verwoording, wat daar oor my gegooi is, met uiters letterlike vertolkings van die Bybel, en absoluut geen spiritualiteit ingeslote nie. Baie beslis nie. En, snaaks genoeg, het genade feitlik totaal ontbreek, ook meegevoel, wat ek so nou-en-dan verneem het is net Boeddha en Sy Mense se voorreg. Uiteraard het ek vir baie lank nie die vaagste benul gehad wie hierdie Boeddha is wat My Mense so graag na verwys.
  Ten spyte van my toegewydheid en totale aanvaarding van Jesus...met en God, Here, Vader, God-die-Vader, Heilige Gees, Gees en Drie-Eenheid heel in verwarring...ook betrek, het vrae by my begin in my bewussyn kom...so al asof dit diep vanuit my kom:
* Hoekom, as Jesus so ‘n goeie Mens-God is, kan hy niks aan ons kinders hier se lyding doen nie?
* Hoekom kan hy niks aan my/ons ewige verlange doen nie?
* Hoekom kan ek nie huis toe gaan na my ouers toe nie?
* Hoekom kan Jesus niks aan ons ewige honger doen nie?

   Ek het teenoor self begin vra of Jesus niks vir die Mens beteken nie? Wel, hy beteken vir ons weeskinders niks nie; hulle dreig net aldag met hom, hulle maak van hom hul vloerlap om ons arme kinders te dwing om te maak soos hulle sê. Veel later in lewe het ek besef dat beide Jesus, God, Satan en Hel die hoof afdreigmiddels van die Mens is, en alles om húl interpretasie en verwagting rondom God en godsdiens op andere af te dwing...so al asof hulle móét.  So in my stilligheid het ek besluit Jesus is wreed en ongevoelig.

  Gedurende my twaalfde jaar as mens is my pa oorlede: ek was in die Weeshuis. Ek is nie toegelaat om sy begrafnis by te woon nie. Dit het my diep seer gemaak. Biae diep. Baie seerder en dieper as wat ek besef het.
  My oorgegane pa het my sommige nagte besoek, voor my bed gesit en oor my gebuig. “Dit lyk of hy huil,” het van die ander seuns gesê. Heelwat het my oorgegane pa gesien.
  Ek was verward, baie seer binne, met vele vrae waarop geen antwoorde beskikbaar was nie. Ek het besluit om die plaaslike dominee die hoofvraag te gaan vra. Ek het...teen die reëls...hom een Sondagoggend by sy uitkoms uit die Konsistoriedeur voorgestaan.
  “Dominee, my pa het selfmoord gepleeg, is hy in die Hel?”
  Hy het sy hand op my kop gesit en gesê: “Ja, Seun, dit is wat die Bybel sê, en dit is waar jou pa nou is. Gaan val in die ry.”
  Ek het in pyntrane daarvandaan  weggeloop. Baie jare later, en na vele pynlike ervaringe, het ek een nag besef, toe ek daardie oggend na kerk in ergere hartseertrane terugloop “ry” toe, het ek van daardie Kerk-groep af weggeloop; net al, dit sou nog vele jare en baie pyn kos voordat ek die moed had om êrens anders my eie ry te gaan begin vorm.

  Gedurende hierdie tyd het ek baie stil geraak, teruggetrokke. Een middag het “’n stem” duidelik in “my kop” met my "gepraat". Ek het geskrik, nie geweet wie of wat dit was nie. Ek sou baie beslis nie iemand hiervan kon vertel nie, want dan is dit Komanie toe met my...die Oos-Kaapse gestig vir “Versteurdes” van destyds.
  Die pratery het meer geword. Nie te te erg nie, nie te veel nie, maar meer as net ‘n woord of twee. Was dit God wat met my praat? het ek versigtig self afgevra.

  Om hier heel vêr vooruit te spring, dit blyk amper sestig jaar later dat die “stem” wat met my “gepraat” het daar in die Weeshuis my “Gids” van die “Hemel”, Ander Kant, nie-stoflike Dimensie was. Sy naam is Grey Eagle. Maar meer daaroor later.

  Ek het ergerlike nagmerries begin kry. Dit is toegeskryf aan die feit dat ek "met-die-helm" gebore is.

ea

Na weeshuis.
na skool.
"Chief"...

    Ek het maar na universiteit en troue my bedenkinge en vrae rondom ons kulturele God-sieninge en soms dwanggeloof gehad; niks ernstig nie en nie seker hoe, wat en waar nie. Toe vra ek 'n vraag rakende APARTHEID by die afgestorwe Nasionale Party, in oom John Vorster se tyd. Ek word toe geskors..1973/4: mens mog mos nie apartheid en veral aparte ontwikkeling bevraag het nie, nog mog jy die GROOTBASE ontstel het...onbevragende outokrasie het mos groots geheers, en was afdwingend verdra, geëis en bewerkstellig. Toe "werk" hulle my daarop (dieselfde mense!) baie gemeen uit die/my Kerk uit; hulle begin op wrede wyse by my kind in die Sondagskool: ek het gesweer geen kind van my sal ooit sy of haar voete weer in 'n Sondagskool sit om daar verneder te word nie. Toe begin die maandelange sukkelproses om my van die bepaalde Kerk los te maak/kry...wat ‘n stryd!
  Toe is ek buite, en alleen, verwerp, vermy, verketter en as nutteloos gelaat en verdoem.
  Ek lees toe baie. Op 'n dag, in navorsing, 'n boek, EDGAR CASE on REINCARNATION, Mei 1974, en kom daar tot die besef dat ek in my jeug verneuk is, geblinddoek en ge-bullldust is rakende feite van die lewe, geloof, studiemateriaal, edm. Ek het eenvoudig basiese dinge nooit van verneem nie: dit was natuurlik voor internet, toe INDOKTRINASIE vrylik op ons mense toegepas kon word...en is...weens die geslotenheid en afsondering, wat maklik tot uitbuiting kan lei...en gelei hét, die Afrikanernasie is geskaak vir eiegewin van 'n baie klein groep vanuit Afrikaanssprekendes...en hulle het die res van die Afrikaner...saam met die Afrikaans-christelike kerkgroepe...gevoellloos via boeiebandmetdodes vanuit die God-IDEE, gemanipuleer en bloots geïndoktrineer.

  Ek het oa op universiteit FILOSOFIE...destyds WYSBEGEERTE genoem...as hoofvak gehad, moes oa Plato redelik deeglik bestudeer, maar mog nie insake een van sy, en anderGrieke, se kernaanvaarding, nl reïnkarnasie, in handboeke raak lees of ophaal nie. So ontdek ek toe daar is destyds vir ons Suid Afrikaanse mark aparte, geresenseerde, voorgeskrewe boeke geskryf en ingevoer, wat aan die INDOKTRINASIE- en onderdukkings-inhoud van die vooraf gekose idees van die geheime base van die Afrikaner en -stelsel voldoen het, maar wat nie internasionaal so ge-rape aangebied is nie...selektiewe, voorskriftelike kennis.  Ek was geskok en verbitterd, besef ek het my tyd gemors tot op daardie stadium. Besluit toe daar, gedurende 1974/75, om myself van voor af oor te leer, om ALLES te verwerp wat op my afgedwing was, waaraan ek onderwerp is, en in verdraaidheid moes leer, maar eintlik verplig was om te aanvaar: ek wou kots dat ek van nie-voorskriftelike KENNIS weggehou is en in leuen(s) geleer is dat hierdie subjektiewe sifting van kennis die/'n uitverkore volk van ene “God” se “reg” is...MÝ Mense, en húl pekuliêre, eksklusiwistiese, God.
  Ek het dit ernstig begin bevraag, het wyd begin oor leer en oplees, navors, van voor af, as parnevu, van wetenskap tot 'n nuwe filosofie, en op soek na ware geloof; van An-u (genoem “God-die-Vader”) en sy Annunaki, tot by Koemarbi, die Oosterlinge se nie-God aanvarende "vader". Ek was verplig om duidelikheid te kry tussen mites, wat as God se onbetwisbare, werlik-gebeure waarhede aan ons opgedis, voorgehou en op ons afgedwing is, en van die standaardantwoord daarop “JY-MOET-NIE-TE-VEEL-VRAE-VRA-NIE”...en van “MOET”; van DOMINEE-WEET-ALLES; van Jesus is 'n wrede ou, wat strafgerig is, vinnig en kwistig daarmee, en dan nog al glo vir ewig straf...ongenaakbaar; en hy is nie in die nie-stoflike hemel te vinde nie, want hy berei homself voor vir 'n fisiese menseoorlog van oorloë...vanuit sy/die FISIESE HEMEL, Olam/Nibiru, wat ek met tyd en stryd uitgeredeneer gekry het as die “ewige”, fisiese woonplek van ‘n geheime ras wat die Aarde besoek het en Mens geneties tot stand laat kom hety, die sogenaamde Nibiruane/"Annunaki", wat “God” op aarde gedoop, genoem is en word.
  Ek dink toe  kwistig voort dat Jesus selfs nie in ons “Hemel” kán wees nie, want daar hy “God” is, is hy outomaties in verskil, verwerping, vyandskap en twis met die “Hemel”; en hy het fisies opgestaan en opgevaar na ‘n fisiese hemel, so hy kan nét in ‘n fisiese hemel/oord/bymekaarkompek/nirvana-domein wees, en nie in die Mens se, nie-fisiese na-afsterwe, nie-stoflike oord nie. Hierop bou ek toe dat daar wel ‘n tuiste vir Yeshua ben Josep, destyds van Israel, in ons nie-stoflike kongregasieoord/hemel is/was, maar nie vir “Jesus” wat glo fisies na ’n fisiese hemel toe is nie. Eers het ek jammer gevoel vir "Jesus", maar met tyd het ek moes aanvaar dat Jesus...geskep so 325-8 nC, te Nicaea...deel van ‘n IDEE was en is: maar weer die ou God-IDEE, die monster van die Mensdom, waarvan ons maar nie kan los en vry kom nie; tog is die VRY KOM van hierdie monster-IDEE nou voor ons deur...daar is ‘n NUWE MÔRESTER, wat binnekort vir elkeen van ons duidelik sal wees.
  Ek besef dat toe húlle (die Romeine, en daaropvolgende “Kerk” en stroomgelowiges) langs die pad Jesus tot God gefabriseer en verklaar het (‘n ou Romeinse filosofie, dat ‘n mens, soos bv Julius Ceasar, God kon word en tot God verklaar/geslaan kon word, en is...apoteose), het hulle hom (Die IDEE VAN JESUS-AS-GOD) outomaties ‘n opponent van die Ander Kant/Hemel gemaak: dit is waarom ek tot my skok nie Jesus daar Ander Kant aangetref het nie...een van die redes: ek het wel "Jeshua" daar aangetref, ontmoet, en is hy my tanse hoof-leermeester...my geliefde begeleier.
   Terloops, beide Jesus en God is nie in die Hemel teenwoordig of te vinde nie: dit weet ons wat kontak met die Ander Kant het al lankal. Dit is egter nie ‘n treinsmash nie, want die Hemel se tyd is verby, dit sal verval, weggemaak word, toegemaak word, binnekort ook (die toemaakproses is al aan die gang), want, soos in Openbaring 21 geskryf staan, die hemel sal daar nie meer wees nie. Beslis nie. Die Hemel se tyd is nou verby. En ek en andere is verheug daaroor.
  Anderkant die geboksste, voorskriftelike eenvoudig-maak, stereotipe, alles-is-fisies voorhouinge en dwingelandy van die Jesus-God en een-of-ander geheime, onverklaarde “Vader”-God van my kultuur, tref ek toe 'n ander wêreld in die/ons nie-stoflike, 4-de Dimensie aan, vele en ruim denke en sieninge, ook wydse wêrelde en ‘n “Hemel” waar talle en gedurige oorloë was: ek sê wás; dit gebeur lank nie meer nie...dinge het groots verander in die nie-stoflike menseoord, genoem “Hemel”; maar dan het dinge geweldig verander onder die ‘Nibiruane’, bron van ons buite-aardse God en gode...so aanvaar in bygeloofs-geloof, natuurlik hoër as ons...hiëragies..., met hul koning ons "aanbiddelike" “God-die-Vader”, en die ander ons God-gode in miljoene gedaantes, van slang tot een op ‘n “heilige, goue troon”: dit is dan nou die tanse koning van ‘Nibiru’, Enlil, se vernedering om so gesien te word, en nie as die hoogs ontwikkelde, verfynde ‘Nibiruaan’ (met trots), wat nie meer en langer oor aardmense as God of as die nuwe God-die-Vader in verstarde bygeloof wil heers nie.    
   Ek word toe aangepor, in die tagtigs, in voorstel, via my bewussyn/maaind,  om te SKRYF...gedurende my dertigerjare: het destyds nie geweet waar hierdie bewussynsinteraksie vandaan kom nie en wie my dus aangespreek het...en steeds aanspreek, met my interakteer...van-tyd-tot-tyd.
  Ek skryf toe “WEESKIND FANUS”, 'n jeugverhaal, gebaseer op my belewinge in 'n christelike, uiters wrede weeshuis, in die Oos-Kaap. Daar volg toe skryfdinge. Met tyd word ek toe ‘GETREK’ tot die/my GODSDIENSBEVRAGINGE: ek skryf in die jaar 2,000 “EK VRA NA GOD”.
  Na twee jaar kom "Gees" (ja, ek het met tyd besef dit is die nie-stoflike dimensie lewensvorme wat met my kommunikeer) weer tot my deur en seg: ‘Enigeen kan kritiseer en uitmekaar trek, ook vrae vra en krit; kom nou met alternatiewe voorstelle en oplossings...dit is waar die uitdaging lê.’ Ek skryf toe "DIE ALTERNATIEF" (beskikbaar op aanvraag, en sal met tyd op hierdie werf gepubliseer word); en dit bring my toe tot die besef DAT ONS LEWE UIT 'N TWEEKANTMUNT BESTAAN, kop (Ander Kant/nie-stoflike, 4-de dimensie/Hemel) en ons aards-fisiese kant, die stertkant; maar dat hierdie onlosmaaklike eenheidsverhouding deur Kerk en ook en veral die Hervormers en Calviniste kunsmatig geskei is, ook via 'n kunsmatige verbod teen die kontak maak met ons Ander Kant...daar word selfs beweer dat "God gesê het daar mag nie 'kontak' mert ons Ander Kant gemaak word nie": nie dat die Mens aan wie God dit kwansuis gesê het ooit uitgewys is nie, en ook nie HOE GOD HIERDIE PAAR WOORDE AAN MENS OORGERDRA HET...ook al die dinge wat aldag BEWEER word "God-het-so-gesê".
   Ek leer met tyd dat hierdie verbod teen interaksie en een-wees met die nie-stoflike kant van ons lewe reg van die begin van implementering van die God-IDEE toegepas is...van Ishmaïl se tyd af..., en dat Kerk-christelike godsdiens en dit se vervreemding van ons Ander Kant (“Hemel”) kenmerkend is van die God-IDEE/gevolg, want dit is deur húlle so begin, tw die stryd teen moontlike oorheersing van die nie-stoflike dimensie, wat deur Ishmaïl, die opstandeling, Satan...die eerste Satan, die “Gebinde Een” (?), gevestig is in die stoflike-fisiese dimensie.

  So het ek dit in “Visioene” verwoord:
  So twee jaar nadat ek EK VRA NA GOD geskryf het, het dit een aand tot my gekom dat dit maklik is om te kritiseer, "maar kom jý met iets anders...iets weg van die gode en God, wat jy bevind het voete had en hét van klei."
  Wat? Hoe sou dit moontlik wees om met 'n alternatief tot sê die Christendom te kom? Dit sit beslis nie in mý broek nie.
  Toe, een aand, baie laat, sit ek voor my rekenaar toe ‘iets’ vir my sê: ‘Begin nou die boek!
  Ek was verstom, maar het tog 'n nuwe blad op my Word geopen...sonder naam.
  'Wat sal ek die boek noem?'
  Ek het nie geweet nie, nie 'n idee gehad nie.
  Na so 'n uur se gedink en gestaar na die leë bladsy op my skerm het 'n naam vir die boek tot my gekom: DIE ALTERNATIEF. Ek het dit getik. En dit is hoe vêr ek daardie eerste nag gevorder het.

  Net hier het ALLES VIR MY VERANDER...maar ek het dit toe nog nie geweet nie.

  My skoonpa en ek was...is steeds (al is hy Ander Kant)...baie geheg aan mekaar: het mekaar verstaan. Hy is oorlede. ‘n Tyd na sy afsterwe het ek uit finansiële nood gaan dobbel; toe dit daar ook sleg gaan, het ek oë toegemaak en oorle pa (“oupa”) gevra om my te help. Die volgende oomblik het ‘n helder, in-outoriteit, “stem” met my “gepraat”. Dit was nie pa/oupa nie. Ek vra toe hulp en sê oupa kan vir my eerbare intensies instaan...ek was en is maar al maar deur soekend in hierdie dinge. Toe “praat” die ongenaamde een met oupa, ek hoor hom/hulle duidelik met mekaar kommunikeer, en in sy...oupa...se kenmerkende stem antwoord hy: “Aruan verdien hulp, maar nie op so ‘n manier nie.” Toe is die kontak duidelik en dadelik verbreek.

  Natuurlik kon ek dit nie verwerk nie, nie antwoorde kry op my vrae nie. Ek begin toe wyd daaromtrent lees en skryf ‘n boek genaamd “KONTAK MET ONS ANDER KANT”. Terloops, dis by hierdie afgesonderde Ander Kant/Hemel waar my verkennende boek, DIE ALTERNATIEF, onbepland op uitgeloop het. Ek land toe op buitelandse, spirituele webwerwe en begin verken: maklik was dit nie, dis vreemde stof/materiaal vir iemand wat in die Suid-Afrikaanse, christelike kultuur groot geword het. Daar tref ek boodskappe aan wat van Ander Kant af oorgebring is/word, sommer baie, wat hulle “channelling” noem...sien oa spiritlibrary.com . Dit het my sterk ge-interesseer. Steeds.
 
Ek sou dit graag wou doen...om te channel...boodskappe oorbring van die Ander Kant af, het ek gereed hardop gesê. Ek vind toe niks oor HOE DIT VERMAG WORD nie. Ek koop toe ‘n boek daaroor, “HOW TO CHANNEL”, gaan berge toe om dit in stilte te bestudeer. Daar het ek begin lees. Die 2de oggend (ek verkort die storie nou) het ek so halfpad gekom, toe ek by die einde van ‘n hoofstuk kom toe sê “Iets’ vir my...in my bewussyn: “Don, jy het nou genoeg gelees, jy ken dit tog.” So iets. Ek het die boek neergesit. Toe VERSKYN DAAR IETS VOOR MY...  
  Ek het dit so in “Visioene” verwoord:

  “Eers Gabriël. Aartsengel Gabriël het my onverwags op ‘n dag kom open tot spirituele kontak…’n hele klomp jare gelede. Dit was beslis nie vooraf aangekondig of van my kant af beplan nie. Nooit.
   My vrou en ek was by die Drakensberge: Little Switzerland, tussen  Harrismith en Bergville. Ek het ‘n boek oor kanalisering/channelling (boodskappe van Ander Kant af oorbring) gelees/bestudeer. Dit was laat oggend. Ons het op die stoep gesit en ons verlustig in die prag van die majestieuse Drakensberg. Ek het halfpad die boek gelees toe “iets” vir my in my bewussyn sê ek het nou genoeg van die onderwerp gelees. Ek het die boek neergesit. My vrou het vir my koeldrank gaan haal en gesê sy gaan vir ons brunch maak.
  My kop het swaar geword, ek het agteroor geleun en my kop op die stoel se leuning laat rus.
  Voor my gesig/geslote-oë het ‘n figuur in ‘n pers kleed verskyn, met ‘n groot robotgesig, met soort van goue pypstrale lig (goue lig van verskillende dikte), wat warm na my kop geskyn het, en in my kop in.
  Geluidloos het die vreemde gebeurtenis plaasgevind. Hoe lank dit geduur het, weet ek nie. Na ‘n tyd het ek bygekom, uiters verbaas, maar baie kalm. Ek het nie kon verklaar wat nou met my gebeur het nie. Ek het opgestaan en aan my vrou, in die oopplan kombuis, gesê ek kort nou ‘n stort. Terwyl ek stort, het my oorgegane suster (al jare oor) se gesig uit/in die stortkop verskyn en ‘n belangrike, persoonlike, familiale boodskap aan my oorgedra: dit het later feit geblyk te wees. Ek was verbaas, ook hartseer daaroor.
   Later is ek via Medium Sarie en gids Grey Eagle gesê dat dit Gabriël was wat also aan my verskyn het en my “kom oopmaak het”. Veel later het Gabriël self aan my kom sê dat ek van sy groep is, dat ek ook pers dra, dat hy my kom open het en dat daar vir my ‘n belangrike taak voorlê.

 Nota: Mens voel maar aardig as jy sulke dinge hoor, onseker oor wat dit is, wat gaan gebeur en wat jou te doen staan. En daar is nie juis iemand met wie ek dit kon/kan bespreek nie.” 

  Ek was verbaas oor hierdie gebeure, het rondgevra, ook op internet. Niemand kon aan my ‘n verduideliking verskaf nie. Daar volg toe ‘n latere gebeurtenis, waar my gids van destyds, Grey Eagle, ‘n uitstekende begeleier, via ’n “medium” aan my sê dit is Aartsengel Gabriël wat my kom “oopmaak” het. Verbasend, nè? Wel, ek was ook verbaas. Baie.

======
 

…die Kloof; Roeping; nav Openbaring 6:2:  Die Groot Kloof ...Die Songegewe Wit Perd & Groot Kloof

  Ek het gedurende 2007 ‘n spirituele groep in Durban besoek, wat vrylik via ‘n “portaal” met die Ander Kant en die Dimensies kontak het. Ja, dit is beslis so, maar hulle is nie van God of wat ons noem “Die Lig” nie...nie dieselfde lig/Lig nie. Hul vrylike kontak het my wel destyds geïnteresseer.
  Ek het op ‘n Vrydagoggend daar aangekom. Die Saterdagoggend, met sonsopkoms, na ek  tee gedrink het…ek alleen…
  ...is ek onverwags ‘weggeneem’ en het my in ‘n rietbootjie bevind, wat saggies oor ‘n sterk lopende rivier gevaar het. Anderkant is ek teen ‘n skuinste uit, toe ‘verskyn’ daar ‘n pragtige wit perd voor my en aan my regterkant. Die saal was van goud en het lang, goue strale weerkaats.
  Onwillekeurig het ek op die perd se rug geklim. Aan my regterkant, maar veel vêrder, het ‘n groot son verskyn. En terwyl ek in die rigting van die son ry, het Dit al groter geword, totdat Dit die hele horison gevul het…’n goue son.
  Toe kom ek by ‘n baie hoë rant…’n afgrond…en doer onder sien ek ‘n baie diep kloof. Hoe sou ek hier oor kom? Toe kom ‘n sagte aansporing en sê aan my om die perd oor die rant te stuur.
  Ek het onwillekeurig teruggedink aan een wintersoggend in my stap parkie, toe ek in ‘n visioen op ‘n baie hoë rotspunt gestaan het, alleen, en ‘n uitnodiging kom tot my om te spring. Dit was hoog, maar ek het dadelik in gees gespring, in vertroue. Ek weet dus wat nou hier sal gebeur, dus stuur ek toe die wit perd oor die afgrond. Toe val ek nie, maar daar is al die tyd ‘n soort van vloer van diamantglas (so het dit vir my gelyk) oor die kloof, en ek en die perd is rustig stappend daar oor, na die groot, goue son/Son. Daar aangekom het dit gevoel of ek in die ‘boesem’ van die son/Son opgeneem word, en kom dit toe tot my dat ek versoek word om terug te gaan, want daar wag ‘n taak op my. Ek het die perd laat omdraai en is terug, weer oor die diamantglasvloer.
  Daarna het
Die Wit Perd gereeld aan my verskyn. Ek is op allerhande ekskursies…op die wit perd…sommige nogal heel komies.

======

  “...ek het het op ‘n Sodagmôre wakker geword. Dit asof  duidelike woorde saam met my wakker geword het:
Gaan na die Benoni Stadsaal en gaan luister daar na ene Sue.”
  Nou: ek het nie ‘n Sue geken nie, nie geweet wie sy is nie, maar waarom sal ek nie gehoor gee aan hierdie uitsonderlike versoek en nie gaan nie?
  Toe ek opstaan vind ek ek kan omtrent nie loop nie: my rug was styf en baie seer: dit het later geblyk ‘n rugwerwel het ‘n senuwee vasgeknyp.
  Ek is met behulp van ‘n kierrie na my vrou, wat in die sitkamer was, en ek vertel haar.
  “Gaan jy?” vra sy.
  “Hoekom nie,” antwoord ek, ek het tog geen reëlings vir vandag nie en ek wil gaan. Gaan jy saam?”
  “Jy moet van jou kop af wees…ek gaan nie saam nie!"
  Sy het my met my rug gehelp, pille, kapoeffa salf (daai skerpruikende spiersalf),  rooi lamp, massering, en ek kon sonder pyn beweeg. Toe moes sy my help stort. Hinke-pinke is ek toe Benoni toe. Daar aangekom merk ek dit is ‘n psigiese skou, waar diegene wat hul dienste beskikbaar stel by tafelties sit en navraers te woord staan. Daar word ook kort-kort aparte sessies gehou, waar een-of-ander psigiese onderwerp bespreek word. Ek verneem by die deur dat Sarie om elf uur ‘n demonstrasie van kontak met die Ander Kant sou gee.
  Ek verneem toe sy praat in 'n sysaal langs die verhoog.  
  Sarie is 'n medium wat met die Ander Kant kontak het.
  Ek sukkel teen die trappe na die verhoog op met my gekrokte rug en kierrie. In die saaltjie aangekom, is ek alleen.
  Ek loer onder die tafel in, onder die twee stoele daar en onder die eerste twee rye se stoele: ek soek mikrofone: mense sê mos hierdie mense vra jou vooraf vrae en maak dan 'n vooraf-opname van wat jy antwoord. Ek wonder toe hoe gaan sy 100 mense se antwoorde binne 'n paar minute opneem, daarna luister en memoriseer. 'Maggies, dit sal so briljant wees, dat kontak met die Ander Kant nie nodig sal wees nie. Einstein sou skaam kry. My mense darem...verdagmaak is hul kos. Ek wonder wie en waar is met hierdie onware verdagmakery begin, en hoekom ons/my mense glo hulle kan hul godegeloof beskerm deur leuens en verdagmakery?' Ek weet daar is geen mikrofone en skelm apparaat nie, tewens daar is niks behalwe 'n tafel en stoele.
  Wat toe gebeur het kon ek nie daarna verklaar nie. Destyds, natuurlik.
  Ek is weggevoer. Vêr weg.
 
  Toe ek bykom, is die saal vol mense. Al die stoele is beset. In die breë deur staan 'n klomp mense.
  'n Vrou in haar middeljare kom ingeloop.
  "I am Sarie. I am doing this since I am a child. It is a gift I have, Let us begin..." 
  Sy begin agter. 'n Paar mense in die deuropening word uitgesonder en sy sê vir 'n vrou in die deur: "Agter jou staan 'n vrou met grys hare, korterig...sy hou van groot oorbelle...en sy dra baie ringe...sy lag graag..."
  "Dis my ouma!" gil die vrou en bars in trane uit.
  "Jou ouma...haar naam was Mary...sy sê sy is baie gelukkig waar sy is...vra jy moet groete sê aan Jorge...wie is Jorge?"
  "Dis my broer!" En nou huil die vrou hard en baie.
  "Jorge sal die pad vind...hy is uiters intelligent, maar hardkoppig..."
  "Ja," sê die vrou snikkend.
  "Jorge sal 'n groot kalmte binnegaan...hy is eintlik baie geseend...hy sal ook hierdie dinge begin sien...ervaar...nie weet wat om daarmee te maak nie...maar hy en een van sy kinders sal groot dinge insake die Nuwe Aarde en Nuwe Mens van Ander Kant af oordra. Moet jy nou net nie vir Jorge ontstel nie. Weet dit net en moenie te veel met hom oor hierdie dinge en godsdiens  stry nie. Sy gids van Ander Kant af sal wel met hom kontak. Hy word gereed gemaak daarvoor."
  Toe sien sy iemand agter 'n ander  persoon en gaan aan.
  Later is daar 'n hond, en die vrou raak verskriklik emosioneel as sy sê dis haar hond gwees...
  "Nee," sê Sarie, "dis steeds jou hond...en die hondjie sê sy wag vir jou..."
  Later steek Sarie vas en vra: "Wie het 'n aap gehad? Hier is 'n aap wat heeltyd tussen julle rondhardloop."
  En 'n man raak betrokke, vertel van sy oupa se aap wat eintlik sy aap en speelmaat geword het.
  Ens.”


 
Te veel gebeurtenisse, agtergronde en trane om vooraf beplan te gewees het. Nee, hier is iets aan die gebeur wat ek nog nie verken het nie...iets waarvoor ek in bangmaak en verdagmakery vanaf weggehou is: is dit moontlik dat langs die pad iemand ons, en so ook mý, bepland daarvan wou weghou? sodat ons nie sekere feite en waarhede agterkom nie? Is dit moontlik dat iemand uit ons verlede ons bepland van hierdie/ons Ander Kant af wou/wil weghou? ons só bang gemaak het daarvoor dat ons in VREES daarvan sou wegskram? Is ek/ons deur iemand, groepe en die Kerk mislei? Hoekom?
  Ek het diep gaan dink.
  Was my besoek aan hierdie kontakmaak toevallig? Nooit! Die boodskap by my wakker geword het was nét te duidelik.
  Metterwoon besef ek toe dat ek in die jare neëntig die hele idee en saak rondom God baie deeglik begin bevraag het. Op 'n dag het iets tot my deurgekom nl dat ek gerus my bevraginge in skrif kan neerpen, ordelik, dan kan ek mos so na 'n kant toe kom. En ek doen dit toe. Die boek, EK VRA NA GOD, het hieruit voortgespruit. Ek het die boek 'n klomp jare gelede op my destydse webwerf, genaamd God-forum, gepubliseer. Toe ek egter finansieël swaar begin trek, na 'n ineenstorting en beroerte, kon ek nie meer met die publikasie volhou nie.  Met my kontak met die Ander Kant, asook baie na-lesing daaromtrent, het ek egter gou agter gekom dat daar GEEN GOD of GOD-IDEE IN DIE ANDER KANT IS NIE: ons word nie daar ook en langer deur en via die God-IDEE as lewensvorm verkrag nie. Dit het my tyd geneem om ‘n sinvolle antwoord te verwerk nl dat die God-IDEE in die fisiese wêreld bestaan, waar dit uitgedink en bepland geïmplimenteer is, in opposisie teen die nie-stoflike leefwêreld, en nie deel van die nie-stoflike dimensie vorm nie en nie daar aanvaar word nie. Later het ek ook agtergekom dat dit ook nie juis deel van die ganse heelalsbestaan is nie: die presiese omvang van die verspreiding van die God-virus in die Heelal kon ek nog nie bepaal of omskryf nie
  Hiervandaan is my ervaringe vol beeltenisse (imagery) en woordinteraksie met die nie-stoflike Dimensie, en ook soms met lewensvorme van ander lewenswêrelde, soos van ‘Nibiru’ en die Pleiades (7-Susters..waar ons nie-stoflike komponent vandaan stam!), die Son en andere.
  Dit is nie iets waarvoor ek gevra het nie, maar wat ek nou daagliks beleef, en nooit bevat dit “MOET”, “OORDEEL” en “VEROORDELING nie.
  En toe, Augustus 2010, kom my tanse hoof-leermeester, Jeshua, en dikteer aan my die NEUTRALITEITS-BEGINSEL: is dit my ultimate tot dusver? Toe kom my oorgegane skoonpa en vra of ek oor die Nuwe van die Mens sal skryf.
  Ons kom daarby hierin.

======

Teleskope: Reg an die begin van my "kontak" met die lewendes in ons 4de Dimensie/Ander Kant, is ek in beeltenis "gebring" tot op die dak van 'n baie hoë platdakgebou...die hoogste gebou wat ek nog gesien het.~
Aan my regterkant was 'n ry teleskope. Aan my linkerkant, by die eerste teleskoop, het 'n lang, skraal man gestaan: hy was besig om deur die teleskoop te kyk. Hy het van my bewus geraak, teruggestaan en gevra of ek wil kyk.~
"Ja," het ek heel gretig gesê.~
Hy het teruggestaan, gewys ek kan voortgaan.~
Gretig het ek gekyk, maar, heel teleurstellend, het ek net 'n kol groen gras gesien. "Is dit al?" vra ek.~
"Ja," antwoord hy. En toe: "Don, onthou altyd dat wat jy sien is net 'n klein deeltjie van die groot skepping en werklikheid. So sien elkeen net 'n uiters klein deeltjie van die AL. Buitekant jul individuele en kollektiewe sig lê 'n eindelose bestaan van nie-verdeeldheid."

======

Van Aruan: "Vriend, Jou opregtheid/oopmaak is verblydend. Jou skugterheid tov my multi-dimensionele uitgnge is verstaanbaar, so is sy en Ons Mense voorgeseg, gebind en geïndoktrineer om nie buite die voorskriftelike te mag verken, beproef, beweeg en ervaar nie: alles buite die kultureel-christelike sieninge is glo "boos"..."demonies"!
  Toe ek as sewejarige kind in 'n christelike weeshuis beland het, was ek nie bevlek met die doen-wat-jy-wil-solank-jy-net-in-Jesus-glo, WREDE uitgang van die Christendom nie. Ek is as kind daartoe verlei, eintlik gedwing...dwang vorm 'n kerndeel van christelike uitgange. Ek het 'n oortuigde, toewydelike lid van die Christendom geword, wou my lewe daaraan toewy. Toe land ek in die volwasse lewe van ons plaaslike christelike, gevoellose kultuur-gemeenskap, en ek begin insien dat Jesus en Kie net 'n veskoning is om te doen wat jy/groep wil, ongerep (want die IDEE-God kan absoluut niks aan die saak doen nie), met in-Jesus-naam is ek/ons gemagtig tot enigiets. Ek was nie gemaklik daarmee nie. Daaropvolgende wrede lewenservaringe vanuit christelike menseoord het my laat terugstaan in bevraging. Ek het begin soek, nagevors om antwoorde, op skrif begin stel (EK VRA NA GOD), toe 'n alternatief ontdek: Die ANDER KANT! (my boek: DIE ALTERNATIEF). Ek was op pad tot multi-dimensionele interaksie. Het dit nie toe geweet nie....

======

  Kontakmaak met lewensvorme in ander Dimensies word MULTIDIMENSIONELE SKAKELING genoem, dws om met meer as en buite ons 3-D te “kontak”/skakel via ons bewussyns...eintlik ons DERDE BEWUSSYN...wat nog altyd daartoe in staat was en is, maar van die begin af bepland aan bande gelê...gesmoor is...deur die ET-God&gode, “Annunaki” van weleer.

  Die Annunaki van destyds (onder dwangleiding van gewese/afgestorwe Koning, Anoe/”God-die-Vader”) het Mens oa van hierdie vorm van kommunikasie met ander leefdimensies wou weerhou: hierdie weghou van Heelalsskakeling en verbreiding van kennis en lewensomstandighede wás die instelling en mikpunt van die ou geslag van “Nibiruane”/”Annunki”/God-God-de/gode van ons erfenis.
  Die die tanse “Nibiruane”, onder leiding van Koning Enlil/EL, staan VREDE voor, en geensins die ONDERDRUKKING van Mens en/of  enige lewensvorm in die Heelal meer nie. Hulle wil dan ook bydra tot VRY-KOM van Mens en enige lewensvorm wat via hul oorheersings-IDEE van “God” in ontwikkeling teruggehou is, en ook van Heelalsskakeling weerhou is/word.

  Ek was van kindstyd af geïndoktrineer deur bybel, godsdiens, kerk, kultuur en mede-mense, ook voorgeslagte, om VREES-vol vêr weg te bly van skakeling met ander dimensies of lewensvorme, ook dan ons 4de, nie-stoflike dimensie, wat My Mense “Hemel” gedoop het...in werklikheid “Hemel”-2, want eers en voorop is daar “Hemel”-1, die FISIESE “Hemel” van Mens...Olam!

  Gedurende my dertigerjare het ek tot insigte gekom om hierdie voorskriftelike vreesaanjaging/bangmaak/afkrik/beswering rakende ons Ander Kant/4de Dimensie/nie-stoflike kongregasieplek aan te spreek. Met tyd het dit en ander dinge gelei tot die aanvat, beswering en los maak/kom van alle vorme van VREES, beginnende by God- en godsdiensvrees.

  Ek het dit nie vanuit voorafbeplanning aangepak nie. Allermins nie.

  Ek is gedurende en spesifiek vanaf 1992 in ‘n ergerlike smeltkroes gebring/geplaas (met die 1ste, persoonlike smeltkoes in 1973/74), toe ek tydelik gevestig geraak het in ‘n konserwatiewe en uiters christelike dorpie/gemeenskap, waar ek ea prooi geword het van drie christelike, hooguiters vroom mans, wat hulself enige moontlike pad en optrede toegeëien het om GELD van andere (onskuldige mense) te bekom en te mág bekom. Ek het my jarelange finansiële bates daar in pyn en uiterse geveg verloor; ek het in ‘n massiewe, inslukkende “black hole” (van totale vernietiging!) van in en met geen-gevoel-insluk beland, iets wat ek nog nie vantevore ervaar het nie.
  In hierdie droesemtyd het ek die sinvolheid van so ‘n tipe lewe, oorheers deur GELOOf en God, intens in bevarging en verwoording begin bevraag...dit het ‘n primêre deel van my lewe begin vorm: dit was bevragend van aard, maar ook met heftige kritiek teen die bestaande, ongevoelige, oorheersende God-en-godsdiens gedomineerde samelwingsbenadering.

   Ek is weer terug na my ou tuiste en sake-instelling, maar niks sou ooit weer vir my dieselfde wees nie.
  Toe, gedurende 1997/98 is ek gelei (toe nog nie verstaan waar hierdie interaktiewe leiding vandaan kom nie) om my bevraginge rondom God en hierdie klas van dinge op skrif te sit, dit ordelik begin saam te stel.
  My boek, EK VRA NA GOD, het in die jaar 2,000 hieruit gevolg. ‘n Paar oorgeblewe, nie-opgedateerde hoofstukke daarvan is beskikbaar  op hierdie webwerf.   

======

Julle sal verander tot die Heelal en nie tot wat julle glo en dink die ‘Hemel’ van julle verwag nie.
   Jul Ander kant/Hemel is nie belangrik nie, nog bo julle lewensstand verhef, en het dit nooit so bedoel nie, nie bedoel om hoër geag te word as julle of die Heelal nie. Dit is by en via die God-IDEE dat julle mislei is om hiërargies/hoër-laer/in-rangorde te dink, te glo en te aanvaar. Hoor dan as ons vandag aan julle kom sê dat skeiding van mens-tot-mens, mens-tot-oorstaanoord/'Hemel', mens tot “God”, die IDEE, en mens tot Heelalslewe nie in werklikheid bestaan nie, nooit tot skeiding bedoel is nie. Julle/ons spruit almal uit Heelalslewe voort, as een uitvloeisel, uit een Lewens-Bron. Laat die eenheid van lewe/ Lewe nie langer in en deur julle verbreek en geskaad word nie.
   Miskien om hierdie rede i
s dit gewil dat jul Ander Kant lewe, jul nie-stoflike oorstaanoord, jul “Hemel”, nie langer sal bestaan nie: dit sal met jul nuwe bestaan in die 5de Dimensie een word...en geseënd sal die Mens ook daardeur word en wees.
   Maak julle dus gereed, nie net om tussen-mens een te word nie, maar ook mens-tot-oorgegane mens. Vreemd, nè? ‘n Moeilike konsep om te begryp, maar ons wys daarop dat dit alleen ‘moeilik’ is solank julle uit jul tanse nie-natuurlike, 3-D bestaansdimensie dink/redeneer. Alles is bedoel om een te wees, want alles ís een.
   Die hartseerskeiding tussen mens in 3-D en lewe en mens in 4-D, nie-stoflike lewe is nie meer welkom nie, en sal nie langer voorgesit word nie: dit sal drasties gewysig word. Heel drasties.
   By hierdie punt gekom wys ons daarop dat OORDEEL en VEROORDELING geen plek in ons Nuwe Dimensie/Lewensstaat sal hê nie. Reeds is daarmee weggedoen, en haal ons hier Jeshua se woorde aan Aruan, lank gelede aan: ‘Hier is nou net genade. Genade, genade, genade; genade vir elkeen en almal, nét genade.’
   Ons verwag dat die meeste van julle verheugd hieroor sal wees. Tog is en sal daar ook van julle wees wat nie ons genade-vir-almal sal wil aanvaar nie. Aan hulle sê ons vandag julle oë sal in trane van blydskap geopen word hiertoe.
   Daar is tog ‘n harde neut wat ons ook vandag hier wil oopbreek, en dit is die plegers van verraad teen die mensdom, die moordenaars, vernielers van kinders en dies meer. Die gehardstes was in rooi kooksoonde van smeulende verandering begrawe, totdat dit...hulle...weer goud geword het: so is dit in beeltenis aan Aruan gewys, rye-en-rye daarvan, wat net aanhou en aanhou. Ook dít sal nou tot end kom en sal ‘n elk-en-‘n-ieder by die genadeput aankom. Ook jý wat hier lees. Let tog daarop dat
daar geen meer VERDELING van mens sal wees nie, op geen manier nie. Jul geloofs- en godsdienstige VERDELING van mense sal summier en oornag verval...dit sal nie meer en langer bestaan nie.
  
Geen karma meer nie, geen terugkom om eers te ly nie, geen straf nie, geen oordeel en geen veroordeling nie. Die ‘Ewige Vuur’ bestaan nie. Die sogenaamde ‘Swart Area’/"Hel" vir verdorwelinge is reeds weggemaak, so ook jul geliefde ‘demone’. Ja, daar bestaan reeds en beslis nét genade by ons. Daar is nou by ons in Ander Kant vergifnis om te gee en om te vind, ‘n merkwaardige belewenis wat julle almal sal oorval in dit se onbegrensde oorvloed. Dan sal daar ook nie meer langer ‘n lang oorblytyd hier Ander Kant wees nie, dit is tydmors. Daar sal nie meer verwydering in enige vorm tussen mense wees nie. Die sogenaamde hemelstaat sal permanent verval, en saam met dit sal die onnodige parefernalia  waaraan die Mens onnodiglik en ongevoeliglik onderwerp is.
   Julle, ons en alle lewensvorme was en is bedoel om verheugd in die lewe te wees, en geensins om in smarte te leef nie, nie in pyn en lyding nie, nie in onsekerheid, finansiële bekommernis, siekte en slaaploosheid nie. Nog baie dinge.
Alles sal verander. JULLE SAL NUUT WORD. Mens sal nuut word. Ons almal sal nuut word.
   Daar is ‘n bo-kamer. Hierdie bo-kamer is nou oop vir elkeen wat wil. Vir wat? En ons sê om tot Ewigheid uit te reik, om deel van Ewigheid te word, om die dooie Mens op te wek.
   Hoor jy wat ons sê, Aruan? Hoor jy? Want ons het dit al vir jou gesê, gesê
dit is tyd om die SEUN-VAN-DIE-MENS lewendig te maak, op te wek, want die bo-kamer (sien Elia) is joue. So is die bokamer tot uitreiking na Ewigheid nóú elkeen van julle s’n.
   Is jý (enigeen van julle) gereed om die trappe op te gaan, die bo-kamer te betree? Doen dit gerus nou, en die wêreld sal jou ervaar as een wat met Nuwe Lewe die trappe afkom.

"Nou: onthou, jy is multi-dimensioneel, nie meer nét tot 3-D beperk nie. Laat jou nie langer en meer in die moeras van gediminiseerde mensestaat deur andere gehou word nie...bly uit die moeras uit!

  Gaan dan nou, soos Elia, in selfversekerde stap en afwagting na die bo-kamer, en onthou, jy stap nie die trappe tot die bo-kamer op in onsekerheid of tot vermaak van die omstanders nie...veral as hulle nie jou oortuiging/geloof deel nie; ook skuld jy hulle geen verduideliking nie en geen rasionalisasie en/of regverdiging van jou in-verwagting optrede: gaan net vasberade voort; gaan nóú na die bo-kamer.

  Maar eers: die opwekking van die Dooie Seun in die bo-kamer is nie hierin nét 'n lewendig maak nie, dit is ook 'n opwekking, 'n opstanding, 'n lewendig maak van jou Mens-e, 'n opstanding uit die ou tot-niks-in-staat Mens; dit is die Opstanding tot multidimensionele Heelalslewe

  Gaan dan nou na die bo-kamer..."

======

Te Hentiesbaai: "Soos die kwikkies by en om jou broodkrummels naby jou kom eet, so sal jy in waagmoedige vrede by Ewige Bron gaan skep/eet, om die Dooie Seun-van-die-Mens op te wek uit sy doodsslaap uit. Moenie meer en langer teruggehou word deur misleide mense nie, of weggeskrik word van Heelalsvermagting."

 "Ons"

======

28 Sep 2013...vroegoggend: Gedurende my stil word, netnou, buite, in die heerlikkoel oggendbuite, sê ek dankie dat dinge na 'n kant toe kom tov VRY KOM. Kom dit toe tot my...in my bewussyn...dat die VRY KOM ook by my van binne my besig is om tot volwassenheid te kom.
  "Van binne af. Aruan, merk hoe dat VRY KOM 'n van-binne-af PROSES is.
  Jy is al baie lank daarmee besig, en nou begin jou VRY KOM rigting te kry.
  Ons herinner jou graag daaraan om nie hulp of krag tot VRY KOM BUITE jouself te vra of te verwag nie,
nee, 'kyk' binne jou vir die vuurkool van VRY KOM, en ervaar VRY WEES beide binne en buite jouself."

(vervolg)

======

Enigeen is welkom om kommentaar te lewer, per E-pos, aan aruan@nuwemens.co.za

Dit is nodig dat hierdie bladsy altyd
REFRESH word! (so kry jy die nuutste weergawe)


Hentiesbaai selfsorg vakansie-akkommodasie (ons is besig om hierdie werf nuut te maak)

                 Kliek altyd 3 KEER op REFRESH, ten einde die jongste weergawe van hd bladsy te kry!


Kontak
Indeks

Hentiesbaai verblyf…ekonomies 6>15 slaap per eenheid:
http://www.henties.... : Hentiesbaai verblyf…ekonomies 6>15 per eenheid!
 

URL Submitter

Free Website Search Engine Submission