2. Knipsels uit boek waarmee ek besig is: Nuwe Mens

So sê JaHWeH, die GEWESE "God' van jul bybel, wat deur jul christene VERWERP is as God, en steeds aangehou word as 'n aangelaste lappie:

"As julle dan nie WIL hoor nie, skree tog nie jul dwaasheid as luide krete nie, want die heersingstyd van die sg God&gode is finaal verby, was nooit universeel nie, was oa mensgerig, ten einde jul as ons onderling/e te hou doodsmorend as God-verdrinkte marionette...en, snaaks genoeg, amper die helfte van julle is perfekte slaafmarionette, elke heerser se droom!" .... [Ishkur-JaHWeH; 5-10-2012]

Juig, Mense, juig. Asseblief, ons vra dat julle nie in ‘n bekgeveg betrokke raak oor of ons van “Nibiru” nou as jul God en gode bestaan, al dan nie, en of julle sonder ons God-IDEE beter daaraan toe sal wees, of nie. Kyk, ons bestaan groots in jul bybel en geloofsboeke, ons heers bepland (steeds) in jul maaind/s en via jul hooghartigheid.
Julle verdelg-mekaar nydigheid jeens mekaar, jul hooghartiggefondeerde onverdraagsaamheid, maak van ons...my soort...ewige heersers oor julle; maar hoor my aan vandag: óns het julle geboei, en óns sal julle van hierdie god-boeie kom bevry...nou!”
[Ishkur-JaHWeH; 5-10-2012]

Ek sal nie as God kom nie. Ek kontak nie tans met mense om as God oor hulle te heers of te wil heers nie. Ek vra nie verdere VERDELING van Mens via ons God-IDEE nie. Ek vra niemand om my as God bo ander gewese god-de, leefvorme of mense te verhef in droomsieninge nie, wat in die Heelal as lagwekkend beskou word. Ek vra dat julle die/jul verledesgeloofsboeke afsweer, alles en enigiets wat tot VERDELING van Mens mag lei, ook wat julle verder weghou van kontak met ander Heelalslewensvorme, en so ook ons en jul tanse nie-stoflike dimensie leefarea.
Laasgenoemde sal verval...ja, jul nie-stoflike “Hemel” sal in die Nuwe Bestel uitgefaseer word. Albei jul tanse Hemels (nog verdere verdelingsidees) sal verval. So sal julle binnekort gebring word tot ‘n punt dat julle ons...jul verledesgod/gode...nie meer en langer as “God” sal aanbid en vrees nie...albei aksies wat totaal onnodig is.”
[Ishkur-JaHWeH; 5-10-2012]

"en also SAL JULLE LANGER LEWE, al is julle tans nog onwillig in gebondenheid om dit in te sien."
[Ishkur-JaHWeH; 5-10-2012]

Sondagoggend, vroeg, 8 Mei 2011 

Weghardloop van Mens?


"
Ek, Oom Ishkur, van die Planeet Nibiru, jul 'JaHWêH', wil nie graag weghardloop nie van die versoek om hulp vir die aardmens, wat immer 'n geregverdigde versoek is, wat in opregtheid tot ons gebring is, nog is dit selfsugtig. Maar, ek het intussen ou ou man geword, wat al die fasette van die uitdaging hierin moet beskou en oorbrug. Ek bevind my 'n glimlaggende ou man by jou, Donald, agv vorige onderonsies en ontmoetings (Augustus 2010 en vroeër), maar ek besef ek het oud geword, tog sal ek graag voldoen aan jou versoek dat ék en/of my Annunaki die 'Breaking News' veroorsaak of bring wat begin 2011 deur jou gebring en aangekondig is.

Ek het die Mens lief...baie lief, Don/Lesers, en 'n geliefde behoort nie gedrop te word nie. Dus: ek/ons sal aan jou versoek gehoor gee, Don. Op een-of-ander manier sal ek, direk of indirek, aan die versoek voldoen dat ek die vrymakende (verlossende!?) boodskap as 'Breaking News' aan die Aardmens bring. Ja, ek sal.

Kort-voor-lank sal 'n 'op-die-wolke' kom gebeurtenis julle kom wakker maak uit die aan-die-slaap-gesuste toestand waarin julle verkeer. Daar is egter besluit om dit nie in reaksionêre vorm aan te bied of te bring nie: ons wil 'n Goue Oggendstond kom inlei, wat 'n brug sal verskaf vir die tot-stand-komende Nuwe Mens om ingeligd en vrywillig oor te gaan tot die Nuwe Dispensasie en Bestaan.

En dit sal nie so moeilik wees nie, sien daar sal losmaking van die boeie van die verlede, godsdiens en ons Annunaki as 'n nuwe fronting gebring word, wat julle...die tanse aardmens...die Goue Brug vrywillig sal laat oorgaan...julle daartoe sal laat beweeg...aanbeweeg.

Hoor dan nou, Mense, die tyd van ons Annunaki se besetting van jul maainds en lewe sal binnekort 'n vinnige dood sterf, en in die plek daarvan sal 'n Nuwe Spiritualiteit in en tussen julle opstaan. En die Ou Mens sal opstaan uit die dode van die verlede!"

Maak seker jy druk altyd REFRESH 2 keer ten einde die jongste weergawe te sien!

"Julle is deur 'n FISIESE doodsstorie/mite geboei tot in 'n fisiese doodsgraf te wees/bly;
julle totale uitgangspunt is een van "gees"-mindere
en in fisiese boeie, -denke, -geloof en -doodsdoeke vas gemaak en toegedraai..."

 

"Kort-voor-lank sal 'n 'op-die-wolke' kom gebeurtenis julle kom wakker maak uit die aan-die-slaap-gesuste toestand waarin julle verkeer. Daar is egter besluit om dit nie in reaksionêre vorm aan te bied of te bring nie: ons wil 'n Goue Oggendstond kom inlei, wat 'n brug sal verskaf vir die tot-stand-komende Nuwe Mens om ingeligd en vrywillig oor te gaan tot die Nuwe Dispensasie en Bestaan.
 
En dit sal nie so moeilik wees nie, sien daar sal losmaking van die boeie van die verlede, godsdiens en ons
Annunaki, as 'n nuwe fronting gebring word, wat julle...die tanse aardmens...die Goue Brug vrywillig sal laat oorgaan...julle daartoe sal laat beweeg...aanbeweeg.

Hoor dan nou, Mense, die tyd van ons Annunaki se besetting van jul maainds en lewe sal binnekort 'n vinnige dood sterf, en in die plek daarvan sal 'n Nuwe Spiritualiteit in en tussen julle opstaan. En die Ou Mens sal opstaan uit die dode van die verlede!"

 

(Hierdie is ‘n knipseldeeltjies uit die voorgenome boek, NUWE MENS (Openbaring 23 ea), van belewenisse en “ontvangenisse” (in beelde en woord) wat deur Aruan ontvang is te Hentiesbaai, Namibië...alles in STIL-WORD tye oor 3 jaar!
(Kopiereg voorbehou)

(volg)

Enigeen is welkom om hier bydrae te lewer of 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index

Gaan na Deel 1