1. Ek ontvang Openbaring 23, 24, 25, en tans 26!

Onverwags het ek my in gees bevind waar "Oupa"...my oorgegane skoonpa...langs my sit:
ek "sien"/ervaar dat ons op die agterdek van 'n passasiersboot sit. Alleen. Ek het dit destyds so verwoord:

Ons is skielik op die agterdek van 'n groot passasiersboot...ons twee alleen. Hy praat rustig:
    "don, daar is iets wat ek met jou wil deel. Dis iets wat min mense weet, van sal hoor, of ooit sal verstaan. Dit het te doene met
die Ewige Saad...” en goudgeel saad spat die ruimte voor en om ons vol.
  “Jy spook met die verwarrende terme vanuit die Ou Paradigma na die Nuwe Paradigma, soos byvoorbeeld, ‘VERLIGTING’ en ‘God’, asook ‘goddelik’ en dies meer. Ek wens ek kan jou vir 'n lang tyd wegneem, na 'n idilliese plek van jou keuse, waar jy vir 'n geruime tyd kan fokus op hierdie
vervangende Nuwe Paradigma terme. Daar is niemand wat daarvoor kans sien nie, nie aan ons kant of aan julle kant nie. Jy kán dit doen, jy moet net ruimte daarvoor gegun word. Jy het nou met notas insake ‘verligting’ begin. Dan kan jy die hele spektrum van te vervalle terme aandurf. Ek wens so ek kan dit bewerkstellig dat jy hierdie groot taak verrig…en gou ook!”

 
Die Ewige Saad...ewige saad... Dit kom lê soos 'n kombers voor ons, om ons, oor ons, hang selfs in die lug bo en om ons...Die Ewige Saad... Ek is aangegryp, geïnteresseerd, kalm opgewonde daaroor.
  Of ek dit finansieel sal kan bekostig…dis ‘n ander saak…heel ‘n ander saak. Die meditasie-‘verbinding’ word met my rasionele insnyding en vertwyfeling plotseling en summier verbreek.

Kersdag; 25 Desember 2010; 18h00.

Kliek altyd 2 KEER op REFRESH, ten einde die jongste weergawe van hd bladsy te kry!

   “En kyk, jy sal op wit klippe sitplek inneem, en jy sal die nie-sigtelike heining (betronking) besef (wat jou mense nie sien nie), en jy sal die  vryheid ten volle opneem!

======

Ene Khutumi is 'n sterk leidinggewer vanuit ons 4-D. Hier is knipsels van wat hy oordra tov WAT GEBEUR NA DIE/ONS DOOD?
"You are inter–dimensional beings of light. The body you use is simply an overcoat. Yes, an overcoat which houses your entirety of bodies including the power centre's and your personality.
  When you breathe your final breath, an aspect of you rises to the next plane of vibration, the next dimension.
The silver cord which has held you to your physical body is broken. There can be no going back once this occurs.
  You are met with much light energy, and all aspects of you are united at this point.
  The memories of the personality are incorporated into the soul memory, the akashic records.
  The physical body is discarded for it’s purpose is done, and the physical matter returns to the Earth. No material possession can travel with you as you cross. All is left behind. After all, you were only the guardian of those things. You only possessed them for a speck of time. You see now where your true treasure lies.
  How much light energy do you bring with your soul?
  Have you stored your riches in Heaven or Earth?
  You cannot take anything with you. Therefore live simply, in peace. Respect all life. Grow in light, in truth.
  As you do this, you go through a transformation process. You begin to create your own Heaven. As I have said in previous teachings, light, carried within the soul is the only energy you bring with you when you cross over. This is your ‘treasure.’"

======

'n Mens op dit se plek in die vrykomperiode!
  Op my maniere is aan my 'n voëlhok via bewussynsbeeltenis gewys, in twee dele afgeskort, sodat daar 'n bo- en onderkant is...3D en 4D van Mens, wat natuurlik totaal onnodig is, maar is mens so bedodder deur ons buite-aardse kloners...weer eens VERDELING! Ons ry in hysbakgroewe van bo na onder, en van onder na bo, alles met absoluut geen doel anders as om die heersers van ons ontstaan te dien, en in posisie van beheer oor ons te bly hou. Hoewel hd heersers-van-die-begin-af hulself as "God" by ons kom bekendstel het, land ons in totale verwarring, wanneer ons Ander Kant (die bo-deel vd hok...ons Ander Kant) land, want daar is absoluut geen God of God-IDEE in ons 4D, "Hemel" nie, en moet God-gelowiges wat daar aankom onverwyld vrede maak daarmee: "Hulle het vir my gelieg!" kla my broer van Ander Kant af. Dit is dan wat die "waardeloosheid" van hd regeer-oor-ons en beset-ons God-IDEE/Beginsel laat wonder nou wat de hel!?
  Gelukkig is die hele sirkusbeheer nou oor ons be-eindig, en is ons op pad tot volle VRY KOM vd tydmors God-beheer en God-gode aanbidding, asook misleiding en verleiding tot onderdane van die ET's te bly.
  Ek wens so Ons Mense wil hoor:
Ons is Ewiges, Ewigheids-"afstammelinge";
ons is afskilfering van Ewigheid;
ons is aan niks en niemand minderwaardig en/of onderdanigheid verskuldig nie
!

======

Ons kán Daar ingaan...
ons sál Daar ingaan.
Ons kán weer deel van Ewige word...
ons kán.
Ja, ons kán.
Beslis. Ons kan.

Dis hier,
by ons,
hier bý ons...
nog altyd by ons,
hier by ons:

dit is net...
ons was Daarvan weggehou
deur buitengewone slimmes.
Daarvan weggehou,
daarvan verwyderd gehou.

Ons het in die See geswem,
maar nét die see raak gesien.
Ons het daagliks die see gesien,
maar DIÉ SEE
was buite ons sien gehou,
buite ons.
Ons kón die see binnegaan,
maar ons was buite Die See gehou.
Ag, dit sal nou beëindig word...
ons  sal nou DIE SEE binnegaan.

Nou is dit via die see...
die realiteit...
dat ek/ons DIE SEE sal sien,
ervaar,
en binnegaan.

Ons sal nou deel van Die See word...
Die Ewige See.
...........

"Ons sal die/jul Môrester wees,
die donker in goud én diamant omskep,
dan met goue lig (Goue Lig) jul lewe/wêreld verguld.

Die Voorhangsel...
die Voorhangsel sal oopskeur;
die ou voorhangsel sal dit se betowering verloor,
en in die plek daarvan sal Die Goud voor jul oë verskyn.
Die goue kim sal eers voor julle verskyn,
dan die Goud self.

Ervaar die weelde van die uitgestrektheid,
die Goue geboorte,
die Goue oorname,
die goue natuur,
die goue son,
die diamantblink see:
'n uitspansel voor jul oë,
en só vir jóú."

======

 
Aruan, jou mense sal nou die vryheid anderkant die oorgang van di Groot Kloof begin sien. En jy/julle sal nooit weer dieselfde wees nie!
Ons vra dan nou:
Is dit ‘n fisiese oorgang?
Is dit ‘n nie-fisiese oorgang?
Is dit ‘n geestelike oorgang?
Is dit ‘n nie-stoflike oorgang?
En bly ons en jul/ons lewe dan daarna maar net dieselfde?

  Dan weet jy tog, Aruan, die antwoord is nee en ja; dit is ‘n oorgang van enorme omvang (‘epidermiese proporsie’, aldus oom Oubaas); dit is fisies, maar ook nie-fisies en geestelik; diy is stoflik en nie–stoflik. En na hierdie oorgang sal julle nie meer dieselfde wees nie...beslis nie.
  En reeds het julle by hierdie oorgang aangekom...

  Die in lyn-kom van die Aarde van Des 2012:
  dit kom van albei kante af. Dit is soos ‘n boogbrug wat stadig in plek geplaas word, laat sak is. Geeneen van julle sal tog wil kom sê/beweer dat alles dieselfde sal wees of bly nou nadat die brug laat sak is nie. En tog is dit so, totdat een die leiding neem en die brug betree...oorgaan...na die anderkant, di Nuwe, en wys dat die kruising nou daar is en beskikbaar is vir wie ook al wil oorgaan.

======

  Universele mens. Heelalsmens, 12-basis wese. Nuwe mens? Ek weet nie presies hoe dit vir ons werklikheid sal word nie. Al hierdie begrippe, en meer, kan seker ingespan word. Dit kan seker so uitgedruk word, maar  ‘n anderste belewenis sal dit beslis wees, ‘n veel ryker mens, met veel meer om te verken en te beleef; ‘n betreding van ‘n vêrdere en "Nuwe Aarde"...plek...plekke...bestemming(s)...horisonne...

  "Gaan dan nou gerus die Goue Brug tegemoet.

  Weet dan dat die oorgang, aankoms Ander Kant en reis doer Ander Kant vir geeneen presies dieselfde sal wees nie...seer sekerlik nie:  dit sal ‘n persoonlike belewenis wees, wat openlik as subjektief gestel kan word: doen gerus so.

  Voor julle lê ‘n Nuwe Lewensveld en Nuwe Lewenservaringe, en staan dit elkeen van julle vry om dit te kan geniet, en ook om jul ervaringe daarvan subjektief en in diepe gevoel te deel met ander mense.
   En jy, Mens, ontwaak. Ontwaak tot jou Krag, tot jou volle potensiaal. Vermag dit wat nodig is, doen dit wat jy noodsaaklik ag en wil; skep wat jy noodsaaklik ag. Doen dit nóú, SKEP die nodige nóú. SKEP dan ook nou die nodige en verwagte fisiese veranderinge!
....Aruan en Spirituele Oordrager, Jeshua

======

  Die Ploeg

  "Die ploeg is nou by die land. Die ploegskaar is al reeds toetsend die grond plek-plek ingesteek, en die grond is gevind kort omploeg...dit sal goed omgeploeg móét word. Die saaihouers/saaibakke word in gereedheid gebring. En die Goue Hand sal sélf kom help, want dit is uiters belangrike werk, omploeg en saai van nuwe saad."

 
Ek dink onwillekeurig aan wat die 'omploeg' behels. Ek sien miljoene mense gillend van die ploegskaar af probeer wegkom...alles tevergeefs. Ek hoor van hulle roep-skree: "Waarom ék? Ek het 'U' tog gedien, ek is 'U' volger, 'U' het my uitverkorenheid belowe...en oorwinning. Laat dan nou dit so gebeur!"
  En ek sien die ploegskaar die selfverheffende roependes hard tref, emosieloos neervel, en verder gaan met die Groot Omspit, wat wyd aangekondig is, maar op dowe ore geval het...soms heel bravadiese voorskriftelike en uittartend ontmoet is...of is/was dit uitdagings van hul kant af? Ek sien hoe word die mensdom neergevel. Ek sien weerlig, ergere weerlig, groot haelstene, kwaai donderweer, bewende bulte en koppe, wegwaaiwinde, branders stormwater en berge seewater op argelose mense afspoel. Ek sien peste en plunderaars, en ek sien My Totaal Verwarde Mense in die water en grond in sink.
  En ek hoor die sagte voetstappe van die Saaier nader kom.
  Ek wil vir My Mense iets sê, hulle moed inpraat, hulle vertroos, hulle raad gee, hulle na die oorgangshoogte bokant die mis wys en du, maar hoor bestaan nog nooit as deel van hulle nie. Dan probeer ek in Ander Kant se musiektaal hulle bereik, maar hul angs en nood het nou besit van hulle geneem.
  En ek hoor die voetstappe van die Saaier nader kom.
  Ek ry weer 'n vrag mense via die oorgangspad (crossover) na die hoë kop in die mis, en ek kom weer, en ek roep na die spartelendes om my te volg, maar hulle skel en vloek my, vervloek my, skree "Duiwel!", "Satan!" en Anti-Chris!" my agterna.
  My mense weet nie wat om te doen nie, want, weer eens, soos in vervloë dae, het hul ongeêrgde onderdanigheid en saamspeel-aanbidding van die God en gode hulle niks gebaat nie, toe die paw-paw die fên straaik...hulle spartel doelloos in die verswelgende stormwater rond.
  Ek huil in my hart, maar ek hou aan sinkendes optel en aanry, na waar hulle nie wíl wees nie. Ek skree wel vir oom  Zaag...en wie is daar nog? Is daar 'n enkele een wat ek weglaat. Is daar dalk nog een wat wou hoor?: net 'n biekkie wou hoor?! Sê my, dan laai ek haar/hom op na die Nuwe Woonplek, daar bokant die na-storms mis.
  En ek hoor die voetstappe...

======

Wederkoms: Tussenin kom hierdie woorde van Ander Kant af:
  “
Kyk, die Verlosser is by julle en julle weet dit nie, of wíl dit nie weet nie. Kyk die Wederkoms het reeds plaasgevind, maar die Groot Oorlog is daaruit gehaal; en terwyl julle vir 'n fisiese, volwasse Jesus in gevegsuniform wag, het die Verlosser lankal by julle aangekom, en is hy by en met julle, een van julle. Kyk die Nuwe Mens, verlosde van die Heelal, Bevryde Mens van Vrede, is nou op die aantreeblad. En jý is een daarvan...een van ons en van ‘Ons’!”

  Ek sluit af met ‘n boodskap van “Ons”:
  "
Goed dan, Don, Mense, neem jul Ewigheid op. Dit is daar...hier...wagtend op julle, al lankal; maar julle het tot nou toe onder die rookskerm van die IDEË God en oorheersende gode, asook die voorskriftelik-bindende godsdiens geleef, in 'n gees van ons aanvaar die verstikkende rook en donkerte gewilliglik as boeie, kettings en ons tronk...Plato se donker grot. Maar nóú word die rook van die baie lang mensskerm belig: daar waar julle agter 'n  doringdraadheining in die duister gehou is insake jul nie-wegneembare Ewigheid, en as Ewigheidwesens belig, in so 'n mate dat julle plek-plek daardeur kan sien, tot anderkant, waar 'n ongeboeide, ongekettingde, nie-geblinddoekte, vrye mens hul regmatige deel van Ewigheid mag en kan opneem: staan op, onderdrukte Mens, staan in vryheid op en neem nóú al jou Nuwe-Mens vryheid op, deur te aanvaar dat jý onlosmaaklik deel van Ewigheid is, 'n Ewigheid wat op jou wag, hier, net-net buite algemeen-tanse besef, maar so naby aan jou/julle dat jy/julle dit nou maklik en gemaklik kan opneem, en nou op laas deel van Ewigheid kan wees: die Verlore Kind van die Aarde kan nou huis toe kom!
 Jy sal vind dat as jy by die huis aankom...jóú huis!...daar 'n ongbegryplike Ouer nog altyd horison-kyk wagtend op jou terugaan-koms wag. Ai, hoor jy al as daar in 'die aandwindjie' geroep en gesoek word: 'My Kind, waar is jy? Wanneer kom jy terug? Wanneer breek jy deur die rookskerm?'
 Kom nou, Ewigheidswese, Mens,  kom oor na ons toe, na jou lank-op-jou-wag huis, na die Fontein van Ewige Vrede, na jou ouerlike hawe, jou Berg-van-Sion. Kom. Kom nóú. Ons wag op jou!
"

======

(Hierdie is ‘n knipseldeeltjie uit die voorgenome boek, NUWE MENS (Openbaring 23 ea), van belewenisse en “ontvangenisse” (in beelde en woord) wat deur Aruan ontvang is te Hentiesbaai, Namibië...alles in STIL-WORD tye oor 3 jaar!
(Kopiereg voorbehou)

(volg)

Enigeen is welkom om hier bydrae te lewer of 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Deel 2

Index