Oordraginge van "Lord"/Oom Boeddha...nr 3

God, of Ewigheid?
  God is 'n IDEE, wat die Nibiruane na ons gebring het (oor ons kom gooi het) ten einde ons te beheer...tot hl voordeel...in samewerking/uitvoering van vele ander bindingsidees, opdragte, gebooie, gebiedinge, wette, voorskriftelikhede, wat saam 'n sambreel van idees vorm, met die IDEE-God aan die middel-bo punt. Die God en gode vorm die raamwerk van die sambreel, en die idees vorm die waterdigting. Ja, die sambreel van idees skerm ons mense af van Iets buite die sambreel-(bewussynsgevangenis), en daardie Iets word hierin "Ewigheid" genoem. Let daarop dat ek nie Ewigheid (wat nie omvat/verstaan/beskryf/uitgel kan word nie) as 'DI Ewigheid' aandui nie, want dit is bepaaldelik tw dat ek daarmee insinueer dat ek hierdie Ewigheid (onbepaald, onbegrens) tot 'n individu verneder het en uitgesort het. Ek is deur my spirituele meegangers versoek en gemaan om "nie my hand Daarin te probeer steek nie". So aanvaar ek dit dan. Bokant die sambreel van IDEES-verleiding en mesmeraaisieng troon daar nog altyd, steeds en vir ewig "Ewigheid", wat as 'n Goue Koepel gesimboliseer kan word.
  Hierdie "Ewigheid" vervang al reeds God en gode in my skrywes/oordraginge.

don 3 Jan 2012

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Boeddha-4

Index