Oordraginge van my 1ste Gids, Oom Grysarend (Grey Eagle)

n Oorgegane vriend van my, Zaag Pretorius, vra my (destyds voor sy 'heengaan') in toetsing of ek n vraag van hom aan my gids sal stel. Ek s toe ja, kom ons kyk wat gebeur.

"Wie of wat is die hoogste daar?"

Hier is Grey Eagle se woorde/reaksie, soos via kanalisering aan en via my oorgedra. Lank gelede. Let daarop dat dit my eerste direkte vraag is wat ek aan iemand van die Ander Kant gestel het.

Ons is almal bewus van n Bewustheid, n Mag, sterk en groot, wat in alles en deur alles ishet jy dan nie die Hart-van-die-Kosmos-beeld gebruik nie, Don? Dis so ietsiets soos DitDis daarDis iets waarvan ons bewus is; elkeen kry die idee dis oral, altyd, in alles, in ons almal.

Maar Dis nie IETS waaraan julle n naam hoef toe te ken nie, nie een soos ons  nieen onthou ook ek, God en andere is ook nie mense nie, nie in fisiese vorm nie.

Miskien moet jy en jou goeie vriende dit eers bedink dat n naam niks gaan verander nie, dat n beeld nie n vae beduidenis van DIT Wat s kan en sal gee nie. Of jy dit God of BeginMag of  Skepper of Vader noem, sal nie n duit aan die Allesombestanende maak nieabsoluut geen verskil nie. Dit is miskien beter vir julle om eenstemmigheid te kry dat daar n Oor-en-deur-alles iets Mag bestaan (nie wese nie, beslis nie!) en dat naamgewery daaraan menslik is, maar nie skeppend daarin nie.

Ek wens so die mensdom wil tot saamstem kom rakende die Hart-van-Alles, die Begin en Essensie van alles; en ons, ook ons bestaan; ek wens so julle kan elke dag leef in toewyding en dankbaarheid tot ons Alles, dat julle elke oomblik daarvan bewus sal wees, en hierdie bewuswees sal uitstraal.

En, noem Dit wat julle wil, maar ook nie, want, helaas, God en daaropvolgende gode, het wel uit hierdie bewuswees van die Alles ontstaan, maar is gekarikatuur as nt bietjie meer as mens, of buite-aardse, en kan geeneen van julle ongetelde gode aan die Hart-van-ons-ALLES gelykgestel word nienie in optrede, uitsprake, verwagtinge en wat ook al nie.

Hou op om julle sieninge en bedenkinge op die Hart van toepassing te wil maak, om die een of die een groep, geloofsgroep of volk bo n ander te wil probeer kry...dit is drogredenasies, wat nie juis hoort in die hart van julle Hart nie; daar bestaan doodgewoon nie so iets, of so n moontlikheid nie. Wat Dit is en hoe Dit is, sal julle tog nooit kan bedink nie...julle kan m, Grey Eagle, jou begeleier, en 'Aartsengel' Gabril nie eers bedink nie, wat nog van die Meesters, die Een, Andere en Ons Hart?

Staak die gesoek na definiering van hierdie Ewigheid: word liewer daagliks meer toegewyd aan die inherensie van die Hart.

Hoekom is julle so verdeeld rondom hierdie Beginsel, wat julle gans te maklik God noem?: Hoekom kan julle geestesbroers nie eers hieromtrent eenstemmigheid en berusting kry nie? En as julle drie, wat mekaar vertrou, nie naastenby  by die Hart-van-Alles  (en dit is nie bedoel n benaming te wees nie) kan berus nie, hoe kan julle verwag dat die mense van julle volk daaroor sal ooreenstemming bereid? Hoe sal die brere mensdom daartoe vorder?

Behoort dit nie te wees by eenstemmingheid rondom n Alles-Mag-Hart nie?

Behoort julle nie te vorder tot omhelsing van jul Oosterse broeders nie, en nie toelaat dat jul Godbegrip en God-beheptheid in julle pad staan, en julle nie langer verdeel nie? Dink wat se reuse tre julle Westerlinge en Oosterlinge in samehorigheid sal gee maar nee, julle verdeel eers, en dink dan verder. Ja, ook jlle onder mekaar is eers verdeeld, en veelal vyandig alvorens julle saam trag te glo, aanvaar en vorentoe gaan!

Kan julle dan nie aanvaar nie, dat daar n 'Hart' in ons wees is, julle die liggaam en ons die gees, en die Krag van die Hart in ons, en wat ons in staat stel om saam sinvol en vooruit te lewe.

Kap af wat hinder, kap uit wat nie vrug dra nie, kap af wat distils geword het, kap uit wat tot nutteloosheid vergroei het en kap uit wat verdor het.

Dit is nodig om te snoei, Vriende, dit ontlas, maar dit lei tot nuutheid. Wanneer gaan julle jul geloofsverstarrenheid tot groei snoei?

Moenie stry of die Hart daar is nie, moenie daarop tyydmors nie l julle daarop toe om vreugdevrugte te dra vir die Hart wat julle trag te respekteer en aan te onderwerp.

En aanbidding? Ja, ek is bewus dat hierdie distil julle sal krap: vergeet daarvan, moenie daarop fikseer nie; verheerlik julle Hart in jul dade, in jul uitdraginge, jul verkondiginge, jul naaste en moenie jul geliefdes in jul aandblomgeur vergeet nie.

Twee van julle dra mooi aandblomme en die ander se lelietrompette blink nog wit in die grys van julle wreld...laat julle blomme mooi en gegeurd tot vreugde lei vir hulle by julle, om julle, naby julle, doer en oral. Adem die goue strale van die Lewe in, en asem goudbelaaide gedagtes en woorde uit; wandel met die goud van Die Goue Hart in en om julle en versprei die balsemgeur van Ewige Son

Sterkte en dankie vir die vraag.

Grey Eagle

Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Grey Eagle-2

Inhoud "Van Grysarend"

Index