van my 1ste gids, Oom Grysarend (Grey Eagle)...Deel 2

  Wie is TANS die hoogste daar?

  Hierdie vraag klink na 'n taai toffie, nč? En tog is dit nie die geval nie. Sodra mens self los maak van die raaiinge/veronderstellins/aannames/bindinge/voorskrifte/misleiding van ons menslike voorgangers, dan is die antwoord...en ook ons sielestand...'n eenvoudige een, nl NIEMAND!

(word vervolg)
 

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk maar gerus
REFRESH 2 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index