Eerste Oordraginge van "Jesus"
(soos ek hom toe nog genoem het.
 Met tyd het ek agtergekom dat "Jesus" die/s mities-metaforiese naam is,
  en dat hy Ander Kant toe al as Jeshus bekendgestaan het...
  en nou die naam Sananda aangeneem het)

VAN JESUS…3

“Gee my dan Jesus.” 

Daarop: “Hêllo, Jesus.”

Hêllo, Don. Ek sien jy spartel in bekommernis. Moenie bekommerd wees nie; daar sal vir jou gesorg word. Wees verseker daarvan.

En, Don, ek is bly dat jy my oordraginge uitdra; ook dat jy vanoggend  “Jesus!” na Engels vertaal het.  Wat wil jy nog weet……...?

“Kom jy weer?”

Kom ons almal dan nie weer nie?

“Sal jy ‘n oorlog kom lei?”

“Nooit as te nimmer en nooit nie…nie in der ewigheid nie. Maar dít weet jy mos.  Jy het dit ook so geskryf.

 “Móét ons in jou as God glo?”

God…julle is deur hierdie relatiewe en verwarrende woord/term/IDEE verwar, verblind en verlei.  Daar is tog sekerlik nie God onder julle nie, maar wel net gode…en dit weet jý beter as ek…jy het dit mos ondersoek en daaroor geskryf.

“En jý, is jy God?”

God is in die mens se maaind…so, as jy dit só sien, is ek God, maar eintlik ‘n god vir wie dit so glo.  Maar so is ook Mohammed, JaHWeH, Agra Maynu, Manu en die baie-miljoene gode, wat die mens as God aanvaar.  En moenie van geld vergeet nie, dis ‘n groter god onder julle mense as wat julle dink.
Berei jul voor vir jul toekoms in die nie-stoflike wêreld en moet nie blindelings op blinde gode vertrou nie…geskepte gode, produkte van die godefabriek-mens.

“Hoe moet ek jou sien?”

Soos jou Oom Grysarend, en die Boeddha…die Meesters...maar nie naastenby as Die Ewige Son nie…nie dít nie, want ek, Jesus, was en is mens, alhoewel my wortels, soos joue, nie net van die aarde is nie. Dis tog nie so snaaks nie. Luister maar na mense, daar is baie wat dit vertel en glo…julle wil dit maar net nie aanvaar nie.
Julle tanse mense is uitverkoop aan óú sieninge, en alhoewel daar heelwat daarin is wat bevorderlik vir Mens is, is daar baie daarin, wat ook boos is, selfgerig tot duistere magte, wat julle wil verlei en beheer, en was die antieke mens nie in staat om daarin te onderskei nie.

Dit is goed dat jy jul geërfde sieninge ondersoek en bevraag, maar dit is ook tyd dat jy nou nuwe, vars sieninge begin postuleer…Soos: In die begin was daar Die Lig, en Die Lig het lig laat skyn, en uit die geskynde lig het lewe ontstaan. Lewe…

Jesus 15/6/05

Nav hierdie woorde hierin, wil ek die volgende byvoeg wat tot my gekom het: 
“...en vergeet tog nie van geld nie, dit is ‘n groter god onder julle mense as wat julle dink.

Niks wat julle teenoor julle naaste doen, sê, bedryf of beplan, sal ongesiens verbygaan nie…meer nog, julle sal daarvoor verantwoording doen...want, wat elkeen saai, sal hy/sy maai...erger nog, vir wat julle aan kinders doen.  Want voorwaar, wat julle aan enige mens doen, doen julle aan Mý...en Mens!  En wat julle aan kinders doen, Mense, dink tien maal!

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.


Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Deel 4
Gaan na Inhoud

Index