Eerste Oordraginge van "Jesus"
(soos ek hom toe nog genoem het.
 Met tyd het ek agtergekom dat "Jesus" die/s mities-metaforiese naam is,
  en dat hy Ander Kant toe al as Jeshua bekendgestaan het...
  en nou die naam Sananda aangeneem het)

Vooraf:

1. Opgedra aan alle persone wat my in die Christengeloof geleer het, maar nooit aan my bevaginge bestaansreg wou verleen nie...of hulle kón eenvoudig net nie.

2. Toe ek met die Ander Kant begin kommunikeer het, reg aan die begin daarvan, het een van Ander Kant af my in my Tent-van-Lig"  ontmoet en aan my hierdie reeks boodskappe oorgedra.

Deel 1

Gedurende die aand van 3/6/2005 het ek tydens meditasie my “Tent-van-Lig” via meditasie bereik, en toe steeds bly fokus, terwyl ek “omm...omm...omm” bly sê het.

Dit was asof ek tussen blink sterre in ‘n deels donker kosmos gegaan het, verby ‘n blink son in die verte, en toe nog verder…

Ek het iets soos ‘n ronde suil ingesweef, met ringe van kleur aan die kante. Ver voor my het ‘n figuur in helder lig gestaan.  Ek was op magiese manier nader daaraan getrek. Die figuur het iets soos ‘n wit kleed aangehad, omring met 'n goue sfeer; en toe ek naby was het dit tot my deurgedring: “Ek is Jesus. Ek wil met jou vrede maak.

Ek was lam, het gevries, maar die oorplasing van woorde het voortgegaan: “Ek is ‘n idee wat mens geword het. En al het dit ook al hoe befonkfaai by julle geland, het die idee by julle geland en gevestig geraak. Jý daarenteen is ‘n mens wat ‘n idee moet vestig.

“Wat is daardie idee?” het ek versigtig geprewel.

Jy weet dit reeds. Dis gister weer aan jou gesê, en vanaand het jy geskryf: ‘ek móét ‘n manier vind…’ Dit is waar dit lê, Don, waar jou paadjie heen gelei het, en waar jy nóú is.  Jy moet jou 'maaind apply', seevier oor jou aardse omstandighede, of ‘n heersing daaroor bewerkstellig.

“Is daar hulp vir my van julle kant af tot hierdie seeviering oor aardse omstandighede?”

Ja, daar is…altyd…maar ek is nie op hoogte wat vir jou beplan is nie. Die sal jy moet sien. Maar vra mag jy; noem jou nood en vra hulp.  Waarom nie?

“Ek is jammer oor al my kritiek teen jou.”

Dit was nie teen mý nie, maar wel teen die verdraaide en mitiese “God” (sit dit in aanhalingstekens) waarmee julle/jy opgeskeep sit. Maar onthou, die idee is daar en gevestig nl dat die Mens via sy/haar gees (maaind) kan skakel met die nie-stoflike wêreld, die mens se alterbestaan.

“En verlossing?”

Wel, Don, jy het in hierdie dae beleef dat jy verslaaf was aan aardse besittings …geld, om presies te wees…en dat jy van daardie verslawing bevry moes word; so is dit ook nodig vir elke mens om bevry te word van verslawing en oorgebondenheid aan die aardse…hoe ook al vir elkeen van belang verpak; want as mens is elkeen se ervaringe eintlik primêr ten doel om nie-stoflik te ervaar en nie-stoflik te groei en as nie-stoflike sekere voorafdoele te bereik.

“Bedoel jy dus dat ons innerlik…bedoelend nie-stoflik…ingestel behoort te wees?”

Ja, maar ook uiterlik met oog en strewe gerig op die nie-stoflike dimensie, ons hinterland.

“Dit is tog kontak hiermee, wat al lankal vir my van belang geblyk het.”

Dit is meer as kontak, dit is intermeelewing, wisselwerking, gee en neem, inkoppel aan die hart van hul hart, jul ligte laat aanskakel en aangeskakel laat bly…ook groei in intensiteit.

“Wat dan van geloof in jóú?”

Glo in die son, dit sal tog môre weer ‘opkom’; glo in die nie-stoflike wêreld, dit sal vir ewig daar wees; glo in alles wat geloofwaardig is; maar pas op vir die misleiding van aanbidding en inval agter selfgerigde, mitiese, dogmatiese, patroonverpakte voorhouinge, wat ten doel het om julle in ‘n outydse, lank gelede se beplande blik vas te boei. Pasop vir gode, pasop vir aanbidding, pasop vir magte buite julleself, wat nie ten volle gedefinieer is nie. En pas veral op teen oorloggerigde verkondiginge.  

Ek sal altyd jou vriend wees, Don, en soos Oom Grysarend en die Boeddha, is ek altyd tot jou beskikking.

Ek is bly ons kon praat.” 

"Jesus"; 3-6-05

Nota: Let asseblief daarop dat ek die naam "Jesus" gebruik, omdat die entiteit as sulks bekend is vanuit die Bybel, en destyds nog só aan my bekend was.  Ek verkies tans die naam "Yeshua ben Josep" vir die een wat in liggaam die aarde bewandel jet, en Jeshua vir die Tuiste Self van die aardse Yeshua-Jesus .  

Reaksie

1. "Waau. Jy gaan hoog op deesdae, nè? Kan nogal dink dat jy huiwerig was om dit te deel. Ek sien jy’s nou op ‘n pad waarop jy nie meer kan omdraai nie. Ek leer ook nogal iets daaruit. Groete."  Dou.

Dou, so ‘n tyd gelede het my gids, oom Grysarend (daar is baie vordering tussen hom en my, ook word hy vir my spesiaal), my spirituele begeleier, aan my gesê dis tyd dat ek nou dieper in ‘n "trance" gaan, ten einde meer en verder te bereik (terloops, hy het ook vantevore via Medium Sue vir my gesê dat as ek so volhou,  ‘hulle’ dinge aan my sal sê en wys, wat ek nie in my honderde boeke sal kan lees nie…ek was maar skepties, toe ek destyds…ons is mos so geindoktrineer. Ek het toe nadat oom Grysarend voorgestel het ek gaan dieper in, nadat ek my tent-van-lig binnegegaan het (veelal ook dinge ervaar) begin om “omm” aanmekaar te sê, en daarop te fokus, totdat 'iets' vir my oopgaan (die beeld van die waters wat oopgaan het so, as voobeeld, vir my duidelik geword…waar dit as allegorie waarskynlik vanaf kom). Ek vra dan nie iets spesifieks nie (dit vra ek via en vir oom Grysarend, nadat ek die lig binnegegaan het), maar herhaal en fokus net op “omm”, totdat iets vir my oopmaak; dit is dus nie my keuse wat vir my dan hierin oopmaak nie. Ek sou nooit Jesus gekies het nie, daar ek destyds soort van anti-Jesus was: (beslis nie meer nie, maar vir my ‘n duidelike onderskeiding tussen verskillende Jesusse).

In die geval van Jesus, as voorbeeld, het hy nou binne my bereik gekom, en kan ek in die vervolg doodeenvoudig net vir hom vra (dit is soos ‘n telefoonsentrale wat gekoppel word)…as ek so voel.  Nou ook my vriend! Uiteindelik!

Ek gaan deur krisistye, Vriend, Dou, ag, sommer baie dinge…”’n diep, donker kloof” het Oom Grysarend dit genoem, wat ek moet deurgaan; en tog beleef ek via meditasie dinge wat ek nooit sou kon bedink of van kon droom nie.

Dankie vir jou reaksie. Dis ‘n baie allenige pad hierdie. Maar exciting times… Alle seen…Don 6/6/05


2. "Don, Johannes van die Kruis het dit die “donker nag van die siel” genoem. Ek moet sê, ek is geëerd dat jy al hierdie goed met my deel. Dis inderdaad exciting!"


3. “Don, DIT IS NET VIR MY SNAAKS DAT HY NIE GEVRA HET NIE WAAROM VERVOLG JY HOM?”…X

X, Hy insinueer ek het hom nie vervolg nie, maar wel die mismaakte "Jesus", aan ons in verdraaidheid en mensgegoëlery verpak. Soos ek vanaand vir iemand geskryf het, daar is vele Jesusse, of dan weergawes van "Jesus", en sal mens dit elke keer duidelik moet definieer watter Jesus jy in gedagte het. Duidelik het ek een-of-ander Jesus sterk gekritiseer, maar die een wat my aangespreek het, sê dit is nie dieselfde een nie. Nou wie glo ek: hom of jou? Raai, raai!...Don

(word in Deel 2, 3 en 4 vervolg)

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na "Van Jesus"-2
Inhoud "Van Jesus"

Index