Inhoud

Boek: Eerste Oordraginge van "Jesus",
(soos ek hom toe nog genoem het.
Met tyd het ek agtergekom dat "Jesus" die/sy mities-metaforiese naam is,
en dat hy Ander Kant toe al as Jeshua bekendgestaan het...
en nou die naam Sananda aangeneem het)

1.  van "Jesus" nr 1
2. 
van "Jesus" nr 2
3. 
van "Jesus" nr 3
4. 
van "Jesus" nr 4
5.  van "Jesus" nr 5                                  

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index