Tweede Oordraginge van "Jesus"
(soos ek hom toe nog genoem het.
 Met tyd het ek agtergekom dat "Jesus" die/s mities-metaforiese naam is,
  en dat hy Ander Kant toe al as Jeshus bekendgestaan het...
  en nou die naam Sananda aangeneem het)

van Jesus…2

Gedurende hierdie tyd het Jesus weer met my “gekontak”/gekommunikeer.

Dit het hierin vir my duidelik geword hoe my lewe verloop het,hoe dinge gebeur het, wat ek aan die Christendom toegeskryf het, en dit van my kant af met ‘n soort van wraak opgevolg is...ook gerig teen hul geloof, God en gode; maar, kom plaas Jesus dit nou in my bewuswees, dat hul optredes nie aan hul God en gode toegeskryf kan word nie, maar dat ek kennis behoort te neem dat dit ménse is wat so opgetree het, en steeds so optree…dit is maar mense, ook maar eiegeregtig, wraaksugtig en eer gekrenk. En ook húlle behoort vergewe te word. Om jou van die idee van God, of Ewige, daaroor te vervreem, is onnodig, doelloos, wraaksugtig en sonder enige ruimtegunning. Daar is ‘n ander weg wees.

Don, die tyd het nou gekom om ook dáárdie persone te vergewe.

In hierdie oomblikke het daar dinge voor my bewus wees gekom, mense en dinge, seer en terugkry, pyn en bevraging, verwerping en alleenwees…ag, sommer baie dinge, waarvan heelwat in my lewe as heel wreed en gevoelloos ervaar is.

“Ek vergewe julle,” het ek spontaan hierna ge-uiter.

En later: “Ek vergewe dit alles.” Ek wil nou end kry met hierdie episode van my tanse lewe. Hierdie hoofstuk sluit ek vanaand af! Finaal. Vir altyd. Dit is verby. Die weeshuis is verby. Veronregting is verby. Wrede optredes vanuit God-gelowige hande/oortuiginge is verby. Ook die destydse www.God-forum se aanloop is verby, en het ek met verdrag sekere bydraes daarin wil hersien. Dit was  baie werk. Wat ‘n straf.

Daar was tog baie geluk en tevredenheid wat ek daar in daarin beleef het. Dit was tog ook intens en besaai met tevredenheid, en dit was nie God of die godidee wat teleurgestel het nie, maar ménse! Mense. Dit is my probleem.

En wat gaan ek daaromtrent doen?


Toe het dit in kalmte tot my gekom: Mense is mense. Dit is al. Hulle tree op soos mense en sal altyd so optree. Dit is die storie. Aanvaar dan nou vannag finaal dat hulle as mense so opgetree het…soos hulle goed gedink het . En dit is verby, water onder die brug van die Lewe.

En nou?

Nou is ek vrygemaak, vry van die verlede, vry van geboeidheid aan verledesmense en verledesgebeure, vrygelaat uit ‘n helse tronk. Vir my is die musiek in die Son teruggesit, die Goud hoef my nie meer nét te beskerm nie, maar ek kan nou deel daarvan word.

Daar is nie meer mense, gebeure en onregte wat tussen my en die Ewige Goud staan nie…nou is die Goud vir my toeganklik en kan ek daarmee een word.

Later het dit in my duidelik geword dat my siel met die weeshuis toe ganery verwond is…dit het alles beïnvloed en oorheers.

Ek het as kind al my groot, swaar kruis moes dra. Waarom?

Daar moes ‘n doel daaragter wees…‘n besliste doel.

Die rypwording tot ‘n bepaalde doel was wel in alles wat ek ervaar het, maar steeds het ek nie my doel raakgesien nie…net opgesmart.

Wat is dan my doel?

“Jesus, wat is my doel!? Wat is die idee?”

’n Ewige, liefdevolle, vergewensgesinde, genadige tuiste vir een en almal!

Verstom en tog ook verruk hieroor, het ek lam en stil gesit. Dit ingedrink. My verwonder daaraan. En ‘n lang tyd daarna het Jesus sag kom sê: “Net dit. Niks meer nie. Dra dit so uit.

“Jô, dit kos baie nadink“, ’n Ewige, liefdevolle, vergewensgesinde, genadige tuiste vir een en almal!” En aanvaar ek dit in murg en been, en sal ek my denke en sieninge aansienlik moet aanpas om daarby te bly. Hoop lesers sien dit ook so in.

6/6/05

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.


Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Reaksie

Don, Aanvanklik skepties oor jou kontak met Jesus!
However…dit wat daaruit voortspruit spreek van bomenslike wysheid en die eindresultaat is voorwaar goddelik!
Ek is baie bly hieroor en ondersteun jou geheel en al!! As jou motto vir die lewe is “’n Ewige, liefdevolle, vergewensgesinde, genadige tuiste vir een en almal”, is dit wonderlik, want dit is iets wat ek en my kinders ook kan voortdra!
Fantasties! Sterkte!
Hoor graag meer!”
...G

T, Hierdie is nie speletjiesdinge waarmee ek besig is nie. Nog was jy om dowe neute destyds saam met my by die Goud bron…Don.

Don, Waarom sou ek dink dis speletjies? Ek ondersteun wat jy doen ten volle.

T, dit is diep dinge hierdie, Dieper as wat mens besef. Maar ons gesels later dieper daaromtrent.

Ek is die ene ore oor jou vordering.” …T 


Toe ek Medium Sue gaan sien het om met Oom Grysarend te gesels en hom te konfronteer, oordat hy vir my niks beteken nie…soos ek destyds gedink het...ek kan nie met hom direk kontak/skakel nie, en sê ek destyds via/deur Medium Sue aan hom dat hy toesien dat ek voortspartel, alleen, waarop hierdie uitstaande Gids gesê ek moet nooit ophou mediteer nie, en dat hy sal sien “wat hy kan doen”.  Daardie aand, toe ek mediteer, toe maak ek “kontak”, en ek “hoor” oom Grysarend sowaar in my bewussyn/’kop’, en duidelik, asof hy op gewone mond-tot-oor styl met my praat, en toe volg die eerste kanalisering....

Daarop het oom Grysarend oa ook aan my gesê dat as ek so aanhou, hulle aan my baie groter dinge sal oordra, veel meer as wat ek in my honderde boeke sal vind, en sal ek my boeke nie meer nodig hê nie…”ons sal aan jou dinge oordra wat jy nooit van sou kon droom nie!” het hy gesê.

Verbaas dit dan dat hierdie oordraginge plaasvind.

Vanoggend wou ek weer met Oom Grysarend via bewussynsskakeling “praat”, en het dit gebeur, maar skaars aan die gang, toe sê hy Jesus wil met my praat.

(die “gesprek” volg in “Jesus-drie)

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.


Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Deel 3
Gaan na Inhoud

Index