Eerste Oordraginge van "Jesus"
(soos ek hom toe nog genoem het.
 Met tyd het ek agtergekom dat "Jesus" die/s mities-metaforiese naam is,
  en dat hy Ander Kant toe al as Jeshua bekendgestaan het...
  en nou die naam Sananda aangeneem het)

van Jesus 4

Die Lig het lewe geword

Hierdie Jesus het sy oordraging in Jesus-drie beëindig met die volgende woorde: “In die begin was daar Die Lig, en Die Lig het lig laat skyn, en uit die geskynde lig het lewe ontstaan. Lewe…

Nou het hierdie “Jesus” verder gegaan:  

Die Lig

In die begin was daar Die Lig, en die Lig het lig laat skyn, en uit die geskynde lig het lewe ontstaan…

Die Lig het lewe geword.

Hierdie lewe het op ‘n grootse verskeidenheid van vlakke en in veel groter vorme ontstaan, sodat dit ekspansief in die kosmiese ruimtes versprei het.

Versprei…

Versprei is om op die wieke van lig van Die Lig te reis…voort te storm, en also op verskillende terra en in gevarieerde omstandighede hierdie lewe voort te dra.

En ook die Lig het afbeeldinge van self laat versprei, om also in baie en veraf plekke Die Lig tot lewe aldaar beskikbaar te stel.  Seuns van Die Lig.

Skeppersseuns.  Verteenwoordigers van Die Ewige Son. En uitdraers van die lig tot lewe van die Skeppersson.

En op die wieke van Die Lig dans en dartel, die polsing van lewe. Lewe, kosbarelewe!

Laat die lewe altyd vir julle kosbaar wees, gedagtig vanwaar dit kom. En onthou dat die lewe lig is en dat lig lewe is, ook dat alles van Die Ewige Lig af kom

Laat julle dan skynende ligte wees in die duisternis van sukkelbestaan, waarin onsekerheid koning kraai, en word as ligdraers getuienis van Die Ewige Son.

Vir julle is gegee julle son, goud, soos Die Ewige Son, en kan julle dit nie alleen geniet nie, nie net daaruit en daarvan lewe nie, maar kan julle dit daagliks ervaar en sien as simbool van Die Ewige Son.

En soos julle son is Die Ewige Son ook daar vir julle…vir julle om te aanvaar, ervaar en in die goue strale van Die Ewige Son as ewige fontein krag te kom put, sodat julle deel van die goud sal word en bly…goue ligte in en om julle, voortdragend die goue strale van Die Ewige Son.

Word deel van Die Lig, en laat dit skyn…wees nie net ligdraers nie, maar laat julle lig goud word, ja word goue ligte van Die Goue Lig, wandel in die goue ligstrale van Die Goue Lig, laat die goud in jul ligte, lewens en dade helder brand, sodat julle die goue lig van die Ewige Son om julle laat skyn, oral, selfs in die dondergeneigde dele van jul lewens, dade en gedagtes.

Ja, julle is kinders van die Ewige Lig:  laat jul lewes dan ook so wees!

Jesus

16/6-05

Dit word vir my duidelik….’n naam: The Golden Light – Die Goue Lig

© Kopiereg van hierdie oorspronklike stuk/materiaal word streng voorbehou deur Skrywer. Enigeen mag egter die inhoud hiervan versprei of herpubliseer, op voorwaarde dat die volle teks gepubliseer word, met verwysing na Jeshua, die skrywer en bron.

Omdat die inhoud van hierdie afdeling mag verander,  ook met byvoegings,
druk asseblief
REFRESH 3 keer elke keer as jy enige bladsy op ons werf besoek!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Gaan na Deel 5
Gaan na Inhoud

Index