Q and A...Vrae en Antwoorde

1. "As "God" van ons weggeneem word, wat word van ons?" (Marie, Kempton Park)

Aruan: Marie, as die berge more "weggeneem word", wat sal van ons word?
As enige veronderstelling van ons weggeneem word, dan vat ons 'n nuwe, vrye pad.
  Die God-IDEE was doelbewus oor en ín ons maainds geplaas deur buite-aardes, wat in vroeë tye die aarde gepionier het. Hulle het van 'n lewensuitgang uitgegaan/opgetree dat hulle ander lewensvorme op 'n permanente basis wou/kon/mag BEHEER, en het hulle daartoe op die God-IDEE van "die Opstandeling", Ishmaïl, besluit, wat hulle aangepas het ten einde hul doel van oorheersing te dien...tw, ons geërfde God-IDEE.

======

30 Sep 2013: Beskermengele/Gidse
   Iemand skryf: "Die Bybel dui nie spesifiek aan of dit net een beskermengel of ‘n paar is wat oor een mens 'serve' nie, beide is logiese moontlikhede. "

  Ek het NG grootgeword, en dus nooit daar van hierdie tipe van ding gehoor nie. Die eerste ervaring hieromtrent het ek, ongevraagd, met Gabriel gehad: dit was later aan my uitgewys dat dit Gabriël was. Daar was met tyd ‘n paar sulke ‘verskynings’ aan my.

  Tot op ‘n dag toe ek op besondere wyse met ene Grey Eagle te doene gekry het, en daar aan my gesê  is dat hy my “gids” is. Ek het eers daarteen geskop…veral daar hy na ‘n Red Indian klink (hy sê toe, destyds, ek is ‘n rassis), lateraan vrede daarmee gemaak en raak toe baie geheg aan hierdie man-van-vrede. Was destyds dan ook baie tevrede met sy gevorderde leiding. Dit blyk dat Gabriël my sekondêre begeleier is...was?...en dat oom Grysarend vir die daaglikse daar is/was. Oom eks-Boeddha het ek reg van die begin af geweet het ook iets my my te doen, maar toe nog nie geweet hoe die vurk daar in die hef steek nie: sy nagedagtenis is in vervreemding en verdagmaak talle kosmosse ver van ons kulturele erfenisse verwyder. Hierdie wyse man verdien nie ons nie-geregverdigde afkeer in hom en sy nagedagtenis nie. Terloops, ingeligtes praat van meer as een gids per individu. Ek sou dink dat sommiges van ons weerbarstiges meer as een nodig het...is dit waar my "Ons" vandaan kom? Ook Jeshua is en was altoos by my, en het intussen my hoof-leermeester geword, En wat van Sananda?

  Also moes ek vrede maak met hierdie vir-‘n-eks-Calvinis vreemde begrip van ‘n nabye  gids vir/by my: op 'n fag sê oom Grysarend vir my dat hy baie aande/nagte by my is in my studeerkamer en sien hoe ek spartel om antwoorde te kry. Jô, dit maak mens versigtig). Dit is ook al as ‘n middelman aan my beskryf. Vandag sal dit ‘n groot gemis wees as Jeshua, Boeddha, “Ons” ea nie meer vir my beskikbaar moet wees nie.

  Ek het nie hierdie gidse as ‘n engel ervaar nie: oom Grysarend hy het aan my ‘n baie ou Indian gewys, gesê hy was ‘n Inka, maar was al ‘n paar keer terug…gereïnkarneer. Ook Gabriël het ek nie as ‘n engel ervaar nie…hy het die eerste keer by my as ‘n goudstralende robotgesig verskyn. Daar word deur ander persone aan my gesê dat Gabriël ‘n hoofengel is. Ek dink dis sommer net ‘n benaming uit godsdiensreste.

Dit lyk vir my dat daar vir elkeen van ons op aardse gang ‘n gids/begeleier beskikbaar gestel word...wat met tyd en na gelang ons groei, aangepas word. Baie van ons beweerde ‘kontakte’ met “God” is dan in werklikheid met hierdie persoonlike begeleier van die in-gees dimensie. Ons is egter geïndoktrineer om dit ‘God’ te noem…so verwys een na Jeremia: “The word of the Lord came to me…” In die ou dae (tyd van die antiekes) kon hulle nie so gevorderd as ons van vandag onderskei nie en het hulle sommer alles as God of van-God geïnterpreteer. Ek raak sku vir hierdie kortpadterminologie.

Die term/benaming ‘engele’ sorteer ek ook hieronder tw godsdienstige taal/benaminge, wat nie ‘n noodsaaklike deel van spirituele kontak/lewe vorm nie.

 Ek aanvaar steeds nie ‘n hiërargiese benadering tov die in-gees wêreld/leefdimensie nie, veral daar ons almal een is en een-is-almal, maar aanvaar dat daar ‘n georganiseerde bestaansorde móét wees…is…in tanse opset...en dat ook jy en ek  daarin bepaaldelik georganiseerd gewortel is. Wanneer ek weer daar Ander Kant land, sal ek seker my in-gees broek bevuil as ek voor die Meesters moet verskyn. Nou is ek lekker haantjie.

En dan haal jy Daniël aan. Seer sekerlik weet jy dat Daniël ‘n mitiese figuur was/is? Waarskynlik ‘n skepping van die P-bron manipuleerders.

Groete. Aruan

======

Meer volg, maar dan moet jy RERESH druk, elke keer as jy op van ons bladsye land!

Enigeen is welkom om hier 'n vraag te vra, per E-pos, na aruan@nuwemens.co.za

Index